Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 245

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==belichting
  Check title to add to marked list
  Plant reageert op korte en lange termijn verschillend op lichtkleur : onderscheid effecten fotosynthese en fotomorfogenese
  Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)10. - p. 15 - 17.
  kunstlicht - fotosynthese - plantenontwikkeling - fotomorfogenese - proefopzet - fotosynthetische actieve straling - belichting - glastuinbouw - artificial light - photosynthesis - plant development - photomorphogenesis - experimental design - photosynthetically active radiation - illumination - greenhouse horticulture
  De inzichten in het effect van lichtkleuren op fotosynthese, vorm en ontwikkeling groeien gestaag. Je zou dan graag willen dat het om simpele relaties gaat, bijvoorbeeld ‘blauw licht opent huidmondjes’. Zo ligt het echter vaak niet. Effecten op korte en lange termijn zijn vaak verschillend en het gaat altijd om de mix van kleuren.
  Illuminating a bird’s world : effects of artificial light at night on avian ecology
  Jong, Maaike de - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Marcel Visser, co-promotor(en): K. Spoelstra. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578098 - 177
  birds - animal behaviour - animal ecology - illumination - artificial light - night - fitness - biological rhythms - vogels - diergedrag - dierecologie - belichting - kunstlicht - nacht - fitheid - biologische ritmen
  Energie-extensieve teelten klimaatneutraal met hoog-isolerende kassen
  Zwart, H.F. de; Garcia Victoria, N. ; Kromwijk, J.A.M. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Gastuinbouw (Rapport GTB 1398) - 40
  glastuinbouw - extensieve productie - antirrhinum - aardbeien - slasoorten - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - ontvochtiging - isolatietechnieken - verwarming - belichting - licht - lichtdoorlating - biologische grondontsmetting - greenhouse horticulture - extensive production - antirrhinum - strawberries - lettuces - sustainability - energy saving - dehumidification - isolation techniques - heating - illumination - light - light transmission - biological soil sterilization
  In this study an analysis is presented on the perspectives of highly insulated greenhouses for extensively heated
  greenhouse crops. Three crops were used as an example, ranging from Antirrhinum, with a yearly heating
  demand of 4 m³ of natural gas equivalents per m² to strawberry, with 13 m³ of gas consumption per m² per
  year.
  If Antirrhinum would be grown in a double glazed, highly insulated greenhouse with an energy recuperating
  dehumidification system, the remaining heat demand will be almost zero. Growing strawberries in such a
  greenhouse reduces the gas consumption for heating down to 7 m³/(m² year). When generating this heat
  with a heat pump, only 21 kWh/(m² year) will be needed for heating. In all greenhouse sectors, a tendency
  towards an intensified production by using artificial illumination can be seen. Illumination has a much higher
  impact on energy consumption than heating, so insulation of greenhouses for extensively heated crops is of less
  importance than improving the transmissivity or developing better lighting systems.
  Besides energy for heating and lighting, greenhouses use a substantial amount of energy for soil disinfection.
  Here savings can be achieved by using biological disinfection, substrate systems or ozonized water.
  This project was funded by the research program ‘Kas als Energiebron’, the joined action and innovation program
  of the ministry of Economic affairs and LTO Glaskracht Nederland.
  Understanding photosynthesis important for CO2-dosing and lighting : CAM-plants difficult to deal with
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)1. - ISSN 2215-0633 - p. 14 - 15.
  horticulture - greenhouse horticulture - carbon dioxide - dosage - cam pathway - illumination - photosynthesis - assimilation - kalanchoe - ornamental bromeliads - phalaenopsis - tuinbouw - glastuinbouw - kooldioxide - dosering - cam cyclus - belichting - fotosynthese - assimilatie - kalanchoe - bromelia's als sierplanten - phalaenopsis
  It used to be rare to come across plants that bind CO2 mainly at night: CAMplants. But it’s no longer an exception in the horticultural sector. Nowadays the best-selling pot plant in the Netherlands – phalaenopsis – belongs to this group. This then raises questions such as: When do CAM-plants behave according to the book and when don’t they? And when does it make sense to dose with CO2 and provide lighting?
  Bij te weinig sinkkracht kan assimilatielicht averechts werken : belichten op basis van source/sink-verhouding
  Li, T. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)10. - p. 46 - 47.
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - illumination - source sink relations - agricultural research - autumn cultivation - tuinbouw - glastuinbouw - groenten - tomaten - belichting - source-sink relaties - landbouwkundig onderzoek - herfstteelt
  Tomaten bijbelichten heeft alleen zin als de vraag naar assimilaten (sink) groter is dan de productie ervan (source). Anders is het weggegooid geld en kan het extra licht zelfs averechts werken. Dit speelt in het begin van de teelt, zeker bij plantdata vroeg in de herfst. Voor drie tomatenrassen is de source/sink balans in beeld gebracht.
  Besparen op Groeilicht en Warmte bij Gerbera
  Dueck, T.A. ; Kempkes, F.L.K. ; Visser, P.H.B. de; Lagas, P. ; Groot, M. de - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1377) - 44
  tuinbouw - glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - energiebesparing - belichting - led lampen - lichtsterkte - teeltsystemen - temperatuur - vochtigheid - landbouwkundig onderzoek - horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - energy saving - illumination - led lamps - light intensity - cropping systems - temperature - humidity - agricultural research
  Om inzicht te krijgen in het effect van nieuwe belichtingssystemen op de productie, is Gerbera, cv. Kimsey
  werd gekweekt onder SON-T (13 uur dag), hybride (9-12 uur dag) en onder LED (10.5 uur dag) belichting, met
  oplopende etmaaltemperaturen. Het teeltsysteem met SON-T belichting bij koudere dag- en nachttemperaturen
  presteerde lange tijd het beste voor wat betreft bloemproductie in vergelijking met de hybride en LED
  behandeling. Het lijkt er sterk op dat een voldoende lage etmaaltemperatuur, onder de 16°C, een versterkend
  effect heeft op de generativiteit van een Gerbera gewas. Daglengte lijkt dan tot zekere hoogte ondergeschikt te
  zijn voor wat betreft aanleg van knoppen en scheuten. Een lagere kastemperatuur resulteerde in een langere
  uitgroeiduur van de bloemen met 2 dagen. Er kan veel energie bespaard worden bij de Gerberateelt. T.a.v.
  de referentie werd aan elektrische energie bespaard bij SON-T (28%), hybride (35%) en LED (41%), en voor
  wat betreft warmte energie bij SON-T (71%), hybride (59%) en LED (36%). Het totaal energiebesparing aan
  elektrische en warmte energie tezamen was voor SON-T 48%, hybride 46% en voor LED 39%. Het aantal
  Gerbera taken dat geproduceerd werd per eenheid primaire energie was 18.6, 19.8 en 17.2 voor SON-T, hybride
  en de LED teeltconcepten, respectievelijk.
  Sturen op compactheid zonder bloeivertraging?
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Pot, C.S. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Plant Lighting - 35
  tuinbouw - glastuinbouw - sierplanten - potplanten - chrysanthemum - belichting - kalanchoe - rosaceae - led lampen - gewassen, groeifasen - lichtsterkte - energiebesparing - gewaskwaliteit - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - pot plants - chrysanthemum - illumination - kalanchoe - rosaceae - led lamps - crop growth stage - light intensity - energy saving - crop quality - plant development
  Bij een aantal siergewassen wordt niet alleen belicht om de productie te verhogen, maar ook om een compacte plantvorm te bevorderen (o.a. bij potchrysant, potroos & kalanchoe). Hoe hoger de intensiteit belichting, hoe compacter het gewas. Met een combinatie van rode en blauwe LED’s (LED RB) kan gestuurd worden op een compactere plantvorm. LED RB bespaart momenteel ±20% energie ten opzicht van de gangbare SON-T armaturen. Als bovendien compactheid bevorderd wordt, dan kan bij die siergewassen waar mede belicht wordt vanwege compactheid de intensiteit belichting ook nog eens omlaag. Qua energiebesparing snijdt het mes dan aan twee kanten. Echter, daar staat tegenover dat het LED RB spectrum de bloei kan vertragen bij korte- en lange dag planten. Door deze teeltvertraging kunnen stengels uiteindelijk zelfs langer worden. Deze studie heeft als doel om door de juiste aansturing van de verschillende fotoreceptoren bloeivertraging tegen te gaan zonder op compactheid in te hoeven leveren.
  Planten sturen met groen of blauw licht is mogelijk
  Hoogstraten, K. van; Dieleman, J.A. ; Meinen, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)10. - p. 17 - 19.
  tuinbouw - glastuinbouw - belichting - led lampen - plantenfysiologie - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - groenten - tomaten - gewassen, groeifasen - horticulture - greenhouse horticulture - illumination - led lamps - plant physiology - crop quality - agricultural research - vegetables - tomatoes - crop growth stage
  De toepassing van LED-belichting in de glastuinbouw staat nog in de kinderschoenen. Enkele bedrijven zetten al LED’s in, vooral rode en blauwe. Over hoe de verschillende lichtkleuren precies uitwerken op de fysiologie van de plant, is nog maar weinig bekend. Een onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw laat zien dat blauwe en groene LED’s kunnen worden gebruikt als stuurlicht. Een grotere kasproef moet inzicht geven hoe dit praktisch toe te passen is.
  Vervangt led straks SON-T in gerberateelt?
  Dueck, T.A. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)1. - p. 16 - 19.
  glastuinbouw - kastechniek - belichting - led lampen - gerbera - snijbloemen - energiebesparing - cultuurmethoden - energiegebruik - greenhouse horticulture - greenhouse technology - illumination - led lamps - gerbera - cut flowers - energy saving - cultural methods - energy consumption
  Veel belichtingsinstallaties in de gerberateelt bestaan nog uit 600W armaturen. Bij vervanging worden vaak 1000W SON-T lampen gebruikt. De praktijk laat zien dat onder een hogere lichtintensiteit, de gerbera meer toegevoegd groeilicht nodig heeft voor de afsplitsing en ontwikkeling van één enkele bloem. Het lijkt er dan ook op dat de efficiency van de plant terugloopt. Kan led een oplossing bieden voor energiebesparing en sturing van het gewas?
  More than 30 per cent energy savings possible with LEDs in gerbera : substantial energy savings and little loss in production
  Helm, F.P.M. van der - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)1. - ISSN 2215-0633 - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - led lampen - belichting - energiebesparing - effecten - proeven - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - led lamps - illumination - energy saving - effects - trials
  By installing LED-lighting and limiting it to 80 instead of 100 μmol gerbera growers can save 30 per cent on energy without any great loss in production, according to research. Light integration and interlighting don’t yet deliver any savings.
  Energy saving possible while maintaining stem weight and quality : lilies can make do with less light if there's extra CO2
  Rodenburg, J. ; Slootweg, G. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)1. - ISSN 2215-0633 - p. 46 - 47.
  glastuinbouw - snijbloemen - lelies - belichting - led lampen - energiebesparing - teeltsystemen - kooldioxide - gewaskwaliteit - bloembollen - greenhouse horticulture - cut flowers - lilies - illumination - led lamps - energy saving - cropping systems - carbon dioxide - crop quality - ornamental bulbs
  Researchers are without question enthusiastic about the results of lighting trials with lilies. Results from both the first as well as the second flower development clearly show that with extra CO2, less lighting is required while maintaining stem weight and quality. “This conclusion clearly shows that it is possible to make substantial energy savings in this crop,” says Sander Hogewoning, of Plant Lighting.
  Right light colour gives plant a boost : research shows relationship light and plant immunity
  Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 16 - 17.
  glastuinbouw - snijbloemen - plantenontwikkeling - belichting - schimmelziekten - ziektebestrijding - reacties - verrood licht - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cut flowers - plant development - illumination - fungal diseases - disease control - responses - far red light - agricultural research
  Light could be an important factor as to whether a plant is sensitive to fungal infestation or not. This is a whole new angle because until now only the relationship with the greenhouse climate was considered: perhaps it’s too dry, too wet, too warm or too cold. Even at a high RH a plant doesn’t need to suffer from disease, according to the researchers Jantineke Hofland-Zijlstra and Luc Stevens. They are carrying out fundamental research on plant immunity in relation to light.
  Stuurlicht kan koele teeltperiode bij Phalaenopsis vervangen : andere teelwijze bespaart energie in de zomer
  Hoogstraten, K. van; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - teeltsystemen - potplanten - energiebesparing - belichting - verrood licht - rood licht - bloei-inductie - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - cropping systems - pot plants - energy saving - illumination - far red light - red light - flower induction - plant development
  Phalaenopsistelers houden in hun teelt een koele periode aan van zo’n zes tot negen weken. Dit stimuleert de knopuitloop en brengt de bloei op gang. In de zomer kost het koelen tot 19°C echter veel energie. Kan het ook anders? Onderzoek wijst uit dat relatief veel rood stuurlicht en minder koeling even goede resultaten oplevert. Bijkomend voordeel is dat het de teelt versnelt.
  Bijen en hommels, naast bestuivers ook nuttig bij gewasbescherming : nuttige ‘snuffelpaal’ door meenemen bacteriën en schimmels
  Arkesteijn, M. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)8. - p. 48 - 49.
  glastuinbouw - apidae - bestuivers (dieren) - gewasteelt - plantgezondheid - gewasbescherming - antagonisten - nuttige insecten - belichting - bloei - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - greenhouse horticulture - apidae - pollinators - crop management - plant health - plant protection - antagonists - beneficial insects - illumination - flowering - agricultural research - cropping systems
  Bijen en hommels zijn door hun bouw en gedrag goede bestuivers. Maar ze kunnen meer. Ze zijn ook heel geschikt om antagonistische micro-organismen voor ziektebestrijding over te brengen én informatie vanuit het veld over ziekten mee terug te nemen. Belangrijk voor al deze taken is: hoe houden we ze actief onder de ‘nieuwe’ teeltomstandigheden in de kas?
  Richtinggevende beelden voor klimaat neutrale glastuinbouw
  Poot, E.H. ; Garcia Victoria, N. ; Gelder, A. de; Kempkes, F.L.K. ; Marcelis, L.F.M. ; Raaphorst, M.G.M. ; Weel, P.A. van; Zwart, H.F. de - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1365) - 50
  glastuinbouw - duurzame landbouw - energiebesparing - klimaatregeling - kastechniek - belichting - kunstmatige verlichting - teeltsystemen - tomaten - rozen - snijbloemen - greenhouse horticulture - sustainable agriculture - energy saving - air conditioning - greenhouse technology - illumination - artificial lighting - cropping systems - tomatoes - roses - cut flowers
  With financial support of the Dutch ministry of EZ and Dutch horticulture product board PT, Wageningen UR Greenhouse Horticulture designed and simulated concepts with savings of 70% on thermal energy in the greenhouse cultivation of tomatoes, and 50% on electricity for artificial light in the greenhouse cultivation of roses. The tomato concept is based on prototypes “VenLow Energy Greenhouse” and “Next Generation Semiclosed Greenhouse”, and is able to produce tomatoes with 12 m3*m-2*year-1 of natural gas equivalents. Options for energy savings on electricity for assimilation lighting for roses cv. ‘Red Naomi!’ were developed regarding a roadmap with five steps. With significantly less hours of artificial lighting, more solar radiation by using less screens during day time, 3-day light integration and application of diffuse glass with AR coating and LED lights, 50% saving on energy for lighting seems possible without concessions to production. However this system seems not economic feasible yet.
  Energiebesparing trekheesters door bloeistimulering met stuurlicht?
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Kromwijk, J.A.M. ; Eveleens-Clark, B.A. - \ 2015
  PlantLighting/Wageningen UR - 29
  tuinbouw - glastuinbouw - energiebesparing - viburnum opulus - bloei-inductie - belichting - temperatuur - horticulture - greenhouse horticulture - energy saving - viburnum opulus - flower induction - illumination - temperature
  Het hoofddoel van dit project is om energie te besparen door minder te hoeven stoken bij het vroegtijdig in bloei trekken van trekheester Viburnum opulus ‘Roseum’. Er wordt geprobeerd dit te bereiken door het doorbreken van de knoprust in de vroege winter te stimuleren met het juiste stuurlicht. Zo kan Viburnum bij lagere temperaturen in bloei getrokken worden. Gezien het enorm hoge gasverbruik in de huidige teelt lijkt 30% besparing realistisch, indien Viburnum opulus ‘Roseum’ gevoelig blijkt te zijn voor het mechanisme. Dit mechanisme wordt getoetst.
  LED light improves strawberry flavour, quality and production
  Hanenberg, M.A.A. ; Janse, J. ; Labrie, C.W. ; Verkerke, W. - \ 2015
  glastuinbouw - aardbeien - fruitteelt - belichting - led lampen - proeven op proefstations - lichtregiem - kwaliteit na de oogst - smaakonderzoek - greenhouse horticulture - strawberries - fruit growing - illumination - led lamps - station tests - light regime - postharvest quality - taste research
  Various quality parameters of strawberries can be improved by the application of extra LED lighting on the plants and fruits during cultivation. This is the finding of the demonstration of IDC Flavour in Bleiswijk in the autumn of 2014. The demonstration was performed with two common cultivars, Elsanta and Sonata. Three different illumination treatments were applied during cultivation.
  Extra smaak door extra led-belichting
  Reinders, U. ; Janse, J. ; Hanenberg, M. - \ 2015
  Kas techniek (2015)1. - p. 30 - 33.
  glastuinbouw - kastechniek - aardbeien - fragaria ananassa - belichting - led lampen - smaak - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - rassen (planten) - greenhouse horticulture - greenhouse technology - strawberries - illumination - led lamps - taste - agricultural research - cropping systems - varieties
  Extra led-belichting maakt aardbeien smaakvoller. Dat blijkt uit een demonstratie bij het Informatie en Demonstratie Centrum (IDC) Smaak in Bleiswijk. Ook bevatten de vruchten meer vitamine C en is de productie hoger. Naast antwoorden roept de demonstratie ook vragen op, zoals welke processen precies aan de goede werking ten grondslag liggen.
  Onderzoek stuurlicht Freesia winter 2013-2014 : praktijkonderzoek met lage intensiteit LED belichting tijdens de donkerperiode
  Kromwijk, J.A.M. ; Echtelt, E. van; Akerboom, T. ; Pronk, H. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1346) - 28
  glastuinbouw - freesia - cultivars - cultuurmethoden - energiebesparing - belichting - led lampen - verrood licht - temperatuur - gewasproductie - greenhouse horticulture - freesia - cultivars - cultural methods - energy saving - illumination - led lamps - far red light - temperature - crop production
  The use of low intensity red or far-red LED light during the dark period was tested in a commercial greenhouse at Akerboom Freesia. The use of red or far-red light in the dark period had no clear effect in Freesia. The production of the variety ‘Ambiance’ increased 6% at 8 μmol.m-2.s-1 red LED light during the dark period, but there was no increase in production for the variety ‘PinkPassion’. Low intensity far-red during the night period did not give an increase in production. It was shown that it is possible to realise a good Freesia production in a greenhouse with a lower intensity assimilation lighting. This was in combination with a lower temperature which resulted in a longer growing period compared to the cultivation of Freesia in a greenhouse with a higher intensity assimilation lighting and higher temperature.
  Tomaten belichten met minder elektriciteit
  Dieleman, J.A. ; Janse, J. ; Gelder, A. de; Kempkes, F.L.K. ; Visser, P.H.B. de; Lagas, P. ; Meinen, E. ; Warmenhoven, M.G. ; Elings, A. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1338) - 76
  glastuinbouw - cultuurmethoden - tomaten - solanum lycopersicum - belichting - led lampen - energiegebruik - efficiëntie - elektriciteit - reductie - gewasproductie - greenhouse horticulture - cultural methods - tomatoes - solanum lycopersicum - illumination - led lamps - energy consumption - efficiency - electricity - reduction - crop production
  Over the last 10 years, the use of electricity for assimilation lighting has increased considerably. It is now an important part of the energy use of the horticultural sector. To reverse this trend, in the lighting season 2013/2014, we conducted a trial with the aim to reduce the electricity use in a lighted tomato crop by 35% while maintaining production levels. Two treatments were applied: (1) Reference cultivation: clear glass and lighting by 50% HPS lamps and 50% LED intermittent lighting (210 µmol/m2/s), (2) energy efficient cultivation: diffuse greenhouse cover and lighting by 50% LED top lighting and 50% intermittent LED lighting (210 µmol/m2/s). In the energy efficient cultivation, 37% less electricity was used in the period October - May. However, energy use for heating in this treatment was higher to compensate for the lack of radiative heat. The light sum the plants received (sunlight + artificial lighting) was 6% lower in the energy efficient cultivation compared to the reference cultivation due to the lower number of lighting hours. However, the production difference was only 0.3 kg/m2, less than 1%! Detailed plant measurements showed hardly any differences between the treatments in light interception, light absorption by the leaves, photosynthesis and the production and distribution of assimilates. The analysis of the crop growth model showed that the effect of the lower number of lighting hours in the energy efficient cultivation was fully compensated by the positive effects of the diffuse greenhouse cover which has a higher light transmission.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.