Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vertering en retentie van fosfor bij varkens gevoerd met brijvoer : Een literatuurstudie
  Bikker, P. ; Jongbloed, A.W. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 595) - 35
  varkenshouderij - varkensvoeding - vleesvee - vleesproductie - brijvoedering - fosfor - retentie - natte vertering - fytase - literatuuroverzichten - pig farming - pig feeding - beef cattle - meat production - wet feeding - phosphorus - retention - wet digestion - phytase - literature reviews
  A literature study was conducted in order to determine the potential influence of feeding liquid diets on the phosphorus retention in growing pigs. The most important factors influencing digestibility of phosphorus and its retention in the body were addressed and related to specific characteristics of liquid feeding.
  Vleesvarkens willen werken voor water : dier en welzijn
  Vermeer, H.M. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)Bijlage april (2). - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  varkenshouderij - varkens - vleesproductie - varkensvoeding - brijvoedering - droogvoer - drinken - wateropname (mens en dier) - vergelijkend onderzoek - pig farming - pigs - meat production - pig feeding - wet feeding - dry feeds - drinking - water intake - comparative research
  Vleesvarkens op brijvoer zijn niet méér gemotiveerd om water uit een extra drinkbak op te nemen dan vleesvarkens op droogvoer. Beide groepen varkens blijven ook bij een hele lage doorstroomsnelheid water opnemen
  Wet and coarse diets in broiler nutrition: development of the GI tract and performance
  Khoa, M.A. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Verstegen, co-promotor(en): Thomas van der Poel; Rene Kwakkel. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046820 - 141
  vleeskuikens - diëten - gevogeltevoeding - brijvoedering - vaste voeding - spijsverteringskanaal - biologische ontwikkeling - vleeskuikenresultaten - diervoeding - broilers - diets - fowl feeding - wet feeding - solid feeding - digestive tract - biological development - broiler performance - animal nutrition
  Diet structure and conformation during the starter phase play an important role in the functional development of the gastro-intestinal (GI) tract of broiler chicken, in particular the foregut segment.\u00a0Feed structure has a significant effect on the development of the foregut segments in broiler chickens. The development of the gastro-intestinal tract in chickens is aimed to adapt and to develop in line with the body in order to meet animal's demands for production traits and it should avoid the GI tract malfunction and improper GI tract development. These can be done by changing (alternating) feed properties and in feeding strategies during the starter phase. Chicken's diet components may be treated in order to enable the crop, theproventriculus- gizzard system to function optimally. Thus they will optimize feed digestion and utilisation. Therefore, the focus of this thesis was: 1)Tounderstand the impact of changes in feed properties like technological treatments on broiler's performance. The technological changes in feed were made to induce differences in structure (particle sizes) and appearance (solid or liquid diets) of the feed and how this feed during the starter phase (0 - 3 weeks of age) influences the development and functioning of the foregut (crop andproventriculus); 2) To develop a feeding regime which optimizes foregut development and function of the foregut segment during starter phase and to see if there is a lasting effect on the following period, in other words, whether there is a carry over effect on performance of broilers during the grower phase. It has been shown that the starter period is critical for GI tract development. Feeding coarse diets during the starter phase improves the functional development of theproventriculus-gizzard system. Wet feeding improves feed intake and, as a consequence, broiler performance. Feeding a wet and coarsely ground diet provides a large improvement in feed intake, feed conversion and body weight gain, showing the most pronounced effects during the starter phase of broiler's life.
  Effect van bijproducten op de slacht- en vleeskwaliteit van vleesvarkens = Effect of food waste products on slaughter and meat quality of growing finishing pigs
  Krimpen, M.M. van; Rommers, J.M. ; Binnendijk, G.P. ; Gerrish, P.J. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens ) - 31
  karkaskwaliteit - vleeskwaliteit - varkens - slachtdieren - dierlijk vet - bijproducten - brijvoedering - droogvoer - varkensvoeding - carcass quality - meat quality - pigs - meat animals - animal fat - byproducts - wet feeding - dry feeds - pig feeding
  Uit literatuuronderzoek en uit deze praktijkmonitoring blijkt dat het verstrekken van gangbare bijproducten de slacht-, vlees- en vetkwaliteit niet negatief beïnvloeden. De vleeskwaliteit van de varkens die brijvoer kregen is in veel opzichten juist beter dan die van de varkens die droogvoer kregen. Zeer opvallend is het lager dripverlies (1,1 %) en een tendens tot een lager kookverlies (0,6%) bij de brijvoergroep, mogelijk als gevolg van de hogere zoutgehalten in het brijvoer
  Voersystemen voor drachtige zeugen in groepshuisvesting
  Hoofs, A.I.J. ; Mheen, H. van der - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 22 - 25.
  varkenshouderij - zeugen - varkensvoeding - zeugenvoeding - brijvoedering - droogvoedering - voertroggen - voedering - effecten - voedersystemen - groepshuisvesting - pig farming - sows - pig feeding - sow feeding - wet feeding - dry feeding - feed troughs - feeding - effects - feeding systems - group housing
  Welk voersysteem moet u kiezen als u zeugen in groepen gaat huisvesten? Dit is een vraag die menig varkenshouder bezighoudt. Het voerstation, de voerligbox met binnenuitloop en het biofixsysteem zijn bekende systemen. Hierover is redelijk veel informatie aanwezig. Er zijn echter ook systemen op de markt waarover veel minder bekend is. Hierdoor is het voor de varkenshouder moeilijk om een afgewogen keuze te maken
  Groepshuisvesting zeugen: brijvoedering met lange trog
  Hoofs, A.I.J. ; Mheen, H. van der - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)3. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - zeugen - varkensvoeding - zeugenvoeding - voedering - gemeenschappelijke voeding - brijvoedering - troggen - voertroggen - varkensstallen - agrarische bedrijfsvoering - voedersystemen - groepshuisvesting - vloeibare voedering - pig farming - sows - pig feeding - sow feeding - feeding - communal feeding - wet feeding - troughs - feed troughs - pig housing - farm management - feeding systems - group housing - liquid feeding
  Brijvoedering via een lange trog combineert de managementvoordelen van gelijktijdig vreten, en stabiele groepen met de economische voordelen van het voeren van brijvoedering met brijproducten. Dit voersysteem geniet dan ook veel belangstelling vanuit de praktijk.
  Natte bijproducten, vitamine E-verstrekking en slachtleeftijd bij rosekalveren
  Plomp, M. ; Heeres-van der Tol, J.J. ; Eikelenboom, G. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij 5) - 28
  vleeskalveren - kalveren - voedingsrantsoenen - bijproducten - brijvoedering - vitaminetoevoegingen - voedersupplementen - slacht - leeftijd - vleeskwaliteit - diervoeding - veal calves - calves - feed rations - byproducts - wet feeding - vitamin supplements - feed supplements - slaughter - age - meat quality - animal nutrition
  In dit rapport, waarin twee proeven zijn beschreven, wordt met name ingegaan op de houderijaspecten slachtleeftijd, het verstrekken van vitamine E en het aandeel natte bijproducten in het rantsoen.
  Risicobeheersing van bijproducten in brijvoedering
  Bokma, M. ; Bruininx, E. ; Smolders, M. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - varkens - brijvoedering - diervoedering - diervoeding - varkensvoeding - voer - kwaliteit - voedselhygiëne - risicoschatting - risicovermindering - bedrijfshygiëne - voedermiddelbewerking - pig farming - pigs - wet feeding - animal feeding - animal nutrition - pig feeding - feeds - quality - food hygiene - risk assessment - risk reduction - industrial hygiene - feed processing
  Binnen de diervoeding worden bijproducten beschouwd als waardevolle voedermiddelen, die een goede bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsrendement. Maar ze vormen ook een aparte risicocategorie.
  Zonne-energie is bruikbaar
  Leeuw, M. de; Wagenberg, V. van - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 12 - 13.
  zonne-energie - varkens - varkenshouderij - zonnecollectoren - energiebronnen - agrarische bedrijfsvoering - brijvoedering - varkensvoeding - biggenvoeding - voedselbereiding - verwarmingssystemen - verwarmingsapparatuur - zonne-energieverwarming - verwarming - kosten - kosten-batenanalyse - investering - solar energy - pigs - pig farming - solar collectors - energy sources - farm management - wet feeding - pig feeding - piglet feeding - food preparation - heating systems - heaters - solar heating - heating - costs - cost benefit analysis - investment
  Verwarmen van brijvoer als nieuwe toepassing
  Fermentatie voor gezond biggenvoer
  Bruininx, E. ; Smolders, M. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)2. - ISSN 1570-8578 - p. 7 - 7.
  varkensvoeding - biggenvoeding - biggen - graansoorten - tarwe - gerst - fermentatie - brijvoedering - voersamenstelling - voer - onderzoek - landbouwkundig onderzoek - pig feeding - piglet feeding - piglets - cereals - wheat - barley - fermentation - wet feeding - feed formulation - feeds - research - agricultural research
  Praktijkcentrum Sterksel onderzoekt of het verstrekken van gefermenteerde tarwe en gerst een alternatief is voor het preventief gebruik van antibiotica in biggenvoer.
  Onbeperkte drinkwaterverstrekking naast een brijvoerrantsoen met bijproducten bij vleesvarkens
  Smolders, M.A.H.H. ; Hoofs, A.I.J. - \ 2000
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.45) - 8
  diervoedering - varkens - slachtdieren - varkensvoeding - bijvoeding - drinkwater - voedingsrantsoenen - brijvoedering - diergezondheid - animal feeding - pigs - meat animals - pig feeding - supplementary feeding - drinking water - feed rations - wet feeding - animal health
  Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid-en West-Nederland' te Sterksel is onderzocht of het onbeperkt verstrekken van drinkwater aan vleesvarkens op een brijvoerrantsoen met bijproducten invloed heeft op de technische en economische resultaten en gezondheid van vleesvarkens
  Vario-Mix getest bij zeugen in een groep : onbeperkte brijvoedering en perspulp geeft rust in groep
  Houwers, H.W.J. ; Westerling, V. - \ 1998
  Varkens 1998 (1998)13. - ISSN 0166-5952 - p. 92 - 93.
  varkensvoeding - zeugen - zwangerschap - brijvoedering - bietenpulp - groepshuisvesting - pig feeding - sows - pregnancy - wet feeding - beet pulp - group housing
  In een proef zijn 3 groepen van 14 dragende zeugen gedurende de dracht onbeperkt met brij gevoerd
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.