Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Afdekken biedt beste garantie op voorkómen vorstschade bij kwee-onderstammen
  Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)39. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  fruitteelt - peren - onderstammen - verkleuring - champignonmest - beschadigingen door vorst - vorstresistentie - landbouwkundig onderzoek - vergelijkend onderzoek - fruit growing - pears - rootstocks - discoloration - mushroom compost - frost injury - frost resistance - agricultural research - comparative research
  Al direct na de vorstperiode in februari 2012 waren er verschillen in bruinverkleuring van de bast bij vijf typen kwee-onderstammen in een proef met Conference. Bij het aansnijden van enkele onderstammen bleek toen dat de onderstammen die gedurende de winter met champost afgedekt waren geweest nog mooi groen waren. Niet-afgedekte stammen van Kwee MC en Kwee Adams lieten daarentegen een behoorlijke bruinverkleuring van de bast zien. Bij Kwee MH, Kwee Eline en Kwee 132 werd dit toen nog niet of nauwelijks waargenomen.
  Ziek en Zeer : Vorstschade bij Zantedeschiaknollen
  Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)235. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  knollen - zantedeschia - beschadigingen door vorst - gevoeligheidsanalyse - landbouwkundig onderzoek - symptomen - tubers - zantedeschia - frost injury - sensitivity analysis - agricultural research - symptoms
  De gevoeligheid van Zantedeschiaknollen voor vorst wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Toch was geen onderzoek bekend waarin dit haarfijn was uitgezocht. Daarom is bij Diagnostiekservice van PPO onderzoek gedaan naar de vorstgevoeligheid van Zantedeschiaknollen. Ook is nagegaan of vorstschade te meten is aan de hand van suikerbepalingen van het spruit- en knolweefsel. Het bleek zoals verwacht dat Zantedeschiaknollen uiterst gevoelig zijn voor vorst. Er werd geen betrouwbaar verband gevonden tussen suikergehalte en vorstschades in Zantedeschiaknollen.
  Vorstgevoeligheid in gladiolenknollen
  Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)233. - ISSN 1571-5558 - p. 72 - 72.
  gladiolus - knollen - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - beschadigingen door vorst - risicofactoren - temperatuur - transport - gladiolus - tubers - storage - keeping quality - frost injury - risk factors - temperature - transport
  Bij de Diagnostiekservice van PPO wordt regelmatig de vraag gesteld hoe gevoelig gladiolenknollen zijn voor vorst tijdens de bewaring en transport. Dit in verband met de schadeafwikkeling bij bewaar- en transportcalamiteiten. Uit voortgezet diagnostisch onderzoek bij PPO is duidelijk geworden dat gladiolenknollen een korte periode van temperaturen net onder 0°C goed kunnen doorstaan zonder dat er zichtbare vorstsymptomen op de knollen ontstaan of later sprake is van schade tijdens de bloementeelt.
  Vorstschade bij Zantedeschiaknollen
  Vink, P. ; Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 19
  zantedeschia - knollen - beschadigingen door vorst - bloembollen - opslag - zantedeschia - tubers - frost injury - ornamental bulbs - storage
  Een aantal gespecialiseerde bedrijven die zich in Nederland bezig houden met de teelt en handel van Zantedeschiaknollen zijn geconfronteerd met het fenomeen van vermeende vorstschade in knolmateriaal van Zantedeschia waardoor problemen in de bloementeelt zouden zijn ontstaan. Uit dit onderzoek is duidelijk geworden dat Zantedeschiaknollen uitermate gevoelig zijn voor het ontstaan van vorstschade. Wel kunnen lang bewaarde, en meer uitgedroogde Zantedeschiaknollen voor een zeer korte tijd nog net een temperatuur van 0°C verdragen terwijl verse knollen daarbij al snel vorstschade kunnen oplopen. Uit de suikerbepalingen bleek dat in de lang bewaarde Zantedeschiaknollen meer suiker kon worden gemeten dan in de vers geoogste Zantedeschiaknollen (oude knol = 20,2% en nieuwe knol = 11,9%). Er was echter geen betrouwbaar verschil in suikerwaarde te meten tussen de controle (aanvang meting) en de -2°C bewaring. Vooralsnog moet dan ook op basis van de nu vastgestelde suikergehaltes worden gesteld dat suikerbepalingen van spruit- of knolweefsel van Zantedeschiaknollen geen betrouwbare indicatie oplevert voor vorstschade. De geplante Zantedeschiaknollen (oude oogst) gaven een normale opkomst te zien van knollen uit de bewaring van 9°C en 0°C. Uit de Zantedeschiaknollen die waren bewaard bij -2°C groeiden geen normale planten uit en gingen de knollen verloren door secundair bederf.
  Vorstschade bij rozen en vruchtbomen in de boomkwekerij 2009
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. ; Smits, A.P. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2009
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Fruit (PPO rapport 2009-30) - 21
  vruchtbomen - rosa - rozen - boomteelt - beschadigingen door vorst - nederland - fruit trees - rosa - roses - arboriculture - frost injury - netherlands
  De winter van 2008-2009 was koud, met een lange vorstperiode en met name in Zuid-Oost Nederland een sneeuwdek. Direct na deze vorstperiode bleek bij verschillende boomkwekers in het zuiden en het oosten van het land dat de vorst schade had aangericht aan de gewassen. Er is een onderzoek uitgevoerd met als doel om de schade te achterhalen, de resultaten van dat onderzoek zijn in het rapport beschreven.
  Is het invriezen van narcissen cv. Tête-a-tête op potjes tijdens of na de koeling risicovol? : voortgezet diagnostisch onderzoek in 2006
  Vink, P. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 17
  siergewassen - bloembollen - potplanten - narcissus - koelen - in groei belemmeren - beschadigingen door vorst - gewasbescherming - bewaarziekten - ornamental crops - ornamental bulbs - pot plants - narcissus - cooling - dwarfing - frost injury - plant protection - storage disorders
  Het is gebleken dat door de narcissen aan het einde van de koeling in te vriezen er gemakkelijk vorstschade kan ontstaan waardoor de narcissen geen goede planten en bloemen ontwikkelen. Daarmee is duidelijk geworden dat het invriezen van op potjes geplante narcissen zeer risicovol is. Ook ontstaat daardoor het risico dat consumenten potjes met narcissen kopen die niet goed tot bloei komen, wat als een vorm van antireclame kan worden beschouwd. Door het onderzoek is duidelijk geworden dat potnarcissen cultivar Tête-à-Tête, wanneer ze moeten worden geremd in hun groei ten behoeve van bloei- en aanvoerspreiding, beter bewaard kunnen worden bij een temperatuur die niet onder de 0°C daalt.
  Mechanische onkruidbestrijding en nachtvorst
  Weide, R.Y. van der; Bouma, E. ; Wijnholds, K.H. - \ 2007
  Kennisakker.nl 2007 (2007)15 mei.
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - veenkolonien - veengronden - beschadigingen door vorst - akkerbouw - aardappelen - weed control - mechanical control - veenkolonien - peat soils - frost injury - arable farming - potatoes
  In lang niet alle situaties verhoogt een mechanische bestrijding het risico op nachtvorstschade. Wanneer er een matje onkruid staat, kan aanaarden het risico zelfs verminderen. Dit artikel gaat in op de achtergronden van het ontstaan van eventuele extra risico's op vorstschade na een oppervlakkige mechanische bewerking, het aantal dagen dat zo'n mechanische bewerking nog een meetbaar effect veroorzaakt en de verschillen die ontstaan door type en tijdstip van de mechanische bewerking. De gepresenteerde onderzoeksgegevens werden gedurende 1993 t/m 1996 verzameld op veenkoloniale grond.
  Sweet cherries from the end of the world: options and constraints for fruit production systems in South Patagonia, Argentina
  Cittadini, E.D. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Herman van Keulen, co-promotor(en): Nico de Ridder; P.L. Peri. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047261 - 134
  kersen - prunus avium - fruitteelt - boomvruchten - bedrijfssystemen - beschadigingen door vorst - agrarische bedrijfsvoering - argentinië - cherries - prunus avium - fruit growing - tree fruits - farming systems - frost injury - farm management - argentina
  In South Patagonia, development of the fruit production sector has been almost exclusively based on the production of sweet cherry, with an area increase from 176 ha in 1997 to 578 ha at the end of 2006. These orchards are designed as intensive systems and oriented to export markets. Even though sweet cherry seems currently the most profitable crop in the region, other crops may be interesting to increase the use efficiency of the resources, to complement income and to spread risk. The general objective of this thesis was to assess constraints and opportunities for fruit production systems in Chubut and Santa Cruz Provinces, with emphasis on sweet cherry. In the context of cherry production for export, it is important to define fruit quality and how this can be affected. Although quality has different meanings for different stakeholders, consumer acceptance seems to be the most important factor to be considered, but independent of consumer liking, firmness is a key aspect for marketing cherries overseas. To estimate the optimal combination of yield and fruit quality, a “target-tree” approach to maximize gross value of product (GVP) at farm gate was developed and applied to cherry orchards, integrating eco-physiological information, model estimates and expert knowledge. Minimum fruit quality thresholds define the suitable market for the fruit, with their associated price ranges. In addition, on both domestic and export markets, price depends mainly on fruit size. The fruit number to leaf area ratio determines fruit quality (and indirectly fruit price), but in combination with mean fruit weight and leaf area index, also yield. GVP is calculated as the product of yield and fruit price. Quantification of frost damage risk is important in planning the development of new orchards and to decide on design and installation of frost control systems. Therefore, a comprehensive method to quantify frost damage risk was developed and the potential impact of frost control systems on risk reduction was estimated. Frost damage for any specific day of the season was assumed to occur when the minimum temperature on that day was below the specific lethal temperature for the phenological stage predicted at that moment. Frost damage probability was estimated for each production location of the region as the frequency of years in which at least one damaging frost occurs, at any time during the growing season until harvest. Frost damage risk was compared among cultivars and locations, and also the effect of active frost control methods on frost damage risk reduction was analyzed. Due to the long lifespan of orchard systems, an explorative modelling study was performed. OPTIFROP is a dynamic farm model, developed as an Interactive Multiple Goal Linear Program, capable of allocating, throughout the time horizon of the run, production activities to different land units, while optimizing different (conflicting) objectives, subject to several constraints. For deriving land use options and quantifying the TCs, a software called FRUPAT was developed. This allows combining crop-tree species, edaphic environment, training, irrigation and frost control system, and moment of installation of the frost control system. Feasible land use options were completely characterised by their inputs and outputs at each orchard age until their maximum lifespan. The aim of OPTIFROP was to support strategic decision-making, such as ‘when to plant’, ‘what to plant’, ‘with which technology’, and ‘how much area of each activity’. Thus, the model allowed identification of the options for development plans for Patagonian farms (‘window of opportunities’). The model allowed quantifying the trade-off between conflicting objectives. The different methods developed in this thesis contribute significantly to the fruit industry in South Patagonia by supporting growers, extensionists and researchers in developing structured thinking for analyzing and processing available (fragmented) information.
  Vermindering nachtvorstschade in zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 okt.
  aardappelen - solanum tuberosum - beschadigingen door vorst - vorst - gewasbescherming - bevochtigen - vorstwering - zout - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potatoes - solanum tuberosum - frost injury - frost - plant protection - wetting - frost protection - salt - starch potatoes - arable farming
  In het voorjaar kan op venige perceelsgedeelten veel schade aan aardappelen (en bieten) ontstaan door nachtvorst. Vanuit de fruitteelt is bekend dat beregening tijdens nachtvorst bevriezing kan voorkomen. Voortbouwend op dit idee is in 2003 een pottenproef in een vriescel uitgevoerd door het HLB. Geprobeerd is om met een gewasbespuiting met een zoutoplossing de vorstgevoeligheid te verminderen. Uit dit onderzoek bleek echter dat, bij alleen bevochtigen kort voor de nachtvorst, de aardappelplant juist gevoeliger werd voor het optreden van vorstschade. Het toevoegen van zout resulteerde in een vermindering van de schade. De schade was echter nog steeds groter dan bij een droog gewas. De nachtvorst is in het onderzoek nagebootst in een vriescel. In een vriescel worden de aardappelplanten niet nat door dauw. De verwachting is dat onder natuurlijke omstandigheden het gewas wel nat wordt door dauw kort voor het optreden van nachtvorst. Via een bureaustudie met gegevens van het weer voor en tijdens nachtvorst is nagegaan of voor het optreden van nachtvorst de bladeren vochtig zijn.
  Teleurstellend slot van 1998 : wateroverlast en vorstschade in witlof
  Kruistum, G. van - \ 1999
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)feb. - ISSN 1385-5298 - p. 2 - 4.
  cichorei - meteorologische factoren - oogstschade - neerslag - condenseren - beschadigingen door vorst - oogstverliezen - kwaliteit - chicory - meteorological factors - crop damage - precipitation - condensation - frost injury - yield losses - quality
  Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek Hydrangea macrophylla en Hydrangea serrata
  Bree, R.G. de - \ 1998
  Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 49) - 177
  hydrangea macrophylla - cultivars - ziekten - beschadigingen door vorst - bloei - hydrangea macrophylla - cultivars - diseases - frost injury - flowering
  Taksterfteproblemen in de forsythiateelt
  Amsing, J.J. ; Hoog, J. de - \ 1997
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 105) - 16
  houtachtige planten als sierplanten - oleaceae - oogstschade - beschadigingen door vorst - plantenziektekunde - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekten - plantenvirussen - plantenziekteverwekkende bacteriën - gewasbescherming - pesticiden - rapporten - nederland - forsythia - ornamental woody plants - oleaceae - crop damage - frost injury - plant pathology - plant pathogenic fungi - plant diseases - plant viruses - plant pathogenic bacteria - plant protection - pesticides - reports - netherlands - forsythia
  Invloed van plantverdeling, zaaitijdstip en koude - tolerantie op de stikstofbenutting door mais tijdens de jeugdgroei = Influence of plant spacing sowing time and cold tolerance on nitrogen efficiency of maize during juvenil stage
  Schans, D.A. van der; Dijk, W. van; Dolstra, O. - \ 1995
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 191) - 105
  bacteriën - klimaatfactoren - kouderesistentie - oogstschade - droogteresistentie - bodemfactoren - beschadigingen door vorst - maïs - stikstof - stikstofkringloop - plantenveredeling - plantdichtheid - planttijd - rijenafstanden - zouttolerantie - bodem - zaaitijd - temperatuurresistentie - zea mays - bacteria - climatic factors - cold resistance - crop damage - drought resistance - edaphic factors - frost injury - maize - nitrogen - nitrogen cycle - plant breeding - plant density - planting date - row spacing - salt tolerance - soil - sowing date - temperature resistance - zea mays
  Effect van stikstof en kalium bemesting op de vorstgevoeligheid van Pseudotsuga menziesii
  Ruesink, J.B. - \ 1995
  Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 38) - 62
  kou - oogstschade - bosbouw - beschadigingen door vorst - nederland - stikstof - houtachtige planten als sierplanten - kalium - temperatuur - bomen - pseudotsuga menziesii - cold - crop damage - forestry - frost injury - netherlands - nitrogen - ornamental woody plants - potassium - temperature - trees - pseudotsuga menziesii
  Voorkomen van nachtvorstschade bij groene asperges
  Poll, J.T.K. ; Osinga, K.J. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 31 - 36.
  asparagus - oogstschade - teelt - beschadigingen door vorst - kunststoffilm - beregening met sproeiers - asparagus - crop damage - cultivation - frost injury - plastic film - sprinkler irrigation
  Resultaten van een vergelijkingsonderzoek met een onbedekt perceel, een perceel met toepassing van doorzichtig folie en een perceel met toepassing van beregening/ verneveling
  Vorstschade in grasland : veldonderzoek 1986 : literatuuronderzoek
  Keuning, J.A. ; Snijders, P.J.M. ; Dijk, H. van - \ 1988
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 113) - 62
  oogstschade - beschadigingen door vorst - graslanden - nederland - crop damage - frost injury - grasslands - netherlands
  Onderzoek naar vorstverschijnselen in grond
  Ketelaars, P.H.J.M. - \ 1987
  Agricultural University. Promotor(en): L. Wartena; I.A. van Haneghem. - S.l. : Ketelaars - 135
  engineering - vorst - beschadigingen door vorst - permafrost - onderzoek - bodem - engineering - frost - frost injury - permafrost - research - soil
  After the winter of 1962-1963 the frost damage in the Netherlands to road constructions was enormous. The "Studie Centrum Wegenbouw" made inquiries on road constructors about this damage. A special commision was brought together to look after these inquiries. It proved that many physical aspects about frost penetration were unknown. One of the activities therefore had to be a study on frost penetration into soils. For this reason a new freezing model is derived. With this model values for frost depths and heave can be calculated with it. The new model differs from known models because of different assumptions. Two important conditions are the original temperature distribution and the original water distribution. Both are assumed to be linear functions of place. The interpretation of masstransport and frozen fringe differs from Jones and Miller. The transport is in agreement with Darcy's law. However, the quantity of transported mass is not only depending on the waterpotentialgradient itself, but also on the location of this gradient and on time. The importance of the factor time follows from the heatfluxes at the freezingfront.

  Model values are compared with experimental results. Three different types of setups are used. A closed system (no free water) was used to investigate the influence of watercontent on frost penetration. Moisted silversand was applied. The volumemetric watercontent, changed to 6%. By the so called T.R.R.L. method an opensystem (free water available) was copied. Moistured morainesand was used. Measured frostdepths and heaves are compared with calculated values. A frost-tube, developed by the "Heidemaatschappij" was used to measure frostdepths in the field.Several tubes were placed at different locations into the soil. Airtemperatures and frostdepths were measured during winterperiods. The measurements of the winter 1979 are used here. Unfortunately there was no knowledge about several thermal parameters. The missing values were replaced by the numbers of morainesand.

  A simple numerical program is developed and used to find the calculated values for frostdepths and heaves.

  Sterfte bij zomereik 1984 - 1985
  Oosterbaan, A. ; Borgesius, J.J. - \ 1986
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 464) - 45
  bosbouw - bomen - beschadigingen - bosschade - insecten - insectenplagen - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - beschadigingen door koude - beschadigingen door vorst - quercus robur - forestry - trees - injuries - forest damage - insects - insect pests - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - cold injury - frost injury - quercus robur
  Enige literatuur over de gevolgen van ijsvorming op land - en tuinbouwgewassen
  Anonymous, - \ 1979
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4217)
  bibliografieën - oogstschade - beschadigingen door vorst - bibliographies - crop damage - frost injury
  Nachtvorstschade van suikerbieten en nachtvorst en nachtvorstschade bij akkerbouwgewassen in het algemeen
  Anonymous, - \ 1977
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3986)
  beta vulgaris - bibliografieën - oogstschade - beschadigingen door vorst - plantenziekten - afwijkingen, planten - plantenziektekunde - plantenplagen - gewasbescherming - suikerbieten - beta vulgaris - bibliographies - crop damage - frost injury - plant diseases - plant disorders - plant pathology - plant pests - plant protection - sugarbeet
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.