Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Populatieanalyse Groninger Paard
  Hoving, A.H. ; Vernooij, Kelly ; berg, Rozemarijn van den; Windig, Jack - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
  paardenrassen - nederland - fokdoelen - groninger paard - populaties - genetica - inteelt - verwantschap - genenbanken - horse breeds - netherlands - breeding aims - groningen horse - populations - genetics - inbreeding - kinship - gene banks
  We prijzen Nederlandse paardenrassen zoals het Groninger paard niet alleen omdat ze onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed zijn maar ook vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbare karakter. Helaas is de populatie klein. Dan is een goed doordacht fokbeleid nodig voor het behoud van genetische diversiteit en een gezonde populatie
  Fokkerij nieuwe strategie zonder quotum
  Veerkamp, Roel - \ 2015
  animal breeding - cattle - breeding aims - animal breeding methods - selection - mating - animal genetics
  Registreren: meten is weten!
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
  rassen (dieren) - dierveredeling - selectie - registratie - selectief fokken - fenotypen - fokdoelen - stamboeken - databanken - breeds - animal breeding - selection - registration - selective breeding - phenotypes - breeding aims - herdbooks - databases
  Om te kunnen selecteren op bepaalde kenmerken moeten deze ‘meetbaar’
  zijn en worden geregistreerd. Pas dan wordt zichtbaar of er echte
  verbeteringen richting fokdoel worden bereikt in volgende generaties.
  In dit tweede artikel lichten we toe waarom het belangrijk is om goed
  te registeren en hoe een gedegen registratiesysteem eruitziet.
  Het hoe en waarom van een fokprogramma
  Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
  kenmerken - dierveredeling - rassen (dieren) - fokwaarde - fokdoelen - selectiecriteria - traits - animal breeding - breeds - breeding value - breeding aims - selection criteria
  Voor velen van u zal het herkenbaar zijn: verknocht zijn aan een dier om zijn of haar uiterlijk en gedrag. Juist deze kenmerken die horen bij een bepaald ras, wilt u behouden en optimaliseren wanneer u gaat fokken. Verstandig fokken binnen een ras vraagt naast enige kennis van erfelijkheidsleer om het systematisch nalopen van een aantal foktechnische stappen. Deze stappen, die samen het fokprogramma bepalen, komen vanaf dit nummer van Zeldzaam Huisdier in 2015 aan bod.
  Een onderzoek naar erfelijke gebreken bij rashonden en lookalikes
  Wageningen UR Wetenschapswinkel, - \ 2014
  Wetenschapswinkel Wageningen UR
  honden - hondenrassen - huisdieren - gezelschapsdieren - dierenwelzijn - diergezondheid - genetische stoornissen - dierveredeling - fokdoelen - dogs - dog breeds - domestic animals - pets - animal welfare - animal health - genetic disorders - animal breeding - breeding aims
  De Stichting Dier & Recht stelt op haar website dat consumenten beter een hond van een kruising uit het asiel kunnen halen, dan voor veel geld een rashond kopen. Rashonden lijken vaker een erfelijk gebrek te hebben, maar is dat echt zo en lopen rashonden dezelfde risico’s als lookalikes?
  Randvoorwaarden behoud Nederlands Landvarken : van enthousiasme naar actie!
  Hoving-Bolink, Rita - \ 2014
  pig breeds - rare breeds - dutch landrace - breeds - pig breeding - pig farming - herdbooks - breeding aims
  Het fokken van een gezonde rashond
  Oldenbroek, Kor - \ 2014
  animal breeding - dog breeds - animal health - dogs - domestic animals - animal welfare - inbreeding - genetic disorders - breeding aims - pets
  Fokken op welzijn
  Hoving-Bolink, Rita - \ 2013
  animal breeding - animal welfare - animal health - animal production - breeding aims - animal breeding methods - sheep farming - poultry farming
  Quickscan van de gegevensverzameling voor duurzaamheid in de veehouderij
  Napel, J. ten; Engelsma, K.A. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 715) - 35
  dierveredeling - duurzaamheid (sustainability) - veehouderij - fokdoelen - dierenwelzijn - diergezondheid - rundvee - varkens - hennen - gegevens verzamelen - animal breeding - sustainability - livestock farming - breeding aims - animal welfare - animal health - cattle - pigs - hens - data collection
  Utilising monitoring for sustainability in breeding of farm animals.
  Stand van zaken fokprogramma voor kortere staarten bij drie schapenrassen met een ontheffing op het coupeerverbod
  Windig, J.J. ; Napel, J. ten; Hoving, A.H. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 656) - 13
  schapen - dierenwelzijn - couperen van de staart - schapenhouderij - schapenrassen - dierveredeling - selectief fokken - fokwaarde - fokdoelen - sheep - animal welfare - docking - sheep farming - sheep breeds - animal breeding - selective breeding - breeding value - breeding aims
  Three sheep breeds exempted from the ban on tail docking have set up breeding value estimation for shorter tails. Their breeding policy needs to be extended further in order to realise shorter tails in practice.
  Melkveefokkerij wil robuustere koeien
  Nauta, W.J. - \ 2011
  In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 38 - 39.
  melkvee - melkveehouderij - dierveredeling - fokdoelen - biologische landbouw - biologisch-dynamische landbouw - kunstmatige inseminatie - ki stieren - weerstand - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - breeding aims - organic farming - biodynamic farming - artificial insemination - ai bulls - resistance
  Robuuste koeien wil de biologische melkveehouderij. Onderzoek en praktijk trekken hierin gezamenlijk op. Steeds meer veehouders zetten eigen fokstieren in en er is een biologisch Bio-KI opgezet.
  Low Input Breeds: search for ideal laying hen for free range and organic systems
  Leenstra, F.R. ; Maurer, V. ; Bestman, M.W.P. ; Zeltner, E. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Sambeek, F. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2011
  In: Proceedings 7th European Symposium on Poultry Genetics, Peebles, Scotland, UK, 5 - 7 October, 2011. - - p. 38 - 40.
  dierveredeling - biologische landbouw - low input landbouw - hennen - eierproductie - fokdoelen - pluimveehouderij - animal breeding - organic farming - low input agriculture - hens - egg production - breeding aims - poultry farming
  Powerpointpresentatie over onderzoek naar de fok van de ideale leghen voor biologische systemen en systemen met vrije uitloop.
  Themadag: Hoe uniek is een ras?
  Oldenbroek, J.K. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR etc. - 13
  zeldzame rassen - dierveredeling - fokdoelen - fokverenigingen - genetische bronnen - rare breeds - animal breeding - breeding aims - breeders' associations - genetic resources
  Het doel van de lezingen is om informatie te verschaffen over hoe onderscheidend rassen zijn. In hoeverre zijn rassen genetisch of in uiterlijk verschillend? Onderzoekers geven uitleg over genetische aspecten en een aantal rasverenigingen licht hun fokbeleid toe. De themadag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de fokkerij en in de genetische achtergrond van zeldzame rassen, in het bijzonder leden en bestuurders van rasverenigingen, stamboeken en speciaalclubs
  Wenselijkheid en mogelijkheden voor het fokken van hoornloze koeien : fase 2 = Desirability and opportunities for breeding polled cattle : phase 2
  Windig, J.J. ; Hoving-Bolink, A.H. ; Veerkamp, R.F. - \ 2010
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 346) - 27
  rundveehouderij - rundvee - onthoornen - dierenwelzijn - fokdoelen - cattle husbandry - cattle - dehorning - animal welfare - breeding aims
  Alternatives for dehorning are being sought in a set up of a breeding program taking into account demands of farmers, breeding organizations and society. This entailed balancing the speed of fixation of polledness, genetic gain in other traits and inbreeding rates. Risks have been investigated and several scenario's will be presented.
  Boeren moeten een grotere invloed nemen op het fokbeleid (interview met Roel Veerkamp)
  Hogenkamp, W. ; Veerkamp, R.F. - \ 2009
  Boerderij 94 (2009)14. - ISSN 0006-5617 - p. E6 - E7.
  koeien - fokdoelen - rassen (dieren) - veehouderij - cows - breeding aims - breeds - livestock farming
  Interview met Roel Veerkamp van ASG, Animal Science Group. Veerkamp geeft zijn visie op de fokkerij van de laatste jaren en die van de toekomst. De Nederlandse Veehouderij Organisatie (NVO) moet volgens Veerkamp meer aandacht besteden aan het fokdoel, meer toekomstgericht denken. "Je moet 15 jaar vooruit proberen te kijken", aldus Veerkamp
  Farming strategies in organic dairy farming: Effects on breeding goal and choice of breed. An explorative study
  Nauta, W.J. ; Baars, T. ; Saatkamp, H.W. ; Weenink, D. ; Roep, D. - \ 2009
  Livestock Science 121 (2009)2-3. - ISSN 1871-1413 - p. 187 - 199.
  biologische landbouw - melkvee - melkveehouderij - bedrijfssystemen - fokdoelen - rassen (dieren) - kruisingsfokkerij - organic farming - dairy cattle - dairy farming - farming systems - breeding aims - breeds - crossbreeding - farmers - welfare - traits
  Organic farming principles give rise to multifunctionality: different activities are combined at farm level to create ecological and economic synergies. These principles do however allow for different operationalisations and different farm development strategies, for example with regard to the use of external inputs or the decision whether or not to use advanced breeding technologies such as artificial insemination. Maintaining and improving diversity are therefore characteristic to organic farming. Since organic farming took off in the early 1990 s, many specialised dairy farms which tend to be more mono-functional in nature, have converted to organic, adding a new farming strategy to the diverse collection of farming strategies in organic dairy farming. All these farming strategies actually create different organic production environments for cows, which might result in different demands on selective breeding and breeding technology. This differential demand was explored in a survey, among 151 organic dairy farmers, on general farm strategy, milk production, breeding goal, choice of breed and approach to reproduction. Farmers were divided into one of two groups on each of three strategic options: a) diversification in farm business¿Specialised Dairy Farming vs. Multifunctional Farming; b) intensity of milk production¿Low Input vs. High Input Farming and c) naturalness of breeding¿Farming with Artificial Insemination vs. Farming with Natural Service
  Een koe als Breezewood Patsy is mijn fokdoel
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  melkveebedrijven - melkveehouderij - dierveredeling - fokdoelen - biologisch-dynamische landbouw - verbetering van de veestapel - dairy farms - dairy farming - animal breeding - breeding aims - biodynamic farming - herd improvement
  Anne Koekkoek heeft een sterke interesse voor fokkerij. Hij heeft dit door de jaren heen sterk ontwikkeld en richting gegeven naar een eigen fokbeleid voor zijn bedrijf. Deze is gebaseerd op een lange levensproductie, hetgeen goed aansluit op zijn extensief biologisch-dynamisch graslandbedrijf. Hij wil koeien hebben die lang meegaan, goede gehalten hebben en voldoende bespiering.
  Fokdoel sterker richten op kostenbesparing: beperk de toename in lichaamsgewicht.
  Steverink, M.H.A. ; Groen, A.F. ; Arendonk, J.A.M. van; Berentsen, P.B.M. - \ 1994
  Veeteelt 11 (1994). - ISSN 0168-7565 - p. 78 - 80.
  dierveredeling - melkvee - melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - massa - rentabiliteit - gewicht - toekomst - fokdoelen - animal breeding - dairy cattle - dairy farming - farm results - mass - profitability - weight - future - breeding aims
  Prognoses voor het fokdoel rond het jaar 2000
  Definitie van het fokdoel in relatie tot de produktieomstandigheden.
  Groen, A.F. - \ 1988
  Veeteelt (1988). - ISSN 0168-7565 - p. 566 - 568.
  dierveredeling - melkvee - melkveehouderij - verbetering - weerstand - fokdoelen - animal breeding - dairy cattle - dairy farming - improvement - resistance - breeding aims
  Sinds de invoering van de superheffing is de vraag in hoeverre het fokdoel afgestemd moet worden op de nieuwe situatie in toenemende mate actueel
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.