Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 77

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect of temperature on denitrifying methanotrophic activity of 'Candidatus Methylomirabilis oxyfera'
  Kampman, C. ; Piai, L. ; Hendrickx, T.L.G. ; Temmink, B.G. ; Zeeman, G. ; Buisman, C.J.N. - \ 2014
  Water Science and Technology 70 (2014)10. - ISSN 0273-1223 - p. 1683 - 1689.
  waterzuivering - denitrificatie - biologische behandeling - water treatment - denitrification - biological treatment - anaerobic methane oxidation - municipal waste-water - nitrogen removal - membrane bioreactor - sewage-treatment - uasb-digester - degrees-c - bacteria - enrichment - nitrite
  The activity of denitrifying methanotrophic bacteria at 11-30 degrees C was assessed in short-term experiments. The aim was to determine the feasibility of applying denitrifying methanotrophic bacteria in low-temperature anaerobic wastewater treatment. This study showed that biomass enriched at 21 degrees C had an optimum temperature of 20-25 degrees C and that activity dropped as temperature was increased to 30 degrees C. Biomass enriched at 30 degrees C had an optimum temperature of 25-30 degrees C. These results indicated that biomass from low-temperature inocula adjusted to the enrichment temperature and that low-temperature enrichment is suitable for applications in low-temperature wastewater treatment. Biomass growth at
  Biologische grondontsmetting als alternatief voor stomen (interview met Frank van der Helm, projectleider; Marta Streminska verantwoordelijk voor de microbiologie)
  Arkesteijn, M. ; Helm, F.P.M. van der; Streminska, M.A. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)8. - p. 47 - 47.
  glastuinbouw - biologische grondontsmetting - biologische behandeling - grondsterilisatie - bodemmicrobiologie - protocollen - onderzoeksprojecten - snijbloemen - chrysanthemum - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - biological treatment - soil sterilization - soil microbiology - protocols - research projects - cut flowers - chrysanthemum
  Uit onderzoek is gebleken dat het effect van veertien dagen biologische grond-ontsmetting vergelijkbaar is met een stoombehandeling. Wat de kosten betreft is het eveneens een goed alter-natief. Ondanks goede resultaten pakt de praktijk het nog niet op, omdat er ervaringen zijn geweest met mindere gewasgroei. Dit jaar vergelijken vijf bedrijven deze methode daarom met stomen.
  Zwarte vaten te lijf met juiste ras en biologische grondontsmetting : zicht op bestrijding Stenotrophomonas
  Arkesteijn, M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 11 - 11.
  glastuinbouw - bacterieziekten - stenotrophomonas - radijsjes - raphanus sativus - soortenkeuze - biologische grondontsmetting - biologische behandeling - gewasbescherming - groenten - greenhouse horticulture - bacterial diseases - stenotrophomonas - radishes - raphanus sativus - choice of species - biological soil sterilization - biological treatment - plant protection - vegetables
  Sinds 2006 heeft een aantal radijstelers last van zwarte vaten. Uiterlijke kenmerken zijn misvormde knollen, extra wortelgroei en plantjes die geel worden en verwelken. Bij doorsnijden blijkt dat de radijsknolletjes zwarte vaten hebben. Veroorzaker is Stenotrophomonas. Vorig jaar is een reeks mogelijkheden bekeken om de bacterieziekte onder de knie te krijgen. Rassen, ziektewerende middelen en biologische grondontsmetting lijken een oplossing te bieden.
  Waarheen met het spoelwater? Alternatieven om te sproeien zonder knoeien
  Jacobs, R. ; Werd, H.A.E. de - \ 2012
  Boom in business 3 (2012)9. - ISSN 2211-9884 - p. 20 - 21, 23.
  boomkwekerijen - boomteelt - afvalwater - afvalwaterbehandeling - residuen - reiniging - spuitapparatuur - waterzuivering - biologische behandeling - forest nurseries - arboriculture - waste water - waste water treatment - residues - clearing - spraying equipment - water treatment - biological treatment
  Ben je als boomkweker druk in de weer geweest met het spuiten van gewassen, doemt op het eind altijd weer de vraag aan de horizon: wat te doen met het spoelwater? Voor eenieder die zonder milieuproblemen te veroorzaken de reststoffen van de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen wil opruimen, zijn er enkele mogelijkheden. In dit artikel de alternatieven nog eens op een rij gezet.
  Bestrijding blauwalgenoverlast : eindrapportage praktijkonderzoek
  Lürling, M.F.L.L.W. ; Engels, B. ; Waajen, G. ; Zanten, H. van; Turlings, L. - \ 2012
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-42) - ISBN 9789057735752 - 169
  oppervlaktewaterkwaliteit - eutrofiëring - cyanobacteriën - fosfaat - aquatische ecologie - zwemwater - plassen - visbestand - stedelijke gebieden - noord-brabant - biologische behandeling - surface water quality - eutrophication - cyanobacteria - phosphate - aquatic ecology - swimming water - ponds - fishery resources - urban areas - noord-brabant - biological treatment
  Wat zijn de aanpak en maatregelen of combinaties van maatregelen, die bijdragen aan het structureel bestrijden van overlast door blauwalgen? Dat is binnen het onderzoeksproject Kansrijke Innovatieve Maatregelen Bestrijding Blauwalgenoverlast onderzocht. Dit project heeft als belangrijkste doel om meer inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van veelbelovende maatregelen om interne nalevering te beteugelen. Hiertoe zijn een aantal structurele, kansrijke maatregelen voor verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit in plassen en stedelijk water op praktijkschaal getest, zoals in zwemplas De Kuil (Prinsenbeek) met regelmatig blauwalgenoverlast, en in twee vijvers te Dongen en Eindhoven waarin verschillende compartimenten zijn aangelegd. Hierin zijn actief biologisch beheer (visstandbeheer, waterplanten uitzetten), baggeren (al dan niet met een vlokmiddel) en chemisch P-fixatie met lanthaan gemodificeerde klei (met en zonder vlokmiddel) onderzocht.
  Biological treatment of sulfidic spent caustics under haloalkaline conditions using soda lake bacteria
  Graaff, C.M. de - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Albert Janssen; G. Muyzer, co-promotor(en): M.F.M. Bijmans. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734457 - 132
  alkaliteit - thiobacillus denitrificans - thiobacillus - microbiële afbraak - biologische behandeling - afvalverwerking - zwavel - alkalinity - thiobacillus denitrificans - thiobacillus - microbial degradation - biological treatment - waste treatment - sulfur

  In this thesis, the development of a newbiotechnological process for the treatment of undiluted sulfidic spent caustics (SSC’s) using soda lake bacteria is described. SSC’s are waste solutions that are formed in the oil and gas industry due to the caustic (NaOH) scrubbing of hydrocarbon streams for the removal of sulfur compounds.Without treatment, SSC’s may impose serious environmental problems because of their alkalinity (pH>12), salinity (Na+ 5-12 wt%) and high sulfide (HS- and S2-) levels. Depending on the hydrocarbon stream that is treated, SSC’s may also contain organic sulfur compounds and monoaromatic hydrocarbons. Biological treatment of undiluted SSC’s would be a cheaper and safer alternative to the currently applied physico-chemical treatment methods (e.g., wet air oxidation or deep well disposal) since no additional chemicals are needed and the process works at ambient pressure and temperature conditions.

  In chapter 2 the biological treatment of refinery SSC’s is described in continuously fed systems under haloalkaline conditions (i.e. pH 9.5; Na+ 0.8 M). The experiments were performed in gas-lift bioreactors operated under aerobic conditions at 35 oC. Sulfide removal was complete up to 27 mmol L-1 day-1 by conversion to sulfate (SO42-). The sulfide conversion was accomplished by haloalkaliphilic sulfide-oxidizing bacteria (HA-SOB) belonging to the genus Thioalkalivibrio. Members of the this genus are extremophiles that are able to oxidize sulfide under a broad range of haloalkaline conditions (0.3 - 4.3 M Na+ and up to pH 10.6). In this chapter, it wasalso shown that benzene, at influent concentrations ranging from 100 to 600 µM, was removed by 93% due to air-stripping and biodegradation. Microbial community analysis revealed the presence of haloalkaliphilic heterotrophic bacteria belonging to the genera Marinobacter, Halomonas andIdiomarina which might have been involved in the observed benzene removal.

  Sour gases and SSC’s may also contain elevated amounts of methanethiol (MT; CH3SH). Hence, knowledge on the potential toxic effects of these type of compounds on the performance of this biotechnological process is required. Under sulfur (S0) forming conditions, MT reacts with biologically produced S0 particles resulting in a mixture of inorganic polysulfides (Sx2-), dimethyl disulfide (DMDS) and dimethyl trisulfide (DMTS). Respiration experiments with HA-SOB (Thioalkalivibrio mix) show in chapter 3 that biological oxidation of sulfide to S0 is inhibited by 50% (Ki value) at 0.05 mM MT. The measured Ki values for DMDS and DMTS were 1.5 and 1.0 mM, respectively.As DMDS and DMTS are products from the reaction between MT and S0, this reaction results in a partial detoxification of MT in a S0-producing bioreactor.The results from the respiration experiments as shown in chapter 3 indicate that the application of the biotechnological process for the treatment of H2S and MT containing gases and SSC’s is feasible as long as MT, DMDS and DMTS do not accumulate in the bioreactor.Accumulation of MT can be prevented by auto-oxidation of MT to DMDS, by the reaction between MT and biosulfur particles or biodegradation.

  Chapter 4 discusses the biological treatment of synthetically prepared SSC’s containing both sulfide and DMDS.Continuously fed gas-lift bioreactor experiments showed that biological sulfide oxidation (4-10 mmol L-1 day-1) is possible in the presence of low concentrations of DMDSunder haloalkaline conditions (i.e., pH 9.5; Na+ 0.8 M).Sulfide was completely oxidized to SO42- by members of the genus Thioalkalivibrio (closely related to Thioalkalivibriosp.K90-mix). It was also shown that severe inhibition of thebiological sulfide oxidation capacity and process deterioration occurs at DMDS effluent concentrations between 0.1 and 0.9 mM. The measured DMDS removal efficiency amounted up to 40-70% (0.05-0.37 DMDS-S L-1 day-1), of which 25% could be attributed to air stripping. It is yet unclear what other processes contributed to the total DMDS removal and it can only be speculated that the remainder was removed by biological conversion and/or adsorption. Results from respiration experiments presented in chapter 4 reveal that pure cultures of HA-SOB (Thioalkalivibrio sp.K90-mix and Thioalkalivibrio sulfidophilus) as well as biosludge taken from a full-scale installation for H2S removal (Thiopaq) are more severely inhibited by MT than DMDS. Furthermore, the Ki values for DMDS and MT were lower for Thioalkalivibrio sp. K90-mix and Thioalkalivibrio sulfidophilus compared to Thiopaq sludge. From bioreactor and respiration experiments it follows that, to ensure stable process conditions, MT and DMDS concentrations need to be below 0.02 and 0.1 mM, respectively. This clearly demonstrates that treating SSC’s with elevated MT and DMDS concentrations will easily inhibit the sulfide oxidation capacity of the process. Although auto-oxidation of MT will result in (partial) detoxification due to the formation of DMDS, the effluent levels still need to be kept very low. Successful biological treatment of MT and DMDS containing SSC’s will depend on the biological degradation of these compounds. When rapid biodegradation of organic VSC’s can be achieved, the concentrations in the reactor will remain below the critical levels.

  Chapter 5 shows that the application of a newly developed 2-step process for the biological treatments of SSC’s using HA-SOB allows significantly higher sulfide removal efficiencies compared to a 1-step process. The detoxification of sulfide by the abiotic oxidation to thiosulfate (S2O32-) in the first chemical oxidation step and the subsequent complete biological oxidation in the second step allowed total-S loading rates up to 33 mmol L-1 day-1. Experiments with synthetically prepared solutions were performed in a continuously fed system consisting of two gas-lift reactors in series. These reactors were operated at haloalkaline (pH 9.5; Na+ 0.8M) and aerobic conditions at 35oC.Mathematical modelling of the 2-step process shows that under the prevailing conditions an optimal reactor configuration consists of 40% ‘abiotic’ and 60% ‘biological’ volume, whilst the total reactor volume is 22% smaller than for the 1-step process. The major advantages of a 2-step process are the improved anticipation to shock loads of sulfideand lower investment and operational costs due to downsizing of the total reactor volume.

  Further research regarding the biological treatment of SSC’s may involve the potential of heterotrophic soda lake bacteria for the degradation of organic VSC’s as well as the mechanisms of toxicity of these compounds.

  Biologische zuivering van water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen : onderzoeksresultaten 2008 t/m 2011
  Werd, H.A.E. de; Wenneker, M. ; Looij, J.H. ; Beltman, W.H.J. ; Lans, A.M. van der; Huiting, H.F. ; Bruine, J.A. de; Zeeland, M.G. van - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 43
  afvalwaterbehandeling - waterzuivering - biologische behandeling - emissie - pesticiden - dosering - gewasbescherming - waste water treatment - water treatment - biological treatment - emission - pesticides - dosage - plant protection
  In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek van WUR PPO, in samenwerking met WUR Alterra, naar de inzetbaarheid van biologische zuiveringstechnieken voor verwerking van afvalwater, dat verontreinigd is met gewasbeschermingsmiddelen. De onderzochte toepassingen zijn gericht op land- en tuinbouwbedrijven, inclusief loonbedrijven en exclusief glastuinbouwbedrijven. Voor de glastuinbouw worden de mogelijkheden van zuivering ook onderzocht, maar ligt de focus meer op andere technieken dan biologische zuivering. In de glastuinbouw gaat het met name om drain- en drainagewater. Omdat de basisprincipes van de werking van systemen voor biologische zuivering al onderzocht zijn door onder andere Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen, is er in Nederland vooral onderzoek gedaan naar het gebruik en de effectiviteit van deze installaties onder praktische omstandigheden.
  Waterharmonica's in nederland - 1996 - 2011: van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater
  Boomen, R. van den; Kampf, R. ; Foekema, E.M. - \ 2012
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-12) - ISBN 9789057735592 - 84
  helofytenfilters - afvalwaterbehandeling - biologische behandeling - pathogenen - artificial wetlands - waste water treatment - biological treatment - pathogens
  Natuurlijke zuiveringssystemen - Waterharmonica's - worden in Nederland al jaren ge­bruikt om de kwaliteit van afvalwater te verbeteren voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater of wordt hergebruikt. Een eerste opzet voor een Waterharmonica als schakel tus­sen waterketen en watersysteem werd door STOWA beloond bij het 25­ jarig bestaan, in 1996. Sindsdien zijn er op diverse plaatsen in Nederland Waterharmonica’s aangelegd; eerst op kleine schaal, later ook op grote schaal. Ook heeft er in deze periode het nodige onderzoek plaatsgevonden. Dit rapport geeft een samenvattend beeld van toepassingen en onderzoek.
  Ecotoxicological assessment of grey water treatment systems with Daphnia magna and Chironomus riparius
  Hernandez Leal, L. ; Soeter, A.M. ; Kools, S.A.E. ; Kraak, M.H.S. ; Parsons, J.R. ; Temmink, B.G. ; Zeeman, G. ; Buisman, C.J.N. - \ 2012
  Water Research 46 (2012)4. - ISSN 0043-1354 - p. 1038 - 1044.
  afvalwaterbehandeling - afvalwater - huishoudens - waterkwaliteit - bepaling - chironomus riparius - daphnia magna - ecotoxicologie - testen - biologische behandeling - fysisch-chemische behandeling - waste water treatment - waste water - households - water quality - determination - chironomus riparius - daphnia magna - ecotoxicology - testing - biological treatment - physicochemical treatment - micropollutants - removal
  In order to meet environmental quality criteria, grey water was treated in four different ways: 1) aerobic 2) anaerobic + aerobic 3) aerobic + activated carbon 4) aerobic + ozone. Since each treatment has its own specific advantages and disadvantages, the aim of this study was to compare the ecotoxicity of differently treated grey water using Chironomus riparius (96 h test) and Daphnia magna (48 h and 21d test) as test organisms. Grey water exhibited acute toxicity to both test organisms. The aerobic and combined anaerobic + aerobic treatment eliminated mortality in the acute tests, but growth of C. riparius was still affected by these two effluents. Post-treatment by ozone and activated carbon completely removed the acute toxicity from grey water. In the chronic toxicity test the combined anaerobic + aerobic treatment strongly affected D. magna population growth rate (47%), while the aerobic treatment had a small (9%) but significant effect. Hence, aerobic treatment is the best option for biological treatment of grey water, removing most of the toxic effects of grey water. If advanced treatment is required, the treatment with either ozone or GAC were shown to be very effective in complete removal of toxicity from grey water.
  Van restvloeistof tot plantenbak : Biozuiveringssysteem reinigt afval- en restwater van bespuiting
  Vliegen-Verschuren, A. ; Werd, H.A.E. de - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)35/36. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  afvalwaterbehandeling - biologische behandeling - waterfilters - pesticiden - fruitteelt - waste water treatment - biological treatment - water filters - pesticides - fruit growing
  Vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen blijft een maatschappelijk aandachtspunt. Drinkwater gewonnen uit oppervlaktewater hoort ook in deze discussie. Metingen van waterschappen zijn medebepalend bij verlenging van een toelating. Wanneer zijn gewasbescherming te vaak en/of in te hoge concentraties terugvinden, kan dit gevolgen hebben voor de fruitteeltsector. Door puntbelasting te voorkomen kunnen de middelen eenvoudiger behouden.
  Biologische grondontsmetting biedt perspectief bij trekheesterteelt : chemische grondontsmetting en stomen geen optie om plagen tegen te gaan
  Arkesteijn, M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)9. - p. 40 - 41.
  houtachtige planten - verticillium dahliae - sering - biologische behandeling - biologische grondontsmetting - schimmelbestrijding - woody plants - verticillium dahliae - lilac - biological treatment - biological soil sterilization - fungus control
  Verticillium dahliae is een van de grootste problemen in de trekheesterteelt. Daarnaast veroorzaken diverse bodemorganismen als engerlingen en wortelknobbelaaltjes problemen. Chemische grondontsmetting mag niet en stomen is geen optie op de eilandjes waar de trekheesters worden opgekweekt. In onderzoek zijn de mogelijkheden van biologische grondontsmetting bekeken.
  Biofilter voorkomt emissie wasplaats : Interview met Rik de Werd
  Lee, H. ; Werd, H.A.E. de - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)2. - ISSN 1875-9688 - p. 19 - 21.
  pesticiden - waterverontreiniging - filters - akkerbouw - biologische behandeling - waterfilters - waterzuivering - pesticides - water pollution - arable farming - biological treatment - water filters - water treatment
  Hoewel de exacte regels rond de afvoer van water van de wasplaats voor trekkers en spuiten nog op zich laten wachten, wordt door de praktijk en onderzoekers al volop gewerkt aan oplossingen. Loonbedrijven en akkerbouwers richten onder meer biofilters in om het water te reinigen. Lozen van het gezuiverde water is nog een probleem, maar uit de jongste versie van de filter komt helemaal geen water meer.
  Sturing van spuiwaterafvoer bij een biologische luchtwasser door middel van meting van de elektrische geleidbaarheid = Discharge water control by electrical conductivity measurement at a bioscrubber
  Melse, R.W. ; Ploegaert, J.P.M. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 435) - 29
  biologische behandeling - emissie - ammoniakemissie - luchtreinigers - intensieve veehouderij - varkenshouderij - afvalwater - biological treatment - emission - ammonia emission - air cleaners - intensive livestock farming - pig farming - waste water
  A bioscrubber treating air from a pig house was monitored during 7 months. Ammonia removal, air flow and pH and EC of the water were measured continuously. Water discharge was controlled by EC measurement of the water.
  Certigraft tegen productuitval bij (machinaal) enten
  Stevens, L.H. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Biointeracties en Plantgezondheid - 5
  glastuinbouw - tomaten - enten - automatisering - teeltsystemen - vermeerderingsmateriaal - mechanisatie - gewasbescherming - plantgezondheid - biologische behandeling - groeistimulatoren - greenhouse horticulture - tomatoes - scions - automation - cropping systems - propagation materials - mechanization - plant protection - plant health - biological treatment - growth stimulators
  Onder praktijkomstandigheden is, van in een eerder project "Verbetering bedrijfszekerheid van productie van geënt uitgangsmateriaal" ontwikkelde Certigraft-toepassing bij machinaal enten van grote partijen (> 10 000 stuks) tomaten- en komkommerplantjes. Uit eerder onderzoek werd bij enkele groentegewassen waargenomen dat het risico op uitval tijdens enten significant verminderd kan worden door voorbehandeling van de onderstam met een binnen dat project uitontwikkeld, duurzaam product “Certigraft”. In tegenspraak met eerdere waarnemingen bleek Certigraft bij machinale enting van tomaat geen significant effect te hebben op een uitvalpercentage van 10%. Hoewel relatief hoge uitval weliswaar substantiëel verlaagd kan worden door Certigraft-toepassing, wijzen de wisselende resultaten er op dat één of meer onbekende factoren in het entproces hierbij een kennelijk controlerende rol vervullen. Dit betekent voor de praktijk dat het lastig te voorspellen is wanneer toepassing van Certigraft effectief en dus zinvol is.
  Biofilter haalt gewasbeschermingsmiddelen uit water
  Werd, H.A.E. de - \ 2010
  filters - biologische behandeling - gewasbescherming - biologisch waterbeheer - waterzuivering - filters - biological treatment - plant protection - biological water management - water treatment
  Mogelijkheden voor het gebruik van biofilters om gewasbeschermingsmiddelen uit het water te halen.
  Fermentatieproducten mogelijk alternatief voor stomen (interview met Daniel Ludeking en Pim Paternotte)
  Arkesteijn, M. ; Ludeking, D.J.W. ; Paternotte, S.J. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)5. - p. 51 - 51.
  kassen - grondsterilisatie - biologische behandeling - landbouwkundig onderzoek - laboratoriumproeven - glastuinbouw - biologische grondontsmetting - alternatieve methoden - greenhouses - soil sterilization - biological treatment - agricultural research - laboratory tests - greenhouse horticulture - biological soil sterilization - alternative methods
  In de glastuinbouw zou biologische grondontsmetting een alternatief kunnen zijn voor het stomen van grond. De methode laat zich niet gemakkelijk vertalen van de vollegrond naar de kas. Een eerste poging, het onderwerken van gras, leverde onvoldoende resultaat. Maar de onderzoekers hebben hoge verwachtingen van fermentatieproducten.
  Design parameters for sludge reduction in an aquatic worm reactor
  Hendrickx, T.L.G. ; Temmink, B.G. ; Elissen, H.J.H. ; Buisman, C.J.N. - \ 2010
  Water Research 44 (2010)3. - ISSN 0043-1354 - p. 1017 - 1023.
  afvalwaterbehandeling - rioolslib - biologische behandeling - lumbricidae - zuurstofconsumptie - waterzuivering - ontwerp - zuiveringsinstallaties - slibzuivering - aquatische wormen - waste water treatment - sewage sludge - biological treatment - lumbricidae - oxygen consumption - water treatment - design - purification plants - sludge treatment - aquatic worms - lumbriculus-variegatus muller - eating waste sludge - minimization
  Reduction and compaction of biological waste sludge from waste water treatment plants (WWTPs) can be achieved with the aquatic worm Lumbriculus variegatus. In our reactor concept for a worm reactor, the worms are immobilised in a carrier material. The size of a worm reactor will therefore mainly be determined by the sludge consumption rate per unit of surface area. This design parameter was determined in sequencing batch experiments using sludge from a municipal WWTP. Long-term experiments using carrier materials with 300 and 350 µm mesh sizes showed surface specific consumption rates of 45 and 58 g TSS/(m2 d), respectively. Using a 350 µm mesh will therefore result in a 29% smaller reactor compared to using a 300 µm mesh. Large differences in consumption rates were found between different sludge types, although it was not clear what caused these differences. Worm biomass growth and decay rate were determined in sequencing batch experiments. The decay rate of 0.023 d-1 for worms in a carrier material was considerably higher than the decay rate of 0.018 d-1 for free worms. As a result, the net worm biomass growth rate for free worms of 0.026 d-1 was much higher than the 0.009–0.011 d-1 for immobilised worms. Finally, the specific oxygen uptake rate of the worms was determined at 4.9 mg O2/(g ww d), which needs to be supplied to the worms by aeration of the water compartment in the worm reactor
  Waterkwaliteit op het landgoed lankheet : zuiverende werking van rietvelden en de Buurserbeek
  Mulder, H.M. ; Gerven, L.P.A. van; Querner, E.P. ; Werf, A.K. van der - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1878) - 72
  helofytenfilters - landgoederen - phragmites - maaien - waterzuivering - fosfaten - stikstof - rioolwater - oppervlaktewater - modellen - biologische behandeling - achterhoek - artificial wetlands - estates - phragmites - mowing - water treatment - phosphates - nitrogen - sewage - surface water - models - biological treatment - achterhoek
  Op landgoed Lankheet worden rietvelden ingezet om het oppervlaktewater effectief te zuiveren van stikstof en fosfaat. Door het riet aan het einde van de groeiperiode te maaien kunnen grote hoeveelheden nutriënten uit het systeem gehaald worden. In deze studie wordt met het NUSWALITE waterkwaliteitsmodel de zuiverende werking van de Buurserbeek en de rietvelden in beeld gebracht
  Biologisch grond ontsmetting : doorontwikkeling BGO noodzaak voor brede toepassing in land- en tuinbouw
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. ; Paternotte, S.J. - \ 2009
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)20. - ISSN 1871-093X - p. 13 - 13.
  grondsterilisatie - biologische behandeling - plantenresten - humus - zuurstof - fermentatie - biologische landbouw - biologische grondontsmetting - soil sterilization - biological treatment - plant residues - oxygen - fermentation - organic farming - biological soil sterilization
  Biologische grondontsmetting (BGO) is een niet-chemisch manier om grond te ontsmetten. Het principe berust op de vertering van grote hoeveelheden vers organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden, ook wel fermentatie genoemd. Op dit moment gebeurt dat met gras dat in de zomer in de grond wordt verwerkt
  Biologische grondontsmetting ter bestrijding van Verticillium dahliae en Meloidogyne in de biologische teelt van glasgroenten
  Paternotte, S.J. ; Bloemhard, C.M.J. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)5. - ISSN 0166-6495 - p. 259 - 259.
  tuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - grondsterilisatie - biologische behandeling - verticillium dahliae - meloidogyne - biologische productie - verwelkingsziekten - gewasbescherming - tomaten - capsicum - biologische grondontsmetting - glasgroenten - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - protected cultivation - soil sterilization - biological treatment - verticillium dahliae - meloidogyne - biological production - wilts - plant protection - tomatoes - capsicum - biological soil sterilization - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture
  Verticillium-verwelkingsziekte, veroorzaakt door Verticillium dahliae is een toenemend probleem in de biologische teelt van paprika. De problemen met deze ziekte nemen ook toe in (geënte) tomaten. Voortdurend telen van afwisselend paprika en tomaat resulteert in een toenemende ziektedruk in de bodem. De telers hebben beperkte mogelijkheden om gewassen te telen die geen waardplant zijn en de grond te ontsmetten, door stomen. In het verleden zijn goede bestrijdingsresultaten behaald met biologische grondontsmetting
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.