Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 75

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Greenery and Healthcare : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - stress - herstel
  Greenery in and around nursing homes, hospitals and other clinics is good for the climate inside and outside the building, and has a positive effect on patient’s state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery for recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery
  Greenery and residential : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
  Greenery in and around houses and apartments is good for the (living) environment in and around the buildings. It has a positive effect on the health and general well-being of residents and visitors. This document provides information on how homes and well-being can benefit from greenery, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

  Green and Healthcare : A summary of the positive effects of greenery on well-being in recovery environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6
  health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - stress - herstel
  Greenery in and around nursing homes, hospitals and clinics is beneficial for the climate inside and outside the organisation, and has a positive effect on the patients’ state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery in relation to recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Factsheet Groene re-integratiepraktijken voor mensen met psychische problemen
  Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Jansen, Joke - \ 2017
  Wageningen University & Research - 7
  burgers - participatie - sociaal welzijn - gezondheid - herstellen - beplantingen - natuur - beweging - citizens - participation - social welfare - health - reconditioning - plantations - nature - movement
  Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. De invoering van de Participatiewet leidt tot de toestroom van een nieuwe doelgroep waaronder veel mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan langdurige ondersteuning.
  De decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook flink bezuinigd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen.
  Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken dwarsverbanden tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen mogelijk. Werkplekken waar mensen vanuit de participatiewet, WMO en jeugdzorg terecht kunnen hebben daarom de aandacht van gemeenten.
  Deze factsheet gaat over de mogelijkheden die het groen biedt voor re-integratie van mensen met psychische problemen. Interessante voorbeelden van re-integratie initiatieven zijn stadslandbouwbedrijven, landschapsonderhoud,
  zorgboerderijen, groenonderhoud en groene wijkinitiatieven.
  De factsheet is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en groepsgesprekken met initiatiefnemers, mensen met psychische problemen die werken in het groen (deelnemers) en betrokken beleidsmedewerkers van verschillende groene re-integratie initiatieven. In deze factsheet komen de volgende thema’s aan bod:
  • Welke vormen van groene re-integratie bestaan er in Nederland?
  • Wat is de mogelijke theoretische onderbouwing en wat zijn de werkzame elementen van groene re-integratie?
  • Wat zijn de randvoorwaarden van groene re-integratie? En wat is er nodig om deze vorm van re-integratie verder in
  te bedden en op te schalen?
  Gezondheidseffecten onder de loep : weldadig groen
  Spijker, J.H. ; Vries, S. de - \ 2017
  Stadswerk (2017)6. - ISSN 0927-7641 - p. 34 - 36.
  gezondheid - warmtestress - temperatuur - kwaliteit - beplantingen - biodiversiteit - stedelijke gebieden - bevolking - stressfactoren - sociaal welzijn - klimaat - health - heat stress - temperature - quality - plantations - biodiversity - urban areas - human population - stress factors - social welfare - climate
  Groen speelt een sleutelrol bij een gezonde leefomgeving. De gezondheidseffecten spelen op diverse manieren, maar vooral door de stressverlagende effecten van groen en de hittedempende werking op warme dagen. Het is daarbij wel belangrijk om niet alleen naar de kwantiteit maar ook naar de kwaliteit van het groen te kijken.
  Greenery and residential : a summary of the positive effects of greenery on well-being in residential
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7
  residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
  Spațiile verzi și Locuința : Pe scurt, valoarea adaugată a spațiilor verzi pentru bunăstarea la locul de muncă
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen University & Research - 7
  residential areas - green roofs - green walls - plantations - health - heat stress - climate - woonwijken - groene daken - groene gevels - beplantingen - gezondheid - warmtestress - klimaat
  Amenajările verzi din locuințe și din exteriorul acestora sunt benefice atât climatului interior, cât și exterior al locuințelor, având un efect pozitiv asupra sănătății și a bunăstării generale a locatarilor și a vizitatorilor, mărind valoarea imobilului. Acest document oferă o mai bună înțelegere a avantajelor spațiilor verzi asociate cu locuința și bunăstarea locatarilor, inclusiv trimiteri către documentări științifice. La finalul documentului, regăsiți sfaturi privind amenajarea cu succes a spațiilor verzi.
  Spațiile verzi și Munca : Pe scurt, valoarea adaugată a spațiilor verzi pentru bunăstarea la locul de muncă
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen University & Research - 7
  work - work stress - offices - well-being - plantations - gardens - climate - health - air quality - labour - werk - werk stress - kantoren - welzijn - beplantingen - tuinen - klimaat - gezondheid - luchtkwaliteit - arbeid (werk)
  Amenajările verzi din clădirile de birouri și din exteriorul acestora sunt benefice atât pentru climatul interior, cât și exterior al clădirilor de birouri, având un efect pozitiv asupra sănătății și bunăstării generale a angajaților și a vizitatorilor. Contribuie la îmbunătățirea capacității de concentrare, la reducerea stresului și la o mai mare productivitate din partea angajaților. Acest document oferă o mai bună înțelegere a avantajelor spațiilor verzi în relația cu munca și bunăstarea, inclusiv trimiteri către documentări științifice. La finalul documentului, regăsiți sfaturi privind amenajarea cu succes a spațiilor verzi.
  Groen en wonen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de woonomgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  - 7
  woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - culturele waarden - hoveniers - groene daken - groene gevels - temperatuur - plaatsbepaling van bomen - klimaat - warmtestress - welzijn - residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - cultural values - landscape gardeners - green roofs - green walls - temperature - tree orientation - climate - heat stress - well-being
  Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot wonen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen
  Groen: meer dan mooi en gezond : de meerwaarde van groen op gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden samengevat
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6
  huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture
  De Groene Agenda is een programma van Royal FloraHolland, De Groene Stad en Wageningen University & Research. De Groene Agenda wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
  Groen en herstellen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de herstelomgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 6
  welzijn - gezondheid - gezondheidsindicatoren - tuinen - warmtestress - klimaat - temperatuur - luchtkwaliteit - stress - sociaal welzijn - participatie - beplantingen - herstellen - well-being - health - health indicators - gardens - heat stress - climate - temperature - air quality - stress - social welfare - participation - plantations - reconditioning
  Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
  Groen en leren : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 7
  beplantingen - onderwijs - leren - schoolterrein - leerprestaties - openbaar groen - klimaat - temperatuur - gezondheid - sociaal welzijn - luchtkwaliteit - lichamelijke activiteit - lichamelijke fitheid - stressfactoren - kinderen - plantations - education - learning - school site - educational performance - public green areas - climate - temperature - health - social welfare - air quality - physical activity - physical fitness - stress factors - children
  de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
  Groen en werken : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de werkomgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  - 6
  arbeid (werk) - werk - werk stress - kantoren - beplantingen - tuinen - welzijn - klimaat - gezondheid - labour - work - work stress - offices - plantations - gardens - well-being - climate - health
  Groen in en rondom kantoren en andere werkplekken is goed voor het klimaat in en buiten het kantoor en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
  Groene daken in Tilburg : ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden
  Hendriks, Kees ; Hommes, Saskia - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2767) - 49
  groene daken - groene gevels - beplantingen - warmtestress - stedelijke gebieden - welzijn - luchtkwaliteit - temperatuur - regenwateropvang - milieufactoren - openbaar groen - green roofs - green walls - plantations - heat stress - urban areas - well-being - air quality - temperature - water harvesting - environmental factors - public green areas
  Green roofs can contribute to climate adaptation and a sustainable urban environment. Whether
  municipalities for these or other reasons should encourage green roofs, depends on the goals that are
  aimed at. For the municipality of Tilburg opportunities were investigated for usage of green roofs as
  measure for climate adaptation and for scaling up green roof in Tilburg and other municipalities. In
  three projects in Tilburg the opportunities for the application of green roofs and the attitude of actors
  involved were investigated. Also, the experiences of six other municipalities, which are promoting
  green roofs, were examined. The type of project, purpose, and insight in costs and benefits affect the
  attitude of actors and hence the opportunities for application and scaling. In the examined
  municipalities green roofs in general are stimulated with subsidy, communication and pilot projects.
  The experience with green roofs in other municipalities are predominantly positive.
  De Groene Agenda, topsectoronderzoek
  Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
  Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
  klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - stress - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
  Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
  Fairtrade certification in the banana hired labour sector
  Rijn, F.C. van; Judge, L.O. ; Fort, Ricardo ; Koster, Tinka ; Waarts, Y.R. ; Ruben, R. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI report 2015-056) - ISBN 9789086157129 - 146
  bananas - plantations - fair trade - certification - international trade - hired labour - working conditions - ghana - dominican republic - colombia - bananen - beplantingen - fair trade - certificering - internationale handel - loonarbeiders - arbeidsomstandigheden - ghana - dominicaanse republiek - colombia
  Evidence is needed about the difference that certification makes to workers on banana plantations. The Fairtrade system is therefore investing in monitoring to understand the difference certification makes to banana workers’ employment, living and working conditions, and empowerment. This study meets this need by gathering data on a range of indicators. This study 1) gathers baseline data on indicators and themes that monitor the progress of implementation of Fairtrade’s revised hired labour standards on certified plantations in key banana origins; 2) based on this data it researches and analyses the difference that Fairtrade makes across key themes in comparison to non-certified contexts; it prioritises workers’ voices and perspectives in achieving the objectives of the study. It particularly focuses on understanding the role of Fairtrade in supporting worker empowerment and empowerment-related goals. Focus countries are Ghana, Colombia and the Dominican Republic.
  Slim samenwerken met de natuur: Herbebossing op de Nederlands-Caribische Benedenwindse Eilanden
  Debrot, A.O. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)april. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  bebossing - beplantingen - vegetatie - meervoudig landgebruik - begrazing - nadelige gevolgen - geïntroduceerde soorten - geiten - caribische eilanden - afforestation - plantations - vegetation - multiple land use - grazing - adverse effects - introduced species - goats - caribbean islands
  Herbebossen in een droog, zonovergoten en zout klimaat, kan dat wel? Ja, zolang je maar slim samenwerkt met de natuur. De vernietigende werking van loslopend vee op de inheemse plantengemeenschappen van droge tropische eilanden is vaak aangetoond. Het goede nieuws is dat met de juiste maatregelen de inheemse flora en fauna een behoorlijke veerkracht kunnen vertonen. Op basis van zeventien jaar ervaring en projecten op meer dan vijftien locaties wordt het hoe hieronder uit de doeken gedaan.
  Bloeiende bedrijventerreinen. Economische analyse ten ondersteuning presentatie
  Bos, E.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 20
  bedrijventerreinen - bedrijven - beplantingen - biodiversiteit - kosten-batenanalyse - belevingswaarde - groene daken - alblasserwaard - vijfheerenlanden - business parks - businesses - plantations - biodiversity - cost benefit analysis - experiential value - green roofs - alblasserwaard - vijfheerenlanden
  De Green Deal Blauwzaam Lint streeft onder meer naar het creëren van meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Met de helpdeskvraag wordt beoogd om ondernemers in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te enthousiasmeren om (meer) groen aan te gaan leggen op of nabij hun bedrijventerrein. In dit onderdeel van de helpdeskvraag wordt daartoe een economische analyse uitgevoerd voor de aanleg van groen op bedrijventerreinen. De economische analyse is indicatief van aard en geeft een indruk van de belangrijkste effecten van de aanleg van groen op bedrijventerreinen, alsmede de mogelijke orde van grootte van (economische) baten.
  Walnoten in de uitloop
  Bestman, M. ; Oosterbaan, A. - \ 2014
  De Pluimveehouderij 44 (2014). - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
  dierenwelzijn - uitloop - pluimveehouderij - beplantingen - walnoten - bomen - opbrengsten - pluimvee - dierlijke productie - huisvesting, dieren - animal welfare - outdoor run - poultry farming - plantations - walnuts - trees - yields - poultry - animal production - animal housing
  Bomen voor Buitenkippen is op excursie geweest naar enkele beplantingen waar al veel ervaring is opgedaan met walnotenbomen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.