Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Forest fires in Europe 1961-1998
  Schelhaas, M.J. ; Schuck, A. - \ 2002
  International Forest Fire News 27 (2002). - p. 76 - 80.
  bosbrand - bosecologie - Europa
  Advies over mogelijke activiteiten na de grote brand van juli 2000 : missie naar Samos, Griekenland 08-13 januari 2001
  Hillegers, P.J.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 16
  branden - bosbranden - voorkomen van branden - herstel - kennis - bosbedrijfsvoering - griekenland - bosbrand - landschapsecologie - multifunctioneel landgebruik - toerisme - Samos - fires - forest fires - fire prevention - rehabilitation - knowledge - forest management - greece - Samos
  Op Samos woedde zomer 2000 een grote brand, die een grote omvang kreeg door een droge tijd, een optredende hittegolf en een krachtige wind. Nederland was negatief betrokken bij deze brand, omdat het het enige land was, dat een negatief reisadvies afgaf voor toeristen. Diplomatieke bemiddeling resulteerde in een behulpzame missie om aanleiding en methodologie bij bosbranden en de voorkoming ervan aan een nader onderzoek te onderwerpen. Multifunctioneel landgebruik is een optie, de combinatie van recreatie, landbouw, veeteelt en bosbouw evenzo. Daarnaast is voor plattelandsontwikkeling locale participatie en samenwerking van belang
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.