Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Plant Resources of Tropical Africa 16 Fibres
  Brink, M. ; Achigan-Dako, E.G. - \ 2012
  Wageningen, Netherlands : PROTA Foundation/CTA (Plant resources of tropical Africa 16) - ISBN 9789290814818 - 602
  vezelgewassen - plantenvezels - soorten - genetische bronnen van plantensoorten - plantengeografie - plantenmorfologie - biologische naamgeving - taxonomie - plantenvermeerdering - tropisch afrika - fibre plants - plant fibres - species - plant genetic resources - phytogeography - plant morphology - biological nomenclature - taxonomy - propagation - tropical africa
  This volume deals with the fibres of Tropical Africa. 515 ‘primary use’ fibres are described in 248 review articles. Many of the articles are illustrated with a geographic distribution map and a line drawing of the habit.
  Naamgeving van boomkwekerijgewassen
  Hoffman, M.H.A. - \ 2011
  boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - overblijvende planten - biologische naamgeving - taxonomie - onderzoek - arboriculture - ornamental woody plants - perennials - biological nomenclature - taxonomy - research
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Lastig, die naamsveranderingen, maar nodig... : nieuwe naamlijst Houtige gewassen onmisbaar voor eenduidige communicatie over bomen
  Hoffman, M.H.A. - \ 2011
  Boomzorg 4 (2011)1. - p. 66 - 67.
  houtachtige planten - siergewassen - biologische naamgeving - taxonomie - nomenclatuur - boomverzorging - woody plants - ornamental crops - biological nomenclature - taxonomy - nomenclature - tree care
  De Naamlijst van houtige gewassen is leidend in de internationale uniformiteit in naamgeving van bomen en struiken. De nieuwe editie is recent verschenen. Uniforme naamgeving zorgt voor een eenduidige communicatie tussen opdrachtgever, boomverzorger en kweker.
  Naamlijst houtige gewassen en vaste planten belangrijk hulpmiddel in handelsverkeer : nieuwe naamlijsten onmisbare naslagwerken voor iedereen die met boomkwekerijgewassen werkt
  Hoffman, M.H.A. - \ 2011
  Boom in business 2 (2011)1. - ISSN 2211-9884 - p. 27 - 29.
  overblijvende planten - siergewassen - houtachtige planten - biologische naamgeving - nomenclatuur - taxonomie - perennials - ornamental crops - woody plants - biological nomenclature - nomenclature - taxonomy
  Steeds meer zijn de Naamlijst van houtige gewassen en de Naamlijst van vaste planten leidend voor de internationale uniformiteit in naamgeving van planten. In de nieuwe edities die recent zijn verschenen, zijn ruim 5000 nieuwe namen toegevoegd. De ENA (European Nurserystock Association) beveelt het gebruik van deze lijsten aan omdat het de internationale communicatie en handel verbetert.
  List of names of woody plants : naamlijst van houtige gewassen : Namenliste gehoelze : liste de noms des plantes ligneuses
  Hoffman, M.H.A. ; Hop, M.E.C.M. ; Geers, F.A.M. - \ 2010
  The Netherlands : Applied Plant Research - ISBN 9789076960043 - 934
  houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - cultivars - vruchtbomen - biologische naamgeving - taxonomie - terminologie - controlelijsten - ornamental woody plants - rootstocks - cultivars - fruit trees - biological nomenclature - taxonomy - terminology - checklists
  The two internationally recognized List of Names - of Woody Plants and of perennials - are for quickly looking up the preferred name and correct way of writing a plant's name. Since they first appeared, these lists have earned the respect of botanists and the nursery trade. This multilingual edition follows international rules for plant nomenclature. It will help satisfy the huge demand for international uniformity in the use of plant names.
  List of names of perennials : naamlijst van vaste planten : namenliste stauden : liste de noms des plantes vivaces
  Hoffman, M.H.A. ; Hop, M.E.C.M. ; Geers, F.A.M. - \ 2010
  The Netherlands : Applied Plant Research (PPO publication no. 077) - ISBN 9789076960050 - 563
  overblijvende planten - sierplanten - cultivars - biologische naamgeving - taxonomie - controlelijsten - kwekersrecht - perennials - ornamental plants - cultivars - biological nomenclature - taxonomy - checklists - breeders' rights
  The two internationally recognized List of Names - of Woody Plants and of perennials - are for quickly looking up the preferred name and correct way of writing a plant's name. Since they first appeared, these lists have earned the respect of botanists and the nursery trade. This multilingual edition follows international rules for plant nomenclature. It will help satisfy the huge demand for international uniformity in the use of plant names.
  Het onderzoek van Marco Hoffman : 'Communicatie over naamgeving belangrijk'
  Dwarswaard, A. ; Hoffman, M.H.A. - \ 2009
  BloembollenVisie 2009 (2009)182. - ISSN 1571-5558 - p. 29 - 29.
  boomteelt - bomen - sortimenten - overblijvende planten - onderzoekers - onderzoek - biologische naamgeving - taxonomie - communicatie - arboriculture - trees - assortments - perennials - research workers - research - biological nomenclature - taxonomy - communication
  Tientallen onderzoekers houden zich bezig met onderzoek aan bloembollen en vaste planten. Niet alleen in Lisse of Zwaagdijk, maar ook op tal van andere plaatsen. De serie Het onderzoek van… laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn. In deze aflevering PPO-onderzoeker Marco Hoffman, die zich onder meer bezighoudt met onderzoek aan sortiment in bomen en vaste planten
  Plant resources of tropical Africa 7(1) : timbers 1
  Louppe, D. ; Oteng-Amoake, A.A. ; Brink, M. ; Lemmens, R.H.M.J. ; Oyen, L.P.A. ; Cobbinah, J.R. - \ 2008
  Wageningen [etc.] : PROTA Foundation [etc.] (Plant resources of tropical Africa 7(1)) - ISBN 9789057822094 - 704
  bomen - houtsoorten - taxonomie - biologische naamgeving - soorten - plantengeografie - tropisch afrika - trees - timbers - taxonomy - biological nomenclature - species - phytogeography - tropical africa
  Proceedings of the Vth international symposium on taxonomy of cultivated plants
  Berg, R.G. van den; Groendijk-Wilders, N. ; Alexander, C. ; Hetterscheid, W.L.A. - \ 2008
  Leuven : ISHS (Acta horticulturae no. 799) - ISBN 9789066055711 - 210
  gewassen - planten - classificatie - biologische naamgeving - taxonomie - crops - plants - classification - biological nomenclature - taxonomy
  Ressources végétales de l'Afrique tropicale 11(1) : Plantes médicinales 1
  Schmelzer, G.H. ; Gurib-Fakim, A. ; Arroo, R. ; Bosch, C.H. ; Ruijter, A. de; Simmonds, M.S.J. ; Lemmens, R.H.M.J. ; Oyen, L.P.A. - \ 2008
  Wageningen [etc.] : Foundation PROTA [etc.] (Plant resources of tropical Africa 11(1)) - ISBN 9789057822063 - 869
  medicinale planten - soorten - taxonomie - biologische naamgeving - plantengeografie - plantkunde - tropisch afrika - medicinal plants - species - taxonomy - biological nomenclature - phytogeography - botany - tropical africa
  Plant Resources of Tropical Africa 11(1) : Medicinal plants 1
  Schmelzer, G.H. ; Gurib-Fakim, A. ; Arroo, R. ; Bosch, C.H. ; Ruijter, A. de; Simmonds, M.S.J. ; Lemmens, R.H.M.J. ; Oyen, L.P.A. - \ 2008
  Wageningen [etc.] : PROTA Foundation [etc.] (Plant Resources of Tropical Africa 11(1)) - ISBN 9789057822049 - 790
  medicinale planten - soorten - taxonomie - biologische naamgeving - plantengeografie - plantkunde - tropisch afrika - medicinal plants - species - taxonomy - biological nomenclature - phytogeography - botany - tropical africa
  Tijd voor tijm
  Hoffman, M.H.A. - \ 2008
  De Boomkwekerij 21 (2008)20. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 16.
  thymus - fungicidenplanten - etherische oliehoudende planten - rassen (planten) - cultivars - nieuwe soorten - gebruikswaarde - specerijen - biologische naamgeving - thymus - antifungal plants - essential oil plants - varieties - cultivars - new species - use value - spices - biological nomenclature
  Tijm is hot, wat te merken is aan het aantal nieuwe soorten en cultivars dat op de markt is verschenen. Vooral als visueel aantrekkelijke potplant gaan de tijmen als zoete broodjes over de toonbank. Qua naamgeving liggen de zaken erg gecompliceerd. Met een overzicht van de bekendste en beste tijmen.
  Ceanothus, blauwe belofte
  Hop, M.E.C.M. - \ 2008
  Groei en Bloei (2008)6. - p. 6 - 11.
  ceanothus - rhamnaceae - tuinplanten - struiken - rassen (planten) - cultivars - gebruikswaarde - biologische naamgeving - ceanothus - rhamnaceae - bedding plants - shrubs - varieties - cultivars - use value - biological nomenclature
  Het handelsmerk van de Ceanothus zijn de prachtige blauwe bloemetjes, toch zie je de struik betrekkelijk weinig. Een uitgebreide test wees uit dat er toch heel wat mooie en bruikbare soorten zijn die het ons klimaat goed doen. U ziet ze op deze pagina's
  Nieuws van het naamgevingsfront
  Hoffman, M.H.A. - \ 2008
  De Boomkwekerij 2008 (2008)2. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
  biologische naamgeving - cultivars - gebruik - richtlijnen (directives) - dna - cultivaridentificatie - bomen - struiken - overblijvende planten - biological nomenclature - cultivars - usage - directives - dna - cultivar identification - trees - shrubs - perennials
  Wetenschappers en beleidsmakers uit de hele wereld kwamen in Wageningen bijeen om te spreken over naamgeving van cultuurgewassen. Marco Hoffman van PPO Bomen was namens de Nederlandse boomkwekerijsector van de partij en hij selecteerde de belangrijkste onderwerpen.
  Agressief en hardnekkig
  Baars, J.J.P. ; Rutjens, A.J. - \ 2007
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 3 (2007). - ISSN 1380-359X - p. 20 - 21.
  eetbare paddestoelen - paddestoelen - trichoderma - trichoderma harzianum - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelbestrijding - mycelium - identificatie - taxonomie - biologische naamgeving - edible fungi - mushrooms - plant pathogenic fungi - fungus control - identification - taxonomy - biological nomenclature
  De champignonteelt ondervindt sinds 2006 hardnekkige problemen met Trichoderma soorten. Tot dan werden infecties met Trichoderma gezien als bijzonder vervelend voor wie het betrof, maar niet als een structureel probleem. Er is dus een trendbreuk opgetreden. Wat is er in hemelsnaam veranderd?
  Contribution to the biosystematics of Celtis L. (Celtidaceae) with special emphasis on the African species
  Sattarian, A. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Jos van der Maesen, co-promotor(en): Freek Bakker. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085044451 - 142
  celtis - ulmaceae - biosystematiek - soorten - taxonomie - plantenmorfologie - fylogenie - taxonomische revisies - biologische naamgeving - moleculaire taxonomie - afrika - celtis - ulmaceae - biosystematics - species - taxonomy - plant morphology - phylogeny - taxonomic revisions - biological nomenclature - molecular taxonomy - africa
  CeltisL. (Celtidaceae, earlier part of the Ulmaceae) is a genus mainly of tree species, which has its natural distribution in Africa, the Mediterranean region, Asia, North and South America, and northernAustralia. Outside this natural distribution various species are planted in temperate areas, but they occur in many different ecological habitats, tropical and temperate regions in all continents. Some species are ornamental; some are used for timber and reforestation.

  This thesis is focused on African Celtis with general objectives such as providing a phylogeny of the Celtidaceae, understanding the relationships of African Celtis , preparation of a revision of the African Celtis species, a study of the main morphological characters, and a conspectus containing all names and synonyms in the genus.

  This thesis provided results, such as: Ulmaceae s.l. is not monophyletic and we confirm that this family has to be split into two families, Ulmaceaes.s. and Celtidaceae; the Celtidaceae should merge with Cannabaceae; in general Celtis is monophyletic but for more support we need to add more markers and taxa. In the relationships of Celtis , a few clades can be seen especially for South American species, which have thorns and by this morphological character that clade is distinguished from the rest of the genus Celtis. African and Asian Celtis form a mixed clade, this clade could havebeeninfluenced by the dispersal of these species.

  In total 12 African Celtis are identified in Africa andMadagascar: Celtis adolfi-friderici, C. africana , C.australis, C. mildbraedii, C. gomphophylla, C. prantlii, C. tessmannii, C. toka, C. wightii, and C. zenkeri. OnMadagascarthere are two endemic species: C. bifida and the newly described species Celtis malagasica . ForAustraliaa new species was separated from the " Celtis philippensis complex": Celtis australiensis . The main morphological characters in African Celtis instrumental for the distinction of species include leaf shape, venation, indumentum, stomata, inflorescences, flowers, pollen, fruits and their endocarps. Two pollen types could be distinguished based on the feature of the apertures, also two types of hairs are distinguished (glandular and non-glandular); stomata include three types: paracytic, cyclocytic and anisocytic; inflorescences are cymose and fruit shape are drupes, the endocarp of Celtis differs from globose ellipsoid to ovoid with different sizes, colours, and texture.

  The conspectus contains about 500 names of specific and infraspecific rank, many of which remain to be verified to complete publication and typification details. Generally for getting better relationship patterns of this genus revision of the Asian Celtis is recommended.

  Europa zichtbaar in nieuwe naamlijsten
  Hoffman, M.H.A. - \ 2005
  De Boomkwekerij 2005 (2005)49. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  biologische naamgeving - controlelijsten - inventarisaties - bomen - houtachtige planten - overblijvende planten - taxonomie - biological nomenclature - checklists - inventories - trees - woody plants - perennials - taxonomy
  In december 2005 komen de nieuwe edities van de Naamlijst van houtige gewassen en de Naamlijst van vaste planten van PPO Bomen uit. Beide lijsten zijn fors uitgebreid
  Een nieuwe groep seringen in opkomst
  Hoffman, M.H.A. - \ 2004
  Tuin en Landschap 26 (2004)9. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 14.
  syringa - cultivars - rassen (planten) - kruisingen - houtachtige planten als sierplanten - bloei - bloemen - habitus - ornamentele waarde - gebruikswaarde - groeiplaatseisen - biologische naamgeving - taxonomie - inspectie - rassenproeven - syringa - cultivars - varieties - crosses - ornamental woody plants - flowering - flowers - habit - ornamental value - use value - site requirements - biological nomenclature - taxonomy - inspection - variety trials
  Beschrijving van seringen uit de Syringa Villosae Groep, een cultivargroep ontstaan uit kruisingen van een aantal wilde soorten, met name S. josikaea, S. villosa en S. komarowii subsp. reflexa. Tot nu toe werden de meeste van deze cultivars ingedeeld in de soorthybriden S. x prestoniae en S. x josiflexa. Aandacht voor bloei, habitus, standplaats, onderhoud en toepssingsmogelijkheden, plus de resultaten van een sortimentsonderzoek van PPO van 1994-2001, waarbij 20 cultivars werden gekeurd op hun sier- en gebruikswaarde
  Uitgebreid sortiment kattekruid in kaart gebracht
  Hoffman, M.H.A. - \ 2003
  Tuin en Landschap 25 (2003)10. - ISSN 0165-3350 - p. 18 - 21.
  nepeta - rassen (planten) - cultivars - rassenproeven - plantenveredeling - gebruikswaarde - ornamentele waarde - bloemen - bloei - overblijvende planten - tuinplanten - plantenmorfologie - nomenclatuur - taxonomie - biologische naamgeving - inspectie - evaluatie - sierplanten - bloeiende planten - nepeta - varieties - cultivars - variety trials - plant breeding - use value - ornamental value - flowers - flowering - perennials - bedding plants - plant morphology - nomenclature - taxonomy - biological nomenclature - inspection - evaluation - ornamental plants - flowering plants
  PPO heeft van 1997 tot 2002 een groot sortiment Nepeta beoordeeld, d.w.z. het volledige Nederlandse handelssortiment aangevuld met nieuwe cultivars, een aantal botanische soorten, en nog onbenoemde selecties uit het veredelingsonderzoek. De planten zijn gekeurd door de KVBC en de Vereniging van Vasteplantenkwekers. In een tabel de uitslag van de sterrenkeuring van de KVBC en de belangrijkste morfologische en gebruikswaarde-kenmerken. Ook worden voorstellen gedaan voor verbeteringen in de naamgeving
  Herfstanemonen, de oudjes doen het nog best
  Hop, M.E.C.M. - \ 2002
  Tuin en Landschap 24 (2002)24. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 14.
  anemone - rassenproeven - prestatie-onderzoek - cultivars - rassen (planten) - nomenclatuur - biologische naamgeving - taxonomie - classificatie - classificatie van rassen - taxonomische revisies - gebruikswaarde - habitus - plantenmorfologie - bloemen - bloei - sierplanten - ornamentele waarde - tuinplanten - overblijvende planten - bloeiende planten - anemone - variety trials - performance testing - cultivars - varieties - nomenclature - biological nomenclature - taxonomy - classification - variety classification - taxonomic revisions - use value - habit - plant morphology - flowers - flowering - ornamental plants - ornamental value - bedding plants - perennials - flowering plants
  Na meer dan een eeuw vermeerdering en handel in Anemone is de soortechtheid en naamgeving van veel rassen twijfelachtig geworden. Daarom is door PPO sector Bomen in Boskoop, in samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC), het handelssortiment onderzocht en beschreven. Wat de naamgeving betreft is gekozen voor een indeling in groepen gebaseerd op de bouw van de bloemen (Autumn Single Group, Autmn Elegans Group, Autumn Double Group). De waardering en beschrijving van de gekeurde cultivars, de standplaatseisen en de gevoeligheid voor ziekten en plagen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.