Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 294

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Automated body weight prediction of dairy cows using 3-dimensional vision
  Song, X. ; Bokkers, E.A.M. ; Tol, P.P.J. van der; Groot Koerkamp, P.W.G. ; Mourik, S. van - \ 2018
  Journal of Dairy Science 101 (2018)5. - ISSN 0022-0302 - p. 4448 - 4459.
  automation - dairy cattle - morphological trait - three-dimensional vision - uncertainty
  The objectives of this study were to quantify the error of body weight prediction using automatically measured morphological traits in a 3-dimensional (3-D) vision system and to assess the influence of various sources of uncertainty on body weight prediction. In this case study, an image acquisition setup was created in a cow selection box equipped with a top-view 3-D camera. Morphological traits of hip height, hip width, and rump length were automatically extracted from the raw 3-D images taken of the rump area of dairy cows (n = 30). These traits combined with days in milk, age, and parity were used in multiple linear regression models to predict body weight. To find the best prediction model, an exhaustive feature selection algorithm was used to build intermediate models (n = 63). Each model was validated by leave-one-out cross-validation, giving the root mean square error and mean absolute percentage error. The model consisting of hip width (measurement variability of 0.006 m), days in milk, and parity was the best model, with the lowest errors of 41.2 kg of root mean square error and 5.2% mean absolute percentage error. Our integrated system, including the image acquisition setup, image analysis, and the best prediction model, predicted the body weights with a performance similar to that achieved using semi-automated or manual methods. Moreover, the variability of our simplified morphological trait measurement showed a negligible contribution to the uncertainty of body weight prediction. We suggest that dairy cow body weight prediction can be improved by incorporating more predictive morphological traits and by improving the prediction model structure.
  Grazing and automation : proceedings 4th Meeting EGF Working Group "Grazing" in Wageningen
  Pol-van Dasselaar, A. van den; Vlieger, A. de; Hennesy, D. ; Isselstein, J. ; Peyraud, J.L. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1003) - 24
  dairy cattle - machine milking - grazing - dairy farming - automation - melkvee - machinaal melken - begrazing - melkveehouderij - automatisering
  Voerwinst bij dynamisch voeren hoger
  Riel, J.W. van; Lokhorst, Kees - \ 2015
  V-focus 5 (2015). - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 32.
  melkveehouderij - krachtvoeding - rundveevoeding - automatisering - agrarische economie - productie-economie - rundveehouderij - dairy farming - force feeding - cattle feeding - automation - agricultural economics - production economics - cattle husbandry
  Sinds 2009 maken ruim 600 melkveebedrijven gebruik van dynamisch voeren. Zij behalen met deze tool financieel voordeel, omdat het krachtvoeradvies berekend wordt op basis van individuele koegegevens en rekening houdt met de actuele voer- en melkprijzen. Alleen koeien die extra krachtvoer terugverdienen door melkproductieverhoging krijgen extra krachtvoer. Het principe is diergericht (het dier ‘zoekt’ het eigen optimale krachtvoerniveau) en economisch interessant voor de veehouder. Er wordt dagelijks gestreefd naar de hoogste voerwinst (exclusief ruwvoer) per koe. In een vergelijking in de Agrifirm Focus Melkvee van 2013 vertoonden bedrijven met dynamisch voeren dan ook een lager (-9,3%) krachtvoerverbruik per 100 kg melk vergeleken met vergelijkbare bedrijven. Dit ging ook nog eens gepaard met een kortere (-7 dagen) tussenkalftijd. Conclusies uit het onderzoek • Langzaam opbouwen van de krachtvoergift in de opstart van de lactatie lijkt (met name bij vaarzen) gunstig te zijn voor het verloop van productie en voerwinst (exclusief ruwvoer). • Durf te vertrouwen op het dynamische advies en het vermogen van de koeien om zelf hun balans en optimum (het dier ‘zoekt’ het eigen optimale krachtvoerniveau) te vinden. • Het overrulen van het dynamisch voermodel door bewust meer krachtvoer verstrekken ten opzichte van het krachtvoeradvies van dynamisch voeren in de eerste 100 dagen van een lactatie is economisch niet aantrekkelijk. Op basis van deze bedrijfsvergelijking kost dit naar schatting 53 cent per koe per dag bij vaarzen en 47 cent per koe per dag bij oudere koeien in deze fase van de lactatie. Het artikel ‘Voerwinst bij dynamisch voeren hoger’ van de hand van Johan van Riel en Kees Lokhorst van Wageningen UR Livestock Research is vanaf deze week te lezen in V-focus.
  Robot & Weiden : Vijf concepten voor automatisch melden en weiden
  Philipsen, A.P. ; Derks, T. ; Hoog, B. van der; Leeuw, S. de; Sweep, B. ; Cornelissen, J. - \ 2015
  Wageningen : Stichting Weidegang / Wageningen UR Livestock Research - 16
  melkveehouderij - begrazing - begrazingsbeheer - melkrobots - automatisering - machinaal melken - dairy farming - grazing - grazing management - milking robots - automation - machine milking
  Ons motto is 'Robot & Weiden: dat kan!' Het is een kwestie van de juiste werkwijze vinden, eentje die past bij jouw bedrijf, ambities en voorkeuren. In Robot & Weiden heeft een groep van 50 weidende melkveehouders met een AMS en een team van weidegang-experts de koppen bij elkaar gestoken om van elkaar te leren hoe je automatisch melken en weiden kunt combineren. Daarbij stond de vraag centraal wat werkt wel en wat werkt niet? Zij hebben deze ervaringen omgezet tot vijf Robot & Weiden concepten.
  Sweet Pepper Harvesting Robot
  Bontsema, Jan - \ 2015
  robots - harvesters - automation - sweet peppers - greenhouse horticulture - instrumentation - effects
  CROPS : Clever Robots for CROPS
  Bontsema, Jan - \ 2015
  agriculture - forestry - harvesting - robots - automation - automatic control - instrumentation - spraying - engineering
  Robotica toepassingen in Food & Flowers
  Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Wageningen UR
  tuinbouw - glastuinbouw - strategisch management - gewasproductie - robots - automatisering - automatische regeling - innovaties - sensors - afstandssensoren - efficiëntie - nuttig gebruik - horticulture - greenhouse horticulture - strategic management - crop production - automation - automatic control - innovations - remote sensors - efficiency - utilization
  Erik Pekkeriet is senior projectmanager Vision & Robotics bij Wageningen UR Glastuinbouw. Hij leidt projecten op het gebied van vision & robotics voor de EU en Nederlandse overheid en is betrokken bij veel robotiseringsprojecten met het tuinbouwbedrijfsleven. Hij geeft zijn visie tijdens de themabijeenkomst
  Jaarevent ICT-Community 2014 : Digitalisering van de voedselketen
  Verdouw, Cor - \ 2014
  agroindustrial sector - agro-industrial chains - information technology - supply chain management - innovations - food industry - automation
  Gezonde kas : van toekomstbeeld naar realiteit
  Zijlstra, C. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)september. - p. 10 - 13.
  glastuinbouw - kastechniek - automatisering - monitoring - detectie - sensors - methodologie - gegevensverwerking - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - greenhouse technology - automation - monitoring - detection - sensors - methodology - data processing - cultural methods
  Het Gezonde Kas-systeem is een innovatief, integraal gewasbeschermingssysteem voor in de moderne kas. Het is een hulpmiddel dat telers tijdig attendeert op de aanwezigheid van ziekten en plagen, helpt bij het nemen van beslissingen en bij het toepassen van maatregelen. In deze editie van KAS Techniek word stilgestaan bij verschillende deelprojecten, in dit artikel een toelichting op het Gezonde Kas-project.
  Botrytisdetectie met Top Crop en Side Crop Viewer
  Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Kas techniek (2014)7. - p. 48 - 50.
  glastuinbouw - plantenziekten - detectie - sensors - robots - zelfrijdende machines - automatisering - potplanten - snijbloemen - botrytis - gewasmonitoring - greenhouse horticulture - plant diseases - detection - sensors - robots - self propelled machines - automation - pot plants - cut flowers - botrytis - crop monitoring
  Twee autonoom rijdende mobiele sensor-systemen die zich door de kas bewegen en zoeken naar ziekten en plagen. Het klinkt futuristisch, maar deze robots worden momenteel daadwerkelijk getest binnen het project Gezonde Kas. Met nieuwe cameratechnieken kan botrytis in een vroeg stadium worden herkend, maar de robots zijn ook inzetbaar voor detectie van andere kenmerken van plantgezondheid en productiemonitoring. Maak kennis met de Top Crop en de Side Crop Viewer.
  Wandelende meetbox zet eerste stappen
  Balendonck, J. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)7. - p. 14 - 17.
  glastuinbouw - kastechniek - semi-gesloten kassen - klimaatregeling - sensors - meting - temperatuur - vochtigheid - automatisering - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - greenhouse technology - semi-closed greenhouses - air conditioning - sensors - measurement - temperature - humidity - automation - agricultural research
  Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben in het kader van het Gezonde Kas-project voor het eerst het klimaat geregeld op basis van meerdere draadloze sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid. Doel was om de klimaatcomputer te laten sturen op basis van het punt in de kas waar het laagste dauwpunt gemeten werd. Omdat het klimaat in de kas van plek tot plek en in de tijd kan variëren, zal dat dus niet altijd dezelfde plek zijn. Op die manier ontstaat een regeling waarbij de meetbox als het ware kan wandelen.
  Robot makes grafting and rose cutting faster and easier : three party cooperation delivers innovations
  Zedde, Rick van de - \ 2014
  greenhouse horticulture - scions - propagation materials - automation - robots - innovations - computer techniques - cuttings - pot plants - vegetables
  Standaardisatie van kas tot keten : Horti Community Meeting
  Robbemond, R.M. - \ 2013
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 14
  glastuinbouw - ketenmanagement - standaardisering - bedrijfsvoering - automatisering - greenhouse horticulture - supply chain management - standardization - management - automation
  De bedrijfsvoering veranderd door schaalvergroting, meerdere productielocaties, make to order, Aanvullende services (waarde): Potten, etiketten, verpakking, prijslabels, feestdagen. Meer en meer kasmechanisering en kantoorautomatisering is hierdoor gangbaar geworden. Hoe kunnen we die twee aan elkaar koppelen.
  Cucumber harvesting robot
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw
  glastuinbouw - komkommers - oogsten - robots - automatisering - rijpheid - innovaties - greenhouse horticulture - cucumbers - harvesting - automation - maturity - innovations
  Today, labour is the largest cost factor of a modern greenhouse holding. More than 30% of the total production costs are spent on wages for the grower and his employees. Obviously, to cope with saturating market demands and increasing competition, the grower is looking for ways to improve the over-all efficiency of the production process. Manual labour in a greenhouse is demanding, especially under poor climatic conditions. Because the robots reported in literature were not suited for the high productivity growing systems used in Dutch horticultural practice, in 1996, Wageningen UR Greenhouse Horticulture began research on the development of an autonomous cucumber harvesting robot supported by the Dutch Ministry of Agriculture, Food and Fisheries. The task of designing robots for agricultural applications raises issues not encountered in other industries. The robot has to operate in a highly unstructured environment in which no two scenes are the same. Both crop and fruit are prone to mechanical damage and should be handled with care. The robot has to operate under adverse climatic conditions, such as high relative humidity and temperature as well as changing light conditions. The robot detects individual cucumbers, assesses theri ripeness and harvest the ripe cucumbers. During greenhouse experiments 95% of the ripe cucumbers were detected and 75% were harvested. The project was finished in 2002.
  Van precisielandbouw naar smart farming technology
  Kempenaar, C. ; Kocks, C.G. - \ 2013
  Dronten : Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen - 47
  precisielandbouw - akkerbouw - melkveehouderij - automatisering - robots - landbouwtechniek - precision agriculture - arable farming - dairy farming - automation - robots - agricultural engineering
  Tijdens deze inaugurele rede wordt toegelicht hoe precisielandbouw wordt uitgevoerd en in de toekomst uitgevoerd gaat worden en hoe de 2 lectoren met het lectoraat daar een bijdrage aan willen leveren. Zij focussen zich op precisielandbouw in akkerbouwmatige teelten en in melkveehouderij.
  Samen leren anders te snoeien : Praktijknetwerk, een samenwerking tussen Combinatie Mauritz BV en Huverba BV en de netwerkpartners Damcon BV en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR-PPO-Boomkwekerij)
  Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 30
  boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - proeven op proefstations - werkwijze - cultuurmethoden - kwekers - inventarisaties - vergelijkend onderzoek - automatisering - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - station tests - mode of action - cultural methods - growers - inventories - comparative research - automation
  Snoeien bepaalt de kwaliteit van jonge laanbomen en is daarmee van belang voor de marktafzet. Deskundige snoei is belangrijk om evenwicht tussen de boven- en ondergrondse delen van jonge laanbomen tijdens de teelt op peil te houden. Ook bij het uitplanten en tijdens de verzorging daarna is goede snoei essentieel. Snoeien is nu een handmatige arbeidsintensieve teeltmaatregel. Voortgaande mechanisering en automatisering is van belang om de kosten laag te houden en voldoende rendement te halen. Ook de schaarste aan aanbod van arbeid op de agrarische arbeidsmarkt is een knelpunt. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden voor deze noodzakelijke teeltmaatregel. Het snoeien mechaniseren of op termijn zelfs robotiseren om het arbeidsprobleem op te lossen, is dus een mogelijke oplossingsrichting om de genoemde knelpunten op te lossen. Uit de inventarisatie over mechanisering/automatisering van het snoeien blijkt dat de wijze van snoeien verschilt per ondernemer, boom, grondsoort, klimaat, functie, mogelijke klant. Op deze wijze is mechanisering van het snoeien een lastig traject, onmogelijk zelfs. Dat was aanleiding om anders tegen snoeien te gaan aankijken. Kan het snoeien anders zodat mechanisering wel mogelijk is?
  Probabilistic methods for robotics in agriculture
  Hiremath, S. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): A. Stein; Cajo ter Braak, co-promotor(en): Gerie van der Heijden. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736413 - 109
  automatisering - robots - landbouw - beeldanalyse - bayesiaanse theorie - navigatie - modelleren - automation - robots - agriculture - image analysis - bayesian theory - navigation - modeling

  Autonomous operation of robotic systems in an agricultural environment is a difficult task due to the inherent uncertainty in the environment. The robot is in a dynamic, non-deterministic and semi-structured environment with many sources of noise and a high degree of uncertainty. A novel approach dealing with uncertainty is by means of probabilistic methods. This PhD thesis studies the efficacy of probabilistic methods for autonomous robot applications in agriculture focusing on two agricultural tasks namely automatic detection of weed in a grassland and autonomous navigation of a robot in a Maize field. In automatic weed detection we look at the detection of a common weed called Rumex obtusifolius (Rumex). The suitability of image analysis for the task is examined, various existing methods are scrutinized and new probabilistic methods are proposed for robust detection of Rumex using a monocular camera in real-time. For autonomous navigation in a Maize field, probabilistic methods are developed for row following using a camera as well as a laser scanner. New sensor models are proposed to characterize the noisy measurements which are used in the navigation method for tracking the position of the robot and the plant rows. Through extensive field experiments we show that the proposed probabilistic methods are robust to varying operating conditions and conclude that probabilistic methods are essential for autonomous operation of robotic systems in an agricultural environment.

  On 2016 overstap glastuinbouw op renderende plukrobots (interview met Erik Pekkeriet)
  Bezemer, J. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - arbeid (werk) - robots - automatisering - plukken (picking) - gebruiksefficiëntie - arbeidskosten - besparingen - kastechniek - groenten - greenhouse horticulture - labour - robots - automation - picking - use efficiency - labour costs - savings - greenhouse technology - vegetables
  Veel Nederlandse telers weten al het werk steeds efficiënter te organiseren. Toch blijven de arbeidskosten op de meeste bedrijven het grootste deel van de erg hoge kostprijs uitmaken. In die lastige situatie komt verandering. Want Wageningen UR Glastuinbouw verwacht dat over twee jaar de eerste serie plukrobots aan het werk kan. En een jaar later heeft de praktijk plukrobots beschikbaar.
  Oogstrobot voor paprika krijgt stap voor stap vorm (interview met Jan Bontsema en Jochen Hemming)
  Staalduinen, J. van; Bontsema, J. ; Hemming, J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - groenten - capsicum - robots - automatisering - mobiele toepassingen - projecten - tests - greenhouse horticulture - vegetables - capsicum - robots - automation - mobile applications - projects - tests
  Een internationaal consortium ontwikkelt een modulair robotsysteem dat in enkele gewassen specifieke handelingen moet kunnen verrichten, zoals oogsten (paprika, appels, druiven) en precisiespuiten. De Nederlandse betrokkenen concentreren zich op het oogsten van paprika’s. Teler Robert Vollebregt maakt samen met projectcoördinator Jan Bontsema en technisch onderzoeker Jochen Hemming van Wageningen UR een tussenbalans op.
  PicknPack
  Pekkeriet, Erik - \ 2013
  food technology - production processes - food packaging - food processing - robots - automation
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.