Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 505

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Editorial: Herbarium Collection-Based Plant Evolutionary Genetics and Genomics
  Bakker, Freek T. ; Bieker, Vanessa C. ; Martin, Michael D. - \ 2020
  Frontiers in Ecology and Evolution 8 (2020). - ISSN 2296-701X
  ancient DNA - biosystematics - botany - collection-based research - herbarium genetics - pathogenomics - phylogenomics - population genomics
  Optimale assimilatie eerste vereiste voor goede bloemkleuren : kleur afhankelijk van pigmenten en celstructuur
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)11. - p. 14 - 15.
  bloemen - bloementeelt - glastuinbouw - plantkunde - kleur - pigmenten - flowers - floriculture - greenhouse horticulture - botany - colour - pigments
  Oorspronkelijk zijn bloemkleuren vooral van belang om bestuivers te lokken, maar in de bloemisterij is dat juist niet gewenst. Daar staat de aantrekkelijkheid voor de koper voorop. Er is voortdurend behoefte aan nieuwe spannende kleuren. Bloemkleur is daarmee een economische factor van belang. Veredelaar maar ook teler kunnen het verschil maken.
  Plant ‘voelt’ zwaartekracht vooral met speciale zetmeelkorrels : altijd interactie tussen geotropie en fototropie
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)4. - p. 50 - 51.
  tuinbouw - plantkunde - zwaartekracht - zetmeelkorrels - groeianalyse - gravitropie - fototropie - celmembranen - licht - auxinen - horticulture - botany - gravity - starch granules - growth analysis - gravitropism - phototropism - cell membranes - light - auxins
  Charles Darwin is niet alleen bekend door de evolutietheorie. De negentiende eeuwse wetenschapper was namelijk de eerste die rond 1880 aantoonde dat planten reageren op de zwaartekracht. Daarna was het nog 125 jaar wachten voordat duidelijk werd dat planten de zwaartekracht ook echt nodig hebben voor een normale groei.
  Moleculaire inzichten vergroten sturingsmogelijkheden wortelgroei : Auxine speelt een sleutelrol
  Scheres, B.J.G. ; Heuvelink, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)12. - p. 16 - 17.
  botany - agricultural research - arabidopsis - auxins - proteins - roots - shoots - growth regulators - growth promoters - plantkunde - landbouwkundig onderzoek - arabidopsis - auxinen - eiwitten - wortels - scheuten - groeiregulatoren - groeibevorderaars
  Het wortelstelsel van gewassen is vaak ‘de verborgen helft’ genoemd. Lange tijd bestond er een enorm gebrek aan kennis over wortelgroei. Dat maakt het moeilijk er op te veredelen of om er in de teelt anders mee om te gaan. De afgelopen jaren is het inzicht belangrijk gegroeid, met name op genetisch en moleculair niveau.
  Nieuwe inzichten vereist voor goed sturen op onderhoudsademhaling : onderhoud gaat altijd voor de groei
  Elings, A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)3. - p. 16 - 17.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - plantkunde - plantenfysiologie - fotosynthese - innovaties - landbouwkundig onderzoek - plantenontwikkeling - temperatuur - greenhouse horticulture - cultural methods - botany - plant physiology - photosynthesis - innovations - agricultural research - plant development - temperature
  De verschillende soorten ademhaling bij de plant wekken vaak verwarring. De enige soort waar de teler echt vat op heeft, is de onderhoudsademhaling. Om daar goed op te kunnen sturen, zijn wel nieuwe inzichten noodzakelijk, met name in het verloop over het etmaal.
  Biologische klok brengt compactheid zonder chemie dichterbij : hoe gaat plant om met zetmeel en suikers in de nacht?
  Krol, S. van der; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)8. - p. 23 - 25.
  glastuinbouw - sierplanten - teeltsystemen - plantenontwikkeling - plantkunde - plantenfysiologie - biologische ritmen - landbouwkundig onderzoek - gewasproductie - greenhouse horticulture - ornamental plants - cropping systems - plant development - botany - plant physiology - biological rhythms - agricultural research - crop production
  Meer inzicht in hoe de biologische klok van de plant processen aanstuurt, geeft nieuwe mogelijkheden om groei en bloei te sturen. Het brengt compact houden van pot- en perkplanten met teeltmaatregelen dichterbij. Onderdeel hiervan is een beter begrip van hoe de plant omgaat met zetmeel en suikers in de nacht. Het interessante onderzoek op dit terrein krijgt financiële en praktische ondersteuning van ongekend veel tuinbouwbedrijven.
  Knowledge about plant is basis for successful cultivation : new international standard handbook on plant physiology
  Esch, H. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 35 - 35.
  glastuinbouw - handboeken - naslagwerken - plantenfysiologie - plantkunde - kennistheorie - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - handbooks - reference works - plant physiology - botany - theory of knowledge - knowledge transfer
  ‘Plant physiology in Greenhouses’ is the new international standard handbook on plant knowledge for the commercial greenhouse grower. It relates the functioning of the plant to the rapid developments in greenhouse cultivation. It is based on a continuing series of plant physiology articles published in the Dutch journal Onder Glas and the international edition In Greenhouses, written by Ep Heuvelink and Tijs Kierkels.
  Production in a factory (the cell) requires high level of organisation : the cell: The plant’s smallest building block
  Heuvelink, E. - \ 2015
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 18 - 19.
  glastuinbouw - plantenfysiologie - plantkunde - celbiologie - cellen - celstructuur - beschrijvingen - greenhouse horticulture - plant physiology - botany - cellular biology - cells - cell structure - descriptions
  The cell is the plant’s smallest building block. Many cultivation techniques and climate control measures have an effect at this level. Some knowledge about the functioning of the cell is therefore very useful. Many components of the cell have bizarre names so to understand it all better, for the purpose of this article, we compare it to a factory.
  Groeiend inzicht kan leiden tot versnelling levenscyclus bollen : de bloembol: van black box naar open boek
  Immink, G.H. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)2. - p. 15 - 17.
  glastuinbouw - bloembollen - plantenfysiologie - plantkunde - levenscyclus - landbouwkundig onderzoek - methodologie - kennis - greenhouse horticulture - ornamental bulbs - plant physiology - botany - life cycle - agricultural research - methodology - knowledge
  Eigenlijk is een bol gewoon een plant met een wat eigenaardige vorm. De meeste processen verlopen hetzelfde. Maar waarom gaat die vermeerdering zo langzaam? En hoe kan het, dat een prachtige bol toch een slechte bloei geeft? Tijd voor meer inzicht in de fysiologie van de bloembol.
  Daglengtegevoeligheid stoelt op opbouw van eiwit in de cel : Inzicht groeit sterk door genetisch onderzoek
  Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)11. - p. 22 - 23.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - fotoperiode - lichtrelaties - genetische factoren - bloei-inductie - daglicht - plantkunde - snijbloemen - greenhouse horticulture - cultural methods - photoperiod - light relations - genetic factors - flower induction - daylight - botany - cut flowers
  Veel planten zijn van nature daglengtegevoelig. Ze gaan pas bloeien als de dag kort of juist lang genoeg is. Daarvoor hebben ze een klok nodig om de tijd te kunnen meten en een sensor om te kunnen zien of het licht is. De laatste jaren groeit het inzicht in de genetische aansturing sterk. Dat maakt de zaak ingewikkelder, maar geeft tevens aanknopingspunten voor mogelijke teeltmaatregelen in de toekomst.
  The discursive other dynamics in plant scientists' talk on Phytophthora with experts and the public
  Mogendorff, K.G. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Bart Gremmen, co-promotor(en): Hedwig te Molder. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570467 - 150
  communicatie - genetische modificatie - planten - technologie - discoursanalyse - openbare mening - genomica - plantkunde - wetenschappers - deskundigen - phytophthora infestans - discussie - antropologie - psychologie - communication - genetic engineering - plants - technology - discourse analysis - public opinion - genomics - botany - scientists - experts - phytophthora infestans - discussion - anthropology - psychology
  This dissertation investigates the interactional effects of Dutch plant science experts' talk in different interaction settings: public meetings, expert board meetings and ethnographic interviews. The main research approach deployed is discursive psychology : a methodology that focuses not on what is said but on what is accomplished with talk. The central topic of all the talk analysed in this thesis is Phytophthora Infestans: a major plant disease in staple crops that helped bring about the Irish famine in the 19th century. Phytophthora is still a large problem. To fight Phytophthora, plant experts have been developing different technologies, some of which, such as genetic modification, are met with public controversy.
  Het Nieuwe Telen doet beroep op plantkundig inzicht van de teler
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)3. - p. 42 - 43.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - kastechniek - kennis - plantkunde - energiebesparing - klimaatregeling - greenhouse horticulture - protected cultivation - cultural methods - greenhouse technology - knowledge - botany - energy saving - air conditioning
  Het Nieuwe Telen hangt van techniek aan elkaar. Maar de bedoeling is om naast forse energiebesparing daadwerkelijk te komen tot een nieuwe manier van telen, waarbij je meer procesmatig moet kijken dan naar individuele klimaatfactoren. Inzicht in de reacties van de plant is daarbij essentieel.
  The Next Generation Growing calls upon grower's horticultural knowledge
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2013
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2 (2013)1. - ISSN 2215-0633 - p. 24 - 25.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - kastechniek - kennis - plantkunde - klimaatregeling - energiebesparing - belichting - greenhouse horticulture - protected cultivation - cultural methods - greenhouse technology - knowledge - botany - air conditioning - energy saving - illumination
  The Next Generation Growing is about technologies working together. In addition to significant energy savings, the aim is to develop new methods of growing, which look more at systems rather than individual climate factors. Understanding how a plant will react is therefore essential.
  Ethyleen: een plantenhormoon om voor op te passen : gangmaker van een groot aantal processen
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)6/7. - p. 30 - 31.
  glastuinbouw - kasgewassen - ethyleen - plantengroeiregulatoren - groeiremmers - plantenontwikkeling - plantkunde - agrarische bedrijfsvoering - snijbloemen - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - greenhouse crops - ethylene - plant growth regulators - growth inhibitors - plant development - botany - farm management - cut flowers - vegetables - pot plants
  Ethyleen staat bekend als het rijpings- en verouderingshormoon. Maar het speelt ook een rol bij het doorbreken van knoprust, stengelgroei, bloei en zelfs bij ziekteresistentie. Het gebruik van ethyleenremmers is in opmars, onder andere bij bloemen. Van de andere kant wordt soms nuttig gebruik gemaakt van de werking, bijvoorbeeld bij ‘ethrellen’ van de laatste tomatentrossen aan de plant.
  Plantkunde onder glas
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2012
  [S.l.] : Horti-Text - ISBN 9789080331747 - 124
  plantkunde - glastuinbouw - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - plantenvoeding - cultuurmethoden - groenten - snijbloemen - kastechniek - botany - greenhouse horticulture - plant physiology - plant development - plant nutrition - cultural methods - vegetables - cut flowers - greenhouse technology
  Een plantkundeboek met vijftig plantkundige verhalen die in de periode 2004–2009 in het vakblad Onder Glas zijn gepubliceerd. In het boek komt uitgebreid het functioneren van de plant aan bod. Ook is er aandacht voor externe invloeden op de plant en de rol van nutriënten.
  Grenzen temperatuurintegratie alleen door uitproberen te vinden : bij temperatuurintegratie moet planttemperatuur leidend zijn
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)12. - p. 28 - 29.
  teelt onder bescherming - temperatuur - regulatie - plantenontwikkeling - plantkunde - glastuinbouw - protected cultivation - temperature - regulation - plant development - botany - greenhouse horticulture
  De plant kan veel meer temperatuurschommelingen aan dan we vaak denken. Toch is theoretische achtergrond nuttig voor meer inzicht. Maar uitproberen – in onderzoek of praktijk – blijft toch de enige manier om de grenzen van de integratie te vinden
  'Wat groeit en bloeit en nog altijd boeit'
  Plas, L.H.W. van der - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Wageningen UR - 28
  plantenfysiologie - plantkunde - openbare redes - plant physiology - botany - public speeches
  Searching for species, relationships and resistance in Solanum section Petota
  Jacobs, M.M.J. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Marc Sosef; Richard Visser, co-promotor(en): Ben Vosman; Ronald van den Berg. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085852049 - 187
  solanum - taxonomie - plantkunde - taxa - soorten - moleculaire taxonomie - biosystematiek - fylogenetica - ziekteresistentie - phytophthora infestans - genexpressieanalyse - solanum - taxonomy - botany - taxa - species - molecular taxonomy - biosystematics - phylogenetics - disease resistance - phytophthora infestans - genomics
  Ressources végétales de l'Afrique tropicale 11(1) : Plantes médicinales 1
  Schmelzer, G.H. ; Gurib-Fakim, A. ; Arroo, R. ; Bosch, C.H. ; Ruijter, A. de; Simmonds, M.S.J. ; Lemmens, R.H.M.J. ; Oyen, L.P.A. - \ 2008
  Wageningen [etc.] : Foundation PROTA [etc.] (Plant resources of tropical Africa 11(1)) - ISBN 9789057822063 - 869
  medicinale planten - soorten - taxonomie - biologische naamgeving - plantengeografie - plantkunde - tropisch afrika - medicinal plants - species - taxonomy - biological nomenclature - phytogeography - botany - tropical africa
  Plant Resources of Tropical Africa 11(1) : Medicinal plants 1
  Schmelzer, G.H. ; Gurib-Fakim, A. ; Arroo, R. ; Bosch, C.H. ; Ruijter, A. de; Simmonds, M.S.J. ; Lemmens, R.H.M.J. ; Oyen, L.P.A. - \ 2008
  Wageningen [etc.] : PROTA Foundation [etc.] (Plant Resources of Tropical Africa 11(1)) - ISBN 9789057822049 - 790
  medicinale planten - soorten - taxonomie - biologische naamgeving - plantengeografie - plantkunde - tropisch afrika - medicinal plants - species - taxonomy - biological nomenclature - phytogeography - botany - tropical africa
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.