Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het effect van tijdelijke opwarming van broedeieren vóór een bewaarperiode van 1 of 2 weken op de broeduitkomsten
  Lourens, S. - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 33 - 35.
  uitbroeden - eieren - broedsheid - kippen - pluimvee - behandeling - kwaliteit - broedeieren - hatching - eggs - broodiness - fowls - poultry - treatment - quality - hatching eggs
  In de praktijk wil het wel eens voorkomen dat broedeieren niet binnen een aantal dagen na productie gebroed kunnen worden. Vaak vinden we dan verminderde broeduitkomsten bij langer bewaarde eieren. Het effect van leeftijd van de moederdieren speelt hierbij een rol, evenals verschillen tussen merken en bewaarcondities.
  Wisselende resultaten : vleeskuikenouderdieren in Laco Boleg - Systeem
  Haar, J.W. van der; Middelkoop, J.W. van - \ 1999
  De Pluimveehouderij 29 (1999)23. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 13.
  hennen - huisvesting, dieren - pluimveehokken - uitbroeden - broedsheid - productiviteit - rentabiliteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - vleeskuikenouderdieren - hens - animal housing - poultry housing - hatching - broodiness - productivity - profitability - farm results - broiler breeders
  Vleeskuikenouderdieren op het volieresysteem van Laco Boleg. Hoe pakt dat uit? Praktijkonderzoek Pluimveehouderij deed onderzoek
  Het effect van eigrootte op broeduitkomsten
  Lourens, S. - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)3. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 26.
  kuikens - broedsheid - vruchtbaarheid - uitbroeden - eieren - gewicht - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - chicks - broodiness - fertility - hatching - eggs - weight - broiler breeders - hatching eggs
  Kuikenbroederijen worden wel eens geconfronteerd met een partij broedeieren met een grote spreiding rond het gemiddelde eigewicht. Uit dit onderzoek met eieren van een oud koppel vermeerderingsdieren, bleek dat vooral de zware eieren een lagere bevruchting hadden, een hogere embryonale sterfte vertoonden en meer tweede soort kuikens leverden.
  Effect van tijdelijk opwarmen van lang bewaarde broedeieren van oudehennen
  Lourens, S. ; Deeming, D.C. - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)2. - ISSN 0924-9087 - p. 23 - 26.
  uitbroeden - broedsheid - kippen - pluimvee - eieren - kwaliteit - draaien - broedeieren - hatching - broodiness - fowls - poultry - eggs - quality - turning - hatching eggs
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt (PP) heeft onderzoek gedaan naar een techniek die de broeduitkomsten van lang bewaarde broedeieren kan verhogen. Het in de bewaarperiode opwarmen van lang bewaarde broedeieren had tot gevolg dat er minder eieren als onbevrucht werden geclassificeerd, en dat er minder embryos dood gingen in de eerste drie broeddagen. Doordat er vanaf de vierde dag van het broedproces meer embryos dood gingen van deze groep opgewarmde eieren, werd er uiteindelijk geen verschil gevonden in de broeduitkomsten.
  Afstemmen op eierproductie en diergewicht
  Haar, J.W. van der; Middelkoop, J.H. van - \ 1998
  De Pluimveehouderij 28 (1998)27. - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
  voedingsrantsoenen - groei - ontwikkeling - uitbroeden - broedsheid - gewicht - massa - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - vleeskuikenouderdieren - feed rations - growth - development - hatching - broodiness - weight - mass - productivity - profitability - animal husbandry - broiler breeders
  Hoe te zorgen dat vleeskuikenouderdieren wel voldoende, maar niet te veel voer krijgen? Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij deed onderzoek
  Relatie tussen broedproces en ascites
  Meijerhof, R. ; Luycks, R. - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 19 - 22.
  diergeneeskunde - vleeskuikens - stofwisselingsstoornissen - uitbroeden - broedsheid - veterinary science - broilers - metabolic disorders - hatching - broodiness
  De omstandigheden tijdens het broedproces beonvloeden niet alleen het broedresultaat, maar ook de prestaties van het kuiken. In een oriënterend onderzoek is gekeken of er misschien ook een relatie met ascites is. Het lijkt erop dat via het broedprocesinderdaad het optreden van ascites te beonvloeden is.
  Wat kan de pluimveehouderij leren van de productie van krokodillen?
  Meijerhof, R. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)3. - ISSN 0924-9087 - p. 9 - 11.
  reptielen - krokodillen - huid producerende dieren - vleesproductie - veredelingsmethoden - uitbroeden - broedsheid - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - zuid-afrika - reptiles - crocodiles - skin producing animals - meat production - breeding methods - hatching - broodiness - productivity - profitability - animal husbandry - south africa
  In Nederland denken we bij een commerciële broederij altijd aan pluimvee, en dan meestal aan kippen of eventueel aan kalkoenen of ander pluimvee. In sommige andere landen worden echter ook andere diersoorten commercieel gebroed. Het productiesysteem voor krokodillen lijkt vrij sterk op een productiesysteem voor kippen, met dit verschil dat het een meerleeftijden systeem is en dat zowel vermeerdering, broederij als opfok en mesterij zich op hetzelfde bedrijf afspeelt. In dit artikel wordt kort beschreven hoe een krokodillenfarm in Zuid-Afrika is opgezet, met speciale aandacht voor het proces van vermeerdering en broederij.
  Broedei-ontsmetting met waterstofperoxide via een pulsfog
  Meijerhof, R. ; Dijk, D.J. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)3. - ISSN 0924-9087 - p. 7 - 8.
  uitbroeden - broedsheid - eieren - draaien - waterstofperoxide - schoonmaken - desinfectie - broedeieren - hatching - broodiness - eggs - turning - hydrogen peroxide - cleaning - disinfection - hatching eggs
  Voor het ontsmetten van broedeieren met formaline zijn verschillende alternatieven. Eén van de alternatieven is waterstofperoxyde (H202). Uit deze proef blijkt dat waterstofperoxide verneveld met een pulsfoge, mogelijkheden biedt voor het ontsmetten van eieren op voorbroedladen.
  Resultaten bij twee verschillende voerschema's
  Haar, J.W. van der - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 12.
  dierhouderij - broedsheid - droge stof - voedingsrantsoenen - voer - vruchtbaarheid - bevruchting - uitbroeden - infertiliteit - massa - productiviteit - rentabiliteit - gewicht - vleeskuikenouderdieren - animal husbandry - broodiness - dry matter - feed rations - feeds - fertility - fertilization - hatching - infertility - mass - productivity - profitability - weight - broiler breeders
  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft bij vleeskuikenouderdieren het effect onderzocht van een krap voerschema op de broedeiproductie en op de bevruchting. In het onderzoek werden twee voerschema s toegepast: het door het fokbedrijf geadviseerde voerschema en een proefschema. Bij het proefschema was het percentage overgelegde eieren het hoogst en het voerverbruik per broedei het laagst.
  Resultaten van het onderzoek naar aanpassingen bij het Veranda-systeem
  Haar, J.W. van der - \ 1996
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)3. - ISSN 0924-9087 - p. 16 - 20.
  batterijhuisvesting - broedsheid - vloeren - roostervloeren - uitbroeden - prestatieniveau - kwaliteit - stallen - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - battery husbandry - broodiness - floors - grid floors - hatching - performance - quality - stalls - broiler breeders - hatching eggs
  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft onderzocht welke resultaten bij vleeskuikenouderdieren zijn te behalen met groepskooien (Veranda) met mestbandbeluchting. Bij het Veranda-systeem zijn een aantal aanpassingen aangebracht om onder andere het verlies aan broedeieren te verminderen. In een tweede proef is het effect van deze aanpassingen onderzocht.
  Vleeskuikenouderdieren: het broedeigewicht als richtlijn bij gecontroleerd voeren
  Haar, J.W. van der - \ 1996
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)2. - ISSN 0924-9087 - p. 20 - 24.
  diervoedering - broedsheid - ontwikkeling - eierproductie - voedingsrantsoenen - groei - uitbroeden - ovipositie - vleeskuikenouderdieren - animal feeding - broodiness - development - egg production - feed rations - growth - hatching - oviposition - broiler breeders
  Om bij vleeskuikenouderdieren een goede broedeiproductie te realiseren en de voerkosten zo laag mogelijk te houden, moet er voldoende, maar niet teveel voer aan de hennen worden verstrekt. De voergift zal dan ook regelmatig aangepast moeten worden.
  Verrassende uitkomst onderzoek : kuikens snel opzetten niet voordelig
  Meijerhof, R. ; Harn, J. van - \ 1995
  De Pluimveehouderij 25 (1995)35. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  dierhouderij - batterijhuisvesting - vleeskuikens - broedsheid - kuikens - uitbroeden - productiviteit - rentabiliteit - animal husbandry - battery husbandry - broilers - broodiness - chicks - hatching - productivity - profitability
  Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat kuikens snel opzetten niet voordelig is. Een wachtperiode geeft goede resultaten. Onderzocht is of dit ook voor Nederkandse omstandigheden geldt.
  Nestbezoek door hanen
  Rooijen, J. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)4. - ISSN 0924-9087 - p. 27 - 29.
  dierlijke producten - broedsheid - hanen - uitbroeden - nestelen - nesten - kwaliteit - vleeskuikenouderdieren - animal products - broodiness - cocks - hatching - nesting - nests - quality - broiler breeders
  Bij de houderij van vleeskuikenouderdieren streeft men naar zoveel mogelijk schone, gave, bevruchte eieren in de nesten. In de praktijk is men vrij algemeen van mening dat bezoeken aan legnesten door hanen hier een negatief effect op hebben. De literatuur suggereert echter dat nestbezoek door hanen ook, tijdens een gedrag dat nestelen wordt genoemd, het leggen van bevruchte nesteieren kan stimuleren.
  De technische resultaten behaald bij het Veranda systeem
  Haar, J.W. van der - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)2. - ISSN 0924-9087 - p. 21 - 25.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierhouderij - broedsheid - schoonmaakgereedschap - emissie - uitbroeden - ligstro - productiviteit - rentabiliteit - stallen - vervluchtiging - vleeskuikenouderdieren - groepshuisvesting - air pollution - ammonia - animal husbandry - broodiness - cleaning equipment - emission - hatching - litter - productivity - profitability - stalls - volatilization - broiler breeders - group housing
  In het Veranda systeem is de ammoniakemissie veel lager dan bij de traditionele huisvesting van vleeskuikenouderdieren. Bij zo'n nieuw systeem is het echter ook erg belangrijk wat de technische resultaten zijn. In dit artikel zal hier nader op in worden gegaan.
  Vochtverlies tijdens de bewaring van broedeieren (3)
  Meijerhof, R. - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)2. - ISSN 0924-9087 - p. 18 - 20.
  klimaatregeling - broedsheid - gebouwen - ontwikkeling - eieren - milieubeheersing - groei - uitbroeden - vochtigheid - verpakken - regulatie - opslag - air conditioning - broodiness - buildings - development - eggs - environmental control - growth - hatching - humidity - packing - regulation - storage
  Een hoger vochtverlies tijdens de bewaring van broedeieren heeft onder Nederlandse praktijkomstandigheden geen verminderde broeduitkomsten tot gevolg.
  Eerder aan de leg
  Haar, J.W. van der; Meijerhof, R. ; Zanders, F.H.C. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1994
  De Pluimveehouderij 24 (1994)1. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 17.
  diervoedering - broedsheid - ontwikkeling - groei - uitbroeden - hennen - ovipositie - jonge dieren - vleeskuikenouderdieren - animal feeding - broodiness - development - growth - hatching - hens - oviposition - young animals - broiler breeders
  Onderzoeksresultaten naar de voordelen van vroegrijpheid bij leghennen en vleeskuikenouderdieren
  Onderzoek met nesten van Vencomatic en Jansen : minder grondeieren bij de juiste stalinrichting
  Haar, J.W. van der; Meijerhof, R. - \ 1994
  De Pluimveehouderij 24 (1994)23. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 17.
  dierhouderij - broedsheid - vloeren - roostervloeren - uitbroeden - pluimveehokken - productiviteit - rentabiliteit - stallen - vleeskuikenouderdieren - grondeieren - animal husbandry - broodiness - floors - grid floors - hatching - poultry housing - productivity - profitability - stalls - broiler breeders - floor eggs
  Het grondeipercentage bij vleeskuikenouderdieren heeft invloed op de technische resultaten. Het is daarom belangrijk te kiezen voor een stalinrichting waarvan een laag percentage grondeieren is te verwachten. In Beekbergen is vergelijkend onderzoek gedaan met twee nesttypen, twee roosteroppervlakten en twee soorten nesten
  Vochtverlies tijdens de bewaring van broedeieren (2)
  Meijerhof, R. - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)2. - ISSN 0924-9087 - p. 24 - 25.
  broedsheid - samenstelling - bepaling - eieren - uitbroeden - verontreinigingen - vochtgehalte - organische verbindingen - opslag - draaien - broedeieren - broodiness - composition - determination - eggs - hatching - impurities - moisture content - organic compounds - storage - turning - hatching eggs
  Tijdens de bewaring verliezen de broedeieren een zekere hoeveelheid vocht. Als gevolg van verschillen in vochtverlies tijdens de bewaring zijn verschillen in vochtverlies tijdens het broedproces geconstateerd. De oorzaak hiervan is onbekend.
  Vochtverlies tijdens de bewaring van broedeieren
  Meijerhof, R. - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)1. - ISSN 0924-9087 - p. 32 - 34.
  broedsheid - eieren - uitbroeden - opslag - draaien - broedeieren - broodiness - eggs - hatching - storage - turning - hatching eggs
  Tijdens de bewaring verliezen de broedeieren een zekere hoeveelheid vocht. Dit vochtverlies is onder meer afhankelijk van de condities in de bewaarruimte en de methode van bewaring. In dit artikel wordt op het vochtverlies tijdens de bewaring wat nader ingegaan.
  Formaldehyde ontsmetting van broedeieren : bij nauwkeurig werken ongevaarlijk en effectief
  Gerrits, A.R. - \ 1993
  De Pluimveehouderij 23 (1993)22. - ISSN 0166-8250 - p. 9 - 9.
  antiseptica - broedsheid - schoonmaken - ontsmettingsmiddelen - desinfectie - geneesmiddeleffecten - geneesmiddelenbehandeling - formaldehyde - uitbroeden - broedeieren - antiseptics - broodiness - cleaning - disinfectants - disinfection - drug effects - drug therapy - formaldehyde - hatching - hatching eggs
  Broedeieren worden voornamelijk met formaldehydegas ontsmet. Dit geeft nu eenmaal de beste desinfectie. Maar zorgvuldig werken is geboden om gezondheidsrisico's te vermijden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde MAC-waarde
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.