Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Lichtverstrooing: vooral voordelen (interview met Tom Dueck en Nieves García)
  Vegter, B. ; Petter, M. ; Sleegers, J. ; Dueck, T.A. ; Garcia Victoria, N. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)4. - ISSN 0042-2223 - p. 26 - 27.
  glastuinbouw - kassen - diffuus glas - groenteteelt - plantenontwikkeling - sierteelt - gecoat glas - beschermende lagen - schermen - gebruikswaarde - greenhouse horticulture - greenhouses - diffused glass - vegetable growing - plant development - ornamental horticulture - coated glass - protective coatings - blinds - use value
  Diffuus licht geeft extra groei, blijkt uit verschillende onderzoeken. Vooral hoogopgaande groentegewassen hebben profijt van diep doordringend licht. Onderzoekers denken dat ook de bloemisterij er baat bij kan hebben. Het is een optelsom van veel kleine voordelen.
  Nieuwe soorten glas, anti-reflectie coatings en alternatieve krijtschermen: Volop keuze om zonlicht diffuus te maken en reflectie te verminderen
  Staalduinen, J. van; Hemming, S. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)4. - p. 21 - 23.
  glastuinbouw - kassen - diffuus glas - gecoat glas - beschermende lagen - aanbod - gebruikswaarde - proeven - greenhouse horticulture - greenhouses - diffused glass - coated glass - protective coatings - supply - use value - trials
  Glas- en coatingproducenten hebben in de afgelopen paar jaar veel werk gemaakt van de ontwikkeling van diffuse kasdekmaterialen en dito schermen voor de glastuinbouw. Het aanbod is hierdoor sterk verbreed. Silke Hemming van Wageningen UR Glastuinbouw houdt de nieuwe materialen tegen het licht en maakt een tussenbalans op. Telers met specifieke lichtwensen krijgen echt iets te kiezen.
  Bastschade laanbomen door zonnebrand
  Sluis, B.J. van der - \ 2010
  boomteelt - gewasbescherming - proeven - straatbomen - schors, bomen - beschermende lagen - zonnebrand (sunscald) - zonnestraling - omgevingstemperatuur - beschadigingen door droogte - jute - rentabiliteit - arboriculture - plant protection - trials - street trees - bark - protective coatings - sunscald - solar radiation - environmental temperature - drought injury - jute - profitability
  Al een aantal jaren hebben laanboomkwekers te kampen met bastscheuren in de bomen. Vooral bij bomen in de buitenste rand en bij recent verplante bomen komen bastscheuren voor. Om dit ‘openklappen’ van de bast te voorkomen wordt de stam in de praktijk vaak omwikkeld met jute of rietmatten. Doel van het onderzoek is in een grootschalige praktijkproef de oorzaak van het ontstaan van de bastscheuren te achterhalen en oplossingen te vinden om dit probleem aan te pakken.
  Gecoat isolatieglas geeft nieuwe telen vleugels (interview met o.a. Frank Kempkes)
  Boonekamp, G. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2010
  Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)7/8. - ISSN 1879-7318 - p. 26 - 28.
  groenteteelt - vruchtgroenten - licht - gecoat glas - beschermende lagen - energie - kastechniek - energiebesparing - glastuinbouw - vegetable growing - fruit vegetables - light - coated glass - protective coatings - energy - greenhouse technology - energy saving - greenhouse horticulture
  Voor het eerst is er isolatieglas dat nauwelijks lichtverlies geeft. Het IDC in Bleiswijk heeft een proefkas voorzien van dit dubbelwandige en gecoate isolatieglas. Men hoopt in de 'Venlow-energy-kas' met 16 kuub gas per jaar topproducties bij vruchtgroenten te halen.
  Frank Kempkes: "Opnieuw nadenken over dubbel glas"
  Kierkels, T. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)9. - p. 8 - 9.
  tuinbouwbedrijven - kassen - dubbele beglazing - glas - afdeklagen - beschermende lagen - lichtdoorlating - glastuinbouw - energiebesparing - market gardens - greenhouses - double glazing - glass - coatings - protective coatings - light transmission - greenhouse horticulture - energy saving
  Onderzoeker Frank Kempkes van Wageningen UR Glastuinbouw heeft de mogelijke energiebesparing bij gebruik van dubbel glas berekend. Bij elke berekende teelt komt die uit op 25 tot 30%. Het probleem dat dubbel glas minder licht doorlaat, is op te lossen met moderne coatings. De onderzoeker berekent dat de opbrengst dan hetzelfde kan zijn als bij enkel glas. Daarbij past wel een andere manier van telen. Hij bepleit om over vooroordelen heen te stappen en dubbel glas bij nieuwbouw serieus in de overweging mee te nemen
  Effecten van materialen die Nabij-Infrarode straling aan het kasdek tegenhouden
  Weel, P.A. van - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 267) - 44
  tuinbouwbedrijven - kassen - beschermende lagen - evaporatie - zonne-instraling - glastuinbouw - nabij infrarood spectroscopie - market gardens - greenhouses - protective coatings - evaporation - insolation - greenhouse horticulture - near infrared spectroscopy
  Het aan het kasdek tegenhouden van nabij-infra-rood straling (NIR) heeft als doel overmatige opwarming van de kas en het gewas te voorkomen. Er bestaan diverse coatings die als tijdelijke laag kunnen worden aangebracht op het kasdek of op een beweegbaar scherm. De vraag is wat het aanbrengen van dit soort filters verandert aan het klimaat in de kas. Op basis van literatuuronderzoek en de theorie van de 'wet van behoud energie' blijkt dat daar geen eenduidig antwoord op te geven valt. Vermindering van de instraling door een NIR filter levert potentieel een vermindering op van de verdamping
  Diffuus gas dwingt tot keuzes (interview met o.a. Silke Hemming)
  Boonekamp, G. ; Hemming-Hoffmann, S. - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)44. - ISSN 0925-9694 - p. 16 - 19.
  kassen - diffuus glas - glas - lichtdoorlating - reflectie - beschermende lagen - glastuinbouw - lichtverdeling - greenhouses - diffused glass - glass - light transmission - reflection - protective coatings - greenhouse horticulture - light distribution
  Er valt veel te kiezen als het over lichtdoorlatendheid en lichtverdeling van glas gaat. De beschikbaarheid van 'low-iron'glas is verbeterd en antireflectiecoatings zijn in opkomst. Er dienen zich nu diverse typen diffuus glas met hoge lichttransmissiewaarden aan. De vraag is wat doen de verschillende typen glas voordat het zonlicht op een plant valt en wat is voor welk gewas de beste keus
  Arbeidsomstandigheden bij het aanbrengen en verwijderen van hagelnetten en folie over overkappingen
  Peppelman, G. ; Schreuder, S.A.M.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Zuilichem, J.A.A. van - \ 2006
  Randwijk : PPO Fruit (PPO-rapporten 2006-20) - 74
  fruitteelt - netten - beschermende lagen - afdeklagen - arbeid (werk) - werkorganisatie - kosten - arbeidsomstandigheden - fruit growing - nets - protective coatings - coatings - labour - organization of work - costs - working conditions
  PPO project 3261068000
  Determination of the natamycin content of cheese rind and cheese : a collaborative study
  Oostrom, J.J. van; Ruig, W.G. de; Hollman, P.C. - \ 1983
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 83.86) - 16
  kazen - beschermende lagen - natamycine - voedselconserveermiddelen - laboratoriumproeven - voedselkwaliteit - voedselanalyse - monsters - cheeses - protective coatings - natamycin - food preservatives - laboratory tests - food quality - food analysis - samples
  A collaborative test on the determination of natamycin in cheese rind was carried out. The described method comprises: 1) sampling, 2) homogination, 3) extraction, 4) clean up, 5) concentration, 6) determination - spectroscopy - HPLC-UV. For practical reasons the steps 3 to 6 only could be incorporated in this test. Eight laboratories participated. Three samples of decreasing levels were distributed.
  Onderzoek naar de spreiding van het natamycinegehalte op kaas
  Oostrom, J.J. van; Werdmuller, G.A. ; Ruig, W.G. de - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.88) - 4
  natamycine - antimycotica - beschermende lagen - coating van voedingsmiddelen - kunststoffilm - analytische scheikunde - natamycin - antifungal agents - protective coatings - food coating - plastic film - analytical chemistry
  Er zijn 4 kazen onderzocht in samenwerking met het NIZO. 2 kazen waren afkomstig van het NIZO en met de hand geplastificeerd, 2 kazen afkomstig via het NIZO van een kaasfabriek en machinaal geplastificeerd. Van alle kazen is het natamycinegehalte bepaald in 8 sectoren.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.