Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 284

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Grazing and automation : proceedings 4th Meeting EGF Working Group "Grazing" in Wageningen
  Pol-van Dasselaar, A. van den; Vlieger, A. de; Hennesy, D. ; Isselstein, J. ; Peyraud, J.L. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1003) - 24
  dairy cattle - machine milking - grazing - dairy farming - automation - melkvee - machinaal melken - begrazing - melkveehouderij - automatisering
  Voerwinst bij dynamisch voeren hoger
  Riel, J.W. van; Lokhorst, Kees - \ 2015
  V-focus 5 (2015). - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 32.
  melkveehouderij - krachtvoeding - rundveevoeding - automatisering - agrarische economie - productie-economie - rundveehouderij - dairy farming - force feeding - cattle feeding - automation - agricultural economics - production economics - cattle husbandry
  Sinds 2009 maken ruim 600 melkveebedrijven gebruik van dynamisch voeren. Zij behalen met deze tool financieel voordeel, omdat het krachtvoeradvies berekend wordt op basis van individuele koegegevens en rekening houdt met de actuele voer- en melkprijzen. Alleen koeien die extra krachtvoer terugverdienen door melkproductieverhoging krijgen extra krachtvoer. Het principe is diergericht (het dier ‘zoekt’ het eigen optimale krachtvoerniveau) en economisch interessant voor de veehouder. Er wordt dagelijks gestreefd naar de hoogste voerwinst (exclusief ruwvoer) per koe. In een vergelijking in de Agrifirm Focus Melkvee van 2013 vertoonden bedrijven met dynamisch voeren dan ook een lager (-9,3%) krachtvoerverbruik per 100 kg melk vergeleken met vergelijkbare bedrijven. Dit ging ook nog eens gepaard met een kortere (-7 dagen) tussenkalftijd. Conclusies uit het onderzoek • Langzaam opbouwen van de krachtvoergift in de opstart van de lactatie lijkt (met name bij vaarzen) gunstig te zijn voor het verloop van productie en voerwinst (exclusief ruwvoer). • Durf te vertrouwen op het dynamische advies en het vermogen van de koeien om zelf hun balans en optimum (het dier ‘zoekt’ het eigen optimale krachtvoerniveau) te vinden. • Het overrulen van het dynamisch voermodel door bewust meer krachtvoer verstrekken ten opzichte van het krachtvoeradvies van dynamisch voeren in de eerste 100 dagen van een lactatie is economisch niet aantrekkelijk. Op basis van deze bedrijfsvergelijking kost dit naar schatting 53 cent per koe per dag bij vaarzen en 47 cent per koe per dag bij oudere koeien in deze fase van de lactatie. Het artikel ‘Voerwinst bij dynamisch voeren hoger’ van de hand van Johan van Riel en Kees Lokhorst van Wageningen UR Livestock Research is vanaf deze week te lezen in V-focus.
  Robot & Weiden : Vijf concepten voor automatisch melden en weiden
  Philipsen, A.P. ; Derks, T. ; Hoog, B. van der; Leeuw, S. de; Sweep, B. ; Cornelissen, J. - \ 2015
  Wageningen : Stichting Weidegang / Wageningen UR Livestock Research - 16
  melkveehouderij - begrazing - begrazingsbeheer - melkrobots - automatisering - machinaal melken - dairy farming - grazing - grazing management - milking robots - automation - machine milking
  Ons motto is 'Robot & Weiden: dat kan!' Het is een kwestie van de juiste werkwijze vinden, eentje die past bij jouw bedrijf, ambities en voorkeuren. In Robot & Weiden heeft een groep van 50 weidende melkveehouders met een AMS en een team van weidegang-experts de koppen bij elkaar gestoken om van elkaar te leren hoe je automatisch melken en weiden kunt combineren. Daarbij stond de vraag centraal wat werkt wel en wat werkt niet? Zij hebben deze ervaringen omgezet tot vijf Robot & Weiden concepten.
  Robotica toepassingen in Food & Flowers
  Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Wageningen UR
  tuinbouw - glastuinbouw - strategisch management - gewasproductie - robots - automatisering - automatische regeling - innovaties - sensors - afstandssensoren - efficiëntie - nuttig gebruik - horticulture - greenhouse horticulture - strategic management - crop production - automation - automatic control - innovations - remote sensors - efficiency - utilization
  Erik Pekkeriet is senior projectmanager Vision & Robotics bij Wageningen UR Glastuinbouw. Hij leidt projecten op het gebied van vision & robotics voor de EU en Nederlandse overheid en is betrokken bij veel robotiseringsprojecten met het tuinbouwbedrijfsleven. Hij geeft zijn visie tijdens de themabijeenkomst
  Gezonde kas : van toekomstbeeld naar realiteit
  Zijlstra, C. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)september. - p. 10 - 13.
  glastuinbouw - kastechniek - automatisering - monitoring - detectie - sensors - methodologie - gegevensverwerking - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - greenhouse technology - automation - monitoring - detection - sensors - methodology - data processing - cultural methods
  Het Gezonde Kas-systeem is een innovatief, integraal gewasbeschermingssysteem voor in de moderne kas. Het is een hulpmiddel dat telers tijdig attendeert op de aanwezigheid van ziekten en plagen, helpt bij het nemen van beslissingen en bij het toepassen van maatregelen. In deze editie van KAS Techniek word stilgestaan bij verschillende deelprojecten, in dit artikel een toelichting op het Gezonde Kas-project.
  Botrytisdetectie met Top Crop en Side Crop Viewer
  Pekkeriet, E.J. - \ 2014
  Kas techniek (2014)7. - p. 48 - 50.
  glastuinbouw - plantenziekten - detectie - sensors - robots - zelfrijdende machines - automatisering - potplanten - snijbloemen - botrytis - gewasmonitoring - greenhouse horticulture - plant diseases - detection - sensors - robots - self propelled machines - automation - pot plants - cut flowers - botrytis - crop monitoring
  Twee autonoom rijdende mobiele sensor-systemen die zich door de kas bewegen en zoeken naar ziekten en plagen. Het klinkt futuristisch, maar deze robots worden momenteel daadwerkelijk getest binnen het project Gezonde Kas. Met nieuwe cameratechnieken kan botrytis in een vroeg stadium worden herkend, maar de robots zijn ook inzetbaar voor detectie van andere kenmerken van plantgezondheid en productiemonitoring. Maak kennis met de Top Crop en de Side Crop Viewer.
  Wandelende meetbox zet eerste stappen
  Balendonck, J. - \ 2014
  Kas techniek 2014 (2014)7. - p. 14 - 17.
  glastuinbouw - kastechniek - semi-gesloten kassen - klimaatregeling - sensors - meting - temperatuur - vochtigheid - automatisering - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - greenhouse technology - semi-closed greenhouses - air conditioning - sensors - measurement - temperature - humidity - automation - agricultural research
  Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben in het kader van het Gezonde Kas-project voor het eerst het klimaat geregeld op basis van meerdere draadloze sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid. Doel was om de klimaatcomputer te laten sturen op basis van het punt in de kas waar het laagste dauwpunt gemeten werd. Omdat het klimaat in de kas van plek tot plek en in de tijd kan variëren, zal dat dus niet altijd dezelfde plek zijn. Op die manier ontstaat een regeling waarbij de meetbox als het ware kan wandelen.
  Standaardisatie van kas tot keten : Horti Community Meeting
  Robbemond, R.M. - \ 2013
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 14
  glastuinbouw - ketenmanagement - standaardisering - bedrijfsvoering - automatisering - greenhouse horticulture - supply chain management - standardization - management - automation
  De bedrijfsvoering veranderd door schaalvergroting, meerdere productielocaties, make to order, Aanvullende services (waarde): Potten, etiketten, verpakking, prijslabels, feestdagen. Meer en meer kasmechanisering en kantoorautomatisering is hierdoor gangbaar geworden. Hoe kunnen we die twee aan elkaar koppelen.
  Cucumber harvesting robot
  Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw
  glastuinbouw - komkommers - oogsten - robots - automatisering - rijpheid - innovaties - greenhouse horticulture - cucumbers - harvesting - automation - maturity - innovations
  Today, labour is the largest cost factor of a modern greenhouse holding. More than 30% of the total production costs are spent on wages for the grower and his employees. Obviously, to cope with saturating market demands and increasing competition, the grower is looking for ways to improve the over-all efficiency of the production process. Manual labour in a greenhouse is demanding, especially under poor climatic conditions. Because the robots reported in literature were not suited for the high productivity growing systems used in Dutch horticultural practice, in 1996, Wageningen UR Greenhouse Horticulture began research on the development of an autonomous cucumber harvesting robot supported by the Dutch Ministry of Agriculture, Food and Fisheries. The task of designing robots for agricultural applications raises issues not encountered in other industries. The robot has to operate in a highly unstructured environment in which no two scenes are the same. Both crop and fruit are prone to mechanical damage and should be handled with care. The robot has to operate under adverse climatic conditions, such as high relative humidity and temperature as well as changing light conditions. The robot detects individual cucumbers, assesses theri ripeness and harvest the ripe cucumbers. During greenhouse experiments 95% of the ripe cucumbers were detected and 75% were harvested. The project was finished in 2002.
  Van precisielandbouw naar smart farming technology
  Kempenaar, C. ; Kocks, C.G. - \ 2013
  Dronten : Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen - 47
  precisielandbouw - akkerbouw - melkveehouderij - automatisering - robots - landbouwtechniek - precision agriculture - arable farming - dairy farming - automation - robots - agricultural engineering
  Tijdens deze inaugurele rede wordt toegelicht hoe precisielandbouw wordt uitgevoerd en in de toekomst uitgevoerd gaat worden en hoe de 2 lectoren met het lectoraat daar een bijdrage aan willen leveren. Zij focussen zich op precisielandbouw in akkerbouwmatige teelten en in melkveehouderij.
  Samen leren anders te snoeien : Praktijknetwerk, een samenwerking tussen Combinatie Mauritz BV en Huverba BV en de netwerkpartners Damcon BV en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR-PPO-Boomkwekerij)
  Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 30
  boomteelt - straatbomen - snoeien - mechanische methoden - proeven op proefstations - werkwijze - cultuurmethoden - kwekers - inventarisaties - vergelijkend onderzoek - automatisering - arboriculture - street trees - pruning - mechanical methods - station tests - mode of action - cultural methods - growers - inventories - comparative research - automation
  Snoeien bepaalt de kwaliteit van jonge laanbomen en is daarmee van belang voor de marktafzet. Deskundige snoei is belangrijk om evenwicht tussen de boven- en ondergrondse delen van jonge laanbomen tijdens de teelt op peil te houden. Ook bij het uitplanten en tijdens de verzorging daarna is goede snoei essentieel. Snoeien is nu een handmatige arbeidsintensieve teeltmaatregel. Voortgaande mechanisering en automatisering is van belang om de kosten laag te houden en voldoende rendement te halen. Ook de schaarste aan aanbod van arbeid op de agrarische arbeidsmarkt is een knelpunt. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden voor deze noodzakelijke teeltmaatregel. Het snoeien mechaniseren of op termijn zelfs robotiseren om het arbeidsprobleem op te lossen, is dus een mogelijke oplossingsrichting om de genoemde knelpunten op te lossen. Uit de inventarisatie over mechanisering/automatisering van het snoeien blijkt dat de wijze van snoeien verschilt per ondernemer, boom, grondsoort, klimaat, functie, mogelijke klant. Op deze wijze is mechanisering van het snoeien een lastig traject, onmogelijk zelfs. Dat was aanleiding om anders tegen snoeien te gaan aankijken. Kan het snoeien anders zodat mechanisering wel mogelijk is?
  Probabilistic methods for robotics in agriculture
  Hiremath, S. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): A. Stein; Cajo ter Braak, co-promotor(en): Gerie van der Heijden. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736413 - 109
  automatisering - robots - landbouw - beeldanalyse - bayesiaanse theorie - navigatie - modelleren - automation - robots - agriculture - image analysis - bayesian theory - navigation - modeling

  Autonomous operation of robotic systems in an agricultural environment is a difficult task due to the inherent uncertainty in the environment. The robot is in a dynamic, non-deterministic and semi-structured environment with many sources of noise and a high degree of uncertainty. A novel approach dealing with uncertainty is by means of probabilistic methods. This PhD thesis studies the efficacy of probabilistic methods for autonomous robot applications in agriculture focusing on two agricultural tasks namely automatic detection of weed in a grassland and autonomous navigation of a robot in a Maize field. In automatic weed detection we look at the detection of a common weed called Rumex obtusifolius (Rumex). The suitability of image analysis for the task is examined, various existing methods are scrutinized and new probabilistic methods are proposed for robust detection of Rumex using a monocular camera in real-time. For autonomous navigation in a Maize field, probabilistic methods are developed for row following using a camera as well as a laser scanner. New sensor models are proposed to characterize the noisy measurements which are used in the navigation method for tracking the position of the robot and the plant rows. Through extensive field experiments we show that the proposed probabilistic methods are robust to varying operating conditions and conclude that probabilistic methods are essential for autonomous operation of robotic systems in an agricultural environment.

  On 2016 overstap glastuinbouw op renderende plukrobots (interview met Erik Pekkeriet)
  Bezemer, J. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - arbeid (werk) - robots - automatisering - plukken (picking) - gebruiksefficiëntie - arbeidskosten - besparingen - kastechniek - groenten - greenhouse horticulture - labour - robots - automation - picking - use efficiency - labour costs - savings - greenhouse technology - vegetables
  Veel Nederlandse telers weten al het werk steeds efficiënter te organiseren. Toch blijven de arbeidskosten op de meeste bedrijven het grootste deel van de erg hoge kostprijs uitmaken. In die lastige situatie komt verandering. Want Wageningen UR Glastuinbouw verwacht dat over twee jaar de eerste serie plukrobots aan het werk kan. En een jaar later heeft de praktijk plukrobots beschikbaar.
  Oogstrobot voor paprika krijgt stap voor stap vorm (interview met Jan Bontsema en Jochen Hemming)
  Staalduinen, J. van; Bontsema, J. ; Hemming, J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - groenten - capsicum - robots - automatisering - mobiele toepassingen - projecten - tests - greenhouse horticulture - vegetables - capsicum - robots - automation - mobile applications - projects - tests
  Een internationaal consortium ontwikkelt een modulair robotsysteem dat in enkele gewassen specifieke handelingen moet kunnen verrichten, zoals oogsten (paprika, appels, druiven) en precisiespuiten. De Nederlandse betrokkenen concentreren zich op het oogsten van paprika’s. Teler Robert Vollebregt maakt samen met projectcoördinator Jan Bontsema en technisch onderzoeker Jochen Hemming van Wageningen UR een tussenbalans op.
  Machinale detectie van tulpenvirus in het open veld 2012 : Geautomatiseerde (machinale) detectie van TBV in enkel - en volveldexperimenten met tulp in 2012
  Doorn, J. van; Polder, G. ; Heijden, H.J.W.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 41
  tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - afwijkingen, planten - virusziekten - controle - verwijderen van ongewenste planten - automatisering - robots - detectie - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - precisielandbouw - tulips - tulip breaking virus - plant disorders - viral diseases - control - roguing - automation - robots - detection - agricultural research - ornamental bulbs - precision agriculture
  Tulpenmoza¿ekvirus (TBV) in tulp veroorzaakt veel schade in de teelt. Om virusverspreiding door bladluizen te voorkomen moet de teler in een korte periode deze bronnen van infectie verwijderen. Een tijdrovende bezigheid, die ook specifieke deskundigheid vergt. Verder bespaart dit verwijderen ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om de luizen te bestrijden. Echter, experts die dit kunnen zijn schaars. Om het gebrek aan goede ziekzoekers te compenseren, werkt Wageningen UR samen met een groep tulpentelers aan een oplossing. Gerobotiseerd ziekzoeken moet in een vroeg stadium symptomen van ziekten (TBV) in het gewas (in dit geval tulp) kunnen herkennen. Het streven is dat dit minimaal even goed gebeurt als door de experts.
  Arbeid speelt straks geen rol
  Plegt, K. ; Groot Koerkamp, P.W.G. - \ 2012
  Boerenbusiness (2012). - p. 53 - 53.
  landbouwsector - agrotechnologie - automatisering - remote sensing - sensors - agricultural sector - agrotechnology - automation
  Boeren is nu nog een ‘way of life’, maar straks kun je er misschien wel postbode naast worden. Volgens Peter Groot Koerkamp, professor in de agrotechnologie, is de agrarische sector nog lang niet uitgeautomatiseerd. ‘We zijn net begonnen.‘
  3D sorteren van kiemplanten werkt sneller en beter
  Kierkels, T. ; Zedde, H.J. van de - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)4. - p. 22 - 23.
  tuinbouwbedrijven - zaailingen - sorteermachines - scheidingsapparaten - automatisering - innovaties - arbeid (werk) - bedrijfskosten - kwaliteitscontroles - glastuinbouw - groenten - tomaten - market gardens - seedlings - sorters - separators - automation - innovations - labour - operating costs - quality controls - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes
  Vorig jaar had de Westlandse Plantenkwekerij in Made nog tientallen uitzendkrachten nodig om in korte tijd enkele miljoenen tomatenonderstammen te sorteren. Dit seizoen staan er drie of vier mensen aan de band. Het bedrijf heeft als eerste in de wereld een sorteerlijn voor jonge planten met 3D technologie. Behalve arbeidsbesparing geeft die ook kwaliteitsverbetering.
  Weegsysteem voor vleesvarkens : eYeScan
  Genugten, M.M. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 4
  varkens - varkenshouderij - weegapparaten voor varkens - gewicht - automatisering - opnameapparatuur - pigs - pig farming - pig weighers - weight - automation - recording instruments
  Binnen het project ‘Vitale vleesvarkens’ is onderzoek uitgevoerd naar de nauwkeurigheid en praktische toepasbaarheid van weegsystemen voor vleesvarkens. Op praktijkbedrijven is er grote behoefte aan het automatisch verzamelen van gewichten van vleesvarkens gedurende het vleesvarkenstraject zodat de groei van de vleesvarkens gemonitord en, indien nodig, bijgestuurd kan worden.
  Machinale detectie van geelziek in hyacint : toepassing van vision technieken om symptomen, veroorzaakt door Xanthomonas hyacinthi in hyacint op te sporen : consultancy project
  Baltissen, A.H.M.C. ; Doorn, J. van; Polder, G. ; Roothans, J. ; Gelderblom, J. - \ 2012
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 35
  hyacinthus - bloembollen - bacterieziekten - xanthomonas hyacinthi - detectie - monitoring - symptomen - aantasting - automatisering - hyacinthus - ornamental bulbs - bacterial diseases - xanthomonas hyacinthi - detection - monitoring - symptoms - infestation - automation
  Ziekzoeken (het door experts in het veld laten zoeken naar symptomen in het gewas) wordt toegepast bij verschillende (bol-) gewassen om vroegtijdig besmettingen op te sporen en door vernietiging in te perken. Dit betreft naast virus in tulp onder andere ook geelziek in hyacint. Dit is een makkelijk verspreidbare bacterieziekte, veroorzaakt door Xanthomonas hyacinthi. Geelziek geeft meestal duidelijke symptomen in hyacint: van spetters (eerste symptomen gedurende het groeiseizoen) tot aan zwartrand en vlaggers. Deze laatsten zijn symptomen, veroorzaakt door aantasting van de spruit door X. hyacinthi in de bol in het groeiseizoen ervoor: zogenaamde secundaire symptomen. Het ziekzoeken in hyacint vergt deskundigheid en personele inzet. Door de ontwikkeling van de ziekzoekkar in tulp is de mogelijkheid aanwezig om deze innovatie ook te gebruiken in hyacint. Bij goede resultaten met geelziek zijn er in de toekomst bijvoorbeeld misschien zelfs mogelijkheden om Erwinia-aantastingen op te sporen. De doelstelling van deze oriënterende studie is, om de mogelijkheden te verkennen voor de toepassing van machinale detectie, zoals ontwikkeld voor tulp, voor geelzieksymptomen in hyacint.
  Disease detection trolley : mechanised detection and removal of TBV virus in tulip
  Wageningen UR, ; Doorn, J. van - \ 2012
  YouTube
  tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - plantenziekten - detectie - automatisering - robots - prestatie van apparatuur - landbouwtechniek - precisielandbouw - tulips - tulip mosaic virus - plant diseases - detection - automation - equipment performance - agricultural engineering - precision agriculture
  Filmpje over de ontwikkeling van de ziekzoekkar voor tulpen. Het filmpje is Nederlands gesproken met Engelse ondertiteling. Het grootste ziekteprobleem bij tulp is het tulpenmozaïekvirus. De zieke planten worden met de hand gezocht op het veld en ervaring in het ziekzoeken is heel belangrijk en ervaren personeel is kostbaar en moeilijk te vinden. In ontwikkeling is een ziekzoekkar die met behulp van camera's de zieke planten kan detecteren. Het model is in ontwikkeling en de bedoeling is dit systeem in de toekomst te gebruiken als zelfstandig werkende robot. Het systeem is voor tulpen te gebruiken, maar in de toekomst ook in andere gewassen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.