Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 166

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kringlooplandbouw - Robuuste Teelt veehouderij
  Veerkamp, R.F. - \ 2020
  Wageningen University & Research
  circular agriculture - livestock farming - cows - breeds - Groningen White Headed - rare breeds
  In deze video is hoogleraar Fokkerijsystemen Roel Veerkamp in gesprek met Maurits Tepper, die Groningse Blaarkoppen houdt, over robuuste koeienrassen. Welke koe robuust is, hangt volgens hen af van het hele bedrijfssysteem, niet alleen van de eigenschappen van de koe.
  Verwantschap en inteelt bij de Groninger blaarkop
  Oldenbroek, K. ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
  rundvee - melkproductie - vleesproductie - groninger blaarkop - rassen (dieren) - dubbel-doel rassen - verwantschap - inteelt - zeldzame rassen - nageslachtproductie - rundveerassen - cattle - milk production - meat production - groningen white headed - breeds - dual purpose breeds - kinship - inbreeding - rare breeds - progeny production - cattle breeds
  Sinds de vorming van de rundveestamboeken in 1874 wordt de
  Groninger blaarkop als een apart ras beschouwd. Van oudsher werd
  het ras voornamelijk gefokt in Groningen en in Zuid- en Noord-
  Holland als een echt dubbeldoelras: geschikt voor melk- en vleesproductie.
  Hoe staat het ras er nu voor qua verwantschap en inteelt?
  Wat is erfelijkheid?
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, Kor - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 12.
  heritability - rassen (dieren) - dierveredeling - dna - eigenschappen - spermatozoön - eicellen - bevruchting - genen - allelen - homozygoten - heterozygoten - mutaties - genetische merkers - heritability - breeds - animal breeding - dna - properties - spermatozoa - ova - fertilization - genes - alleles - homozygotes - heterozygotes - mutations - genetic markers
  Eigenschappen van dieren zijn in meer of mindere mate erfelijk. Ze gaan over van ouders op nakomelingen. Maar ervaren fokkers weten dat in de fokkerij 1+1 geen 2 is. Welke wetmatigheden en welke toevalligheden spelen een rol in de erfelijkheid? Wat heeft het DNA-onderzoek ons daar recentelijk over geleerd en wat kunnen we daarmee?
  De kuddes van Ede, Rheden en Epe-Heerde
  Kruk, M. van der; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, K. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 6 - 9.
  veluws heideschaap - kuddes (flocks) - veluwe - heidegebieden - natuurgebieden - diergezondheid - kenmerken - rassen (dieren) - schapenrassen - veluwe heath sheep - flocks - veluwe - heathlands - natural areas - animal health - traits - breeds - sheep breeds
  Deze keer de schijnwerpers op vier andere kuddes Veluwse heideschapen.
  Die van Ede begrazen al heel lang de Ginkelse en Eder
  hei. De huidige herders, Aart en Henk van den Brandhof, hebben in
  respectievelijk de jaren ‘80 en ‘90 de kuddes overgenomen van hun
  vader Bart. De kudde van Epe-Heerde begraast al meer dan vijftig
  jaar de Renderklipen. Bij de oprichting van de kudde van Rheden in
  de jaren zestig speelde de eigenares van het landgoed Heuvel een
  belangrijke rol.
  Meeste wilde bestuivers buiten boot bij focus op economisch nut
  Kleijn, D. - \ 2015
  Nature Today (2015)18 juni.
  insecten - bestuivers (dieren) - apidae - wilde bijenvolken - bestuiving - biodiversiteit - ecosystemen - stuifmeel - rassen (dieren) - bedreigde soorten - wetenschappelijk onderzoek - soortendiversiteit - insects - pollinators - apidae - wild honey bee colonies - pollination - biodiversity - ecosystems - pollen - breeds - endangered species - scientific research - species diversity
  Insecten leveren een bijdrage aan ecosysteemdiensten vanwege de bestuiving van allerlei gewassen. Maar uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, blijkt dat dat slechts geldt voor een kleine groep algemene soorten. Zeldzame soorten dragen nauwelijks bij aan bestuiving. In het internationale debat over biodiversiteitsbehoud kan de huidige focus op ecosysteemdiensten als argument voor soortbescherming voor zeldzame soorten dus slecht uitpakken.
  Inteelt-scanner voor rashonden
  Windig, Jack - \ 2015
  breeds - animal genetics - kinship - animal breeding - dogs - animal health - animal welfare - genetic disorders - pets
  Zeldzame Nederlandse konijnenrassen in de genenbank
  Hoving, A.H. ; Renes, J. ; Taks, A. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  rassen (dieren) - genetische bronnen van diersoorten - genenbanken - konijnen - zeldzame rassen - dierveredeling - bevruchtingsvermogen - sperma - ingevroren sperma - breeds - animal genetic resources - gene banks - rabbits - rare breeds - animal breeding - fertilizing ability - semen - frozen semen
  In 2014 is van de meeste zeldzame Nederlandse konijnenrassen sperma ingevroren en opgeslagen in de genenbank. Dit kon gerealiseerd worden dankzij samenwerking tussen konijnenfokkers, het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van Wageningen UR (CGN), Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH).
  GReIS en Elda als registratiesystemen voor geitenrassen
  Oldenbroek, J.K. ; Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 16 - 17.
  dierveredeling - rassen (dieren) - zeldzame rassen - geitenrassen - registratie - melkcontrole - computer software - stamboeken - bedrijfsinformatiesystemen - toggenburgergeit - fokwaarde - animal breeding - breeds - rare breeds - goat breeds - registration - milk recording - computer software - herdbooks - management information systems - toggenburg - breeding value
  In een serie artikelen worden de mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen toegelicht. In dit tweede artikel komt eerst GReIS (GeitenRegistratie- en InformatieSysteem) aan de orde en daarna het Elda-systeem.
  Registreren: meten is weten!
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
  rassen (dieren) - dierveredeling - selectie - registratie - selectief fokken - fenotypen - fokdoelen - stamboeken - databanken - breeds - animal breeding - selection - registration - selective breeding - phenotypes - breeding aims - herdbooks - databases
  Om te kunnen selecteren op bepaalde kenmerken moeten deze ‘meetbaar’
  zijn en worden geregistreerd. Pas dan wordt zichtbaar of er echte
  verbeteringen richting fokdoel worden bereikt in volgende generaties.
  In dit tweede artikel lichten we toe waarom het belangrijk is om goed
  te registeren en hoe een gedegen registratiesysteem eruitziet.
  Vaak scrapieresistentie bij Nederlandse Toggenburgers
  Hoving-Bolink, A.H. ; Windig, J.J. ; Koekoek, A. ; Hoekstra, H. ; Oldenbroek, J.K. ; Langeveld, J. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  rassen (dieren) - geitenrassen - zeldzame rassen - genetische variatie - scrapie - ziekteresistentie - nederlandse toggenburgergeit - geitenziekten - dierveredeling - toegepast onderzoek - breeds - goat breeds - rare breeds - genetic variation - scrapie - disease resistance - dutch toggenburg - goat diseases - animal breeding - applied research
  Zeldzame Nederlandse rassen zijn niet alleen onderdeel van ons cultureel erfgoed, maar hebben soms ook een verrassende genetische variant. Zo is sinds een paar jaar bekend dat er een allel bestaat dat bescherming biedt tegen scrapie. In onderzoek van Wageningen UR met de geitensector blijkt dat het relatief kleine ras de Nederlandse Toggenburger veel dieren kent met het scrapieresistentie allel.
  ZooEasy als registratiesysteem voor zeldzame rassen
  Oldenbroek, J.K. ; Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 16 - 17.
  dierveredeling - identificatie - zeldzame rassen - rassen (dieren) - hondenrassen - vogels - stamboom - stamboeken - geitenrassen - fokken van kleine dieren - computer software - internet - animal breeding - identification - rare breeds - breeds - dog breeds - birds - pedigree - herdbooks - goat breeds - small animal rearing - computer software - internet
  Nauwkeurige registratie is een vereiste voor een verantwoorde en
  succesvolle fokkerij. Niet alleen speelt afstamming bij zeldzame rassen
  een cruciale rol, fokkers willen ook gegevens over het exterieur
  en de prestaties van de dieren overzichtelijk vastleggen. In deze
  serie worden de mogelijkheden van een aantal systemen toegelicht.
  Het hoe en waarom van een fokprogramma
  Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
  kenmerken - dierveredeling - rassen (dieren) - fokwaarde - fokdoelen - selectiecriteria - traits - animal breeding - breeds - breeding value - breeding aims - selection criteria
  Voor velen van u zal het herkenbaar zijn: verknocht zijn aan een dier om zijn of haar uiterlijk en gedrag. Juist deze kenmerken die horen bij een bepaald ras, wilt u behouden en optimaliseren wanneer u gaat fokken. Verstandig fokken binnen een ras vraagt naast enige kennis van erfelijkheidsleer om het systematisch nalopen van een aantal foktechnische stappen. Deze stappen, die samen het fokprogramma bepalen, komen vanaf dit nummer van Zeldzaam Huisdier in 2015 aan bod.
  Landschapsvarken Bonte Bentheimer, Feestvaken of nieuw model voor verdienen
  Holster, Henri - \ 2014
  breeds - pig breeds - biodiversity - sustainability - taste - nature management - natural landscape - overijssel - landscape - economic viability
  Prevalence and co-occurrence of hip dysplasia and elbow dysplasia in Dutch pure-bred dogs
  Lavrijsen, I.C.M. ; Heuven, H.C.M. ; Meij, B.P. ; Theyse, L.F.H. ; Nap, R.C. ; Leegwater, P.A.J. ; Hazewinkel, H.A.W. - \ 2014
  Preventive Veterinary Medicine 114 (2014)2. - ISSN 0167-5877 - p. 114 - 122.
  german-shepherd dogs - uk labrador retrievers - bernese mountain dog - canine hip - control program - cost-analysis - inheritance - osteochondrosis - heritability - breeds
  Hip as well as elbow dysplasia (HD, ED) are developmental disorders leading to malformation of their respective joints. For a long time both disorders have been scored and targeted for improvement using selective breeding in several Dutch dog populations. In this paper all scores for both HD and ED, given to pure bred dogs in the Netherlands from 2002 to 2010, were analyzed. Heritabilities and correlations between HD and ED were calculated for the 4 most frequently scored breeds. Heritabilities ranged from 0.0 to 0.37 for HD related traits (FCI-score, osteoarthritis, congruity, shape and laxity (Norberg angle); FCI: Federation Cynologique Internationale) and from 0.0 to 0.39 for ED related traits (IEWG score, osteoarthritis, sclerosis and indentation; IEWG: International Elbow Working Group). HD related traits showed high genetic and residual correlations among each other but were only to a minor extent correlated with ED related traits, which also showed high correlations among each other. Genetic correlations were higher than residual correlations. Phenotypic and genetic trends since 2001 for the four most scored breeds were slightly positive but decreasing overtime, indicating that selection over the past decade has not been effective. (C) 2014 Published by Elsevier B.V.
  Natuurlijke selectie van varroaresistente bijenvolken. Bijennieuws 28
  Blacquière, T. - \ 2014
  Wageningen : Bijen@wur
  apidae - wilde bijenvolken - dierveredeling - rassen (dieren) - ziekteresistentie - selectiemethoden - diergezondheid - varroa - besmetting - mijten - apidae - wild honey bee colonies - animal breeding - breeds - disease resistance - selection methods - animal health - varroa - contamination - mites
  Naar aanleiding van in het wild gevonden (Noord Amerika, Frankrijk) en via experimenten verkregen (Gotland, Zweden) min of meer resistente volken, althans natuurlijk overlevende volken, hebben wij in 2007 met een nateelt van Gotland koninginnen en in 2008 met een Nederlands mengsel van bijenvolken twee teelten van bijenvolken opgezet zonder varroa te bestrijden. Bij de 2008-serie hebben we ook een groep volken als controle meegenomen, waarin varroa twee keer per jaar wordt bestrede
  Genetic connections between dressage and show-jumping horses in Dutch Warmblood horses
  Rovere, G.A. ; Madsen, O. ; Norberg, E. ; Arendonk, J.A.M. van; Ducro, B.J. - \ 2014
  Acta Agriculturae Scandinavica Section A-Animal Science 64 (2014)1. - ISSN 0906-4702 - p. 57 - 66.
  pedigree analysis - population - performance - coefficients - variability - competition - diversity - traits - breeds
  During the last decades, the breeding practice within the Dutch Warmblood studbook (KWPN) has resulted in an increasing specialisation of horses into show-jumping (JH) and dressage (DH). The objective of this study was to describe the effect of the specialisation on the connectedness between the subpopulations of JH and DH horses registered by KWPN. The subpopulations comprised 23,800 JH horses and 18,125 DH horses, born between 1995 and 2009. Genetic similarity (GS), genetic pool in common (GCx) based on the marginal genetic contribution of common ancestors and coefficient of relationship (r) between and within subpopulations were analysed in three periods of time to describe changes in genetic connectedness between subpopulations. A decline in GS (0.97–0.45), GC0.5 (0.69–0.13) and r (0.018–0.014) in the recent years was observed. Both subpopulations have a common genetic pool; however, if the specialisation process continues, it will result in two unrelated (genetic) groups.
  Eerste pups outcross Saarlooswolfhond geboren
  Eggink, M. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 20.
  hondenrassen - rassen (dieren) - dierveredeling - zeldzame rassen - veredelingsmethoden - puppy's - dog breeds - breeds - animal breeding - rare breeds - breeding methods - puppies
  De Algemene Vereniging van Liefhebbers voor Saarlooswolfhonden (AVLS) heeft een plan van aanpak opgesteld met als doel de hoge onderlinge verwantschap tussen de honden op termijn te laten afnemen. Dat is hard nodig omdat anders de inteelttoename in de toekomst niet meer beheersbaar zal zijn. Gevolgen daarvan zouden zijn dat erfelijke gebreken toenemen en de vruchtbaarheid verder afneemt.
  The potential of genomic selection to support local breed conservation
  Calus, Mario - \ 2014
  animal breeding - genotypes - phenotypes - genetic variance - genomics - genetic correlation - irish republic - beef cows - animal genetic resources - breeds
  Winning en cryoconservering van sperma van zeldzame Nederlandse konijnenrassen voor de genenbank
  Hoving-Bolink, A.H. ; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H. ; Zuidberg, C.A. ; Hulsegge, B. ; Woelders, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2014
  Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport 32) - 37
  rapporten - konijnen - rassen (dieren) - conservering - kunstmatige inseminatie - ingevroren sperma - sperma - genenbanken - zeldzame rassen - reports - rabbits - breeds - conservation - artificial insemination - frozen semen - semen - gene banks - rare breeds
  In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten CGN in samenwerking met de SZH, KLN en individuele fokkers hebben ondernomen om genetisch materiaal van konijnenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op basis van literatuur en praktijkervaringen is een protocol voor spermawinning en spermaverwerking (cryoconservering) vastgesteld. Een dergelijk protocol was niet beschikbaar in de Nederlandse bedrijfsmatige konijnenhouderij omdat daar uitsluitend met vers sperma gewerkt wordt en niet met ingevroren sperma. Het rapport eindigt met een beschrijving van de resultaten van de spermawinning.
  Linkage disequilibrium patterns and persistence of phase in purebred and crossbred pig (Sus scrofa) populations
  Veroneze, R. ; Bastiaansen, J.W.M. ; Knol, E.F. ; Guimaraes, S.E.F. ; Silva, F.F. ; Harlizius, B. ; Lopes, M.S. ; Lopes, P.S. - \ 2014
  BMC Genetics 15 (2014). - ISSN 1471-2156 - 9 p.
  haplotype block structure - genomic selection - accuracy - breeds - cattle - wide - prediction - diversity - genetics - extent
  Background Genomic selection and genomic wide association studies are widely used methods that aim to exploit the linkage disequilibrium (LD) between markers and quantitative trait loci (QTL). Securing a sufficiently large set of genotypes and phenotypes can be a limiting factor that may be overcome by combining data from multiple breeds or using crossbred information. However, the estimated effect of a marker in one breed or a crossbred can only be useful for the selection of animals in another breed if there is a correspondence of the phase between the marker and the QTL across breeds. Using data of five pure pig (Sus scrofa) lines (SL1, SL2, SL3, DL1, DL2), one F1 cross (DLF1) and two commercial finishing crosses (TER1 and TER2), the objectives of this study were: (i) to compare the equality of LD decay curves of different pig populations; and (ii) to evaluate the persistence of the LD phase across lines or final crosses. Results Almost all of the lines presented different extents of LD, except for the SL2 and DL3, both of which exhibited the same extent of LD. Similar levels of LD over large distances were found in crossbred and pure lines. The crossbred animals (DLF1, TER1 and TER2) presented a high persistence of phase with their parental lines, suggesting that the available porcine single nucleotide polymorphism (SNP) chip should be dense enough to include markers that have the same LD phase with QTL across crossbred and parental pure lines. The persistence of phase across pure lines varied considerably between the different line comparisons; however, correlations were above 0.8 for all line comparisons when marker distances were smaller than 50 kb. Conclusions This study showed that crossbred populations could be very useful as a reference for the selection of pure lines by means of the available SNP chip panel. Here, we also pinpoint pure lines that could be combined in a multiline training population. However, if multiline reference populations are used for genomic selection, the required density of SNP panels should be higher compared with a single breed reference population.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.