Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Buitenlandse bomen op 7e rassenlijst
  Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2002
  Vakblad Natuurbeheer 41 (2002)6. - ISSN 1388-4875 - p. 91 - 95.
  bomen - bosbomen - zaadtuinen - plantenvermeerdering - genetische bronnen van plantensoorten - centra van herkomst - genetische bronnen - selectiecriteria - selectie - kwaliteit - belgië - duitsland - rassenlijsten - boomkwekerij - genetica - rassenlijst - trees - forest trees - seed orchards - propagation - plant genetic resources - centres of origin - genetic resources - selection criteria - selection - quality - belgium - germany - descriptive list of varieties
  Van een aantal boomsoorten is kwalitatief goed uitgangsmateriaal schaars in Nederland. Voor negen loofhoutsoorten (zwarte els, haagbeuk, es, beuk, wintereik, kers, zomereik, winterlinde, zomerlinde) heeft Alterra onderzocht of buitenlandse herkomsten ook geschikt zijn voor gebruik in ons land. Uitleg over de selectiecriteria en de aantallen opstanden en zaadgaarden die geselecteerd zijn in België en in de aangrenzende Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Schleswig-Holstein. De aanbevolen herkomsten zijn op de onlangs verschenen 7e Rassenlijst voor Bomen geplaatst. Meer informatie: Alterra-rapport 457 'Inventarisatie van bosbouwkundig uitgangsmateriaal in België en Duitsland'
  Duitse en Belgische herkomsten staan in Nederlandse rassenlijst
  Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2002
  De Boomkwekerij 40 (2002). - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 14.
  zaailingen - houtachtige planten als sierplanten - bomen - herkomst - zaadtuinen - genetica - duitsland - belgië - boomkwekerij - rassenlijst - seedlings - ornamental woody plants - trees - provenance - seed orchards - genetics - germany - belgium
  Op zoek naar herkomst en genetische kwaliteit buitenlands bos- en haagplantsoen, dat geschikt is voor de Nederlandse teelt
  Green Palestine project, forest conservation program; mission report with work plan and budget for the period June-October 2000
  Hillegers, P.J.M. ; Houte de Lange, S.M. ten - \ 2000
  Unknown Publisher
  Palestina - biodiversiteit - boomkwekerij - bosbouw - natuurbehoud - Azië - Israël
  Green Palestine project, forest conservation program; overviewing the results of project during the first phase (1998-2000)
  Hillegers, P.J.M. ; Houte de Lange, S.M. ten - \ 2000
  Unknown Publisher
  Palestina - biodiversiteit - boomkwekerij - bosbouw - natuurbehoud - Azië - Israël
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.