Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Optreden van suzuki-fruitvlieg in zachtfruit in 2014 : Technische rapportage van de waarnemingen
  Helsen, H.H.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 20
  fruitteelt - gewasbescherming - drosophila suzukii - kersen - monitoring - bewaarziekten - pruimen - aardbeien - frambozen - bramen - bessen - fruit growing - plant protection - drosophila suzukii - cherries - monitoring - storage disorders - plums - strawberries - raspberries - blackberries - berries
  In 2014 trad in alle belangrijke zachtfruitgewassen schade op door suzuki-fruitvlieg. Daarbij was opvallend dat telers de beginnende aantasting vaak niet opmerkten. Deels hing dit samen met de onbekendheid van telers in 2014 met het schadebeeld. Verder bleek uit de waarnemingen in kersenboomgaarden, dat lokvallen geen betrouwbaar hulpmiddel waren om de aanwezigheid van lage aantallen suzuki-fruitvliegen vast te stellen. De lage initiële aantastingsniveaus leidden enkele generaties later vaak tot een explosie van suzuki-fruitvlieg in het gewas. Een vroegtijdige herkenning van de aanwezigheid van suzuki-fruitvlieg is dan ook belangrijk. De ontwikkeling van betere technieken voor monitoring is daarom een must. Daarnaast is instructie van telers belangrijk. In het project is hieraan veel aandacht besteed, onder meer in de vorm van instructiebijeenkomsten en de verspreiding van instructiemateriaal
  Checklist and distribution data of Dutch brambles (Rubus L. subgenus Rubus) = Naamlijst en verspreidingsgegevens van de Nederlandse bramen (Rubus L. subgenus Rubus)
  Beek, B. van de; Bijlsma, R.J. ; Haveman, R. ; Meijer, K. ; Ronde, I.D. ; Troelstra, A. ; Weeda, E.J. - \ 2014
  Gorteria 36 (2014)4-6. - ISSN 0017-2294 - p. 108 - 171.
  bramen - rubus loganobaccus - plantengeografie - soortendiversiteit - blackberries - rubus loganobaccus - phytogeography - species diversity - rosaceae
  In Noordwest-Europa is de taxonomie van bramen (Rubus.L. subgenus Rubus) goed op orde en de verspreiding van bramen in de verschillende landen goed bekend dankzij herbarium- en veldonderzoek vanaf de jaren 1970. In Nederland dateert onderzoek aan bramen pasvan na 1900 met een actieve periode na de Tweede Wereldoorlog. Dit resulteerde in 1956 in de Rubi Neerlandici door W. Beijerinck, een overzicht gebaseerd op de kunstmatig soortsopvatting van H. Sudre (Rubi Europae; 1908-1913). Het moderne, op typemateriaal en veldwerk gebaseerde onderzoek startte begin jaren 1970 en resulteerde in de decennia erna tot de herkenning en beschrijving van tal van nieuwe regionale soorten en nieuwe namen voor verkeerd geïnterpreteerde soorten.
  Onderzoek aan het seksferomoon van de bramenbladgalmug
  Helsen, H.H.M. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2011-08) - 9
  dasineura - bramen - frambozen - feromonen - feromoonvallen - plantenplagen - dasineura - blackberries - raspberries - pheromones - pheromone traps - plant pests
  Recent zijn onderzoekers in Groot Brittanië er in geslaagd om het seksferomoon van de bramenbladgalgmug na te maken. Voor het onderzoek werden in Nederland vele duizenden muggen verzameld. Met het ontdekte feromoon wordt nu een val ontwikkeld, waarmee de mannetjes van de bramenbladgalmug kunnen worden gevangen.
  Bestrijding bramenbladgalmug met nematoden, roofkevers en roofmijten
  Wenneker, M. - \ 2007
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit
  dasineura - resseliella theobaldi - rubus fruticosus - bramen - rubus idaeus - frambozen - kleinfruit - fruitteelt - biologische bestrijding - roofmijten - coleoptera - nematoda - plantenziektebestrijding - plantenplagen - dasineura - resseliella theobaldi - rubus fruticosus - blackberries - rubus idaeus - raspberries - small fruits - fruit growing - biological control - predatory mites - coleoptera - nematoda - plant disease control - plant pests
  Doel van dit onderzoek is om de werkzaamheid van drie aaltjespreparaten op de larven van de bramenbladgalmug en de frambozenschorsgalmug te toetsen onder kunstmatige omstandigheden. Daarnaast wordt onderzocht of de larven met roofkevers en roofmijten bestreden kunnen worden.
  Rassenproeven met zwarte en rode bessen op praktijkbedrijven in 2005
  Oosten, A.A. van; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2006
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Fruit (PPO nr. 2006-03) - 14
  rubus fruticosus - ribes rubrum - bramen - rode aalbessen - rassenproeven - toegepast onderzoek - nederland - rubus fruticosus - ribes rubrum - blackberries - red currants - variety trials - applied research - netherlands
  PPO onderzoekt middelen tegen bramengalmijt
  Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)9. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  kleinfruit - bramen - rubus fruticosus - plantenplagen - insecten - aceria - pesticiden - insecticiden - gewasopbrengst - opbrengsten - small fruits - blackberries - rubus fruticosus - plant pests - insects - aceria - pesticides - insecticides - crop yield - yields
  Verslag van onderzoek naar het effect van verschillende behandelingen tegen de bramengalmijt (Aceria essigi) op bladstand, percentage rode/bonte vruchten en het vruchtgewicht
  PPO-onderzoek houtig kleinfruit in 2003 = PPO research on woody small fruits in 2003
  Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2004
  De Fruitteelt 94 (2004)1. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  kleinfruit - bramen - rubus fruticosus - rode aalbessen - ribes rubrum - frambozen - plantenziekteverwekkende schimmels - onderstammen - insecten - marketing - snoeien - small fruits - blackberries - rubus fruticosus - red currants - ribes rubrum - raspberries - plant pathogenic fungi - rootstocks - insects - marketing - pruning
  Het onderzoek houtig kleinfruit in 2003 richtte zich op: bestrijden van de bramengalmijt (oorzaak van rodevruchtziekte bij braam), invloed van snoeimethode op opbrengsten bij rode bes, effect van calcium- en stikstofbemesting op de steelkleur, rassenonderzoek naar bruikbaarheid voor de mechanische oogst, taksterfte bij bes en markting van de framboos
  Phytomonitoring naar de oorzaak van pseudo-rode-vruchtziekte bij braam : verslag van het bramenproject 210177 in 2001
  Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Zuidam, C.A. van; Eck, A.G. van - \ 2002
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-14) - 29
  rubus fruticosus - bramen - mijten - acalitus essigi - monitoring - mijtenbestrijding - nederland - rubus fruticosus - blackberries - mites - acalitus essigi - monitoring - mite control - netherlands
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw
  Geschiktheid van enkele bramenrassen (oogst 1978, 1979 en 1980) voor industriele verwerking op lichte siroop en tot diepvries
  Kok, J. - \ 1981
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2200) - 5
  bramen - voedselbewaring - voedingsmiddelen - fruit - nederland - blackberries - food preservation - foods - fruit - netherlands
  Beproeving van framboze- en bramerassen voor industriele verwerking
  Rol, W. ; Kok, J. - \ 1980
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2138) - 9
  bramen - voedselbewaring - voedingsmiddelen - fruit - vruchtensappen - prestatieniveau - kwaliteit - frambozen - rubus idaeus - groentesappen - blackberries - food preservation - foods - fruit - fruit juices - performance - quality - raspberries - rubus idaeus - vegetable juices
  In samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp werden een aantal framboze- en bramerassen onderzocht op geschiktheid voor vruchten op siroop en als diepvriesprodukt. De frambozen zijn ook tot jam verwerkt. Naderhand vond een sensorische kwaliteitsbeoordeling plaats welke door medewerkers van genoemd proefstation en het Sprenger Instituut werd uitgevoerd. In dit rapport zijn de resultaten vermeld alsmede verdere bijzonderheden
  De teelt van bramen
  Oosten, A.A. van - \ 1972
  Wilhelminadorp : Proefstation voor de Fruitteelt (Voorlichtingsuitgave kleinfruit no. 1) - 10
  bramen - fruitteelt - rubus fruticosus - teelthandleidingen - kleinfruit - rassen (planten) - blackberries - fruit growing - rubus fruticosus - cultivation manuals - small fruits - varieties
  Teelthandleiding met onder andere aanvoer, prijs en export overzicht van 1961 tot 1970. De rassen het hoofdras Himalaya, Thornless Evergreen, Smoothstem en Thornfree.
  Onderzoek naar de kostprijzen van bessen frambozen, bramen en kersen
  Anonymous, - \ 1946
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 45)
  bessen - kersen - frambozen - bramen - kosten - prijzen - nederland - berries - cherries - raspberries - blackberries - costs - prices - netherlands
  Kostprijsberekeningen van bessen frambozen, bramen en kersen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.