Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De Nederlandse Bijen
  Belgers, J.D.M. - \ 2013
  Bijenhouden 2013 (2013)juni. - ISSN 1877-9786 - p. 4 - 5.
  apidae - honingbijen - nederland - bestuivers (dieren) - drachtplanten - dierecologie - determinatietabellen - identificatie - boekbesprekingen - apidae - honey bees - netherlands - pollinators - pollen plants - animal ecology - keys - identification - book reviews
  Het Jaar van de Bij (2012) was een groot succes. Alom aandacht voor zowel de honingbij als de wilde bij. Bijenhotels rezen het afgelopen jaar als paddenstoelen uit de grond; veel mensen weten nu het verschil tussen honingbij, wilde (solitaire) bij en wesp. Hoogtepunt voor veel bijenliefhebbers was de presentatie van het boek ‘De Nederlandse Bijen’op 13 december 2012 bij Naturalis in Leiden. Na onze vooraankondiging in januari hier een bespreking van een kenner.
  Voedsel als uitdrukking van een levenswijze? Een sociologische benadering
  Dagevos, H. - \ 2004
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 19 (2004). - ISSN 0921-481X - p. 187 - 188.
  voedingsmiddelen - voedselkwaliteit - voedselconsumptie - smaak - geur en smaak - consumptiepatronen - houding van consumenten - boekbesprekingen - fast foods - kritiek - foods - food quality - food consumption - taste - flavour - consumption patterns - consumer attitudes - fast foods - book reviews - criticism
  Boekbespreking van een bundeling van artikelen van Schouten, die in 1998 t/m 2003 in Vrij Nederland zijn verschenen; met hierin een kritische kijk op de smaak van het tegenwoordige voedsel, de fastfoodcultuur, en de zuinigheid van consumenten wat betreft voedselkeuze
  boekbespreking
  Bijman, J. - \ 2004
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 19 (2004). - ISSN 0921-481X - p. 184 - 186.
  agrarische economie - landbouwproducten - voedselproducten - speciale kosten - aanbod - productie - belgië - boekbesprekingen - agricultural economics - agricultural products - food products - special costs - supply - production - belgium - book reviews
  Boekbespreking van een studierapport, waarin een diepte-analyse is toegepast op 6 bevoorradingskanalen voor kwaliteitsvoedsel : 1 betreffende een afzetkanaal direct tussen producent en consument, 1 gericht op de afzet van duurzaam voortgebrachte producten, 1 gericht op rundvlees, 1 gericht op vlees en vleesproducten, een afzetkanaal voor zuivelproducten, en 1 voor fruitproducten
  Hunter and hunted
  Broekhuizen, S. - \ 2003
  Lutra 46 (2003)1. - ISSN 0024-7634 - p. 75 - 76.
  vleesetende dieren - prooi - predator prooi verhoudingen - boekbesprekingen - menselijke invloed - carnivores - prey - predator prey relationships - book reviews - human impact
  Bespreking van het nieuwste boek van Hans Kruuk (University Press Cambridge, 2002) over landroofdieren en de invloed die ze hebben op hun prooidiersoorten, inclusief de mens, en over de invloed die de mens heeft en heeft gehad op de landroofdieren
  Boekrecensie Tracy Metz: Pret!: leisure en landschap
  Dagevos, H. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)1. - ISSN 0921-481X - p. 61 - 62.
  vrijetijdsactiviteiten - pretparken - themaparken - vertier - vrije tijd - vrijetijdsindustrie - recreatieonderzoek - vrijetijdsvoorzieningen - recreatie - toeristische attracties - boekbesprekingen - nederland - leisure activities - funfairs - theme parks - entertainment - leisure - leisure industry - leisure research - leisure services - recreation - tourist attractions - book reviews - netherlands
  Bespreking van een boek over de 'verpretparking' van Nederland
  Mustelids in a modern world
  Broekhuizen, S. - \ 2002
  Lutra 45 (2002)1. - ISSN 0024-7634 - p. 70 - 72.
  mustelidae - interacties - habitats - natuurbescherming - boekbesprekingen - wildbeheer - geografische informatiesystemen - mustelidae - interactions - habitats - nature conservation - wildlife management - geographical information systems - book reviews
  Bespreking van een verzameling papers onder de titel 'Mustelids in a modern world. Management and conservation aspects of small carnivore-human interactions' van H.I. Griffiths (ed.)
  Boekbespreking betreffende dissertatie van B. van der Ploeg : "Het Weigevoel in het Groene Hart van de Randstad"
  Bock, B.B. - \ 2002
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 17 (2002)4. - ISSN 0921-481X - p. 255 - 257.
  landbouwondernemingen - agrarische bedrijfsplanning - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - boekbesprekingen - nederland - neveninkomsten - nevenactiviteiten - toekomst - zuid-holland - noord-holland - utrecht - farm enterprises - farm planning - farm development - supplementary income - ancillary enterprises - farm management - book reviews - netherlands - future - zuid-holland - noord-holland - utrecht
  In de dissertatie staat de vraag centraal of verbreding met nieuwe activiteiten een realistische oplossing kan zijn voor boeren in het Groene Hart om het probleem van de ongunstige en achteruitgaande productieomstandigheden het hoofd te bieden
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.