Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 106

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==biological soil sterilization
  Check title to add to marked list
  Energie-extensieve teelten klimaatneutraal met hoog-isolerende kassen
  Zwart, H.F. de; Garcia Victoria, N. ; Kromwijk, J.A.M. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Gastuinbouw (Rapport GTB 1398) - 40
  glastuinbouw - extensieve productie - antirrhinum - aardbeien - slasoorten - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - ontvochtiging - isolatietechnieken - verwarming - belichting - licht - lichtdoorlating - biologische grondontsmetting - greenhouse horticulture - extensive production - antirrhinum - strawberries - lettuces - sustainability - energy saving - dehumidification - isolation techniques - heating - illumination - light - light transmission - biological soil sterilization
  In this study an analysis is presented on the perspectives of highly insulated greenhouses for extensively heated
  greenhouse crops. Three crops were used as an example, ranging from Antirrhinum, with a yearly heating
  demand of 4 m³ of natural gas equivalents per m² to strawberry, with 13 m³ of gas consumption per m² per
  year.
  If Antirrhinum would be grown in a double glazed, highly insulated greenhouse with an energy recuperating
  dehumidification system, the remaining heat demand will be almost zero. Growing strawberries in such a
  greenhouse reduces the gas consumption for heating down to 7 m³/(m² year). When generating this heat
  with a heat pump, only 21 kWh/(m² year) will be needed for heating. In all greenhouse sectors, a tendency
  towards an intensified production by using artificial illumination can be seen. Illumination has a much higher
  impact on energy consumption than heating, so insulation of greenhouses for extensively heated crops is of less
  importance than improving the transmissivity or developing better lighting systems.
  Besides energy for heating and lighting, greenhouses use a substantial amount of energy for soil disinfection.
  Here savings can be achieved by using biological disinfection, substrate systems or ozonized water.
  This project was funded by the research program ‘Kas als Energiebron’, the joined action and innovation program
  of the ministry of Economic affairs and LTO Glaskracht Nederland.
  Anaerobe Grondontsmetting (AGO) voor open teelten
  Os, G.J. van; Lamers, J.G. - \ 2016
  Wageningen UR - 8
  biologische grondontsmetting - biologische bestrijding - nematoda - bestrijdingsmethoden - bodemschimmels - fusarium - verticillium - biological soil sterilization - biological control - nematoda - control methods - soil fungi - fusarium - verticillium
  Anaerobe grondontsmetting is een biologische manier van grond ontsmetten. Hiermee wordt een breed scala aan schadelijke ziekten en plagen in de bodem beheersbaar. Het is een goed alternatief voor de chemische grondontsmetting (metamnatrium) ter bestrijding van aaltjes en veelal de enige bestrijdingsmaatregel tegen een aantal ziekteverwekkende bodemschimmels, zoals Fusarium en Verticillium.
  Effect biologische grondontsmetting : gewaswaarnemingen in laanbomen
  Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2015-21) - 15
  boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - biologische grondontsmetting - straatbomen - bodemschimmels - verticillium dahliae - veldproeven - groenbemesters - folie - verwelkingsziekten - forest nurseries - ornamental woody plants - biological soil sterilization - street trees - soil fungi - verticillium dahliae - field tests - green manures - foil - wilts
  Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast door middel van gewaswaarnemingen het effect van BGO vast te leggen.
  Effect biologische grondontsmetting op wortellesieaaltje in de teelt van rozen en laanbomen
  Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2015-20) - 15
  houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - rosaceae - biologische grondontsmetting - groenbemesters - folie - veldproeven - pratylenchus penetrans - gewasbescherming - ornamental woody plants - street trees - rosaceae - biological soil sterilization - green manures - foil - field tests - pratylenchus penetrans - plant protection
  Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast na te gaan welk bestrijdingseffect deze grondbehandeling heeft op het voorkomen van wortellesieaaltje in de grond.
  Biologisch redmiddel tegen verwelkingsziekte in de Boomkwekerij : kennis en ervaringen uit een praktijknetwerk
  Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 33
  boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - rosaceae - bodemschimmels - verticillium dahliae - biologische grondontsmetting - detectie - veldproeven - verwelkingsziekten - groenbemesters - folie - forest nurseries - ornamental woody plants - street trees - rosaceae - soil fungi - verticillium dahliae - biological soil sterilization - detection - field tests - wilts - green manures - foil
  Het doel van het project is om door samenwerking tussen kwekers, loonbedrijf, onderzoek en teelt-advisering de implementatie van (duurzame) biologische grondontsmetting te stimuleren door het samen opdoen en delen van kennis hierover. Daarnaast is er behoefte aan een snelle en nauwkeurige methode voor detectie van Verticillium in grond de bodem. Deze wordt in een EU-MKB project ontwikkeld. Vanuit het praktijknetwerk zal zo mogelijk kennis uit dit project benut worden.
  Bacteria do the biggest clean up and diseases stay away longer : more understandig of biological soil disinfection
  Velden, P. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 38 - 39.
  glastuinbouw - biologische grondontsmetting - grondsterilisatie - innovaties - kwalitatieve methoden - grondbewerking - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - soil sterilization - innovations - qualitative methods - tillage - agricultural research
  Resetting the soil in a greenhouse using bacteria is not an alternative to steaming because the process takes too long. Nevertheless, biological disinfection can achieve much more than steaming. Diseases stay away longer. We are just at the beginning of a whole new, but complex issue called resilience.
  Bodem Resetten: stap naar praktijktoepassing nieuwe methode van anaerobe grondontsmetting
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. ; Visser, J.H.M. ; Regeer, H. ; Feil, H. ; Meints, H. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 648) - 45
  akkerbouw - nematoda - meloidogyne chitwoodi - ditylenchus dipsaci - globodera pallida - waardplanten - gewasbescherming - bodeminvertebraten - nederland - inventarisaties - anaërobe behandeling - biologische grondontsmetting - duurzaamheid (sustainability) - onkruiden - nutrientenbeheer - arable farming - nematoda - meloidogyne chitwoodi - ditylenchus dipsaci - globodera pallida - host plants - plant protection - soil invertebrates - netherlands - inventories - anaerobic treatment - biological soil sterilization - sustainability - weeds - nutrient management
  Door de toenemende problemen met schadelijke aaltjes in diverse teelten wordt naarstig gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de grond te ontsmetten. Uitgangspunt van Wageningen UR en Agrifirm Plant is daarvoor een “groene” manier van grondbehandeling, die past in het algemene beleid van een duurzame gewasbescherming. Bodem Resetten is een nieuwe en unieke manier van anaerobe grondontsmetting en kan mogelijk een milieuvriendelijk en voor omwonenden veilig alternatief bieden. Er zijn voor het Bodem Resetten (BR) twee producten getest op effectiviteit: vaste Herbie® 72 en vloeibare Herbie® 87. Tevens is op zeer kleine schaal ook een plantaardige coating, als alternatief voor folie, onderzocht op gasdichtheid.
  Doorontwikkeling biologische grondontsmetting (bodemresetten) als alternatief voor stomen
  Garcia Victoria, N. ; Helm, F.P.M. van der; Streminska, M.A. ; Roelofs, T. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1342) - 68
  biologische grondontsmetting - organische stof - grondbewerking - biologische processen - alternatieve methoden - bodemstructuur - glastuinbouw - proeven - energiebesparing - biological soil sterilization - organic matter - tillage - biological processes - alternative methods - soil structure - greenhouse horticulture - trials - energy saving
  Biological Soil Disinfection (BSD) or ‘soil resetting’ can technically, energetically and economically be an effective alternative to soil steaming. The program ‘Greenhouse as energy source’ of the Ministry of Economy, Agriculture and Innovation and the Dutch Horticultural Board gave fi nancial support to practical demonstrations and further development of this technology, in order to stimulate implementation of BSD in practice. Chrysanthemum growers, DLV Plant B.V., Wageningen UR Greenhouse Horticulture and Thatchtec B.V. gained experience with BSD in four chrysanthemums companies. Additional research was conducted into possibilities to speed up the process and fi nd reliable process indicators. The disinfection and cultivation results (up to 5 cycles) was after BSD as good or better as after steaming in 3 of the 4 companies. Anaerobic conditions, one of the prerequisites for disinfection, were not achieved in the fourth company, which may explain the unsatisfactory disinfection. In intensive cultivation, three weeks without cultivation need to be included in the planning. Implementation in July offers the best fi t in terms of effectivity and income.The process can be shortened to 9 days by means of a higher Raw Proteine dose, but this leads to growth inhibition in the next cultivation. Adding a “primer” or “inoculum” with own soil bacteria does not suffi ciently increase the operational reliability, and is therefore deleted as a process step in the protocol. The disinfection process can be well monitored by means of oxygen measurement and total nematode counts. Additional indicators are the concentrations of nitrate, ammonium and bicarbonate in the 1:2 soil volume extract.
  Eerste praktijkresultaten biologische grondontsmetting Verticillium in de boomkwekerij veelbelovend
  Even, S. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
  Boom in business 2014 (2014)8. - ISSN 2211-9884 - p. 43 - 45.
  houtachtige planten - boomteelt - biologische grondontsmetting - veldproeven - verticillium - landbouwkundig onderzoek - woody plants - arboriculture - biological soil sterilization - field tests - verticillium - agricultural research
  Eerste praktijkresultaten biologische grondontsmetting Verticillium in de boomkwekerij veelbelovend Het praktijknetwerk 'Biologisch redmiddel tegen verwelking in de Boomkwekerij' is in 2013 van start gegaan. Binnen dit boomkwekerijnetwerk worden enkele grootschalige praktijkproeven met biologische grondontsmetting (BGO) uitgevoerd. De projectgroep bestaat uit vier kwekers, loonbedrijf Seelen, PPO en Cultus Agro Advies. Het doel van dit praktijknetwerk is door samenwerking de inpasbaarheid en haalbaarheid van deze bestrijdingsmethode te onderzoeken.
  Vergelijking van de genoomsequenties en metabolietprofielen van vijf Lysobacter-stammen geïsoleerd uit de bodem
  Bruijn, I. de; Cheng, Xu ; Gomez Exposito, R. ; Patel, N. ; Postma, J. ; Kobayashi, D. ; Watrous, J. ; Dorrestein, P. ; Raaijmakers, J.M. - \ 2014
  Gewasbescherming 45 (2014)4. - ISSN 0166-6495 - p. 120 - 120.
  bodempathogenen - bodembiologie - lysobacter - nematoda - vrijlevende nematoden - entstofdichtheid - biologische grondontsmetting - gewasbescherming - soilborne pathogens - soil biology - lysobacter - nematoda - free living nematodes - inoculum density - biological soil sterilization - plant protection
  Samenvattingen van de presentaties gehouden op de bijeenkomst van de KNPV-werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie op 27 maart 2014 te Lelystad: Vergelijking van de genoomsequenties en metabolietprofielen van vijf Lysobacter-stammen geïsoleerd uit de bodem; Nematoden als bioindicatoren; Inoculumdichtheid van bodempathogenen: theorie en praktijk; Ontrafelen van het mechanisme achter biologische grondontsmetting.
  'Bacteriën doen de grote schoonmaak en ziekten blijven langer weg': meer grip op biologisch grond ontsmetten
  Velden, P. van; Wurff, A.W.G. van der - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)12. - p. 12 - 13.
  glastuinbouw - biologische grondontsmetting - grondsterilisatie - innovaties - kwalitatieve methoden - grondbewerking - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - soil sterilization - innovations - qualitative methods - tillage - agricultural research
  Bodem resetten met bacteriën is in de kas nog geen alternatief voor stomen, omdat het proces meer tijd in beslag neemt. Toch kan biologisch ontsmetten veel meer dan stomen. Ziekten blijven veel langer weg. We staan nog maar aan het begin van een hele nieuwe, maar complexe materie die weerbaarheid heet.
  Management of Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc-TR4) from banana by anaerobic soil disinfestation (ASD)
  Runia, W.T. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 16
  fruitgewassen - biologische grondontsmetting - anaërobe omstandigheden - gewasbescherming - fusarium - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - bananen - fusarium oxysporum f.sp. cubense - conidiosporomyces - fruit crops - biological soil sterilization - anaerobic conditions - plant protection - fusarium - fungus control - cultural control - biological control - bananas - fusarium oxysporum f.sp. cubense - conidiosporomyces
  Applied Plant Research in Lelystad has, commissioned by Gert Kema, Plant Research International (PRI) and leader of the Panama Project, performed a trial to measure the efficacy of anaerobic soil disinfestation (ASD) with a ‘Herbie” product against Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc; TR 4), causing panama disease in bananas. The inoculum of conidiospores was provided by (PRI) at Wageningen. Also sand and clay soil were provided by PRI; two weeks before the experiment. After ASD the efficacy against Foc was also determined by PRI with a developed diagnostic tool (component of INREF Panama Project 3)
  Beperking toepassing metamnatrium dwingt tot nadenken. (interview met L. Molendijk)
  Verstegen, S. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2014
  Groenten & Fruit 14 (2014)22. - ISSN 0925-9708 - p. 30 - 31.
  akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - proeven op proefstations - veldgewassen - gewasbescherming - biologische grondontsmetting - aaltjesdodende eigenschappen - tagetes patula - aardappelen - groenten - bloembollen - arable farming - plant parasitic nematodes - station tests - field crops - plant protection - biological soil sterilization - nematicidal properties - tagetes patula - potatoes - vegetables - ornamental bulbs
  Leendert Molendijk is dé aaltjesdeskundige van Nederland. De onderzoeker van PPO-Lelystad stelt dat de beperkingen rond de toepassing van metam-natrium zo ongeveer betekenen dat het middel praktisch niet meer toepasbaar is. Hij waarschuwt voor 'mooie oplossingen' waaraan geen gedegen onderzoek achter zit en vraagt aandacht voor iedere vierkante meter.
  Bevordering bodemgezondheid in sierteelt op duinzandgrond
  Os, Gera van - \ 2014
  ornamental bulbs - plant protection - sandy soils - dune soils - pratylenchus penetrans - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - rotation - ley farming - fallow systems - chemical control - biological soil sterilization - avena nuda - cultural control - pythium - tulips - narcissus - hyacinthus
  Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruitteelt - 21
  malus domestica - appels - bodemmoeheid - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - tagetes patula - biologische bestrijding - biofumigatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compost - grondverbeteraars - geïntegreerde plagenbestrijding - veldproeven - nederland - malus domestica - apples - soil sickness - plant parasitic nematodes - pratylenchus penetrans - soil sterilization - biological soil sterilization - tagetes patula - biological control - biofumigation - cultural control - composts - soil amendments - integrated pest management - field tests - netherlands
  Met name op zandgronden speelt de problematiek van herinplantziekte. Zonder grondontsmetting lijkt herinplant van fruitbomen niet rendabel. Een van de veroorzakers van herinplantziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Op een appelperceel met een vrij hoge bodembesmetting van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans (één van de veroorzakers van bodemmoeheid) zijn na het rooien van de bomen in het voor en najaar van 2007 zeven verschillende behandelingen toegepast: Tagetes (‘Afrikaantje’), Tagetes + biologische grondontsmetting, Japanse haver (Avena strigosa) + late biologische grondontsmetting, biofumigatie met Sarepta mosterd, compost, zwarte braak en natte grondontsmetting (controle behandelingen). De methode met Afrikaantjes en die met Afrikaantjes gecombineerd met Biologische grondontsmetting (BGO) bleken de populaties van Pratylenchus aanzienlijk te reduceren, bijna net zo goed als natte grondontsmetting. Afrikaantjes bestrijden de aaltjes en door de combinatie met BGO worden ook andere (bodemmoeheid veroorzakende) ziekteverwekkers bestreden. Compost en late BGO hadden een vergelijkbaar effect als onbehandelde grond. Na biofumigatie was de aaltjespopulatie toegenomen.
  Bestrijding van Verticillium in de bodem : in de teelt van laanbomen (klei) en rozen (zand)
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 31
  straatbomen - houtachtige planten - rozen - gewasbescherming - biologische grondontsmetting - verticillium dahliae - pratylenchus penetrans - proeven op proefstations - vergelijkend onderzoek - methodologie - street trees - woody plants - roses - plant protection - biological soil sterilization - verticillium dahliae - pratylenchus penetrans - station tests - comparative research - methodology
  1 Samenvatting en conclusies De in dit rapport beschreven experimenten werden opgezet om een aantal nieuwe methoden (alternatieven voor chemische bodemontsmetting) te testen op hun werkzaamheid voor wat betreft bestrijding van Verticillium dahliae (Vd) en daarnaast ook nematoden (Pratylenchus penetrans: Pp) in de bodem. De aandacht ging daarbij m.n. uit naar biologische grondontsmetting (BGO) en in mindere mate naar biofumigatie (Biofum) omdat op basis van beschikbare ervaringen en literatuur de verwachtingen van de eerste methode het hoogst waren. Op twee proeflocaties (Randwijk: klei, Vredepeel: zand) werden twee veldexperimenten opgezet waarbij beide methoden in een aantal herhalingen werden vergeleken met enkele andere methoden en controlebehandelingen. Op het proefveld op een zandbodem bleek het effect van BGO even sterk of zelfs nog beter dan dat van natte grond ontsmetting, gemeten aan de hoeveelheid Vd en Pp in de bodem na behandeling. Ook Biofum had op zandgrond een zeer sterk bestrijdingseffect, zij het iets minder dan BGO. Dat het effect van beide methoden niet zichtbaar werd in een verminderde aantasting door Verticillium van het testgewas roos (in vergelijking met de niet behandelde veldjes) komt waarschijnlijk doordat voor de proef in Vredepeel op verzoek van de Begeleidingscommissie gebruik is gemaakt van het in de praktijk veel gebruikte ras ‘Pfänder”. Dit ras bleek onder de omstandigheden op het proefveld, ook op de niet behandelde veldjes, ondanks de hoge inoculumdruk van zowel Vd als Pp, in de twee jaar van het experiment weinig zichtbaar zieke planten te geven. In het proefveld op kleigrond hadden beide methoden veel minder effect, zeker wat betreft de hoeveelheid Vd in de bodem. Weliswaar was het aantal zieke planten in het testgewas esdoorn (A. platanoides) na BGO het laagst, maar de verschillen tussen de behandelingen bleken statistisch niet significant en in de twee groeiseizoenen na de behandeling werd nog een substantieel deel van de planten ziek. De oorzaak van de mindere werking van BGO (en Biofum) op een kleibodem is niet geheel duidelijk, mogelijk heeft het echter te maken met verschillen in de poriënstructuur waardoor deze vrij zware kleibodem veel moeilijker doordringbaar was voor de bij de toepassing van BGO en Biofum gevormde toxische producten. Over het algemeen werkt chemische grondontsmetting op kleigronden sowieso minder goed dan op zandgrond. Dit wordt ook in dit experiment geïllustreerd door het feit dat natte grondontsmetting een beperkte werking had. Een opvallende waarneming ten slotte was dat niet alle door Vd geïnfecteerde esdoorns duidelijke bladsymptomen ontwikkelen. Bij een deel van de bomen bleek de schimmel aanwezig in het hout van de stam zonder zichtbare uitwendige symptomen. Waarneming van bladsymptomen alleen kan dus een onderschatting van het aantal geïnfecteerde bomen geven. Een tweede, voor de teelt interessante waarneming, is dat toepassing van BGO zeker geen negatief effect op de groei van het daarna geteelde gewas heeft. Hoewel de verschillen statistisch niet significant waren, waren de planten op de met BGO behandelde veldjes zowel op zand als op klei bij de sterkste groeiers. Tot slot werd een beperkte praktijkproef met BGO uitgevoerd bij een laanboomkweker op zandgrond. De resultaten hiervan vormen een sterke aanwijzing dat BGO in de teelt van laanbomen op zandgrond het optreden van Verticillium sterk kan beperken. In het met BGO behandelde blok was het aantal A. platanoides met symptomen circa 50% lager dan in het referentieblok. Voor een betere onderbouwing van dit effect is het echter nodig om BGO op grotere schaal, onder meer optimale omstandigheden in de praktijk te testen. Daarbij kan dan ook meer aandacht geschonken worden aan de economische haalbaarheid en de praktische inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. Een praktijknetwerk wat zich hier op richt is inmiddels van start gegaan.
  De beste keuzes voor het saneren van tarragronden in verband met AM
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)11 dec.
  aardappelen - tarra - aarde - grondsterilisatie - globodera - plantenparasitaire nematoden - biologische grondontsmetting - gewasbescherming - akkerbouw - potatoes - tare - earth - soil sterilization - plant parasitic nematodes - biological soil sterilization - plant protection - arable farming
  Bij de oogst van aardappelen komt veel grond mee met het product dat zowel op het eigen bedrijf als elders wordt verzameld en afgevoerd. Op het akkerbouwbedrijf wordt deze grond vaak teruggestort op het perceel van herkomst. Dit houdt een risico in omdat de grond bijvoorbeeld besmet kan zijn met aardappelcysteaaltjes (AM). Het is daarom van groot belang om de grond te saneren voordat het terug gaat naar het perceel. Ook de verwerkende industrie heeft te maken met grote hoeveelheden grond. Deze grond is bovendien zeer divers van samenstelling en kan heel vochtig zijn. Ook voor deze bedrijven zijn mogelijkheden voor sanering van de grond tegen schadelijke bodemorganismen van groot belang. In opdracht van het Productschap Akkerbouw, in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing, heeft PPO-AGV de mogelijkheden uit de literatuur en de resultaten van eigen onderzoek op een rijtje gezet.
  Biologische grondontsmetting met Herbie (‘Bodemresetten’) als alternatief voor stomen 2011-2012
  Ludeking, D.J.W. ; Termorshuizen, A. ; Wubben, J. ; Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1272) - 120
  biologische grondontsmetting - bodemtemperatuur - stimulatie - alternatieve methoden - snijbloemen - chrysanthemum - landbouwkundig onderzoek - effecten - biological soil sterilization - soil temperature - stimulation - alternative methods - cut flowers - chrysanthemum - agricultural research - effects
  In een meerjarig onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Economische zaken in het kader van het programma Kas als Energiebron, hebben Wageningen UR Glastuinbouw en BLGG gekeken naar ‘Bodemresetten met Herbie’ als alternatief voor stomen. Gebleken is dat een hoge bodemtemperatuur het proces stimuleert. Zonder anaerobe omstandigheden is er geen effect. Er is positief (dus bestrijdend) effect gevonden op: Verticillium dahliae , wortelknobbel aaltjes, S clerotinia sclerotiorum, wortelduizendpoot, tripslarven, slakken en ook andere bodemorganismen zoals bodemmijten en springstaarten. Er kon geen effect van Bodemresetten aangetoond worden op verhoogde weerbaarheid tegen Pythium . Het proces kan worden gemonitord aan de hand van gasmetingen van O 2 en H 2 S. In een uitgedroogde grond en een bodem die lang braak gelegen heeft verloopt het proces niet goed. De hoeveelheid broeikasgas die vrijkomt bij Bodemresetten wordt als verwaarloosbaar ingeschat in vergelijking met stomen. In een gangbare chrysantenteelt is Bodemresetten zonder extra kosten ten opzichte van stomen toe te passen als dit maximaal twee weken duurt en uitgevoerd wordt rond periode 5 zodat het opbrengstverlies valt in periode 7-8.
  Veranderingen in bodemkwaliteit als gevolg van teeltmaatregelen in conventionele en biologische bedrijfssystemen: minder schadelijke nematoden in het biologische bedrijfssysteem!
  Korthals, G.W. ; Molendijk, L.P.G. ; Visser, J.H.M. - \ 2013
  Gewasbescherming 44 (2013)6. - ISSN 0166-6495
  bodemkwaliteit - bodemvruchtbaarheid - bodemweerbaarheid - biologische landbouw - nematoda - pratylenchus penetrans - verticillium dahliae - gewasbescherming - akkerbouw - nematodenbestrijding - biologische grondontsmetting - plantenparasitaire nematoden - soil quality - soil fertility - soil suppressiveness - organic farming - plant protection - arable farming - nematode control - biological soil sterilization - plant parasitic nematodes
  In het voorjaar van 2006 is een groot bodemgezondheidsexperiment gestart in Vredepeel (Limburg). Dit project valt binnen de PPS BODEM en richt zich op de ontwikkeling van een pakket aan teeltmaatregelen in zowel conventionele als biologische bedrijfssystemen om de bodemgezondheid te verbeteren. In dit artikel worden de opzet en een deel van de meest recente resultaten beschreven. De focus ligt hierbij op de hypotheses dat met bepaalde maatregelen aaltjes zijn te onderdrukken en dat de biologische beheerde grond een hogere mate van weerbaarheid zal gaan opbouwen.
  Ontwikkelingen in bestrijding Verticillium dahliae in de Boomkwekerij
  Sluis, Bart van der - \ 2013
  verticillium dahliae - fungal diseases - street trees - cultural control - pratylenchus - propagation materials - rootstocks - biological soil sterilization - varietal resistance
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.