Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==basisonderwijs
Check title to add to marked list
Evaluatie en borging van Smaaklessen met aanvullende activiteiten : het Smaaklessen groentemenu onderzoek
Groothuis, M. ; Fries, M.C.E. ; Haveman-Nies, A. - \ 2015
Apeldoorn : AGORA Academische Werkplaats (Rapport / AGORA 1) - 59
smaaklessen - voedingseducatie - basisonderwijs - onderwijsprogramma's - voeding en gezondheid - groenten - tasting lessons - nutrition education - elementary education - education programmes - nutrition and health - vegetables
Onderzocht is wat het toegevoegde effect is van de Smaaklessen arrangementen ten opzichte van reguliere Smaaklessen en tevens zijn de mogelijkheden verkend voor borging van Smaaklessen arrangementen.
De oogst van 7 jaar Smaaklessen en Schoolgruiten
Meester, H.J. ; Top, R. van den - \ 2014
Steunpunt Smaaklessen en SchoolGruiten Wageningen University - 20
smaaklessen - voeding en gezondheid - basisonderwijs - groenten - fruit - voedingseducatie - onderwijsprogramma's - tasting lessons - nutrition and health - elementary education - vegetables - nutrition education - education programmes
Evaluatie van de programma's Smaaklessen en SchoolGruiten.
Plastic soep uit zee vissen / Fishing plastic soup out the sea (interview met Jan andries van Franeker)
Sikkema, A. ; Franeker, J.A. van - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)4. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
lerarenopleiding - onderwijzen - wetenschap - vakbekwaamheid - didactiek - onderwijsmethoden - basisonderwijs - bevoegdheden - teacher training - teaching - science - professional competence - didactics - teaching methods - elementary education - competences
Leerkrachten ontberen vaardigheden voor wetenschapsonderwijs. Promovendus pleit voor selectie aan de Pabo-poort.
Inquiry-based science teasching competence of pre-service primary teachers
Alake-Tuenter, E. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Martin Mulder, co-promotor(en): Harm Biemans; Hilde Tobi. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570016 - 192
lerarenopleiding - onderwijzen - wetenschap - primair onderwijs - basisonderwijs - bevoegdheden - vakbekwaamheid - didactiek - onderwijsmethoden - nederland - teacher training - teaching - science - primary education - elementary education - competences - professional competence - didactics - teaching methods - netherlands
In recent years, improving primary science education has received considerable attention. In particular, researchers and policymakers advocate the use of inquiry-based science teaching and learning, believing that pupils learn best through direct personal experience and by incorporating new information into their existing knowledge base. Therefore, corresponding educational paradigms have shifted from merely reproducing knowledge to asking scientifically oriented questions and searching for evidence when responding to those questions. This approach is considered to be the starting point for motivating pupils to apply research skills, construct meaning, and acquire scientific knowledge. Teachers’ competencies are essential for increasing pupils’ learning and for stimulating their interest in science. Research has indicated that primary school teachers find it difficult to become effective inquiry-based science teachers because they often lack key knowledge regarding how science inquiry works and—in particular—how to implement inquiry-based teaching in their classrooms (Lee, Hart, Cuevas & Enders, 2004; Van Zee et al., 2005; McDonald, 2009). In the absence of these key competencies, qualitatively poor or insufficient guidance and insufficient feedback could be received during the discovery process. High-quality teacher education that yields competent teachers is the foundation of any system of formal education. However, the Netherlands lacks a recent formal agreement between professionals regarding the competencies that teachers need in order to teach inquiry-based primary science. In light of this issue, this thesis has two key aims. The first aim is to clarify which competencies are needed in order to teach inquiry-based primary science. The second aim is to determine how various components of science-teaching competence are related. The first aim was achieved by performing a literature study and a Delphi study, and the second aim was achieved by performing empirical studies using a knowledge test, a list of attitude questions, and a case-based questionnaire designed to assess Pedagogical Content Knowledge (PCK).
Stadslandbouw in het basisonderwijs
Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2013
PPO - AGV en Nordwin college
stadslandbouw - agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - leerervaringen - leeractiviteiten - lesmaterialen - basisonderwijs - urban agriculture - agricultural education - competency based education - learning experiences - learning activities - teaching materials - elementary education
Deze site is bedoelt als handleiding voor docenten in het Groen onderwijs en als leidraad voor studenten uit verschillende leerjaren en verschillende vakrichtingen uit het Groen onderwijs bij het uitvoeren van zeven verschillende workshops op een basisschool.
Programma Smaaklessen blijkt effectief
Fries, M.C.E. - \ 2013
Wageningen UR
voeding en gezondheid - smaaklessen - onderwijsprogramma's - basisonderwijs - voedselconsumptie - nutrition and health - tasting lessons - education programmes - elementary education - food consumption
Het lesprogramma Smaaklessen helpt kinderen bij de ontwikkeling van een verantwoord eetpatroon. Dat blijkt uit een studie van Wageningen UR onder ongeveer 1200 leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Hoe meer smaaklessen kinderen volgen, hoe meer ze er op gaan letten of ze gezond en gevarieerd eten.
Evaluatie van smaaklessen : heeft smaaklessen effect op determinanten van gezond en bewust eetgedrag?
Fries, M.C.E. ; Dongen, E.J.I. van; Haveman-Nies, A. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Humane Voeding - 74
smaaklessen - voeding en gezondheid - eetpatronen - onderwijsprogramma's - basisonderwijs - voedingsgedrag - voedselconsumptie - tasting lessons - nutrition and health - eating patterns - education programmes - elementary education - feeding behaviour - food consumption
Smaaklessen is een lesprogramma voor het basisonderwijs dat kinderen op een positieve en speelse manier in aanraking laat komen met smaak, gezonde voeding en voedselkwaliteit. In 2012 is een evaluatieonderzoek gestart met als doel de effectiviteit van blootstelling aan Smaaklessen gedurende één schooljaar te meten op gedragsdeterminanten van kinderen ten aanzien van drie doelgedragingen: (1) het proeven van onbekende producten (smaak), (2) het kiezen van gezonde producten (gezonde voeding) en (3) het bewust kiezen tussen producten (voedselkwaliteit). Het tweede doel was de invloed van implementatiefactoren op de grootte van het effect te onderzoeken.
Lerarenhandleing groep 1 en 2 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 35
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 1 en 2. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 3 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 23
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 3. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 4 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 23
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 4. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 5 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 23
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 5. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 6 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 31
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 6. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 7 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 31
voedingseducatie - smaak - smaken - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - basisonderwijs - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - elementary education - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 7. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleiding groep 8 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 31
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 8. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Inleidend katern groep 1 t/m 8 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 19
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Dit inleidend katern is bedoeld voor de groepen 1 t/m 8. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Eten ontdekken met al je zintuigen!
Tienstra, M.L. ; Regelink, M.H. ; Top, R. van den; Meester, H.J. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen
smaaklessen - onderwijsprogramma's - voeding en gezondheid - smaak - basisonderwijs - lesmaterialen - voedselconsumptie - tasting lessons - education programmes - nutrition and health - taste - elementary education - teaching materials - food consumption
De brochure is ontwikkeld voor basisschoolleerkrachten met informatie over de programma's Smaaklessen, EU-Schoolfruit en SchoolGruiten.
Smaaklessen. Een procesevaluatie onder docenten, leerlingen, partners en Regionale steunpunten
Meester, H.J. ; Regelink, M.H. - \ 2011
Amsterdam : ResCon, research & consultancy - 90
smaaklessen - voeding en gezondheid - smaak - smaken - voedingseducatie - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - tasting lessons - nutrition and health - taste - tastes - nutrition education - elementary education - teaching materials - eating
ResCon heeft een procesevaluatie uitgevoerd naar het programma Smaaklessen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de organisatiestructuur van Smaaklessen en het bereik ervan. Tevens geven de resultaten van het onderzoek een kwalitatieve doorkijk van het (te verwachten) effect van Smaaklessen.
De leukste en lekkerste 'lessen' voor het basisonderwijs!
Meester, H.J. ; Regelink, M.H. ; Tienstra, M.L. - \ 2011
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten
smaak - smaken - voedingseducatie - basisonderwijs - eten - lesmaterialen - smaaklessen - taste - tastes - nutrition education - elementary education - eating - teaching materials - tasting lessons
Folder voor basisschooldocenten met informatie over de programma's Smaaklessen, SchoolGruiten en EU-Schoolfruit.
Video: Schoolfruit, lekker én gezond!
Tienstra, M.L. ; Meester, H.J. - \ 2011
Den Haag : Rijksoverheid
groenten - fruit - lesmaterialen - voedingseducatie - basisscholen - basisonderwijs - voeding en gezondheid - vegetables - teaching materials - nutrition education - elementary schools - elementary education - nutrition and health
Audiovisiologische samenvatting van de aftrap EU-Schoolfruit met staatssecretaris Bleker.
‘bOZ boerderijproject’: zoeken naar groene pedagogiek
Schuler, Y. ; Elings, M. - \ 2011
[S.l.] : S.n. - 42
zorgboerderijen - basisonderwijs - basisscholen - jeugdzorg - social care farms - elementary education - elementary schools - child welfare
Binnen het TransForum project Green Care Amsterdam, dat in 2007 gestart is, is ervaring opgedaan met het bezoeken van boerderijen door kinderen van speciaal basisonderwijs uit Zaanstad. De scholen werkten in dit project met een atelierconcept; kinderen konden er voor kiezen om een ochtend in de week naar de boerderij te gaan. Uit dit project blijkt dat het bezoek aan een boerderij een effectief concept kan zijn voor kinderen met leer-, ontwikkel- en gedragproblemen. Verschillende onderwijs- en zorginstellingen hebben samen met een boerderij uit de regio vijf pilot projecten opgezet. Deze projecten varieerden allen in doelgroep, begeleidingsvorm en aanpak. De uitkomsten van deze vijf pilot projecten dienen als voorbeeld voor samenwerkingsverbanden tussen stad en platteland op het gebied van onderwijs en jeugdzorg. De projecten dragen bij aan nieuwe begeleidingsvormen op de boerderij. De ervaringen uit deze projecten worden gedeeld met partners binnen en buiten brede onderwijs zorg concepten (bOZ). Specifiek richten de bOZ boerderijprojecten zich op het vernieuwen van samenwerkingsrelaties met agrarische bedrijven en bieden zij een groene ontwikkelomgeving voor speciale doelgroepen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.