Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 73

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==bijvangst
  Check title to add to marked list
  Netinnovatie Kottervisserij
  Marlen, B. van; Molenaar, P. ; Bol, R.A. ; Dammers, M. ; Groeneveld, K. ; Machiels, M.A.M. ; Heijer, W.M. den - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C110/15) - 130
  visserij - boomkorvisserij - bijvangst - vangstsamenstelling - fisheries - beam trawling - bycatch - catch composition
  Als reactie op de aanlandplicht heeft de kottersector via de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) het initiatief opgepakt om de selectiviteit van de vistuigen te verhogen om zo weinig mogelijk discards te vangen en aan te landen. Na een ontwerpfase met modelonderzoek in de flume tank van SINTEF te Hirtshals, Denemarken, en met ervaringen uit eerdere projecten werden op verscheidene schepen netinnovaties uitgeprobeerd. Er werd onderzoek gedaan op een schip met boomkor, verschillende schepen vissend met pulsvistuigen en op twinriggers. Hierbij werd aanvankelijk gewerkt op ‘trial-and error’ basis met in sommige gevallen zelfmonitoring. Vervolgens werden enkele uitgebreide vangst- en bijvangstvergelijkingen gedaan met medewerkers van IMARES aan boord.
  Eerste Advies Bruinvisonderzoek (Bac-2016-01)
  Meer, Jaap van der; Eijsackers, H.J.P. ; Haelters, Jan ; Bos, O.G. - \ 2016
  IMARES Wageningen UR (rapport / Bac Bac-2016-01) - 15
  dierenwelzijn - wilde dieren - zeezoogdieren - invasie - bijvangst - waterverontreiniging - diergezondheid - mariene ecologie - animal welfare - wild animals - marine mammals - invasion - bycatch - water pollution - animal health - marine ecology
  Omvang en overleving van schubvis bijvangst in fuikenvisserij nabij kunstwerken
  Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Chen, C. ; Blom, E. ; Schram, E. ; Graaf, M. de; Winter, Hendrik V. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C140/15) - 53
  visserij - bijvangst - vissen - schade - dierenwelzijn - mortaliteit - fisheries - bycatch - fishes - damage - animal welfare - mortality
  Deze rapportage geeft een schatting van de omvang van de bijvangst in de beroepsvisserij nabij kunstwerken op basis van fuikvangsten en diverse interviews. Daarnaast is er een experiment uitgevoerd waarbij er gekeken is naar de overleving van schubvis nadat zij in fuiken hebben gezeten. Hierbij zijn de baars en blankvoorn gebruikt om de overleving te testen in relatie tot de volgende variabelen: aanwezigheid aal: geen (0 stuks), weinig aal (7 stuks) en veel aal (50 stuks), staduur van de fuik: 3, 6 of 9 dagen en dichtheid van vis in een fuik: 60 stuks tegenover 240 stuks.
  Ketenanalyse en productverkenning voor valorisatie pelagische bijvangst en bijproducten
  Broeze, J. ; Poelman, M. ; Kals, J. ; Rurangwa, E. ; Vogel-van den Bosch, H.M. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - ISBN 9789462577091 - 27
  bijvangst - reststromen - bioraffinage - vis - hydrolyse - veevoeder
  Dit rapport presenteert een analyse naar alternatieve mogelijkheden voor verwaarding van visbijvangst ten opzichte van vismeel.

  Het hier gerapporteerde onderzoek omvat een brede inventarisatie van mogelijkheden binnen de wettelijke kaders. Door middel van een expert-brainstorm en een inventarisatie van recente productinnovaties in de markt zijn de volgende ideeën gegenereerd:
  A. afzet van beschadigde vis voor bewerkte voedseltoepassingen;
  B. verwerking van huiden tot leder;
  C. geur- en smaakstoffen op basis van vis-eiwitten; ook attractanten t.b.v. visvoer;
  D. bioactieve peptiden (met gezondheidsbevorderende eigenschappen), te produceren door middel van (enzymatische of evt. zure) hydrolyse;
  E. vis-eiwit als allergeen-vrij (afgezien van parvalbumin) alternatief voor koemelk en sojamelk (denk aan babyvoeding);
  F. collageen voor bijvoorbeeld voeding, cosmetica of technische toepassingen;
  G. fosfolipiden voor emulsies (zoals margarine);
  H. visolie in voeding; geur en smaak kunnen gemaskeerd worden;
  I. mineralen-vitamines-supplementen uit vis, o.a. selenium, vitamines a, d en e;
  J. silage (auto-hydrolyse), waarbij de vissilage verder kan worden gescheiden in:
  o eiwitten voor diervoeder (bijvoorbeeld nat voor varkens; droog voor pluimvee);
  o olie scheiden/zuiveren.
  Vanuit de sector zelf is idee (A) in de praktijk gebracht: beschadigde vis wordt succesvol in de bestaande markt afgezet. Dit idee is mede daarom in het project niet verder uitgewerkt.
  Door het projectteam en vertegenwoordigers uit de pelagische sector zijn uit bovenstaande lijst drie opties geselecteerd voor verdere analyse:
  1. Silage gericht op grondstof voor diervoeders (optie J).
  2. Silage met winning van bioactieve peptiden (combinatie van opties D en J)
  3. Milde hydrolyse gericht op winning van bio-actieve peptiden (optie D).

  Het eerste opties betreft silage: onder toevoeging van zuur worden eiwitmoleculen opgeknipt tot onder andere peptiden en aminozuren. Het silage-product kan worden afgezet als veevoeder, bijvoorbeeld als alternatief voor sojameel. Helaas levert deze business case een negatief resultaat.

  Bij de tweede optie, hydrolyse, worden eiwitketens ook opgeknipt in kleinere stukken, vooral peptiden. Maar hierbij wordt het proces beter gecontroleerd, zodat relatief grote hoeveelheden waardevolle specifieke peptide-moleculen worden gevormd. Hydrolyse kan ook worden uitgevoerd door toevoeging van zuur, maar dan bij gecontroleerde temperatuur en procestijd (het proces wordt gestopt door neutralisatie). Het meest doelgericht kunnen specifieke peptiden worden gevormd door gebruik van enzymen in plaats van zuur.
  Hydrolysaten kunnen worden afgezet als voedselingrediënt (bijvoorbeeld met aangepaste technische eigenschappen), als gezondheidsbevorderend bio-actieve component (in voeding of als voedingssupplement) of voor diervoerdertoepassingen.
  Hoewel wetgeving dat niet expliciet voorschrijft, wordt in dit rapport geconcludeerd dat voor humane consumptie de vis voor het hydrolyseproces moet worden gestript. Dit drijft de prijs voor het ingangsmateriaal aanzienlijk op.
  Uit kosten-batenanalyses van zowel de veevoeder-optie als voor humane toepassingen volgt een positieve business case. Maar deze positieve uitkomsten zijn wel sterk afhankelijk van prijzen van zowel het ingangsmateriaal als de eindproducten. Omdat ontwikkeling van deze opties op basis van vis in de kinderschoenen staat, is amper informatie over afzetprijzen beschikbaar is. Omdat deze prijzen kritisch zijn voor een positieve business case, wordt aangeraden bij een eventuele vervolgontwikkeling ook mogelijke afnemers te betrekken.

  Als laatste idee is nog gekeken naar een mogelijke tussenvorm tussen silage en hydrolyse: bioactieve moleculen uit silage. Helaas blijkt dat zelfs bij minimale hoeveelheid zuur (ondergrens wordt bepaald door eisen voor houdbaarheid) het product na enkele maanden bewaring te ver gehydrolyseerd is (meeste bio-actieve peptiden zijn afgebroken tot aminozuren). Dus, alleen door een beperkte (vooral qua tijd) hydrolysestap kan nog een product met bio-actieve waarde worden geproduceerd.

  Geconcludeerd wordt dat milde hydrolyse het beste perspectief beidt. Toepassing voor zowel voedsel als diervoeders is mogelijk. Echter, voor voedingstoepassingen heeft bijvangst een nadeel ten opzichte van bijproduct van visverwerking omdat de vis gestript moet worden. Diervoedertoepassing past daarom beter.
  Voor zowel voedings- als diervoedertoepassing zal ook de markt nog ontwikkeld moeten worden.
  VIP report "Use of new broadband echosounder" : Techniques for improved ocean imaging and selectivity in pelagic fisheries
  Fassler, S.M.M. ; Scoulding, B.C. ; Burggraaf, D. ; Haan, D. de; Quesson, Benoit ; Sande, Jeroen van de; Beerens, Peter - \ 2015
  IMARES (Report / IMARES C171/15) - 100
  pelagic fishery - marine fisheries - underwater acoustics - fish stocks - bycatch - fishery resources - fishery management - pelagische visserij - zeevisserij - onderwaterakoestiek - visstand - bijvangst - visbestand - visserijbeheer
  Consequences of discard survival under the landing obligation : Reporting validation and reprocessing project outcomes of "demersal discard processing"
  Verkempynck, R. ; Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C176/15) - 16
  discards - bycatch - demersal fisheries - demersal fishes - survival - solea - plaice - discards - bijvangst - demersale visserij - demersale vissen - overleving - solea - schol
  This report describes the results of a short and medium term forecast over the period 2016-2019 given different scenarios of discard survival rates (10-50%) of North Sea plaice and North Sea sole. Additionally, average value of landings over the year 2019 is calculated per scenario using the landings derived from the biomass and the average price per kg of both stocks. Potential loss in average gross revenue from value of landings can be inferred from these.
  Cod monitoring; results 2015, quarter 3
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Trapman, B.K. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C159/15) - 19
  cod - osteichthyes - monitoring - fisheries - fish catches - bycatch - fishery resources - dutch waters - kabeljauw - osteichthyes - monitoring - visserij - visvangsten - bijvangst - visbestand - nederlandse wateren
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). This is needed in order to calculate a conversion factor between the CpUE of the TR and the BT (beam trawl) gears. The transition of kW-days between gears is regulated by the European cod recovery plan (EC 423/2004 and EC 1342/2008) and depends on the yearly CpUE-ratio of cod between the respective gear groups. This report presents the results of the third quarter in 2015.
  Cod monitoring : results 2015, quarter 2
  Teal, L.R. ; Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C150/15) - 18
  cod - osteichthyes - fisheries - monitoring - fish catches - bycatch - dutch waters - fishery resources - kabeljauw - osteichthyes - visserij - monitoring - visvangsten - bijvangst - nederlandse wateren - visbestand
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). This is needed in order to calculate a conversion factor between the CpUE of the TR and the BT (beam trawl) gears. The transition of kW-days between gears is regulated by the European cod recovery plan (EC 423/2004 and EC 1342/2008) and depends on the yearly CpUE-ratio of cod between the respective gear groups. This report presents the results of the second quarter in 2015.
  Aanbodanalyse discards demersale visserij
  Goudswaard, P.C. ; Reijden, K.J. van der; Verkempynck, R. ; Poelman, M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C100/15) - 24
  demersale visserij - waardeketenanalyse - discards - bijproducten - vangstsamenstelling - bijvangst - demersal fisheries - value chain analysis - discards - byproducts - catch composition - bycatch
  De aanlandplicht betekent een serieuze verandering voor de demersale visserij. Mogelijkheden voor verwerking en gebruik van discards zijn te vinden in verschillende (bestaande en nog te ontwikkelen) afzetmarkten en sectoren. Dit rapport bevat een aanbodanalyse die een inschatting kan geven van de te verwachten discards die in de Nederlandse havens aangeland gaan worden. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar het inzichtelijk maken van de data die nodig is om toekomstige ketenmogelijkheden te ontwikkelen.
  De samenstelling van discards in de demersale visserij voor valorisatie doeleinden
  Kals, J. ; Poelman, M. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C099/15) - 27
  demersale visserij - discards - bijvangst - bijproducten - vercommercialisering - vangstsamenstelling - visvangsten - eu regelingen - voedingswaarde - visproducten - demersal fisheries - discards - bycatch - byproducts - commercialization - catch composition - fish catches - eu regulations - nutritive value - fish products
  Vanaf januari 2016 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast. Dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de niet gewenste vangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er is een traject ingezet om de kansen tot valorisatie van de discards te ontwikkelen. In een separaat traject is bepaald welke hoeveelheden van soorten er vanaf 1 januari 2016 vanuit de demersale visserij zullen worden aangeland. In voorliggend technisch rapport wordt deze analyse verder vormgegeven door een beschrijving te geven van de nutritionele waarde van de discards.
  Avoiding the by-catch of boarfish in pelagic trawling
  Marlen, B. van; Fassler, S.M.M. ; Gastauer, S. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C137/14) - 36
  pelagische visserij - bijvangst - akoestisch sporen - visserijbeheer - niet-doelorganismen - vistuig - nederland - pelagic fishery - bycatch - acoustic tracking - fishery management - nontarget organisms - fishing gear - netherlands
  The Dutch pelagic freezer trawler group (Redersvereniging voor de Zeevisserij, RVZ) wishes to avoid the by-catch of non-target species such as boarfish (Capros aper L.) as much as possible. This species is unsuitable for human consumption, and when present in the fishing gear with other species they will reduce product quality. A project was set-up in the VIP-programme. The goal of this project was to reduce the by-catch of boarfish as much as possible by early recognition of this species in echograms and technical trawl adaptions. This report focuses on the results of the acoustic work.
  Cod monitoring: Results 2015, quarter 1
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C084/15) - 15
  kabeljauw - monitoring - visvangsten - bijvangst - vistuig - visbestand - gadus morhua - cod - monitoring - fish catches - bycatch - fishing gear - fishery resources - gadus morhua
  Between 2011 and 2013, the monitoring program existed of an extended analysis of self-reported cod catch data (both landings and discards) in combination with the regular DCF discard monitoring program, an extra observer program and the CCTV-project in TR-fisheries (see Kraan et al. (2013 and 2014)). Over the years, the ministry of Economic Affairs and IMARES drew the conclusion that monitoring cod discards via the self-reporting scheme asked for disproportionately high effort of the TR-skippers while discards were hardly affecting CpUE rates (Ministry of Economic Affairs (2014)). Therefore, it was agreed upon a yearly analysis of the EU-logbook (hereafter logbook) data in combination with VMS-data, which is readily available. However, to remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the first quarter in 2015.
  Fishing for knowledge: a pilot industrial survey for associated species (met medewerking van Karin van der Reijden)
  Imares, ; Reijden, K.J. van der - \ 2015
  Urk : Ekofish Group - 23
  noordzee - visstand - visserijbeleid - bijvangst - visbestand - beoordeling - visserijbeheer - north sea - fish stocks - fishery policy - bycatch - fishery resources - assessment - fishery management
  The EKOFISH Group, the North Sea Foundation (NSF) and WWF-Netherlands partnered up with IMARES in 2013 to explore whether an industrial survey can be used to strengthen scientific assessment of key commercial by-catch species in the North Sea flatfish fishery. The project was broken down in two consecutive phases. The first phase of the project served to establish the potential role of an industrial survey.The second phase of the project was used to run a pilot-survey and served to determine the practical feasibility of an industrial survey. This report synthesises the findings of the research that was carried out in phase one and two of the project and discusses the main findings to give answer to the main question that has guided this research project 'can an industrial survey for North Sea brill, dab, lemon sole and turbot strengthen scientific assessment of these stocks?'.
  Van Discards naar Bijvangst in de Pelagische Visserij
  Goudswaard, P.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C067/15) - 27
  visserij - pelagische visserij - discards - bijvangst - zeevisserij - eu regelingen - visserijbeleid - vangstsamenstelling - vis - fisheries - pelagic fishery - discards - bycatch - marine fisheries - eu regulations - fishery policy - catch composition - fish
  De pelagische diepvriestrawler visserij richt zich volledig op vis die geschikt is voor humane consumptie. Per 1 januari 2015 is de pelagische zeevisserij in de Europese wateren geconfronteerd met een verplichting om alle gevangen soorten waarvan een vangst quotum is vastgesteld, aan land te brengen en niets van deze vissoorten over boord te zetten. Dit is de eerste realisatie van een reeks aanlandverplichtingen van vis in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Visserij Beleid. De aanlanding van deze visserij zal als gevolg van de aanlandplicht veranderen. In dit deelrapport wordt ingegaan op (i) de omvang en samenstelling van de hoeveelheid vis die onder het voormalige systeem als discards beschouwd wordt en (ii) in de hoeveelheid vis die als basis van mogelijke verwerkingsstappen voor valorisatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt een verwachting geschetst van de te verwachten hoeveelheid discards die aangeland moeten gaan worden onder de aanlandverplichting die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden voor industriële benutting van de “discards” die een waarde verhoging ten opzichte van laagwaardige verwerking tot vismeel meebrengt.
  Cod monitoring: Results 2014, quarter 4
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C071/15) - 15
  visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of all four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the fourth quarter in 2014.
  Cod monitoring: Results 2014, quarter 3
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C070/15) - 15
  visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of all four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the third quarter in 2014.
  Cod monitoring: Results 2014, quarter 2
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C069/15) - 15
  visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of all four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the second quarter in 2014.
  Cod monitoring: Results 2014, quarter 1
  Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Kraan, M.L. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C029/15) - 15
  visserij - kabeljauw - visvangsten - bijvangst - monitoring - nederlandse wateren - noordzee - fisheries - cod - fish catches - bycatch - monitoring - dutch waters - north sea
  The Cod monitoring program is part of the Dutch cod avoidance plan developed by the Dutch Government together with the Dutch fishing sector. The aim of this cod monitoring program is to provide information on the Catch per Unit Effort (CpUE) in the TR fleet (bottom trawls and seines). To remain updated, an overview of fishing activity, cod catches and cod Landings per Unit Effort (LpUE) of four gear types per quarter is requested by the ministry of Economic Affairs. This report presents the results of the first quarter in 2014.
  Fishing for knowledge: an industrial survey for associated species
  Doeksen, A. ; Reijden, K.J. van der - \ 2014
  Utrecht : The North Sea Foundation (Report / The North Sea foundation & IMARES ) - 20
  visserij - bijvangst - certificering - vangstsamenstelling - beoordeling - fisheries - bycatch - certification - catch composition - assessment
  collection efforts for these species in 2011, recommending commercial catch surveys as an option to improve data collection. Following from this Ekofish has taken the lead and has initiated a pilot data-collection project, in which commercial catch data will be collected aboard their twinrig vessels during one season for the species dab, lemon sole, turbot, and brill. The aim of this pilot project is to progress towards science-based management and MSC certification of the mentioned species. This project is carried out in collaboration with the NSF and IMARES. Phase one of this project explores the hurdles and the opportunities for fisheries management and stock assessment for the North Sea species brill, turbot, lemon sole and dab.
  Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek: Werksafspraken en werkplan 2015
  Verver, S.W. - \ 2014
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 14.006)
  visserijbeleid - visserij - zeevisserij - kustwateren - aquacultuur - binnenwateren - visserijbeheer - visstand - bijvangst - statistiek - monitoring - onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - recreatieactiviteiten - palingen - schaaldieren - fishery policy - fisheries - marine fisheries - coastal water - aquaculture - inland waters - fishery management - fish stocks - bycatch - statistics - monitoring - research - sustainability - recreational activities - eels - shellfish
  Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2015 van cluster WOT-05 Visserijonderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit. Binnen WOT-05 worden Wettelijke Onderzoek Taken uitgevoerd die betrekking hebben op het beheer van de visserij op zee, in Nederlandse kust- en binnenwateren en de aquacultuur. Het werkplan is een uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst tussen het Ministerie van EZ en de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), onderdeel van Wageningen UR, voor diensten vanwege wettelijke taken op het terrein van visserijonderzoek voor de periode 2011-2015. Bij deze uitvoerings-overeenkomst zijn voor deze periode werkafspraken gemaakt welke de basis vormen voor de jaarlijkse werkplannen. Daarnaast zijn in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de KennisBasis (KBWOT) die specifiek aan dit programma is gekoppeld.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.