Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 74

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Milk and milk products : annual report 2008 National Reference Laboratory
  Jacobs-Reitsma, W.F. ; Pol-Hofstad, I. - \ 2009
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT, Institute of Food Safety 2009.010) - 33
  melk - melkproducten - rauwe melk - melk testen - celgetal - alkalisch fosfatase - fosfatasetest - kiemgetal - milk - milk products - raw milk - milk testing - somatic cell count - alkaline phosphatase - phosphatase test - bacterial count
  Wortelrot voorkomen in recirculerende systemen
  Dam, M.F.N. van - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)162. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - tulpen - forceren van planten - wortelrot - kiemgetal - desinfectie - ornamental bulbs - tulips - forcing - root rots - bacterial count - disinfection
  Telers schakelen in de waterbroei van tulpen over op recirculeren systemen. Daarbij steken regelmatig wortelrotproblemen de kop op. Hygiënisch omgaan met kas, materialen en water lijkt de oplossing te zijn
  National Reference Laboratory Milk and Milk Products in the Netherlands Combined Annual Report 2006 and 2007
  Jacobs-Reitsma, W.F. - \ 2008
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Report / RIKILT, Institute of Food Safety 2008.0009) - 68
  melk - melkproducten - rauwe melk - melk testen - celgetal - alkalisch fosfatase - fosfatasetest - kiemgetal - milk - milk products - raw milk - milk testing - somatic cell count - alkaline phosphatase - phosphatase test - bacterial count
  Milk quality and automatic milking; a risk inventory
  Vorst, Y. van der; Ouweltjes, W. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Rundvee ) - 47
  melkkwaliteit - machinaal melken - robots - melkveehouderij - hygiëne - kiemgetal - vetzuren - vriespunt - milk quality - machine milking - robots - dairy farming - hygiene - bacterial count - fatty acids - freezing point
  Melkkwaliteit onvoorspelbaar?
  Schuiling, E. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)2. - ISSN 1570-8586 - p. 6 - 7.
  melkkwaliteit - melk - melkhygiëne - kiemgetal - bacteriën - microbiële flora - antibiotica - antibioticumresiduen - groeiremmers - agrarische bedrijfsvoering - celgetal - bedrijfshygiëne - milk quality - milk - milk hygiene - bacterial count - bacteria - microbial flora - antibiotics - antibiotic residues - growth inhibitors - farm management - somatic cell count - industrial hygiene
  Op verzoek van het Productschap Zuivel gaat het Praktijkonderzoek de mogelijke oorzaken van dergelijke uitschieters in kaart brengen. Naast het kiemgetal worden ook kortingen op groeiremming meegenomen, alhoewel de problematiek daar heel anders is.
  EU-project Automatisch Melken (3); melkkwaliteit & hygiene
  Vorst, Y. van der; Koning, K. de - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 18 - 19.
  melken - machinaal melken - automatisering - robots - melkkwaliteit - melkveehouderij - melk - kwaliteit - melkhygiëne - kiemgetal - bacteriëntelling - zuurgraad - ph - melkvet - melkveebedrijven - onderzoeksprojecten - celgetal - milking - machine milking - automation - robots - milk quality - dairy farming - milk - quality - milk hygiene - bacterial count - bacterial counting - acidity - ph - milk fat - dairy farms - research projects - somatic cell count
  Ditmaal is dat de melkkwaliteit. De kwaliteit is goed te noemen, maar de zuurtegraad van het melkvet is een punt van aandacht.
  Variatie in kiemgetal van boerderijmelk
  Vorst, Y. van der - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 224) - 10
  melkveehouderij - melkproductie - melkkwaliteit - kiemgetal - bacteriologie - landbouwstatistieken - dairy farming - milk production - milk quality - bacterial count - bacteriology - agricultural statistics
  Om meer zicht te krijgen op de gemiddelde variatie van het kiemgetal van de Nederlandse melk zijn de gegevens voor 1999 op een rij gezet. Dit is gedaan middels beschrijvende statistieken.
  Kiemgetal nog steeds erg variabel
  Vorst, Y. van der; Wemmenhove, H. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 10 - 12.
  kiemgetal - melk - melkkwaliteit - bacteriëntelling - melkveehouderij - melk testen - bacterial count - milk - milk quality - bacterial counting - dairy farming - milk testing
  Het gemiddelde kiemgetal lag in 1999 op de meeste melkveehouderijbedrijven onder de 10 (<10.000 kiemen/ ml). Dit is goed.
  Aandacht voor kwaliteit robotmelk blijft nodig
  Vorst, Y. van der - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 40 - 42.
  melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - robots - melkkwaliteit - kiemgetal - dairy farming - dairy cattle - machine milking - robots - milk quality - bacterial count
  Onderzoek op 154 robotbedrijven toont aan dat de tweede generatie robotbedrijven (aanschaf robot na 1 januari 1998), melk van een betere kwaliteit levert dan bedrijven die de robot eerder aanschaften. De melkkwaliteit ligt echter nog steeds iets lagerdan op bedrijven met een gangbaar melksysteem.
  Melkmachinemonteur onmisbare schakel
  Verstappen-Boerekamp, J. ; Wolters, G. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)2. - ISSN 1386-8470 - p. 22 - 24.
  melkmachines - schoonmaken - kiemgetal - melk - melkkwaliteit - melkveehouderij - onderhoud - boerderij uitrusting - machinaal melken - milking machines - cleaning - bacterial count - milk - milk quality - dairy farming - maintenance - farm equipment - machine milking
  De oorzaak van een verhoogd kiemgetal ligt vaak bij de reiniging van melkwinningsapparatuur. Preventieve controles kunnen problemen voorkomen.
  Waterkwaliteit in open drinkbakken kan veel beter !
  Buisonjé, F.E. de; Bolder, N.M. ; Putirulan, F.F. ; Enting, H. - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 53 - 58.
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - water - waterkwaliteit - kiemgetal - bacteriologie - eenden - slachtdieren - vleesproductie - drinkers - bowl drinkers - pumps - water - water quality - bacterial count - bacteriology - ducks - meat animals - meat production
  In een proef met 1400 vleeseenden die het water onbeperkt via open drinkbakken verstrekt kregen, is het effect onderzocht van verschillende drinkwatertoevoegingen op de technische resultaten van de eenden en op de microbiologische waterkwaliteit in dedrinkbakken.
  Visuele controle melkapparatuur voorkomt kiemgetal problemen
  Wolters, G. ; Klungel, G. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)6. - ISSN 1386-8470 - p. 3 - 3.
  melkveehouderij - melkvee - melkmachines - schoonmaken - hygiëne - inspectie - melkkwaliteit - kiemgetal - dairy farming - dairy cattle - milking machines - cleaning - hygiene - inspection - milk quality - bacterial count
  Met het eerste oktobernummer van Veeteeltheeft u een reinigingskaart van het PR ontvangen.Op de reinigingskaart staan de kritische punten van de melkapparatuur aangegeven.
  Verantwoord melken voor een gezonde toekomst
  Hogeveen, H. ; Wolters, G. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)5. - ISSN 1386-8470 - p. 8 - 10.
  melken - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - analyse - controle - kwaliteit - nederland - milking - animal products - bacteriology - bacterial count - analysis - control - quality - netherlands
  De kwaliteit van de Nederlandse melk is goed. In de eerste helft van 1999 was meer dan 95 % van de geleverde melk zonder kortingspunten. Toch moet er aandacht blijven voor het verbeteren van de kwaliteit van geleverde melk. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse consument verwacht een veilig en smakelijk zuivelproduct dat gebaseerd is op kwalitatief hoogwaardige en verantwoord geproduceerde grondstoffen.
  Diergezondheid planmatig benaderen
  Hanekamp, W. ; Scherpenzeel, J. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)4. - ISSN 1386-8470 - p. 8 - 9.
  melkveehouderij - rundveeziekten - diergezondheid - melkvee - melkproductie - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - agrarische bedrijfsplanning - analyse - testen - controle - dairy farming - cattle diseases - animal health - dairy cattle - milk production - animal products - bacteriology - bacterial count - farm planning - analysis - testing - control
  Voor het verbeteren van de diergezondheid op het bedrijf is het belangrijk dat de veehouder de eigen situatie kent, bijvoorbeeld door een goede registratie bij te houden. Ook dient hij een haalbaar doel te stellen.
  Lange persleiding bij automatisch melken geen probleem
  Verstappen-Boerekamp, J. ; Klungel, G. ; Wolters, G. ; Hogeveen, H. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)1. - ISSN 1386-8470 - p. 18 - 19.
  melkveehouderij - melkvee - machinaal melken - componenten - kiemgetal - dairy farming - dairy cattle - machine milking - components - bacterial count
  Het aantal bedrijven met een automatisch melksysteem neemt sterk toe. Mogelijke effecten van automatisch melken op de melkkwaliteit staan dan ook sterk in de belangstelling.
  Pathogenen beheersen de kunst van het veranderen
  Aantrekker, E.D. den; Janssen, A.G.W. - \ 1999
  Voedingsmiddelentechnologie 32 (1999). - ISSN 0042-7934 - p. 44 - 46.
  voedselmicrobiologie - micro-organismen - pathogenen - kiemgetal - antibiotica - immunologie - antigenen - antilichamen - antiseptica - reticulo-endotheliaal systeem - antimicrobe-eigenschappen - biotechnologie - genetica - recombinant dna - voedselbewaring - conserveermiddelen - programmaeffectiviteit - detectie - technieken - monitoring - voedselveiligheid - conferenties - food microbiology - microorganisms - pathogens - bacterial count - antibiotics - immunology - antigens - antibodies - antiseptics - reticuloendothelial system - antimicrobial properties - biotechnology - genetics - food preservation - preservatives - program effectiveness - detection - techniques - food safety - conferences
  De proceedings van dit congres zijn verkrijgbaar bij TNO Voeding te Zeist. Info: 030-6944144
  Melkkwaliteit bij automatisch melken verdient aandacht
  Klungel, G. ; Slaghuis, B. ; Hogeveen, H. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)6. - ISSN 1386-8470 - p. 33 - 36.
  melken - melkmachines - automatisering - kiemgetal - chemische samenstelling - kwaliteit - controle - milking - milking machines - automation - bacterial count - chemical composition - quality - control
  Uit het onderzoek komt naar voren dat het kiemgetal en de zuurtegraad van het melkvet na overschakeling op een automatisch melksysteem verslechteren. Ook het vet- en eiwitgehalte dalen.
  Melkrobot en geleidbaarheid
  Hanekamp, W. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)1. - ISSN 1386-8470 - p. 28 - 30.
  diergeneeskunde - schapen - robots - melkmachines - melkopbrengst - melkkwaliteit - mastitis - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - analyse - testen - controle - veterinary science - sheep - robots - milking machines - milk yield - milk quality - mastitis - animal products - bacteriology - bacterial count - analysis - testing - control
  Wanneer een koe mastitis heeft is de geleidbaarheid van de melk uit het betreffende uierkwartier verhoogd. Op de Waiboerhoeve is gebleken dat bij geleidbaarheidsmeting in een melkrobot slechts een klein aantal koeien een verhoogde geleidbaarheid hebben. Bovendien zijn het vaak lange tijd achtereen dezelfde koeien. Wanneer er op het filter vlokjes voorkomen dienen de uiers van met name die dieren, die nog niet zo lang op de attentielijst staan, geonspecteerd en zonodig behandeld te worden.
  Bacillus cereus in melk en grasland
  Slaghuis, B. ; Tadic, M. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 45 - 47.
  dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - melkvee - melkveehouderij - graslanden - melkopbrengst - melkkwaliteit - bacillus - animal products - bacteriology - bacterial count - dairy cattle - dairy farming - grasslands - milk yield - milk quality - bacillus
  De bacterie Bacillus cereus komt het meest voor in rauwe melk van koeien die in de wei lopen. Grond bleek namelijk de meeste van deze bacteriën te bevatten. Als de koeien op stal staan is de besmetting van melk met deze bacterie duidelijk lager. Dit zijn de belangrijkste conclusies van onderzoek op zeven proefbedrijven.
  Snelle controle reiniging melkwinningsapparatuur ATP-metingen
  Wiegersma, W. ; Slaghuis, B. ; Nieuwenhof, F. ; Engelbertink, A. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)4. - ISSN 1386-8470 - p. 25 - 27.
  landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - melkmachines - componenten - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - pyrofosfatasen - adenosinetrifosfatase - luminescentie - fluorescentie - schoonmaken - desinfectie - optica - fosforescentie - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing - milking machines - components - animal products - bacteriology - bacterial count - pyrophosphatases - adenosinetriphosphatase - luminescence - fluorescence - cleaning - disinfection - optics - phosphorescence
  Voor controle van de reiniging van apparatuur in de levensmiddelenindustrie is sinds een paar jaar een nieuwe methode beschikbaar: de ATP-bioluminescentiemethode. Het PR heeft samen met het Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek (NIZO) te Ede gekeken of de methode ook toepasbaar is voor controle van de reiniging van melkwinningsapparatuur. De methode is snel, eenvoudig en objectief, maar het voegt niet veel toe aan zien en voelen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.