Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Molecular aspects of columnar growth in apple
  Wolters, P.J. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Evert Jacobsen, co-promotor(en): P. Baldi; Henk Schouten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570849 - 163
  malus domestica - appels - boomvorm - plantenveredeling - moleculaire veredeling - onderstammen - genomica - marker assisted breeding - malus domestica - apples - tree architecture - plant breeding - molecular breeding - rootstocks - genomics - marker assisted breeding
  Mooi zonder blad
  Hoffman, M.H.A. - \ 2008
  Tuin en Landschap 30 (2008)1. - ISSN 0165-3350 - p. 10 - 13.
  houtachtige planten als sierplanten - struiken - aantrekkelijke bomen - ornamentele waarde - karakteristieken - kleur - boomvorm - ornamental woody plants - shrubs - amenity trees - ornamental value - characteristics - colour - tree architecture
  De meeste gewassen zijn aantrekkelijk door hun blad of bloemen in voorjaar, zomer of herfst. Maar er zijn ook heesters en kleine bomen die juist in hun kale winterse staat hun schoonheid tonen, vanwege de kleur of vorm van hun takken. PPO bracht ze in kaart. Een uitgebreid overzichtsartikel is gepubliceerd in Dendroflora 43(2006)
  Bomen en heesters met aantrekkelijke bast of takvorm
  Hoffman, M.H.A. - \ 2006
  Dendroflora 2006 (2006)43. - ISSN 0374-7247 - p. 31 - 58.
  sierplanten - houtachtige planten als sierplanten - sortimenten - schors, bomen - aantrekkelijke bomen - ornamentele waarde - rassen (planten) - cultivars - boomvorm - handelscatalogi - ornamental plants - ornamental woody plants - assortments - bark - amenity trees - ornamental value - varieties - cultivars - tree architecture - descriptive lists
  In de wintermaanden valt er in de meesten tuinen en plantsoenen weinig te beleven. Veel gewassen hebben immers hun sierwaarde in het voorjaar, de zomer of de herfst. Naast een enkele winterbloeier zijn er echter ook vrij veel gewassen die vanwege hun stam en takken in de winter sierwaarde hebben. Meestal vanwege een opvallende kleur of vanwege bijzondere takvormen. Dit geeft een welkome meerwaarde aan planten. Niet in het minst omdat de meeste bomen en heesters bijna de helft van de tijd van het jaar geen blad of bloemen dragen. Dit artikel geeft achtergronden over dit onderwerp en een uitgebreid overzicht van het sortiment.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.