Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Genetische variatie in de Nederlandse populatie Brandrode runderen : analyse en beleidsadvies
  Hulsegge, B. ; Windig, J.J. ; Hiemstra, S.J. ; Hoving, A.H. - \ 2013
  Lelystad : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport 27) - 22
  brandrode - rundveerassen - stieren - inteelt - genetische bronnen van diersoorten - zeldzame rassen - deep red cattle - cattle breeds - steers - inbreeding - animal genetic resources - rare breeds
  Het Brandrode rund is een zeldzaam Nederlands runderras. In 2007 heeft CGN de populatie Brandrode runderen geanalyseerd. In vervolg op het onderzoek uit 2007 is afgesproken dit onderzoek te herhalen met de data van 2012. Het doel van het onderzoek van 2007 was het in kaart brengen van de situatie van het Brandrode rund en het aandragen van bouwstenen voor een goed genetisch beheer. Op verzoek van het stamboek heeft CGN de situatie opnieuw geanalyseerd men aanvullende gegevens uit 2012 en zijn adviezen geformuleerd voor het fokbeleid. In dit verslag worden de uitkomsten van de analyse en het daarop gebaseerd beleidsadvies en paringsadvies beschreven.
  Genetisch management van het Brandrode rund
  Windig, J.J. ; Hoving, A.H. - \ 2011
  Lelystad : Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN rapport / Centrum voor Genetische Bronnen Nederland 19) - 18
  brandrode - genetische diversiteit - genetische analyse - genetische bronnen van diersoorten - inteelt - veredelingsprogramma's - deep red cattle - genetic diversity - genetic analysis - animal genetic resources - inbreeding - breeding programmes
  Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de (genetische) situatie van het Brandrode rund en het aandragen van bouwstenen voor een goed genetisch beheer. Het belangrijkste probleem is dat er relatief veel dieren met onbekende afstamming in de populatie zijn. Om dit probleem te ondervangen zijn DNA-bepalingen gebruikt. Het aantal reeds aanwezige DNA-bepalingen is op verzoek aangevuld met extra bepalingen. Als gevolg hiervan is het mogelijk gebleken de situatie met betrekking tot verwantschap en inteelt redelijk betrouwbaar in kaart te brengen. De inteelttoename in de Brandroden was tot 2005 hoog. Een goed teken bij Brandroden is dat er relatief veel stieren in gebruik zijn. Er zijn mogelijkheden om de intteelttoename te beperken, met name door gebruik te maken van relatief onverwante stieren. Stieren in de genenbank blijken belangrijk ter ondersteuning van de diversiteit. Met behulp van de optimale contributie methode zijn de stieren gerangschikt op hun bruikbaarheid om inteelt te verminderen.
  Deep Red cattle
  Haas, Y. de; Hoving, A.H. ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Bohte-Wilhelmus, D.I. ; Sulkers, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2009
  rundveerassen - rundveehouderij - rassen (dieren) - zeldzame rassen - brandrode - cattle breeds - cattle husbandry - breeds - rare breeds - deep red cattle
  Brochure over het brandrode ras. Diverse onderrassen worden besproken en ook wordt een demografische analyse gemaakt
  Revival runderrassen?
  Hiemstra, S.J. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)2. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  rundveehouderij - zeldzame rassen - rassen (dieren) - genetische bronnen van diersoorten - roodbont maas-rijn-ijsselvee - groninger blaarkop - brandrode - cattle husbandry - rare breeds - breeds - animal genetic resources - meuse-rhine-yssel - groningen white headed - deep red cattle
  De belangstelling voor onze Nederlandse runderrassen neemt toe. Tegelijkertijd zijn deze rassen kwetsbaar. Want, wie zorgt ervoor dat unieke runderrassen in stand blijven? Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) coördineert het 3-jarige EU-project met de naam EURECA (Towards selfsustainability of EUropean REgional CAttle breeds). Binnen dit project zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart gebracht van de Groninger Blaarkop, MRIJ en het Brandrode rund
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.