Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==bryologie
  Check title to add to marked list
  Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de eeuws herbarium uit Maastricht, 1. Franquinets botanische nalatenschap
  Weeda, E.J. - \ 2013
  Buxbaumiella 97 (2013)mei. - ISSN 0166-5405 - p. 22 - 36.
  bryologie - historische ecologie - zuid-limburg - bryology - historical ecology
  Dit artikel gaat over een bron van oude mosvondsten die tot dusver niet effectief ontsloten is. De gegevens hebben weliswaar tot tweemaal toe hun weg naar publicaties gevonden, maar zijn ook tweemaal weer in vergetelheid geraakt. Begin 2012 besloten Rienk-Jan Bijlsma, Henk Siebel en de auteur van dit verhaal de vergeten vondsten alsnog onder de aandacht van de Nederlandse bryofloristiek te brengen
  Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de-eeuws herbarium uit Maastricht. 2. Vindplaatsen en vondsten
  Weeda, E.J. ; Bijlsma, R.J. ; Siebel, H.N. - \ 2013
  Buxbaumiella 2013 (2013)98. - ISSN 0166-5405 - p. 1 - 14.
  bryologie - historische ecologie - zuid-limburg - bryology - historical ecology
  In dit tweede deel passeren de opgaven met een concrete vindplaatsomschrijving de revue, gesorteerd per locatie. Bij vondsten op Belgisch grondgebied of in de buurt van de grens wordt de positie zowel volgens het Nederlandse als volgens het Belgische grid aangegeven.
  Wormmos (Pseudocalliergon trifarium) in trilveen in De Wieden: een arctisch-boreaal-montane mossoort, nieuw voor de Benelux
  Weeda, E.J. - \ 2006
  Buxbaumiella 76 (2006). - ISSN 0166-5405 - p. 5 - 28.
  bryologie - plantengemeenschappen - mossen - noordwest-overijssel - bryology - plant communities - mosses
  Zeer goed onderzochte gebieden blijven verrassingen bieden. Zo is Noordwest- Overijssel is bryologisch grondig onderzocht. Toch kon hier op 20 juni 2006 een nieuwe mossoort voor de Nederlandse flora worden buitgemaakt, en nog wel één met een arctisch-boreaal-montane verspreiding
  Is Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. increasing in the Netherlands?
  Londo, G. - \ 2002
  Lindbergia 27 (2002)2. - ISSN 0105-0761 - p. 63 - 70.
  vegetatie - plantenecologie - plantengeografie - nederland - bryophyta - bryologie - ecologie - grasland - mossen - natuurtuin - Utrecht - Leersum - Scherpenzeel - vegetation - plant ecology - bryophyta - phytogeography - netherlands
  In two experimental nature gardens a strong increase of Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. was observed over the period 1980-2000. The species expanded on several soil types and in various grassland communities. Data on R. squarrosus from other parts of the Netherlands suggest that this is not only a local phenomenon. In various places a clear increase of the species was observed. The formation of a thick layer by the species seems to be a new phenomenon. Atmospheric deposition of nutrients may be an important factor in the increase of R. squarrosus.
  Branden als beheersmaatregel voor vermoste stuifzandvegetatie?
  Ketner-Oostra, R. - \ 2002
  De Levende Natuur 103 (2002)2. - ISSN 0024-1520 - p. 37 - 42.
  vegetatietypen - eolisch zand - bryologie - mossen - brandgevolgen - vegetation types - aeolian sands - fire effects - bryology - mosses
  De stuifzanden worden de laatste decennia bedreigd door vermossing
  Grimmia (Bryopsida, Grimmiaceae) in the Nepalese Khumbu Valley
  Greven, H.C. - \ 2002
  Journal of Bryology 24 (2002)2. - ISSN 0373-6687 - p. 157 - 161.
  flora - Nepal - bryologie - mossen - taxonomie - vegetatie - Azië - Nepal
  Long-tern monitoring in the Netherlands suggests that lichens respond to global warming
  Herk, C.M. van; Aptroot, A. ; Dobben, H.F. van - \ 2002
  Lichenologist 34 (2002)2. - ISSN 0024-2829 - p. 141 - 154.
  flora - monitoring - broeikaseffect - bryologie - klimaatverandering - korstmos - vegetatie
  There is evidence to suggest that part of the recent changes in the lichen flora of the Netherlands is attributable to an increase in temperature. Changes which have occurred over the last 22 years were studied in detail, and were subjected to a statistical treatment by comparing the change of species to their latitudinal distribution and to ecological determinants. All 329 epiphytic and terrestrial lichen species occurring in the Netherlands were considered in relation to their world distribution. Arctic-alpine/boreo-montane species appear to be declining, while (sub)tropical species are invading. The proportion of increasing species is by far the largest among the wide-tropical lichens (83), and smallest among the arctic-alpine/boreo-montane lichens (14). None of the wide-tropical species was found to decrease, while 50 of the arctic-alpine/boreo-montane species show a decline. Long-term monitoring of the epiphytic lichen flora in the province of Utrecht from 1979 onwards shows that the total number of taxa present increased from 95 in 1979 to 172 in 2001, while the average number of taxa per site increased from 7.5 to 18.9. The rate of increase was greatest by far between 1989 and 1995. The majority of the species (152 taxa or 85) show a gross increase, only 17 species (10) show a decrease. :A detailed analysis of these data using multiple regression suggests global warming as an additional cause for recent changes, next to decreasing SO2 and increasing NH3. Changes appear to be correlated initially (1979-1095) only with toxitolerance and nutrient demand. Changes between 1995 and 2001, however, appear positively correlated to both temperature and nutrient demand, indicating a recent and significant shift towards species preferring warm circumstances, independent of and concurrent with changes due to nutrient availability. :This is the first paper reporting long-term floristic changes for lichens that appear to be correlated significantly with increasing temperatures. We suggest that future lichen monitoring programmes also pay attention to effects of climatic change, instead of focusing on air pollution effects only.
  Grimmia nevadense, a new species from California
  Greven, H.C. - \ 2002
  The Bryologist 105 (2002)2. - ISSN 0007-2745 - p. 273 - 275.
  flora - bryologie - mossen - taxonomie - vegetatie - Noord-Amerika - Californië
  In November 1999. during a field trip along the eastern slopes of the Californian Sierra Nevada, at five different localities a Grimmia species was found that, with some doubt, was identified as Grimmia mariniana Sayre. Recent comparison with fresh material of this species, and with the type specimen, revealed that the Sierra Nevada plants differ in sporophytic as well as in gametophytic characters. As a result of this, it is described and illustrated as Grimmia nevadense H.C. Greven, spec. nov.
  Lichens respond to global warming
  Herk, C.M. van; Aptroot, A. ; Dobben, H.F. van - \ 2002
  In: Symposium Biodiversity - driving force of life. S.l., s.n., [2002]
  biodiversiteit - bryologie - ecologie - klimaatverandering - korstmossen
  División Bryophyta
  Losada-Lima, A. ; Dirkse, G.M. ; Rodríguez-NúAez, S. - \ 2001
  In: Lista de especies silvestres de Canarias (hongos, plantas y animales terrestres) 2001. La Laguna (Tenerife, Spain), Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Goberno de Canarias / Izquierdo, I., Martín, J.L., Zurita, N., Arechavaleta, M., - p. 88 - 97.
  bryologie - flora - taxonomie - vegetatie - Spanje - Canarische Eilanden
  Mossen en vaatplanten op dood beukenhout in bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud, Vlaanderen)
  Dort, K.W. van; Hees, A.F.M. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 418) - 26
  fagus sylvatica - dood hout - dode bomen - mossen - bryophyta - vegetatie - beschermde bossen - belgië - bosreservaat - bryologie - ecologie - dead wood - dead trees - mosses - vegetation - reserved forests - belgium
  In het Belgische bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud) is de vegetatie op 201 dode beukenstammen opgenomen. Uit deze inventarisatie blijkt dat de dode beukenbomen een belangrijk substraat zijn voor veel planten. Het aantal plantensoorten op de dode beukenstammen neemt toe met de diameter en het verteringsstadium van de stam.
  Flora brilógica de la ciudad de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias)
  Losada-Lima, A. ; Dirkse, G.M. ; Abella Marrero, M. ; Betrán Tejera, E. - \ 2001
  Boletín de la Sociedad Española de Briología 18/19 (2001). - p. 115 - 119.
  bryologie - mossen - vegetatie - Spanje - Canarische Eilanden
  Fissidens sublimbatus, new to Morocco and the Canary Islands
  Ros, R.M. ; Jiménez, J.A. ; Cano, M.J. ; Pursell, R.A. ; Bruggeman-Nannenga, M.A. ; Dirkse, G.M. - \ 2001
  The Bryologist 104 (2001)3. - ISSN 0007-2745 - p. 468 - 470.
  bryologie - mossen - vegetatie - Afrika - Marokko - Spanje - Canarische Eilanden
  Fissidens sublimbatus is reported new to Morocco and the Canary Islands (Spain). Differences with F. arnoldii, F. bambergeri, F. crispus, and F. megalotis subsp. helictocaulos are given. A map showing the world distribution of the species is included.
  On the taxonomic status and distribution of Funaria durieui
  Brugués, M. ; Dirkse, G.M. ; Sérgio, C. - \ 2001
  Cryptogamie bryologie 22 (2001)4. - ISSN 1290-0796 - p. 251 - 254.
  bryologie - mossen - taxonomie - vegetatie
  Funaria durieui, described from Algeria, is reported from the Iberian peninsula and the Canary islands. A new name, Entosthodon schimperi, is suggested.
  Grimmia herzogii, a misunderstood South American endemic
  Greven, H.C. - \ 2000
  The Bryologist 103 (2000)4. - ISSN 0007-2745 - p. 760 - 761.
  flora - bryologie - mossen - taxonomie - vegetatie - Zuid-Amerika
  De Blauwe Kamer; 4. Mosgezelschappen
  Dort, K.W. van - \ 1995
  Natura 92 (1995)5. - ISSN 0028-0631 - p. 99 - 102.
  bryologie - bryophyta - mossen - natuurreservaten - plantensuccessie - polders - herstel - wetlands - rivieren - natuurtechniek - gelderland - natuur - utrecht - veluwe - uiterwaarden - bryology - mosses - nature reserves - plant succession - rehabilitation - rivers - ecological engineering - nature - river forelands
  Bespreking van ontwikkelingen in de mossenwereld van de Blauwe Kamer, een uiterwaardengebied van de Rijn tussen Wageningen en Rhenen
  Lichenen en mossen in de duinen van Terschelling
  Ketner - Oostra, R. - \ 1989
  Leersum : RIN (RIN-rapport 89/7) - 157
  korstmossen - bryophyta - mossen - bryologie - duinen - eolisch zand - plantenecologie - nederland - friesland - nederlandse waddeneilanden - lichens - mosses - bryology - dunes - aeolian sands - plant ecology - netherlands - dutch wadden islands
  Sexual reproduction in seed plants, ferns and mosses
  Willemse, M.T.M. ; Went, J.L. van - \ 1985
  Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022008799 - 206
  bryologie - bryophyta - mossen - geslachtelijke voortplanting - vaatplanten - bryology - mosses - sexual reproduction - vascular plants
  Behandeling van de biologie met betrekking tot de geslachtelijke voortplanting van deze plantesoort en onderzoek- en vermeerderingstechnieken op dit gebied. Aandacht voor de ontwikkeling van sporen en microsporen; mannelijke steriliteit; vorming van de stuifmeelbuis en invloeden op diverse ontwikkelingsstadia; enkele nieuwe methoden met betrekking tot het gebruik van "fluorochromen", immunologische technieken en kwantitatieve metingen aan pollen; oppervlakte van de stigma; incompatibiliteit; kieming van stuifmeel; megasporogenese; zaadcellen; structuur van de embryozak; bevruchting; apomixis en embryogenese
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.