Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 51

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Assessing unconsciousness in livestock at slaughter
  Verhoeven, Merel - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp, co-promotor(en): Marien Gerritzen; L.J. Hellebrekers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579064 - 187
  livestock - slaughter - animal welfare - stunning - electroencephalograms - animal behaviour - consciousness - animal production - animal health - pigs - cattle - sheep - vee - slacht - dierenwelzijn - bedwelmen - elektro-encefalogrammen - diergedrag - bewustzijn (consciousness) - dierlijke productie - diergezondheid - varkens - rundvee - schapen

  Assessing unconsciousness in livestock at different stages of the slaughter process is a legal requirement according to EU legislation. The assessment can be based on absence of readily observable indicators (behavioural indicators, physical signs and reflexes) or, under experimental conditions, by recording and subsequent assessment of brain activity as presented in an electroencephalogram (EEG). There is no consensus, however, to what extent different behavioural indicators, physical signs and reflexes accurately reflect unconsciousness. The aim of this thesis was to study the relationships between these readily observable indicators and EEG activity to provide information on 1. the exact point in time at which animals lose consciousness when subjected to different stunning and slaughter methods and 2. the validity of behavioural indicators, physical signs and reflexes used to assess unconsciousness at slaughter under commercial conditions. The results showed a large variation in time to loss of consciousness, based on EEG activity, both between stunning and slaughter procedures and amongst animals. Captive bolt stunned calves lost consciousness instantly following the stun. Loss of consciousness in pigs during CO2 stunning varied from 21 to 61 s after start of the exposure. An increased CO2 concentration decreased the time to loss of consciousness. Times to loss of consciousness in sheep slaughtered without stunning varied from 6 to 24 s. In cattle slaughtered without stunning, times to loss of consciousness varied from 14 s up to over two minutes. Following captive bolt stunning in calves, absence of reflexes indicated unconsciousness. When consciousness was lost gradually (e.g. CO2 stunning and non-stunned slaughter) none of the readily observable indicators could identify the exact point in time at which animals lost consciousness. Absence of rhythmic breathing, corneal reflex- and eyelid reflex were valid indicators of unconsciousness following CO2 stunning and non-stunned slaughter, but these indicators were quite conservative as they were initially absent long after EEG activity indicated unconsciousness. When presence of these indicators would require (re)stunning, many animals will have to be (re)stunned. The results also showed that under full commercial conditions, stunning effectiveness must be closely monitored by slaughter plant employees, since risks for stun failures are higher under commercial conditions compared to experimental conditions.

  Welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften : een literatuurstudie
  Vis, J.W. van de; Gerritzen, M.A. ; Flik, G. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C099/15) - 20
  dierenwelzijn - krabben (schaaldieren) - homarus gammarus - bedwelmen - decapoda - doden van dieren - wilde dieren - diergezondheid - animal welfare - crabs - homarus gammarus - stunning - decapoda - killing of animals - wild animals - animal health
  Er is niet voldoende bekend over de mogelijkheden voor het vaststellen van bewustzijn en bewusteloosheid tijdens verdoven van krabben en kreeften. In dit oriënterend literatuuronderzoek geven we een overzicht van hetgeen bekend is over het welzijn en het bedwelmen van krabben en kreeften.
  Bedwelmen aan boord
  Sikkema, A. ; Vis, J.W. van de; Gerritzen, M.A. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)15. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 13.
  vissen - bedwelmen - slacht - dierenwelzijn - visserij - kweekvis - visteelt - wild gevangen vis - fishes - stunning - slaughter - animal welfare - fisheries - farmed fish - fish culture - wild caught fish
  Wakker Dier voert de laatste weken actie tegen het onverdoofd slachten van vissen. Net als de kippen en varkens moeten de vissen worden verdoofd voor de slacht, vindt de actiegroep. Kan dat? De meeste kweekvis in Nederland wordt al verdoofd aan de slachtlijn, stellen Wageningse onderzoekers, maar de wilde vis uit de Noordzee nog niet. Om ook de schol en haring aan boord van het vissersschip verdoofd te kunnen slachten, is eerst meer onderzoek in het lab en op zee nodig.
  Beproeven apparaat bedwelmen van meerval voor de praktijk
  Vis, J.W. van de; Burggraaf, D. ; Abbink, W. ; Pol-Hofstad, I. ; Reimert, H. ; Lambooij, E. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C097/13) - 17
  aquacultuur - clarias gariepinus - bedwelmen - elektrisch verdoven - dierenwelzijn - dierlijke productie - kweekvis - diergezondheid - aquaculture - clarias gariepinus - stunning - electronarcosis - animal welfare - animal production - farmed fish - animal health
  Het doel van dit project was vaststellen of apparatuur voor elektrisch bedwelmen en vervolgens doden van de meervalsoorten in de praktijk aan het gestelde welzijnscriterium voldoet. Het welzijnscriterium voor elektrisch bedwelmen is dat de bewusteloosheid en gevoelloosheid onmiddellijk moeten worden opgewekt zonder dat deze vissoorten weer bijkomen. Het onderzoek richtte zich op de implementatie van elektrisch bedwelmen van Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus) en een kruising van A. meerval en Vundu meerval (Heterobranchus longifilis) (Claresse meerval). Om dit doel te bereiken werden testen uitgevoerd met een eerste ontwerp en een omgebouwde versie van de apparatuur voor het bedwelmen en doden van beide vissoorten.
  Operationaliseren van elektrisch bedwelmen van Europese kweekpaling
  Vis, J.W. van de; Burggraaf, D. ; Reimert, H. ; Lambooij, E. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C089/13) - 23
  dierlijke productie - dierenwelzijn - diergezondheid - bedwelmen - doden van dieren - european eels - kweekvis - animal production - animal welfare - animal health - stunning - killing of animals - european eels - farmed fish
  Het doel van dit project was het operationaliseren van elektrisch bedwelmen van Europese paling en het doden van de bedwelmde dieren. Hiervoor diende een eerste ontwerp van een bedwelmingsapparaat te worden gemaakt, getest en na aanpassingen geschikt gemaakt te worden om te kunnen gebruiken in de praktijk. Omdat dit onderzoek zich richtte op elektrisch bedwelmen na ontwateren en in het water, zijn er twee apparaten getest. Het welzijnscriterium voor elektrisch bedwelmen is dat de bewusteloosheid en gevoelloosheid onmiddellijk moeten worden opgewekt zonder dat de paling weer bijkomt. Er zijn daarom technische criteria opgesteld om tijdens de testen vast te kunnen stellen of met beide apparaten de palingen onmiddellijk kunnen worden bedwelmd en na de blootstelling aan de stroom in bedwelmde staat gedood.
  Bruises in Chilean cattle: their characterization, occurrence and relation with pre-slaughter conditions
  Strappini, A.C. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp; Jos Metz, co-promotor(en): Klaas Frankena; C.B. Gallo. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732255 - 140
  rundvee - kneuzingen - kneuzen - karakterisering - risicofactoren - slacht - slachthuizen - karkassen - bewerking - veevervoer - bedwelmen - chili - cattle - bruises - bruising - characterization - risk factors - slaughter - abattoirs - carcasses - handling - transport of animals - stunning - chile

  Bruises on cattle carcass affect the quality of the meat and are indicators of poor welfare conditions. According to the literature the occurrence of bruises is related to pre- slaughter conditions, however their contribution is not clear for Chilean cattle. The aim of this thesis was to provide a better understanding of the relationship between pre-slaughter factors and the occurrence of bruises -from loading until slaughter- under Chilean conditions. Therefore in the first study slaughter records of two Chilean slaughterhouses were analysed.It showed that cows and oxen had higher risk to present bruises compared to steers and heifers. Moreover, animals that passed through a livestock market were more prone to present bruises than animals that came directly from the farm. A large difference in carcass bruise prevalence was found between slaughterhouses and this discrepancy was attributed to differences in the use of the Chilean scoring system and to several constraints of the system itself. Thus a new scoring system was developed and its reliability was assessed showing a highagreement when only one observer performs the scoring. An inventory of the gross characteristics of bruises, based on the refined bruising protocol, was carried out. Animals passing through a livestock market have more bruises than animals transported directly from the farm to the slaughterhouse. This thesis presents evidences of rough handling and animals beaten by sticks at markets.In the last study the causal event of bruises during the pre-slaughter periodwas assessed. It showed that rough handling due to inappropriate use of aids to drive animals during loading and unloading, and inadequate stunning facilities at the slaughterhouse were the areas of most risk for bruising. It was concluded that improvements in the design and maintenance of appropriate structures and training of stock people will reduce the occurrence of bruises and in consequence will lead to better welfare conditions of cattle for slaughter.

  Verdoofd castreren in de praktijk
  Kluivers-Poodt, M. ; Lambooij, E. - \ 2011
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 136 (2011)6. - ISSN 0040-7453 - p. 426 - 427.
  varkenshouderij - varkens - biggen - castratie - bedwelmen - anesthesie - dierenwelzijn - pig farming - pigs - piglets - castration - stunning - anaesthesia - animal welfare
  In 2008 is in de Nederlandse varkenssector het verdoofd castreren van biggen geïntroduceerd. Deze introductie is voorafgegaan door wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van lokale en algehele anesthesie bij de castratie van biggen. Algehele anesthesie met een combinatie van CO2 en zuurstof bleek effectief om de pijn tijdens het castratie weg te nemen. Op basis van deze uitkomst en enkele praktische aspecten (kosten, veiligheid, toediening van anesthesie door varkenshouders) heeft de begeleidingsgroep van het onderzoek daarop besloten deze methode praktijkrijp te maken. In deze begeleidingsgroep waren niet alleen de sector en het ministerie van landbouw vertegenwoordigd, maar nadrukkelijk ook CBL, Dierenbescherming en KNMVD.
  Het doden van wilde ganzen met CO2 en argon = Killing wild geese with CO2 and argon
  Livestock Research, - \ 2010
  Lelystad : Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 338A) - 21
  ganzen - bedwelmen - doden van dieren - dierenwelzijn - wilde dieren - pluimvee - watervogels - natuurbeheer - vergelijkend onderzoek - geese - stunning - killing of animals - animal welfare - wild animals - poultry - waterfowl - nature management - comparative research
  Welfare issues concerning killing of wild geese are discussed. An experiment is conducted to determine physiological parameters during killing of geese with gas mixtures of CO2 and argon.
  Minder stress bij gekweekte vissen : dier & welzijn
  Vis, J.W. van de; Abbink, W. ; Burggraaf, D. ; Schram, E. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
  dierenwelzijn - aquacultuur - stress - visteelt - bedwelmen - animal welfare - aquaculture - stress - fish culture - stunning
  Voor de paling en de meerval kwamen IMARES en Livestock Research (beide onderdeel van Wageningen UR) vorig jaar al met methoden waarmee deze vissoorten verantwoord bedwelmd en gedood kunnen worden. Binnenkort komen dergelijke specificaties ook beschikbaar voor de andere vier gekweekte vissoorten: tong, tarbot, snoekbaars en yellow tail. Ook kijkt IMARES naar uitingen van stress bij gehouden vissen. Speciaal voor dit onderzoek is de preferentiekamer ontwikkeld.
  Report on restraining and neck cutting or stunning and neck cutting in pink veal calves
  Lambooij, B. ; Werf, J.T.N. van der; Reimert, H.G.M. ; Hindle, V.A. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 398) - 17
  rundveehouderij - vleeskalveren - dierenwelzijn - slacht - bedwelmen - elektrisch verdoven - hartritme - hersenen - cattle husbandry - veal calves - animal welfare - slaughter - stunning - electronarcosis - cardiac rhythm - brain
  Neural and physiological assessment of welfare during restraining and rotation, after neck cutting, neck cutting followed by captive bolt stunning and electrical stunning followed by neck cutting in pink veal calves.
  Integrale beoordeling verdovingstechnieken pluimveeslachterijen : indicatieve beoordeling van milieu- en andere aspecten op basis van literatuurstudie
  Morgenstern, P.P. ; Lambooij, E. ; Baltussen, W.H.M. - \ 2009
  Bilthoven : RIVM (RIVM-rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 609021080/2009) - 56
  pluimveehouderij - pluimvee - dierenwelzijn - bedwelmen - slachthuizen - poultry farming - poultry - animal welfare - stunning - abattoirs
  Literatuurstudie naar twee vormen van verdoven van pluimvee
  Indicatoren voor bewusteloosheid = Indicators for unconsciousness
  Gerritzen, M.A. ; Hindle, V.A. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 260) - 30
  slachtdieren - slacht - bedwelmen - narcose - betrouwbaarheid - indicatoren - dierenwelzijn - meat animals - slaughter - stunning - narcosis - reliability - indicators - animal welfare
  In het kader van de wettelijke verplichting om dieren te beschermen vooraf en tijdens het slachten heeft LNV onderzoek gevraagd naar de (on)mogelijkheden van het in-line bepalen van de effectiviteit van verdovingsmethoden onder commerciële omstandigheden, met andere woorden beschikken we over voldoende betrouwbare indicatoren voor het vaststellen van bewusteloosheid in het slachtproces. In dit rapport zijn het resultaat van een literatuuronderzoek en van een enquête onder internationale experts weergegeven
  Acceptabele methode voor doden vissen [speciale uitgave dier&welzijn]
  Vis, J.W. van de; Lambooij, E. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  visserij - visserijbeleid - vissen - bedwelmen - narcose - onderzoek - europese unie - dierenwelzijn - fisheries - fishery policy - fishes - stunning - narcosis - research - european union - animal welfare
  Burgers, maar ook viskwekers, willen af van dieronvriendelijke methoden om kweekvis te doden. Nu worden in Nederland en andere Europese landen sommige soorten gedood door ze in een bak met ijs(water) te plaatsen. Uit Europees onderzoek waaraan de Wageningse UR-onderdelen IMARES en Livestock Research deelnamen, blijkt dat bedwelmen met een elektrisch verdovingsapparaat de beste resultaten voor welzijn en viskwaliteit geeft
  Verdoven van slachtvarkens met CO2 : een pilot-onderzoek naar het effect van het toevoegen van O2 aan een CO2 concentratie op dierenwelzijn = Stunning of slaughter pigs with CO2 : a pilot research to the effect of adding O2 to a CO2 concentration on animal welfare
  Mul, M.F. ; Gerritzen, M.A. ; Hindle, V.A. ; Reimert, H.G.M. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 201) - 18
  varkenshouderij - slachtdieren - bedwelmen - kooldioxide - zuurstof - dierenwelzijn - pig farming - meat animals - stunning - carbon dioxide - oxygen - animal welfare
  The objective of this pilot study was to investigate whether addition of O2 to the CO2 gas mixture improves pig welfare during slaughter. In a pilot experiment 3 different CO2/O2 mixtures were compared with the standard CO2 concentration
  Use of CO2-anesthesia in practice
  Kluivers, M. - \ 2008
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)19. - ISSN 0040-7453 - p. 811 - 812.
  varkenshouderij - biggen - castratie - bedwelmen - anesthesie - kooldioxide - pig farming - piglets - castration - stunning - anaesthesia - carbon dioxide
  In dit artikel wordt een toelichting gegeven op de gasverdovingsmethode, die in Nederland door varkenshouders gebruikt gaat worden om biggen verdoofd te castreren. Het onderzoek wordt belicht, waaruit deze methode is ontstaan, naast de praktische aspecten, die voor varkenshouders en de begeleidend dierenarts van belang zijn
  Alternatieven voor onverdoofde castratie van biggen
  Kluivers, M. - \ 2008
  Lelystad : Wageningen UR, Animal Sciences Group
  biggen - castratie - bedwelmen - anesthesie - video-opnames - dierenwelzijn - varkens - diergezondheid - dierlijke productie - piglets - castration - stunning - anaesthesia - video recordings - animal welfare - pigs - animal health - animal production
  Het bedrijfsleven wil dat de castratie van biggen onder verdoving plaatsvindt. Onderzoekers van de Animal Sciences Group hebben de verdoving met een mengsel van CO2 en zuurstof ontwikkeld. Op Praktijkcentrum Sterksel is deze methode verder uitgewerkt zodat deze door varkenshouders makkelijk en veilig gebruikt kan worden.
  Ritueel slachten en het welzijn van dieren
  Kijlstra, A. ; Lambooij, E. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 161) - 34
  slachting - slachtdieren - slacht - dierenwelzijn - religieuze voedingswetten - bedwelmen - rituelen - butchering - meat animals - slaughter - animal welfare - religious dietary laws - stunning - rituals
  This report is a literature survey concerning animal welfare aspects of ritual slaughter. The main conclusion of the survey was that ritual slaughter has a number of negative aspects for the animals when compared to conventional procedures where a stun is performed prior to slaughter. The authors recommend various possibilities to improve the situation of animals destined for ritual slaughter
  Verdoofd castreren neemt pijn deels weg
  Kluivers, M. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  varkenshouderij - biggen - beren (varkens) - castratie - bedwelmen - pijn - dierenwelzijn - pig farming - piglets - boars - castration - stunning - pain - animal welfare
  ASG heeft in 2007 onderzoek gedaan naar de effecten van het geven van een locale verdoving en/of een pijnstiller op het welzijn van de big tijdens en na castratie
  Tweede voortgangsbericht verdoofd castreren
  Backus, G.B.C. - \ 2008
  's-Gravenhage : LEI Wageningen UR - 2
  agrarische economie - varkenshouderij - varkens - castratie - bedwelmen - kosten - vergoeding - agrarische bedrijfsvoering - financieren - agricultural economics - pig farming - pigs - castration - stunning - costs - compensation - farm management - financing
  Verdoofd castreren wordt gezien als een tussenoplossing zolang het streven om per 2015 volledig te stoppen met castreren niet is bereikt. Hierbij is de inzet deze tussenoplossing zo kort mogelijk te laten duren. Verdoofd castreren is kostenverhogend. Deze kosten zullen door marktpartijen die in hun leveringsvoorwaarden eisen stellen ten aanzien van verdoofde castratie aan de varkenshouders gecompenseerd worden. Ten behoeve van de compensatie aan varkenshouders is het LEI gevraagd een rekenmodel te maken van de kosten alsmede een voorstel hoe deze kosten betaald gaan worden
  Elektrisch bedwelmen van Afrikaanse meerval, paling en tilapia: van laboratorium naar de praktijk
  Vis, J.W. van de; Burggraaf, D. ; Heul, J.W. van der; Pol-Hofstede, I. ; Lambooij, B. - \ 2008
  Aquacultuur 23 (2008)2. - ISSN 1382-2764 - p. 25 - 29.
  aquacultuur - visserij - dierenwelzijn - bedwelmen - aquaculture - fisheries - animal welfare - stunning
  Methoden om op meer diervriendelijke wijze vissen te doden staan de laatste jaren meer en meer in de belangstelling.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.