Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bloemdunning bij appel - de eerste klap is een daalder waard - (poster)
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  fruitteelt - malus - bloemdunning - chemische bestrijding - bereikt resultaat - mechanische methoden - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - malus - pinching - chemical control - achievement - mechanical methods - agricultural research
  Powerpointpresentatie over bloemdunning bij appels. Doel van het onderzoek is meer kennis en inzicht verkrijgen in de werking en mogelijkheden van de verschillende middelen en strategieën.
  TVX : mechanische overdracht niet uitgesloten : onderzoek tulp
  Stijger, C.C.M.M. ; Dam, M.F.N. van; Conijn, C.G.M. ; Geerlings, M. - \ 2007
  BloembollenVisie 2007 (2007)114. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
  bloembollen - sierplanten - tulpen - plantenvirussen - overdracht - aceria tulipae - plantenziekten - insecticiden - insectenbestrijding - bloemdunning - koudeopslag - gewasbescherming - ornamental bulbs - ornamental plants - tulips - plant viruses - transfer - aceria tulipae - plant diseases - insecticides - insect control - pinching - cold storage - plant protection
  De problemen met het tulpenvirus X (TVX) lijken de laatste tijd in omvang toe te nemen, ook op bedrijven waar een goede bestrijding van tulpengalmijt (de bekende vector van TVX) wordt uitgevoerd. Door de toename van het TVX, zelfs op bedrijven waar geen tulpengalmijt is waargenomen, wordt er steeds meer betwijfeld of TVX alleen wordt verspreid door de tulpengalmijt tijdens de bewaring
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.