Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mothers in the woods: multitrophic interactions and oviposition preference in the bronze big Thaumastocoris pergrinus, a pest of Eucalyptus
  Martínez, Gonzalo - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): M. Dicke, co-promotor(en): A. González. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436786 - 172
  eucalyptus - forest plantations - forest pests - multitrophic interactions - biological control - hemiptera - oviposition - host plants - uruguay - insect plant relations - eucalyptus - bosplantages - bosplagen - multitrofe interacties - biologische bestrijding - hemiptera - ovipositie - waardplanten - uruguay - insect-plant relaties

  The bronze bug is an important pest of Eucalyptus trees. Originally restricted to Australia, it has become an important pest of Eucalyptus plantations, colonizing in 15 years the major production areas worldwide. The aim of this thesis was to investigate the factors affecting the oviposition behavior of the bronze bug within a multitrophic system comprised of its host plant (Eucalyptus spp.), a common co-occurring sap-feeder (Glycaspis brimblecombei) and a specialist egg parasitoid (Cleruchoides noackae). I assessed the life parameters of this species in a newly developed rearing. Based on the preference-performance hypothesis, I tested the effects of host-plant quality, conspecifics, or the infestation by a potential competitor on preference-performance correlations of the bronze bug. The egg parasitoid (C. noackae) was introduced, reared, and released. Finally, I assessed host-selection behavior of the parasitoid, testing its responses towards different contact cues. The findings of this investigation provided new insights on the oviposition behavior by true bugs, and towards the development of management strategies for T. peregrinus.

  Uitheemse insecten rammelen aan de poort (interview met Leen Moraal)
  Wildenbeest, G. ; Moraal, L.G. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)220. - ISSN 1571-5558 - p. 12 - 13.
  insectenplagen - insecten - nuttige insecten - parasitisme - bosplagen - insect-plant relaties - klimaatverandering - insect pests - insects - beneficial insects - parasitism - forest pests - insect plant relations - climatic change
  Klimaatverandering en toenemende handelscontracten vergroten de kans op nieuwe insecten in de Nederlandse bos- en boomkwekerijsector: Sommige zijn betrekkelijk onschuldig, andere kunnen rampen veroorzaken, zoals de beruchte Oost-Aziatische boktor of de moerbeischildluis. Om nog maar niet te spreken van de essenprachtkever. "Het zal een keer gebeuren dat die binnenkomt, zegt Leen Moraal, insectenexpert bij het Wageningse Alterra.
  Encarsia berlesei (Hymenoptera: Aphelinidae) een voor Nederland nieuwe parasitoïd van de schildluis Pseudaulacaspis pentagona (Hemiptera: Diaspididae)
  Moraal, L.G. ; Jongema, Y. - \ 2011
  Entomologische Berichten 71 (2011)3. - ISSN 0013-8827 - p. 58 - 61.
  pseudococcidae - bosplagen - bospathologie - pseudococcidae - forest pests - forest pathology
  In 2009 werden zware aantastingen van de uit Oost-Azië afkomstige schildluis Pseudaulacaspis pentagona bij honingbomen in Oss waargenomen. In de negentiende eeuw is de schildluis per ongeluk in Italië geïntroduceerd en is inmiddels in meerdere Europese landen te vinden, en zelfs in vrijwel alle warme gebieden ter wereld. Deze soort vormde indertijd een grote bedreiging voor de teelt van ondermeer perzik. Daarom werd de uit Azië afkomstige parasitoïd Encarsia berlesei in enkele Zuid-Europese landen geïntroduceerd voor biologische bestrijding in perzikboomgaarden. De schildluizen in Oss bleken te zijn geparasiteerd door E. berlesei en het is de eerste waarneming van deze parasitoïd in Nederland.
  Eikenprocessierups doorstaat koude winter goed
  Mulder, S. - \ 2010
  Nature Today 2010 (2010)19-02-2010.
  thaumetopoea processionea - overwintering - bosplagen - kou - plantenplagen - rupsen - thaumetopoea processionea - overwintering - forest pests - cold - plant pests - caterpillars
  Eikenprocessierupsen zijn niet gedeerd door de langdurige koude van deze winter. Bij het opensnijden van eipakketjes blijken de rupsjes springlevend naar buiten te komen. Het is nog te vroeg om nu al iets te zeggen over de mogelijke overlast later dit jaar. Dat is afhankelijk van de weersomstandigheden in april, wanneer de rupsen normaalgesproken uit hun ei komen.
  Storm en bosbeheer : afwegingen voor het laten liggen of ruimen van stormhout
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Boer, T.A. de; Jong, J.J. de; Moraal, L.G. ; Niemeijer, C.M. ; Veerkamp, M. ; Verkaik, E. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1959) - 80
  bossen - stormen - dood hout - biodiversiteit - bosecologie - recreatie - kosten - bosbeheer - bosplagen - nederland - openbare mening - gelderland - forests - storms - dead wood - biodiversity - forest ecology - recreation - costs - forest administration - forest pests - netherlands - public opinion - gelderland
  Naar aanleiding van de storm van januari 2007 is een onderzoek uitgevoerd om een afwegingskader te maken waarmee bosbeheerders gefundeerde beslissingen kunnen nemen over de hoeveelheid te ruimen stormhout en de hoeveelheid die in het bos blijft liggen. Hiervoor zijn gedurende 3 jaar op een aantal locaties in de boswachterij Nunspeet met verschillende hoeveelheden stormhout ontwikkeleingen m.b.t. de ecologische aspecten gevolgd. Daarnaast is gekeken naar de economische aspecten en naar de mening van de bezoekers over het laten liggen van stormhout. Op basis van de onderzochte effecten is een afwegingstabel gemaakt, waarmee voor een opstand of bosgebied een overzicht kan worden verkregen welke aspecten pleiten voor resp. laten liggen of ruimen van stormhout.
  Potential impacts of climate change on Dutch forests : mapping the risks
  Verkaik, E. ; Moraal, L.G. ; Nabuurs, G.J. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1761) - 84
  klimaatverandering - bossen - milieueffect - nederland - bosplagen - droogte - adaptatie - climatic change - forests - environmental impact - netherlands - forest pests - drought - adaptation
  The aim of this study was to assess, spatially explicit, the potential impact of climate change on Dutch forests. To deal with the uncertainty of climate change, the effects of four climate scenarios were studied. The following aspects of climate change were taken into account: decreased water availability in case of summer droughts, increased soil water levels in case of increasing precipitation, forest fire, salinization and insect pests. Information on the sensitivity of tree species to these aspects was combined with information on the composition of forests and with information on the exposure to these aspects. If drought occurs more often, this might reduce tree growth in a large proportion of the forests
  Impacts of natural disturbances on the development of European forest resources: application of model approaches from tree and stand levels to large-scale scenarios
  Schelhaas, M.J. - \ 2008
  University of Eastern Finland. Promotor(en): T. Pukkala; Gert-Jan Nabuurs. - Wageningen : Alterra - ISBN 9789516512009 - 168
  bosschade - windschade - bosplagen - ips typographus - bossen - klimaatverandering - europa - simulatiemodellen - verstoring - forest damage - wind damage - forest pests - ips typographus - forests - climatic change - europe - simulation models - disturbance
  Natural disturbances can significantly affect the sustainable production of forest services. Until now there has been no concise overview of the damage such disturbances have caused to European forests, and their role in projection models has often been ignored. This dissertation aims to contribute in filling those gaps. A literature review in Paper I revealed that from 1950 to 2000 the annual average timber volume damaged by disturbances was 35 million m3: 53% by storms, 16% by fire, 8% by bark beetles and 8% by other biotic factors. A natural disturbance module was added to a large-scale scenario model, which was then applied to Switzerland and Austria. To study how silvicultural regimes affect the wind damage risk, a wind damage module was added to an individual-based forest simulator. The explicit inclusion of shelter and support from neighbouring trees enabled both individual tree and whole stand stability to be simulated in detail. It is concluded that the inclusion of disturbances in projection models of different scales offers great possibilities for exploring alternative scenarios and associated risks, for example for adapting to expected future climate change.
  Beheersing van de iepziekte in bossen met een natuurstelling. Deel 2: waarnemingen en resultaten over het jaar 2005
  Kopinga, J. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1462) - 32
  ulmus minor - ulmaceae - scolytus multistriatus - stronken - ringen van planten (ringing) - bosplagen - nederland - lauwersmeergebied - ulmus minor - ulmaceae - scolytus multistriatus - stumps - ringing - forest pests - netherlands - lauwersmeergebied
  Om de stobben van gevelde iepen snel te laten afsterven om opslag vanuit de stobbe en de wortels te voorkomen worden in de reguliere iepziektebestrijding doorgaans nog chemische middelen gebruikt. Dit wordt vanuit het oogpunt van milieuzorg steeds minder wenselijk geacht. Vorming van opslag kan worden tegengegaan door bomen te ringen waardoor ze geleidelijk afsterven omdat het transport van energierijke stoffen naar de wortels en stamvoet dan wordt verhinderd. In 2003 is een proef gestart om hierin meer inzicht te krijgen. Deze vond plaats in enkele gemengde loofboomopstanden met ca 5% veldiep (Ulmus minor) in het Lauwersmeergebied. In 2005 zijn de waarnemingen voortgezet. Waarvan hier de resultaten gegeven worden
  Gulzige vreters en irriterende brandharen
  Moraal, L.G. - \ 2006
  Tuin en Landschap 28 (2006)161. - ISSN 0165-3350 - p. 36 - 39.
  bomen - insectenplagen - bosplagen - bosschade - verspreiding - vespidae - coleoptera - thaumetopoea processionea - rupsen - trees - insect pests - forest pests - forest damage - dispersal - vespidae - coleoptera - thaumetopoea processionea - caterpillars
  Hoewel de eikenprocessierupsen vaak als eerste het nieuws halen, veroorzaakt een voorjaarstrio van groene eikenbladroller en de kleine en de grote wintervlinder de meeste schade bij Nederlandse bomen. Een overzicht van opvallende vreters en irriterende brandharen
  Veertien jaar eikenprocessierups
  Moraal, L.G. - \ 2004
  Natura 101 (2004)4. - ISSN 0028-0631 - p. 102 - 102.
  thaumetopoea processionea - quercus - insectenplagen - plantenplagen - bosplagen - gastheer parasiet relaties - spreiding - verspreiding - geografische verdeling - epidemiologie - populatiedynamica - populatie-ecologie - thaumetopoea processionea - quercus - insect pests - plant pests - forest pests - host parasite relationships - spread - dispersal - geographical distribution - epidemiology - population dynamics - population ecology
  Sinds 1991 komt in Nederland de eikenprocessierups voor, die afkomstig is uit Zuid- en Centraal-Europa. Een overzicht van het verloop van de plaag in de afgelopen jaren en de verspreiding in Nederland in 2003 (inmiddels ook boven de grote rivieren). Na de instorting van de populatie in 1997 werd verwacht dat de soort wel zou verdwijnen maar dat is niet gebeurd; waarschijnlijk is de soort inmiddels ingeburgerd. Voor de bestrijding wordt gedacht aan de herintroductie in Nederland van de grote poppenrover, een effectieve natuurlijke vijand
  Paardenkastanjemineermot verovert Nederland
  Moraal, L.G. - \ 2004
  Natura 101 (2004)4. - ISSN 0028-0631 - p. 100 - 101.
  cameraria - aesculus hippocastanum - bladmineerders - insectenplagen - plantenplagen - bosplagen - levenscyclus - aantasting - schade - epidemiologie - spreiding - verspreiding - koloniserend vermogen - gastheer parasiet relaties - geografische verdeling - insect-plant relaties - cameraria - aesculus hippocastanum - leaf miners - insect pests - plant pests - forest pests - life cycle - infestation - damage - epidemiology - spread - dispersal - colonizing ability - host parasite relationships - geographical distribution - insect plant relations
  Beschrijving van de levenswijze en het schadebeeld van de paardekastanjemineermot (Cameraria ohridella), die sinds 1984 bezig is met een razendsnelle kolonisatie in geheel Europa. De ernst van de aantasting kan per boom variëren, waarschijnlijk door genetische verschillen. De mot is inmiddels over heel Nederland verspreid, met drie generaties per jaar. Het eind van de plaag is nog niet in zicht omdat effectieve natuurlijke vijanden ontbreken
  Verschuivingen van insectenplagen bij bomen sinds 1946 in relatie met klimaatverandering; met aandacht voor de effecten van stikstofdepositie, vochtstress, bossamenstelling en bosbeheer
  Moraal, L.G. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Siepel, H. ; Schelhaas, M.J. ; Martakis, G.F.P. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 856) - 68
  insectenplagen - bossen - bomen - klimaatverandering - levenscyclus - levensgeschiedenis - milieufactoren - bosbedrijfsvoering - nederland - insecten - bosplagen - insect pests - forests - trees - climatic change - life cycle - life history - environmental factors - forest management - netherlands - insects - forest pests
  Uit de jaarlijkse monitoring van plaaginsecten op bomen sinds 1946 blijkt dat er invasies van uitheemse insecten worden waargenomen, maar ook bij de inheemse insectenplagen treden er verschuivingen op. De vraag rijst of veranderende milieufactoren zoals verdroging, stikstofdepositie en klimaatverandering hierbij een oorzakelijke rol spelen. Wanneer meerdere factoren tegelijkertijd optreden wordt gesproken van `multiple stress¿. Klimaatverandering kan op een directe wijze op de ontwikkeling van insectenpopulaties inwerken. In andere gevallen kan de vitaliteit van de bomen of het bos zodanig verminderd zijn, dat secundaire organismen hun kans krijgen. Daarnaast zijn er in de loop van de tijd veranderingen in het bosbeheer en bossamenstelling gekomen. Om deze soms verstrengelde zaken te ontwarren is gekozen voor een unieke aanpak. Uit de database met gegevens sinds 1946, zijn de 150 meest gemelde plaaginsecten geselecteerd. Deze insecten zijn ingedeeld volgens een schema met bepaalde basale overlevingsstrategieën (Life History Strategies). Hieruit is gebleken dat insecten die overwinteren als ei, het de laatste decennia beter doen dan soorten die overwinteren als larve, pop of adult. Dit is een sterke aanwijzing voor een effect van klimaatverandering.
  Insectenplagen op bomen en struiken in 2002
  Moraal, L.G. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 63 - 67.
  insecten - insectenplagen - bossen - bosplagen - bosschade - monitoring - gallen - thaumetopoea processionea - bomen - struiken - nederland - bospathologie - insects - insect pests - forests - forest pests - forest damage - monitoring - galls - thaumetopoea processionea - trees - shrubs - netherlands - forest pathology
  Natuurlijke verjonging en dood hout zijn betrekkelijk recente fenomenen in het bosbeheer. Spontane ontwikkeling in voormalige productiebossen dateert in Nederland grotendeels uit de jaren tachtig. In het bosreservatenprogramma, gestart in 1983, wordt de ontwikkeling van bosstructuur en vegetatie gevolgd in ongeveer. zestig reservaten. De evaluatie van spontane bosontwikkeling in relatie tot het komen en gaan van vaatplanten en mossen kan alleen een voorlopige zijn. Niet alleen is twintig jaar bosontwikkeling kort, ook is sprake van verstrengeling met ontwikkelingen in bosbegrazing, stikstofdepositie, verdroging en klimaatverandering. We beperken ons dan ook tot de grote lijnen, zichtbaar in bossen met een hoofdfunctie natuur, gelegen op de hogere zandgronden en in het heuvelland. De vraag hierbij is hoe flora en vegetatie zich in deze bossen ontwikkelen en wat hieruit valt te leren voor het bos- en natuurbeheer
  Paardekastanjemineermot aan kop insecten top 10
  Moraal, L.G. - \ 2003
  Tuin en Landschap 25 (2003)16. - ISSN 0165-3350 - p. 36 - 39.
  insecten - insectenplagen - schade - bosschade - beplantingen - groene zones - epidemiologie - inventarisaties - bosplagen - aantasting - monitoring - openbaar groen - houtaantasting - insects - insect pests - damage - forest damage - plantations - green belts - epidemiology - inventories - forest pests - infestation - monitoring - public green areas - wood attack
  Resultaten van de landelijke inventarisatie in 2002: de top-tien van insectenplagen in stedelijke en landschappelijke beplantingen, en een beschrijving van diverse aantastingen, o.a. door lindespintmijt, wilgenschuimcicade, takluis, gele houtrups, lindebladluis, grote esdoornluis, rode dennenbladwesp, en galwespen. Verder verspreidingsgegevens voor de paardekastanjemineermot (nummer 1 in de top-tien) en het verloop van het aantal meldingen van de eikenprocessierups (nummer 2) in de periode 1991-2002
  Veranderingen in insectenplagen op bomen: monitoring sinds 1946 maakt trends zichtbaar
  Moraal, L.G. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Werf, D.C. van der - \ 2002
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 74 (2002)2. - ISSN 0028-2057 - p. 29 - 32.
  bosplagen - insectenplagen - insecten - plantenziekteverwekkers - monitoring - soorten - klimaatverandering - bospathologie - observatie - bosbouw - entomologie - insectenplaag - forest pests - insect pests - insects - plant pathogens - monitoring - species - climatic change - forest pathology - observation
  Verschuivingen in het voorkomen van plaaginsecten op bomen in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen (zowel inheemse als nieuwe, exotische soorten). Er is een toptien van plaaginsecten samengesteld voor periodes van vijf jaar vanaf 1946, waarbij een verschuiving valt waar te nemen van naaldhoutsoorten naar loofhoutsoorten. Klimaatverandering en type bosbeheer kunnen een rol spelen
  Beukensterfte ook in Nederland?
  Moraal, L.G. - \ 2002
  Vakblad Natuurbeheer 41 (2002)1. - ISSN 1388-4875 - p. 13 - 15.
  fagus - fagus sylvatica - bosschade - beschadigingen - schade - afsterving - achteruitgang, bossen - bosplagen - plantenziekteverwekkers - plantenziekteverwekkende schimmels - houtboorders - insectenplagen - boorders (insecten) - coleoptera - plantenziekten - houtaantasting - bospathologie - beuken - ecologie - entomologie - insectenplaag - fytopathologie - plantenziektekunde - fagus - fagus sylvatica - forest damage - injuries - damage - dieback - forest decline - forest pests - plant pathogens - plant pathogenic fungi - wood borers - insect pests - boring insects - coleoptera - plant diseases - wood attack - forest pathology
  Sinds 2000 komt in Duitsland en België ernstige beukensterfte voor; vorig jaar werd bij Heeze in Noord-Brabant ook een grote sterfteplek gevonden. Beschrijving van achtergronden en mogelijk van invloed zijnde factoren (o.a. klimatologisch), symptomen en schadebeelden, en het optreden van secundaire schadelijke insecten en schimmels. Nieuw is dat secundaire kevers op grote schaal gezond lijkende bomen aantasten
  Insectenplagen op bomen en struiken in 2000
  Moraal, L.G. - \ 2001
  Vakblad Natuurbeheer 40 (2001)7. - ISSN 1388-4875 - p. 134 - 136.
  insectenplagen - bosschade - bosplagen - insecten - bomen - struiken - groene zones - bosbouw - nederland - bospathologie - entomologie - fytopathologie - plantenziektekunde - insect pests - forest damage - forest pests - insects - trees - shrubs - green belts - forestry - netherlands - forest pathology
  Overzicht van de graad van insectenaantastingen per provincie in 2000
  Insectenplagen 1999: insecten op bomen en struiken in bossen en landschappelijk groen
  Moraal, L.G. - \ 2000
  Vakblad Natuurbeheer 39 (2000)6. - ISSN 1388-4875 - p. 90 - 92.
  insectenplagen - insecten - bosschade - bosplagen - bomen - struiken - groene zones - bosbouw - nederland - thaumetopoea processionea - bospathologie - insect pests - insects - forest damage - forest pests - trees - shrubs - green belts - forestry - netherlands - thaumetopoea processionea - forest pathology
  Enkele opvallende ontwikkelingen in 1999: verontrustende eikensterfte, nog steeds eikenprocessierups, zeldzame bladwespen massaal op els en een nieuwe exoot: de paardenkastanjemineermot
  Het voorkomen van intersteriele groepen van de wortelzwam in Nederland
  Schuring, W. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)3. - ISSN 0028-2057 - p. 144 - 147.
  heterobasidion annosum - schimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - bosplagen - plantenplagen - schimmelziekten - pinopsida - naaldbossen - bossen - bosbouw - bosschade - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - schimmelbestrijding - steriliteit - mycologie - gastheer parasiet relaties - gastheerspecificiteit - bosbescherming - heterobasidion annosum - fungi - plant pathogenic fungi - forest pests - plant pests - fungal diseases - pinopsida - coniferous forests - forests - forestry - forest damage - cultural control - fungus control - sterility - mycology - host parasite relationships - host specificity - protection of forests
  Resultaten van een enquete onder bosbeheerders naar problemen met de wortelzwam of dennemoorder (Heterobasidion annosum), en van kruisingsproeven met paddestoelen verzameld in verschillende boswachterijen. In Nederland blijkt alleen de P-groep (grove den) van de wortelzwam voor tekomen; dit betekent dat aangetaste naaldhoutopstanden in principe alleen omgevormd kunnen worden tot loofhout
  In bossen, natuurgebieden en wegbeplantingen; insectenplagen op bomen en struiken in 1998
  Moraal, L.G. - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)3. - ISSN 0028-2057 - p. 138 - 143.
  insectenplagen - bosschade - natuurgebieden - bosplagen - plantenplagen - epidemiologie - monitoring - wegbeplantingen - bomen - struiken - bossen - insect pests - forest damage - natural areas - forest pests - plant pests - epidemiology - monitoring - roadside plantations - trees - shrubs - forests
  Overzicht van insectenplagen in bos en landschap in 1998. Na een bespreking van enkele bijzondere aantastingen volgen algemene overzichten gerangschikt naar waardplant en graad van aantasting per provincie
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.