Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 64

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==boxes
  Check title to add to marked list
  Changes in the distribution of the North Sea plaice - Pleuronectes platessa -
  Hoppe, M. van; Rijnsdorp, A.D. ; Keeken, O.A. van - \ 2004
  onbekend : RIVO Biologie en Ecologie (Internal report / IMARES Wageningen UR 04.023) - 35
  mortaliteit - ruimtelijke verdeling - verandering - dozen - discards - mortality - spatial distribution - change - boxes
  The North Sea flatfish fisheries generate considerable numbers of discards, especially of plaice (Pleuronectes platessa). Their survival is very low. To reduce discard mortality, a partially closed area was established (“plaice box”) in 1989. The beam trawl fishery in this area was prohibited for vessels larger than 300 hp. Because the Plaice Box encompassed the major nursery grounds of North Sea plaice, it was expected that, at the same rate of exploitation, the introduction of the plaice box would enhance recruitment, yield and spaw-ning stock biomass. During an evaluation of the plaice box in 1999, it became clear that since 1989, the yield and spawning stock biomass had declined by about 40%. A possible explanation for this decline is that there has been a shift in the spatial distribution of North Sea plaice. It is possible that the young undersized plaice inhabit places further away from the coast so that the plaice box is not offering as much protection against discarding as originally supposed. The results showed that the spatial distribution of plaice has indeed changed in time.
  Sering : onderstam speelt hoofdrol in succes
  Ruesink, D. ; Aendekerk, T.G.L. - \ 2001
  De Boomkwekerij 14 (2001)25/26. - ISSN 0923-2443 - p. 19 - 19.
  syringa - containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - forceren van planten - snijbloemen - houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - cut flowers - syringa - ornamental woody plants - containers - boxes - tubes - pots - pot culture - forcing - rootstocks
  De containerteelt van treksering.
  Nauwkeurig mesten voorkomt bruingepunte 'Ellwoodii'
  Aendekerk, T.G.L. ; Ruesink, D. - \ 2001
  De Boomkwekerij 14 (2001)17. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 17.
  houtachtige planten als sierplanten - chamaecyparis - compost - groeimedia - containers - dozen - plantpotten - potcultuur - ph - plantenvoeding - elektrische geleiding - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - ornamental woody plants - chamaecyparis - composts - growing media - containers - boxes - pots - pot culture - ph - plant nutrition - electrical conductance - fertilizers - fertilizer requirement determination
  Bemestingsadvies voor de teelt van Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' met als doel het voorkomen van bruine punten. De pH heeft een grote invloed op het voorkòmen van bruine puntjes bij 'Ellwoodii'. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Drempelwaarden voor EC-waarde, Na-, Cl- en SO4 gehalte voor Chamaecyparis lawsonia 'Ellwoodii'; 2) Samenstelling van voedingsoplossing voor het bijmesten van Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' in pot in mmol/l voedingsoplossing; 3) Waardering analysecijfers van de potgrond (mmol / lL) in 1:1,5 volume extract. Bij de waarderingen laag en vrij laag: met een hogere mestconcentratie bijmesten. Vrij hoog en hoog: de mestconcentratie verlagen; 4) Meststoffen dosering in EC-waarde (mS) voor Chamaecyparis lawsoniana''Ellwoodii' exclusief ballastzouten.
  Type kluitplant bepaalt teeltsucces
  Vlaswinkel, M.E.T. - \ 1998
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)2. - ISSN 1385-5298 - p. 29 - 31.
  containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - brassica oleracea var. gemmifera - spruitjes - wortels - boxes - tubes - pots - pot culture - yield increases - yield losses - yields - brussels sprouts - roots
  Beschrijving van het intern transport bij potplantenbedrijven met rolcontainers
  Annevelink, E. ; Voort, H.L.J. van der - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 95-10) - 47
  dozen - containers - transporteerapparatuur - laders - potplanten - plantpotten - kweektafels - loswerktuigen - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - boxes - conveyors - loaders - pot plants - pots - staging - unloaders - indoor culture - outdoor culture
  Toepassing van pluggenteelt in de teelt van gezaaid bosplantsoen van Pseudotsuga menziesii en Pinus sylvestris
  Joustra, M.K. - \ 1995
  Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 29) - 35
  dozen - containers - nederland - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - plantenvermeerdering - onderzoek - zaden - sporen - slangen (buizen) - boxes - netherlands - ornamental woody plants - pot culture - pots - propagation - research - seeds - spores - tubes
  Onderzoek naar ter plaatse zaaien van radicchio rosso
  Wijk, C.A.P. van; Lighthart, J. ; Jeurissen, J.G.M. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 55 - 62.
  dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - beplanten - potcultuur - plantpotten - zaaien - verplanten - slangen (buizen) - boxes - chicory - planting - pot culture - pots - sowing - transplanting - tubes
  Proeven zijn uitgevoerd ter vergelijking van ter plaatse zaaien en teelt in perspotten bij radicchio rosso. Het voornaamste doel daarbij was de terugdringing van de randaantasting
  Mechanisatie en recirculatie in de pot- en containerteelt : een economische analyse
  Spenkelink, H. - \ 1994
  Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 26) - 93
  dozen - bedrijven - conservering - containers - economie - ondernemingen - milieu - agrarische bedrijfsvoering - hydrocultuur - bedrijfsvoering - natuurlijke hulpbronnen - potcultuur - plantpotten - productiekosten - bescherming - kwaliteit - recycling - herstel - hulpbronnengebruik - duurzaamheid (sustainability) - technologie - slangen (buizen) - afvalverwerking - afval - bedrijfseconomie - boxes - businesses - conservation - economics - enterprises - environment - farm management - hydroponics - management - natural resources - pot culture - pots - production costs - protection - quality - rehabilitation - resource utilization - sustainability - technology - tubes - waste treatment - wastes - business management
  Orientatie op effecten van de klimaatsfactoren licht, temperatuur en luchtvochtigheid op de groei van boomkwekerijgewassen in pot
  Joustra, M.K. - \ 1994
  Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek nr. 25) - 39
  dozen - containers - groei - houtachtige planten als sierplanten - plantenontwikkeling - potcultuur - plantpotten - stress - slangen (buizen) - fysische factoren - boxes - growth - ornamental woody plants - plant development - pot culture - pots - tubes - physical factors
  Het voorkomen van inkapselen van potgrond bij gebruik van kluitplanten bij knolselderij
  Schoneveld, J.A. ; Zwart - Roodzant, M.H. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 247 - 254.
  apium graveolens var. rapaceum - dozen - knolselderij - containers - plantenontwikkeling - plantenfysiologie - potcultuur - plantpotten - wortels - slangen (buizen) - boxes - celeriac - plant development - plant physiology - pot culture - pots - roots - tubes
  De opkweek van planten vindt vanwege het mechanisch planten plaats in perspotten. De grond van de kluit wordt door de wortels ingekapseld. Dit geeft problemen bij de verwerkende industrie. Doel van het onderzoek is de opkweekmethode zodanig te wijzigen dat de potgrond niet ingekapseld wordt
  Pot- en containerteelt in de boomkwekerij
  Zwaan, A.G. van der; Spenkelink, H. ; Wilms, G.J. - \ 1992
  Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 16) - 126
  dozen - containers - bosbomen - bosbouw - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - forest trees - forestry - ornamental woody plants - pot culture - pots - tubes
  Pot- en containerteelt in de boomkwekerij
  Zwaan, A.G. van der; Spenkelink, H. ; Wilms, G.J. - \ 1991
  Den Haag etc. : LEI-DLO [etc.] (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 79) - ISBN 9789052421223 - 125
  containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - houtachtige planten als sierplanten - bosbouw - bosbomen - boxes - tubes - pots - pot culture - ornamental woody plants - forestry - forest trees
  Perspectieven papierkluitplant bij witlof in de extra vroege trek = Perspectives of paperpots in the very early forcings of witloof chicory
  Kruistum, G. van; Pijnenburg, H.C.H. ; Schroeen, G.J.M. - \ 1990
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 146 - 154.
  dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - forceren van planten - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - jaarrondproductie - boxes - chicory - forcing - pot culture - pots - tubes - all-year-round production
  De teelt van witlof is een jaarrondteelt geworden. Zodoende moet men het hele jaar door kunnen beschikken over forceerbare wortels. De teelt hiervan wordt besproken
  Guzmania en Spathiphyllum op verwarmde tabletten
  Vogelezang, J. ; Berg, T. van den - \ 1990
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 87) - 37
  dozen - containers - verwarming - potplanten - plantpotten - grondverwarming - zonne-energieverwarming - kweektafels - guzmania - spathiphyllum - binnen kweken (van planten) - boxes - heating - pot plants - pots - soil heating - solar heating - staging - indoor culture
  Bedrijfseconomische evaluatie tabletverwarming
  Benninga, J. ; Velden, N.J.A. v.d.; Vogelezang, J. - \ 1990
  Aalsmeer etc. : PBN [etc.] (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 94) - 27
  dozen - bedrijven - containers - economie - ondernemingen - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvoering - potplanten - plantpotten - kweektafels - bedrijfseconomie - binnen kweken (van planten) - boxes - businesses - economics - enterprises - farm management - management - pot plants - pots - staging - business management - indoor culture
  Teeltvervroeging bij suikerbieten door uitplanten
  Smit, A.L. ; Floot, H.W.G. ; Geelen, P.M.T.M. - \ 1989
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 50 - 58.
  beta vulgaris - dozen - containers - potcultuur - plantpotten - suikerbieten - slangen (buizen) - boxes - pot culture - pots - sugarbeet - tubes
  Vergelijking kluitplanten losse plant bij witte bewaarkool
  Moel, C. de - \ 1987
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 203 - 208.
  dozen - brassica oleracea var. capitata - containers - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - pot culture - pots - tubes
  Onkruidbestrijding in uitgeplante witlof, oogst 1986
  Jonkers, J. - \ 1987
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 226 - 227.
  dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - herbiciden - gewasbescherming - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - chicory - herbicides - plant protection - pot culture - pots - tubes
  Teeltmethoden en inwendig vuil bij prei
  Kruistum, G. van - \ 1987
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 227 - 229.
  allium porrum - dozen - containers - teelt - cultuurmethoden - preien - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - cultivation - cultural methods - leeks - pot culture - pots - tubes
  Gebruik van kluitplanten bij knolselderij
  Neuvel, J.J. ; Alblas, J. ; Versluis, H.P. - \ 1987
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 235 - 242.
  apium graveolens var. rapaceum - dozen - knolselderij - containers - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - celeriac - pot culture - pots - tubes
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.