Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Marktgericht ondernemen in het onderwijs via een Lean Startup aanpak : betreft een weergave van de ondersteuning vanuit het onderzoek voor een uitgeteste aanpak in het HBO Groen opnderwijs
  Verstegen, J.A.A.M. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2015
  LEI Wageningen UR - 6
  lesmaterialen - agrarisch onderwijs - hogere agrarische scholen - beroepsvaardigheden - ondernemerschap - bedrijfskunde - agrarische bedrijfsvoering - teaching materials - agricultural education - agricultural colleges - job skills - entrepreneurship - business administration - farm management
  HBO studenten(Groen Onderwijs) in de landbouw leren meer marktgericht te leren denken en doen. Via een Lean Start up aanpak is geprobeerd om studenten zelf actief te laten ervaren wat marktgericht ondernemen in kan houden door hen zelf vanaf een zelf bedacht pril idee een eigen bedrijf in het echt te laten opstarten.
  Internationale competenties in het mbo: Project 'Internationale competenties voor het mbo'
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 10 - 11.
  agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - beroepsopleiding - carrières - globalisering - beroepsvaardigheden - agricultural education - competency based education - vocational training - careers - globalization - job skills
  In een onderzoek naar ‘internationale’ competenties voor startbekwame mbo’ers plant is in kaart gebracht over welke competenties het gaat. Groen mbo bereidt hen immers voor op een loopbaan die zeer waarschijnlijk een internationale dimensie heeft.
  Varianten, monitoring en effectmeting : project ‘Praktijkleren in vmbo groen’
  Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
  In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 8 - 9.
  agrarisch praktijkonderwijs - leerervaringen - leeractiviteiten - beroepsopleiding - beroepsvaardigheden - afstandsonderwijs - carrièreontwikkeling - monitoring - evaluatie - on-farm training - learning experiences - learning activities - vocational training - job skills - distance teaching - career development - monitoring - evaluation
  Het onderzoek naar praktijkleren in vmbo groen gaat over de varianten van deze vorm van leren binnen en buiten de school. De vraag is hoe dit wordt ingevuld, hoe het wordt beoordeeld, wat het oplevert en wat de rol van docenten is.
  Versterking van ketenondernemerschap in de agrosector; Advies ten behoeve van 'Partners voor Ondernemerschap
  Smit, A.B. ; Beldman, A.C.G. ; Verstegen, J.A.A.M. ; Splinter, G.M. ; Bikker, A. ; Grip, K. de; Wolf, P.L. de; Lauwere, C.C. de; Hietbrink, O. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156276 - 68
  landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële ketens - ondernemerschap - levenslang leren - kennisoverdracht - beroepsvaardigheden - sociaal bewustzijn - nederland - agricultural sector - agroindustrial sector - agro-industrial chains - entrepreneurship - lifelong learning - knowledge transfer - job skills - social consciousness - netherlands
  Om te komen tot ketens die als geheel responsiever, ondernemender, duurzamer, efficiënter en flexibeler zijn is een integrale aanpak nodig met de volgende drie elementen: Versterking van het ondernemerschap in de primaire land- en tuinbouw; Versterking van het ondernemerschap en ondernemendheid bij medewerkers, waaronder erfbetreders en bestuurders in andere ketenschakels; Versterking van integraal ketenondernemerschap. Met name voor directie- en bestuursleden in de agribusiness is een 'out of the box'-aanpak van wezenlijk belang. Daarnaast wordt aanbevolen de competenties en vaardigheden van de (overige) medewerkers, met name van erfbetreders/ relatiebeheerders, regelmatig te toetsen en te ontwikkelen.
  Vasteplantenkwekers in Greenport Duin- en Bollenstreek verwachten geen personeelstekort
  Weijnen-Derkx, M.P.M. - \ 2011
  De Boomkwekerij 10 (2011)47. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  plantenkwekerijen - bollen - arbeid (werk) - geschoolde personen - beroepsvaardigheden - werkgelegenheid - personeel - kansen op werk - agrarisch onderwijs - functieuitoefening - personeelsmanagement - nurseries - bulbs - labour - skilled persons - job skills - employment - personnel - employment opportunities - agricultural education - job performance - personnel management
  Ontgroening, vergrijzing, schaalvergroting en tekort aan arbeidskrachten zijn veel gehoorde termen die de vasteplantenteelt in Greenport Duin- en Bollenstreek kunnen raken. PPO onderzocht in opdracht van de Provincie Zuid-Holland hoe ondernemers nu zelf denken over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke stappen zij nodig vinden.
  Groen mbo niet nodig voor groene carrière : onderzoekers in kritisch essay (interview met W. de Jong)
  Boetzkes, P. ; Jong, L.W. de - \ 2011
  Vakblad Groen Onderwijs 53 (2011)11. - ISSN 1568-8704 - p. 24 - 26.
  agrarisch onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - arbeidsmarkt - beroepskeuze - beroepsvaardigheden - particuliere sector - samenwerking - agricultural education - intermediate vocational training - labour market - career choice - job skills - private sector - cooperation
  Het groen mbo heeft in zijn huidige vorm onvoldoende meerwaarde voor de arbeidsmarkt in de tuinbouw, agro & food. Vooral waar het uitvoerend werk betreft. Daarom kan de overheid het extra geld dat ze erin steekt beter anders investeren. Dat stelt onderzoeker Wim de Jong.
  Bollen boeiend vanwege complexiteit; (een interview met) Aad Koster
  Dwarswaard, A. ; Koster, A.T.J. - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)195. - ISSN 1571-5558 - p. 36 - 37.
  bloembollen - bollen - gewasbescherming - ziektebestrijding - beroepsvaardigheden - professionaliteit - carrières - pesticiden - ornamental bulbs - bulbs - plant protection - disease control - job skills - professionalism - careers - pesticides
  Na 33 jaar verlaat Aad Koster als onderzoeker gewasbeschermingsmiddelen PPO. In die periode is het middelenpakket drastisch gewijzigd. Het zoeken naar alternatieven was altijd weer een uitdaging. Hij blikt terug op een sector die de veranderingen goed aankan. Het zal een complexe, maar boeiende sector blijven.
  Groene vingers noodzakelijk voor goede balans in het gewas
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. ; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)5. - p. 12 - 13.
  tuinbouw - vruchtgroenten - vegetatieve groeiperiode - plantenontwikkeling - thermisch evenwicht - cultuurmethoden - beroepsvaardigheden - agrarische bedrijfsvoering - glastuinbouw - groenten - horticulture - fruit vegetables - vegetative period - plant development - thermal neutrality - cultural methods - job skills - farm management - greenhouse horticulture - vegetables
  Zeker bij jonge planten is het belangrijk om te sturen op de balans tussen vegetatieve en generatieve groei. De plant kan dan zodanig uit balans raken dat de productie er ernstig onder lijdt. Plantkundig gezien gaat het om sturen tussen source en sink. De temperatuur is een belangrijk sturingsinstrument. Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt in Bleiswijk het ideale temperatuurpatroon gedurende het etmaal.
  Zzp'ers in de agrarische sector
  Knijff, A. van der - \ 2009
  Agri-monitor (2009). - ISSN 1383-6455
  agrarische bedrijfsvoering - landbouwsector - ondernemerschap - bedrijfsvoering - beroepsvaardigheden - farm management - agricultural sector - entrepreneurship - management - job skills
  Ook in de agrarische sector doet het verschijnsel zzp (zelfstandigen zonder personeel) zich steeds vaker voor en zou daar mogelijk zelfs een grote vlucht kunnen nemen. In dit artikel wordt uitleg gegeven over wat zzp'er zijn inhoudt en de voor- en andelen die een zzp'er ondervindt
  Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam : ontwikkelen van persoonlijke houding in ondernemendheid en duurzaamheid
  Kortstee, H.J.M. ; Wel, M. van der; Schaafsma, S.C.T. ; Wesselink, R. ; Visschers, M. ; Benerink, R. ; Geven, S. ; Bouma, K. ; Schuring, R. ; Jong, R. de - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086153329 - 88
  agrarisch onderwijs - onderwijsmethoden - bewustwording - sociale interactie - gedragsmodificatie - beroepsvaardigheden - duurzaamheid (sustainability) - persoonlijke ontwikkeling - oefening - ondernemerschap - middelbaar beroepsonderwijs - agricultural education - teaching methods - conscientization - social interaction - behaviour modification - job skills - sustainability - personal development - practice - entrepreneurship - intermediate vocational training
  De houdingsaspecten van leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs tegenover ondernemendheid en duurzaamheid moeten beter ontwikkeld worden. Om deze ontwikkeling te begeleiden zijn hulpmiddelen uitgewerkt voor oefensituaties. Ook is er een indicatiesysteem om ondernemendheid te meten en zijn er instructies voor docent en student
  Ondernemer leert liefst buiten de klas : Wageningen Universiteit brengt competenties in beeld : special toekomst
  Bruinse, H. ; Verstegen, J.A.A.M. ; Lans, T. - \ 2009
  Vakwerk 83 (2009)4. - p. 14 - 15.
  tuinbouwbedrijven - ondernemerschap - beroepsvaardigheden - bedrijfsvoering - bloembollen - glastuinbouw - market gardens - entrepreneurship - job skills - management - ornamental bulbs - greenhouse horticulture
  Wetenschappers van Wageningen Universiteit onderzochten de competenties van een groep ondernemers uit de glastuinbouw. Ze bekeken hierbij hoe de ondernemer in de praktijk leert, dus buiten regeliere studie om
  Investeren in competenties; een onderzoek in de Greenports
  Knijff, A. van der; Limburg, E. ; Vries, J. de - \ 2008
  Zoetermeer : Productschap Tuinbouw - 30
  vaardigheden - vaardigheidsonderwijs - beroepsvaardigheden - tuinbouw - agrarisch onderwijs - beroepsopleiding (hoger) - middelbaar beroepsonderwijs - skills - competency based education - job skills - horticulture - agricultural education - professional education - intermediate vocational training
  Inventarisatie van de huidige en toekomstige vraag/behoeftes aan competenties bij ondernemers, managers en werknemers in het tuinbouwcluster
  Veterinary advice for entrepreneurial Dutch dairy farmers : From curative practice to coach-consultant: what needs to be changed?
  Noordhuizen, J.P.T.M. ; Egmond, M.J. van; Jorritsma, R. ; Hogeveen, H. ; Lievaart, J.J. - \ 2008
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)1. - ISSN 0040-7453 - p. 4 - 8.
  specialisatie - consulenten - melkveehouderij - bedrijfsgrootte in de landbouw - grote landbouwbedrijven - veterinaire praktijk - veterinaire opleidingen - beroepsvaardigheden - specialization - consultants - dairy farming - farm size - large farms - veterinary practice - veterinary schools - job skills
  Dairy farms are tending to become larger, with a milk quota of more than 8 tons a year, and are managed by entrepreneurial dairy farmers with their own specific characteristics and farming style. Some Dutch veterinary practices appear unable to respond to this different style and often do not serve such farms or lose them as client. Moreover, the veterinary curriculum often focuses on traditional, family-run, smaller dairy operations and not on larger farms, which raises the question whether newly qualified veterinary practitioners are adequately trained to provide these entrepreneurial farmers with the services they require. This article addresses the characteristics of entrepreneurial dairy farmers and those of cattle practitioners, to determine whether cattle practitioners need to acquire other skills to better prepare them for their coaching-consultant tasks on larger dairy farms.
  Netwerken effectief leren gebruiken
  Noorduyn, L. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)14. - p. 10 - 11.
  netwerken (activiteit) - ondernemerschap - beroepsvaardigheden - agrarische bedrijfsvoering - persoonlijke ontwikkeling - vaardigheidsonderwijs - gedragsdoelen - geïntegreerde bedrijfssystemen - networking - entrepreneurship - job skills - farm management - personal development - competency based education - behavioural objectives - integrated farming systems
  Iedereen heeft een netwerk. Maar niet iedereen benut dat netwerk om verder te komen met zijn onderneming. Onderzoekers bekijken of effectief gebruik van alle contacten is aan te leren, en daarmee succes is te vergroten. Bij een van de deelnemers van Samen Grenzen Verleggen werkt het in ieder geval. ‘Even een bakkie doen bij iemand.’ Voor Marco van den Burg, rotsplantenteler in Maasdijk, stond die uitdrukking vroeger symbool voor even met iemand bijkletsen
  Leerconcepten voor innovatief ondernemerschap
  Krikke, A.T. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)13. - p. 18 - 23.
  vaardigheidsonderwijs - ondernemerschap - beroepsvaardigheden - peer tutoring - onderwijsmethoden - kennisoverdracht - geïntegreerde bedrijfssystemen - competency based education - entrepreneurship - job skills - peer tutoring - teaching methods - knowledge transfer - integrated farming systems
  Voor succesvol ondernemerschap zijn specifieke competenties nodig. Die zijn op veel manieren en op veel plaatsen aan te leren. In de praktijk leren ondernemers veel door te doen en door contact te hebben met collega’s. Maar dit informele leren is niet voor iedere situatie toereikend. In projecten zoals Ondernemen met Toekomst, Samen Grenzen Verleggen en Plattelandimpuls worden samen met ondernemers nieuwe inspirerende leermethoden en -instrumenten ontwikkeld en getest om daarmee de ontwikkeling van ondernemerschapcompetenties gericht te bevorderen
  Pioniers onder de loep
  Noorduyn, L. - \ 2006
  Syscope Magazine (2006)12. - p. 9 - 11.
  ondernemerschap - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - bedrijfssystemenonderzoek - managementvaardigheden - beroepsvaardigheden - productiefactoren - systeeminnovatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - entrepreneurship - farm development - farm management - innovations - farming systems research - management skills - job skills - factors of production - system innovation - integrated farming systems
  Vijfentwintig pioniers, even zovele manieren van werken. De onderzoekers hebben de innovaties van de pioniers getypeerd in drie innovatierichtingen: herfundering, verdieping en verbreding, met daarbinnen weer verschillende bedrijfsstrategieën. Waartoe dit dient? Door te laten zien wat hen drijft, kunnen overheden, onderzoek en advisering pioniers gerichter en op maat ondersteunen. Dit versnelt de omslag van de land- en tuinbouw en de pioniers zelf komen makkelijker vooruit
  "Onderzoeksagenda 2005: door u bepaald": verslag bijeenkomst Platform Arbeid 15-9-2004
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2005
  Wageningen : Animal Sciences Group - 5
  werkorganisatie - ergonomie - arbeidsnormen - ondernemerschap - beroepsvaardigheden - arbeid in de landbouw - organization of work - ergonomics - work norms - entrepreneurship - job skills - farm labour
  Het Platform Arbeid is een medium van onderzoeksaanbieders en onderzoeksvragers op het gebied van arbeidsvraagstukken in de agrarische sector. In het artikel wordt een bijeenkomst van het Platform Arbeid in 2004 beschreven. De bijeenkomst had tot doel toekomstige arbeidsknelpunten en uitdagingen op gebied van arbeid en ondernemerschap te signaleren op basis van algemene trends in de sector, en deze knelpunten en uitdagingen te vertalen naar (concrete) onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen. Daarnaast werden in een kennismarkt de resultaten en de stand van zaken van het lopende arbeidsonderzoek uiteengezet
  ECS onderzoekt inspirerende leeromgevingen : post-initieel leren van ondernemers
  Gielen, P.M. ; Biemans, H.J.A. ; Elsen, E. van den; Schaafsma, S.C.T. ; Wesselink, R. - \ 2005
  Vakblad Groen Onderwijs 47 (2005)11. - ISSN 1568-8704 - p. 10 - 12.
  agrarisch onderwijs - onderwijsinstellingen - opleidingscentra - hogere agrarische scholen - praktijkonderwijs - vaardigheidsonderwijs - onderzoek - studenten - scholingscursussen - beroepsvaardigheden - ondernemerschap - agricultural education - educational institutions - training centres - agricultural colleges - practical education - competency based education - research - students - training courses - job skills - entrepreneurship
  Onderzoekers van de leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies van Wageningen UR gaan aan de slag met de vraag welke leeromgevingen geschikt zijn voor studenten om ondernemersspecifieke competenties te ontwikkelen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.