Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 45

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Variable demand as a means to more sustainable biofuels and biobased materials
  Vural Gursel, Iris ; Quist-Wessel, Foluke ; Langeveld, Hans ; Kline, Keith L. ; Slingerland, Maja ; Grassini, Patricio ; Kwant, Kees ; Elbersen, Wolter - \ 2020
  Biofuels Bioproducts and Biorefining (2020). - ISSN 1932-104X
  agricultural productivity - biobased chemicals - bioeconomy policy - biofuels - food security - ILUC - market competition

  Abstract: Expanding the use of biofuels is controversial because of concerns about competition with food. Here we describe how varying the biofuel demand could help address these concerns. Variable biofuel demand can be implemented through market or policy mechanisms that adjust biofuel production according to feedstock availability, expanding or contracting in response to supply surplus or limitations. Based on a survey, an expert workshop, and relevant literature, the effects of a variable biofuel demand approach are evaluated with respect to food security, agricultural productivity, detrimental land-use change, and feedstock competition with biobased chemicals and materials. Here we provide evidence that variable biofuel demand can enhance the synergistic development of agriculture, renewable biomass feedstocks and biofuels, but implementation faces several challenges. Recommendations are provided for governance options to tackle these challenges.

  Methanol based elongation of propionate and propionate and acetate in continuous and batch mixed culture systems
  Smit, Sanne de; Leeuw, K.D. de; Buisman, C.J.N. ; Strik, D.P.B.T.B. - \ 2019
  chain elongation - selective pressure - open-culture fermentation - mixed culture fermentation - biobased chemicals - methanol - butyrate - n-valerate
  Continuous methanol based chain elongation of propionate to n-valerate was performed in a mixed culture reactor. Additionally, the study shows simultaneous methanol based elongation of propionate and acetate to respectively n-valerate and iso/n-butyrate in a continuous mixed culture reactor. A range of mixed culture batch experiments was performed with methanol and propionate and the initial pH ranging from 5 to 7.5 (steps of 0.5)
  'Veelbelovend en bijna marktrijp' : onderzoek door Wageningen Universiteit Research naar biobased bindmiddelen in verf
  Haveren, J. van - \ 2017
  residual streams - biobased economy - chemicals - biobased chemicals - research - biobased chemistry - binding agents - biopolymers - paints
  Lignine : groene grondstof voor chemicaliën en materialen
  Dam, Jan van; Harmsen, Paulien ; Bos, Harriëtte ; Gosselink, Richard - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Groene grondstoffen ) - ISBN 9789463430197 - 54
  lignine - chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - toepassingen - bioraffinage - productieprocessen - lignin - biobased chemicals - biobased economy - applications - biorefinery - production processes
  De mogelijkheden voor het gebruik van lignine worden in dit boekje toegelicht. Deze uitgave heeft als doel meer informatie te geven over de eigenschappen van lignine en de vele mogelijkheden die lignine biedt als grondstof voor chemicaliën en materialen voor de biobased economy.
  Biobased itaconzuur en methacrylzuur : Chemische bouwstenen van de toekomst
  Es, D.S. van - \ 2016
  Fluids Processing Benelux (2016)4. - ISSN 1874-7914 - p. 46 - 47.
  biobased economy - chemie op basis van biologische grondstoffen - chemicaliën uit biologische grondstoffen - zuren - biomassa - glucose - biochemie - biobased economy - biobased chemistry - biobased chemicals - acids - biomass - glucose - biochemistry
  Wageningen UR Food & Biobased Research is van plan een flinke stap te zetten in de productie van biobased itaconzuur en methacrylzuur. Deze zuren kunnen bouwstenen zijn voor hoogwaardige materialen, zoals biobased verf en drukinkt. De stoffen worden geproduceerd uit biomassa (glucose) en vormen alternatieven voor fossiele grondstoffen. Voor verdere ontwikkeling wordt samengewerkt met de Amerikaanse agrifoodproducent Archer Daniels Midland, leverancier voor de verfindustrie EOC Belgium en de Nederlandse verfproducent Van Wijhe Verf. Daan van Es, is senioronderzoeker bij Wageningen UR en treedt op als projectleider.
  Planten nabootsen : onderzoek naar fotosynthese gaat vruchten afwerpen
  Klein Lankhorst, Rene ; Aarts, Mark ; Amerongen, Herbert van - \ 2016
  biobased economy - biobased chemistry - biofuels - photosynthesis - biotechnology - biobased chemicals - energy sources - solar energy - renewable energy - techniques

  Planten zijn meesters in het gebruik van zonlicht. Daarmee zetten ze water en kooldioxide om in suikers en zuurstof. Wageningse onderzoekers kunnen dit proces nabootsen en verbeteren. Zo willen ze biobrandstoffen maken en beter groeiende gewassen

  Uitstel of afstel : Hoogwaardige toepassingen voor plantinhoudsstoffen
  Poot, Eric - \ 2016
  phytochemicals - biobased chemicals - biobased chemistry - agroindustrial sector - biobased economy

  Van oudsher wordt de waarde en enorme biodiversiteit van plantinhoudsstoffen onderkend. Toch verloopt het traject van het verwerken van nieuwe inhoudsstoffen voor hoogwaardige commerciële toepassingen in de farmaceutische, voedingsmiddelen- en cosmetische industrie vooralsnog moeizaam. Waar liggen de obstakels en hoe zijn deze te overwinnen? Interview met o.a. Eric Poot van Wageningen UR Glastuinbouw

  Groen strooizout kan inboet door beheerders laten kelderen
  Claassen, Pieternel - \ 2016
  public green areas - pavements - roads - salt - salt injury - brine - salinization - biomass - biobased economy - agricultural research - biobased chemicals - environmental impact - pollution control

  Strooizout is een goed dooimiddel, maar het veroorzaakt verzilting van de bodem, het afsterven van planten en het roesten van metalen in bruggen, viaducten en voertuigen. Onderzoeker Pieternel Claassen van Food & Biobased Research werkt aan ‘groen’ strooizout, gemaakt uit biomassa. Zouden we in de nabije toekomst afscheid kunnen nemen van de jaarlijkse hoge inboet van openbaar groen ten gevolge van schade door strooizout?

  Inhoudsstoffen - Waarde van inhoudsstoffen : Kennisclip Bogo-project e-learning
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Groen Kennisnet
  plant composition - plant extracts - economic viability - biobased chemicals - biobased economy - horticulture - teaching materials - plantensamenstelling - plantextracten - economische haalbaarheid - chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - tuinbouw - lesmaterialen
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased Economy van het CIV T&U.
  Inhoudsstoffen - Wat zijn inhoudsstoffen? : Kennisclip Bogo-project e-learning
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Groen Kennisnet
  plantensamenstelling - plantextracten - biomassa - biobased economy - chemicaliën uit biologische grondstoffen - lesmaterialen - tuinbouw - plant composition - plant extracts - biomass - biobased economy - biobased chemicals - teaching materials - horticulture
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased Economy van het CIV T&U.
  Development of a lactic acid production process using lignocellulosic biomass as feedstock
  Pol, E.C. van der - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Gerrit Eggink, co-promotor(en): Ruud Weusthuis. - Wageningen : s.n. - ISBN 9789462576735 - 167
  lignocellulose - biomass - biobased chemicals - sugarcane bagasse - lactic acid - sugars - byproducts - inhibitors - pretreatment - bacillus coagulans - furfural - saccharification - fermentation - quantitative techniques - production processes - lignocellulose - biomassa - chemicaliën uit biologische grondstoffen - suikerrietbagasse - melkzuur - suikers - bijproducten - remmers - voorbehandeling - bacillus coagulans - furfural - versuikering - fermentatie - kwantitatieve technieken - productieprocessen

  The availability of crude oil is finite. Therefore, an alternative feedstock has to be found for the production of fuels and plastics. Lignocellulose is such an alternative feedstock. It is present in large quantities in agricultural waste material such as sugarcane bagasse.

  In this PhD thesis, lignocellulose is chemically and enzymatically pretreated to depolymerise sugars present in this structure. The released sugar monomers are fermented by micro-organisms to lactic acid, which is a precursor for the bioplastic PLA. In this thesis, it is shown that it is possible to produce lactic acid from lignocellulosic biomass with high yields and high productivities.

  'Productie van rode algen kan winstgevend zijn' : Wim Voogt over onderzoek algenteelt
  Voogt, Wim - \ 2015
  algae - algae culture - greenhouse horticulture - dyes - antioxidants - cropping systems - biobased economy - biobased chemicals

  De algenteelt in een gesloten systeem in de kas is dusdanig intensief en kostbaar dat het ook een hoogwaardig product moet opleveren. De rode algen die in 2015 zijn gekweekt bij Wageningen UR Glastuinbouw voldoen daaraan. Ze bevatten een gewilde kleurstof die bovendien een krachtige antioxidant is. Dat kan op termijn goede inkomsten opleveren.

  Inhoudsstoffen van planten
  Baltissen, Ton - \ 2015
  teaching materials - biobased economy - plant composition - plant products - plant extracts - residual streams - horticulture - biobased chemicals
  Plants4Cosmetics : perspectives for plant ingredients in cosmetics
  Boeriu, C.G. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1603) - 38
  cosmetics - plants - flavonoids - phenols - pigments - plant pigments - polysaccharides - geranium - hyacinthus - chrysanthemum - orchidaceae - skin - hair - oil plants - medicinal plants - natural products - biobased chemicals - biobased economy - cosmetica - planten - flavonoïden - fenolen - pigmenten - plantenpigmenten - polysacchariden - geranium - hyacinthus - chrysanthemum - orchidaceae - huid - haar - olieleverende planten - medicinale planten - natuurlijke producten - chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy
  In opdracht van Bio Base Westland en de TKI Tuinbouw Koepel PPS Plantenstoffen, heeft Wageningen UR – Food & Biobased Research een exploratieve desktop studie uitgevoerd gericht op de identificatie van veelbelovende routes voor de valorisatie van plantinhoudstoffen - waaronder ook reststromen uit de tuinbouw - voor de cosmetische industrie. Een uitgebreide analyse van de beschikbare informatie werd uitgevoerd om de mogelijkheden voor de Nederlandse tuinbouwsector te bepalen. Er is gekeken naar marktkansen in de cosmetische industrie met inbegrip van natuurlijke en biologische ingrediënten.
  Isolation, characterization and engineering of Bacillus smithii : a novel thermophilic platform organism for green chemical production
  Bosma, E.F. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Willem de Vos; John van der Oost, co-promotor(en): Richard van Kranenburg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575073 - 220
  bacillus smithii - bacillus (bacteria) - biobrandstoffen - chemicaliën uit biologische grondstoffen - thermofielen - metabolische profilering - genoomanalyse - mutaties - isolatie - bioengineering - karakterisering - bacillus smithii - bacillus (bacteria) - biofuels - biobased chemicals - thermophiles - metabolic profiling - genome analysis - mutations - isolation - bioengineering - characterization

  Due to the globally increasing demand for chemicals and fuels and the high environmental impact and limited amount of fossil resources, there is a growing interest in green chemicals and fuels derived from renewable resources. As described in Chapter 1, one of the most feasible alternatives on the short term is microbial conversion of the sugars in biomass to fuels and chemicals in a biorefinery. To be economically and ethically feasible, non-food biomass should be used as a resource, which is often difficult with currently used production organisms. Also, to be economically feasible, the costs of green chemicals and fuels need to be further reduced to be below the costs of products based on fossil resources. To do so, other organisms than the currently most-used platform organisms such as Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae should be used. Ideally, this alternative organism is genetically accessible, has high productivity, titre and yield, is flexible in carbon source, robust, moderately thermophilic, acidophilic, facultatively anaerobic and has little nutritional requirements. The organisms that come closest to these criteria are thermophilic bacilli, which form a diverse class of organisms in the family of Bacillaceae. This thesis describes the isolation, characterization and metabolic engineering of Bacillus smithii, a novel potential thermophilic platform organism.

  Chapter 2 provides more detail on the use of thermophilic microorganisms as platform organisms for green chemical production in a biorefinery concept. As commercially available enzyme mixtures used in the simultaneous saccharification and fermentation (SSF) of biomass have their optimum temperature around 50-60°C, using a moderately thermophilic organism would reduce the costs of the SSF process compared to when using mesophiles by reducing the amount of required enzyme. Also, thermophilic processes are less prone to contaminations, and substrate and product solubility are increased. Several successful examples of the application of facultatively anaerobic thermophiles for green chemical production from lignocellulose in an SSF setting are for example Bacillus coagulans for lactic acid production and Bacillus licheniformis for 2,3-butanediol production. However, whereas strongly developed genetic toolboxes are available for current mesophilic production organisms, these tools are still in their infancy for thermophilic organisms. Such tools are required to optimize production and to study metabolism. Thermophilic organisms show a wide variety in metabolism and in many cases the metabolism of these organisms is still poorly understood, hampering full optimization. Chapter 2 furthermore provides an overview of transformation, integration and counter-selection methods currently used for thermophiles. Although several deletion mutants have been constructed using these methods, not all of them are entirely markerless and most are not suited as high-throughput engineering tools, stressing the need for further research in this area.

  Despite several facultatively anaerobic thermophiles being described as genetically accessible, this feature is still one the major bottlenecks in developing these organisms into platform organisms. Therefore, in Chapter 3, we set out to isolate a facultatively anaerobic, moderately thermophilic bacterium that was genetically accessible and produced high titers of organic acids. A total of 267 strains of different thermophilic bacilli species were isolated from compost and screened for C5 and C6 sugar utilization and acid production. The 44 best strains were screened for genetic accessibility via electroporation. Only 3 strains tested positive for this, namely Geobacillus thermodenitrificans strains ET 144-2 and ET 251 and B. smithii strain ET 138. In subsequent evaluations in lab-scale bioreactors at 55°C and pH 6.5 on glucose, the two G. thermodenitrificans strains performed poorly whereas B. smithii performed well with high titers, yields and productivity of mainly lactate. In similar lab-scale reactors, this strain also performed well on xylose and at pH 5.5 and was still able to perform for 48 at pH 4.5. The electroporation protocol for this strain was optimized, resulting in a maximum efficiency of 5x103 colonies per µg plasmid pNW33n. Two other B. smithii strains, among which the type strain DSM 4216T, were also shown to be transformable with pNW33n. This is the first time that genetic accessibility is described for B. smithii and it is the first step towards developing it into a platform organism, for which it appears to be suitable based on its efficient C5 and C6 sugar utilization and acid production profile.

  In order to become a platform organism and to study its atypical metabolism, a genetic toolbox needs to be established for B. smithii. Chapter 5 describes the development of a markerless gene deletion method for B. smithii. For strains ET 138 and DSM 4216T, the ldhL gene was markerlessly removed via double homologous recombination using plasmid pNW33n. Despite the replicative nature of this plasmid at 55°C, mixtures of single and double crossovers were readily obtained. A pure double crossover deletion mutant was obtained after several transfers on a more defined medium containing acetate or lactate and PCR-based screenings. To eliminate the possibility of mixed genotypes, we subsequently developed a lacZ-counter-selection system, which is based on the toxicity of high X-gal concentrations in the presence of the plasmid-encoded lacZ gene. Using this method, the sporulation-specific sigma factor sigF and pyruvate dehydrogenase complex E1-α pdhA were consecutively removed from the B. smithii ET 138 genome in a markerless way. An initial evaluation of the growth and production profiles of the mutant strains in tubes showed that removal of the ldhL gene eliminates l-lactate production and causes a severe decrease in anaerobic growth and production capacities. B. smithii mutants lacking the sigF gene were unable to sporulate and removal of the pdhA gene eliminated acetate production and rendered the strains auxotrophic for acetate.

  From the Sugar Platform to biofuels and biochemicals : Final report for the European Commission Directorate-General Energy
  Taylor, R. ; Nattrass, L. ; Alberts, G. ; Robson, P. ; Chudziak, C. ; Bauen, A. ; Libelli, I.M. ; Lotti, G. ; Prussi, M. ; Nistri, R. ; Chiaramonti, D. ; lópez-Contreras, A.M. ; Bos, H.L. ; Eggink, G. ; Springer, J. ; Bakker, R. ; Ree, R. van - \ 2015
  E4tech/Re-CORD/Wageningen UR - 183
  chemie op basis van biologische grondstoffen - chemicaliën uit biologische grondstoffen - gevalsanalyse - suiker - chemische industrie - europa - karteringen - biobased economy - biobased chemistry - biobased chemicals - case studies - sugar - chemical industry - europe - surveys - biobased economy
  Numerous potential pathways to biofuels and biochemicals exist via the sugar platform1. This study uses literature surveys, market data and stakeholder input to provide a comprehensive evidence base for policymakers and industry – identifying the key benefits and development needs for the sugar platform. The study created a company database for 94 sugar-based products, with some already commercial, the majority at research/pilot stage, and only a few demonstration plants crossing the “valley of death”. Case studies describe the value proposition, market outlook and EU activity for ten value chains (acrylic, adipic & succinic acids, FDCA, BDO, farnesene, isobutene, PLA, PHAs and PE). Most can deliver significant greenhouse savings and drop-in (or improved) properties, but at an added cost to fossil alternatives. Whilst significant progress has been made, research barriers remain around lignocellulosic biomass fractionation, product separation energy, biological inhibition, chemical selectivity and monomer purity, plus improving whole chain process integration. An assessment of EU competitiveness highlights strengths in R&D, but a lack of strong commercial activity, due to the US, China and Brazil having more attractive feedstock and investment conditions. Further policy development, in particular for biochemicals, will be required to realise a competitive European sugar-based bioeconomy.
  High-performance inhoudsstoffen vinden hun weg naar de markt
  Meer, I.M. van der; Vollebregt, M. - \ 2015
  Kennis & Innovatie (2015)3. - p. 2 - 4.
  biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - chemicaliën uit biologische grondstoffen - plantextracten - rubber - reststromen - kleurstoffen (dyes) - plantaardige pesticiden - innovaties - biobased economy - biobased materials - biobased chemicals - plant extracts - rubber - residual streams - dyes - botanical pesticides - innovations
  High-performance inhoudsstoffen uit biomassa ontstijgen de onderzoekslaboratoria en duiken op in proefprojecten met bedrijven en concrete toepassingen in eindproducten. Het tempo waarmee dit gebeurt en de onderliggende markt drivers verschillen per productgebied, zo blijkt uit een rondje langs biobased projecten op het gebied van kleurstoffen, farmaceutische producten/functional foods, gewasbescherming en natuurrubber.
  Twee vliegen in één klap : duurzame vervangers voor zorgwekkende stoffen zijn kansrijk
  Zundert, M. van; Es, D.S. van - \ 2015
  Chemie Magazine 57 (2015)7/8. - ISSN 1572-2996 - p. 28 - 29.
  chemicaliën uit biologische grondstoffen - biobased economy - marktverkenningen - vervangmiddelen - chemicaliën - biobased chemicals - biobased economy - market surveys - substitutes - chemicals
  De lijst van zeer zorgwekkende stoffen is lang. Onderzoeker Daan van Es van de Wageningen UR liep de lijst door en ziet goede kansen voor biobased vervangers.
  Ontwikkeling en toepassing van biobased producten en chemicaliën
  Bos, Harriette - \ 2015
  non-food products - biobased materials - biobased chemicals - biobased economy - biomass - bioenergy
  De lignineraffinaderij
  Didde, R. ; Gosselink, R.J.A. ; Haveren, J. van - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)2. - ISSN 2210-7908 - p. 32 - 39.
  lignine - chemie op basis van biologische grondstoffen - biobased economy - chemicaliën uit biologische grondstoffen - bioraffinage - biomassaconversie - onderzoek - lignin - biobased chemistry - biobased economy - biobased chemicals - biorefinery - biomass conversion - research
  Lignine geeft planten stevigheid, maar deze verbinding is ook een schatkist vol waardevolle basischemicaliën. Wageningse onderzoekers maken die stap voor stap open. Een duurzaam alternatief voor aardolie is daarmee binnen handbereik.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.