Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==begroting van agrarisch bedrijf
  Check title to add to marked list
  KWIN nu ook als app
  Rotgers, G. ; Vermeij, I. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)5. - ISSN 1574-1575 - p. 37 - 37.
  veehouderij - pluimveehouderij - varkenshouderij - rundveehouderij - informatiesystemen - statistische gegevens - kwantitatieve analyse - agrarische economie - bedrijfseconomie - begroting van agrarisch bedrijf - bedrijfsvergelijking in de landbouw - toepassingen - livestock farming - poultry farming - pig farming - cattle husbandry - information systems - statistical data - quantitative analysis - agricultural economics - business economics - farm budgeting - farm comparisons - applications
  KWIN, Kwantitatieve Informatie Veehouderij, verscheen de afgelopen 25 jaar als lijvig handboek, zowel op papier als digitaal. Dit najaar is daar een serie apps bij gekomen, waarmee adviseurs en veehouders zelf saldo- en kostprijsberekeningen kunnen maken. De apps zijn beschikbaar voor de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij.
  Saldo zeugen iets omlaag : Animal Sciences Group heeft de langetermijnsaldo's weer berekend
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2009
  Boerderij 94 (2009)35. - ISSN 0006-5617 - p. 53 - 53.
  veehouderijbedrijven - begroting van agrarisch bedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - productschappen - livestock enterprises - farm budgeting - farm accounting - farm management - product boards
  Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR heeft in opdracht van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) de uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. De begrotingsnormen worden opgenomen in Kwantitatieve Informatie Veehouderij (Kwin-V) 2009-2010
  Saldo's voor lange termijn begrotingen gestegen
  Enting, I. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)3. - ISSN 1570-8578 - p. 20 - 22.
  varkenshouderij - boekhouding van landbouwbedrijf - begroting van agrarisch bedrijf - zeugen - varkens - afmesten - financiële planning - kostenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - pig farming - farm accounting - farm budgeting - sows - pigs - finishing - financial planning - cost analysis - farm management
  In het 'overleg prijsindicaties varkenshouderij' zijn de uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld.
  PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting
  Vink, A. ; Kroeze, G.H. - \ 1999
  Agro Informatica 12 (1999)4. - ISSN 0925-4455 - p. 25 - 28.
  werkuren - werkplanning - arbeid (werk) - arbeidsproductiviteit - begroting van agrarisch bedrijf - agrarische bedrijfsvoering - working hours - work planning - labour - labour productivity - farm budgeting - farm management
  Bijzonderheden van een programma voor het opstellen van urenbegrotingen voor bedrijven in de agrarische sector
  Welke prijs voor generiek gekorte varkensrechten?
  Gaag, M. van der - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)5. - ISSN 1382-0346 - p. 13 - 15.
  varkens - productiekosten - landbouwbeleid - rentabiliteit - begroting van agrarisch bedrijf - agrarische bedrijfsplanning - pigs - production costs - agricultural policy - profitability - farm budgeting - farm planning
  Nieuwe regels, onzekerheid en lage prijzen zorgen voor veel onrust in de varkenshouderij. Dit eerste artikel over varkensrechten richt zich op varkenshouders die door willen gaan. Zij moeten goed nadenken over de prijs die zij willen en kunnen betalenvoor de varkensrechten die per 1september generiek gekort zijn.
  Regionale Onderzoek Centra Akkerbouw en Vollegrondsgroenten : werkplan - kostenbegroting 1989
  Anonymous, - \ 1989
  Lelystad : PAGV
  begroting van agrarisch bedrijf - agrarische bedrijfsvoering - groenteteelt - bedrijfseconomie - farm budgeting - farm management - vegetable growing - business economics
  Begroting van de produktiekosten van tulpe - , hyacinte - en narcisse - bollen op een tweemansbedrijf in de Zuidelijke bloembollenstreek : prijspeil 1967
  Vroomen, C.O.N. de - \ 1968
  Den Haag : [s.n.] (Tuinbouw / LEI afd. 4, no. 6) - 58
  bloembollen - tulpen - agrarische bedrijfsvoering - nederland - tulipa - narcissus - hyacinthus - hyacinten - productiekosten - begroting van agrarisch bedrijf - zuid-holland - ornamental bulbs - hyacinths - production costs - tulips - farm management - farm budgeting - netherlands
  Enkele begrotingen voor het gemengde zandbedrijf in Zuid-Oost-Drenthe
  Oving, R.K. - \ 1964
  Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen jrg. 1964, no. 6) - 39
  gemengde landbouw - bedrijfssystemen - zandgronden - begroting van agrarisch bedrijf - nederland - agrarische bedrijfsvoering - drenthe - mixed farming - farming systems - sandy soils - farm budgeting - netherlands - farm management
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.