Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 76

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Indigenous Knowledge of Shea Processing and Quality Perception of Shea Products in Benin
  Honfo, G.F. ; Linnemann, A.R. ; Akissoe, N.H. ; Soumanou, M.M. ; Boekel, M.A.J.S. van - \ 2012
  Ecology of Food and Nutrition 51 (2012)6. - ISSN 0367-0244 - p. 505 - 525.
  karite vitellaria-paradoxa - butter - extraction - cameroon - mali
  A survey among 246 people belonging to 14 ethnic groups and living in 5 different parklands in Benin revealed different practices to process shea kernels (namely boiling followed sun drying and smoking) and extract shea butter. A relation between parklands, gathering period, and sun-drying conditions was established. Moisture content and appearance of kernels were the selection criteria for users of shea kernels; color was the main characteristic to buy butter. Constraints to be solved are long processing times, lack of milling equipment and high water requirements. Best practices for smoking, sun drying, and roasting operations need to be established for further improvement.
  Voedingsmiddelenanalyses van de Afdeling Humane Voeiding. Deel 14 Vetzuursamenstelling van frituurvetten en bakkerijmargarines in Nederland in 2004
  Hulshof, P.J.M. ; Kosmeyer, T. ; Siebelink, E. ; Katan, M.B. - \ 2005
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Sectie Humane voeding - 18
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - Ghana - Filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - Ghana - Philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Borging van COKZ en uitgevoerd onderzoek door RIKILT : verordening (EG) nr 2571/97 bakkersboterregeling, periode: februari 2001 t/m november 2002
  Labrijn, J.F. ; Berends, P.M. ; Boer, W.J. de - \ 2003
  Wageningen : RIKILT (Report / RIKILT 2003.013) - 24
  boter - vetten - voedselsamenstelling - analytische methoden - zuivelonderzoek - inspectie - nederland - wetgeving - butter - fats - food composition - analytical methods - dairy research - inspection - netherlands - legislation
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding en Epidemiologie. Deel 12 Retinol en carotenoiden in zuivelproducten
  Hulshof, P.J.H. ; Roekel, T. van; Bovenkamp, P. van de; West, C.E. ; Katan, M.B. - \ 2001
  Unknown Publisher
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 12 Margarines, spijsvetten, koekjes en snacks-1996
  Hulshof, P.J.H. ; Kosmeijer, T. ; Zock, P.L. ; Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. - \ 1998
  Unknown Publisher
  voedingsmiddelen - voedsel - chemische samenstelling - bakoliën - bakvetten - oliën - boter - margarine - voedingswaarde - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - vetten - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - food - chemical composition - cooking oils - cooking fats - oils - butter - margarine - nutritive value - food composition - quality - properties - households - hospitals - fats - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Onderzoek naar de invloed van het toevoegen van vanille op de bepaling van het zuurgehalte (FFA-gehalte) van botervet
  Lam, R. ; Labrijn, J.F. ; Onstenk, C.G.M. - \ 1992
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 92.10) - 20
  boter - vetzuren - boterolie - vanilline - zuurgraad - butter - fatty acids - butter oil - vanillin - acidity
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 11 Spijsvetten en oliën
  Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Hollman, P.C.H. ; Katan, M.B. - \ 1991
  Unknown Publisher
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 11A Spijsvetten en oliën : achtergrondcijfers
  Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Katan, M.B. - \ 1990
  Unknown Publisher
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 10 Vis, schaal- en schelpdieren.
  Hulshof, P.J.M. ; Bovenkamp, P. van de; Boogerd, L. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeyer-Schuil, T. ; Berg, H. van den; Hollman, P.C.H. ; Vaessen, H.A.M.G. ; Katan, M.B. - \ 1990
  Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407122 - 37
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - ingrediënten - dierlijke producten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - ingredients - animal products - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Niveaucontrole op de bepalingen in boter : jaaroverzicht 1988
  Labrijn, J. ; Jong, J. de - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.42) - 10
  boter - voedselanalyse - analytische methoden - microbiologische technieken - butter - food analysis - analytical methods - microbiological techniques
  In 1988 heeft het RIKILT monsters boter en botervet voor niveau-vergelijkend onderzoek aan de controlestations COZ te Leusden en BKCF te Leeuwarden gestuurd. Het onderzoek wordt zoveel mogelijk onder vergelijkbare omstandigheden en op hetzelfde tijdstip uitgevoerd, volgens een vast jaarprogramma. Er zijn geen niveauverschillen tussen de laboratoria aangetoond voor het vocht-, vetvrije melkdrogestof-, zout-, fosfatase- en diacetylgehalte in boter en het peroxide- en vochtgehalte (Karl Fischer) en de refractiewaarde van botervet. Niveauverschillen werden aangetoond in de pH-waarde en het koper- en vrije vetzurengehalte. De niveauverschillen waren gering. Het resultaat is beter dan vorig jaar en kan in zijn totaliteit goed genoemd worden.
  Opvraagmonsters boter en kaas : jaaroverzicht 1988
  Labrijn, J. ; Ruig, W.G. de; Jong, J. de - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.46) - 19
  boter - kazen - vochtgehalte - vetgehalte - zoutgehalte - laboratoria - controle - butter - cheeses - moisture content - fat content - salinity - laboratories - control
  In 1988 heeft het RIKILT in het kader van het Rijkstoezicht op de laboratoria van de zuivelcontrole instellingen (COZ-Leusden en BKCF Leeuwarden) monsters boter en kaas opgevraagd. De monsters worden door het RIKILT telefonisch opgevraagd nadat ze door de controle instelling onderzocht zijn. De monsters kaas zijn onderzocht op het vocht-, vet- en zoutgehalte; de monsters boter op het vochtgehalte. Het BKCF vindt gemiddeld meer vocht in kaas dan het RIKILT. Voor het overige zijn er geen systematische niveauverschillen geconstateerd. Er zijn echter voor alle onderzochte parameters, behalve voor vocht in boter tussen COZ (Leusden) en RIKILT, in enkele series systematische verschillen aangetoond tussen de controlestations en het RIKILT. Het totale resultaat is beter dan vorig jaar en goed te noemen.
  Selection of Trichogramma for inundative biological control
  Pak, G.A. - \ 1988
  Agricultural University. Promotor(en): J.C. van Lenteren. - S.l. : Pak - 224
  nuttige insecten - biologische bestrijding - boter - koolsoorten - chalcididae - eulophidae - insecten - lepidoptera - gewasbescherming - trichogrammatidae - trichogramma - beneficial insects - biological control - butter - cabbages - chalcididae - eulophidae - insects - lepidoptera - plant protection - trichogrammatidae - trichogramma
  This thesis presents a study of the potential for biological control of lepidopterous pests on cabbage crops in the Netherlands, by means of inundative releases of the egg parasite Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae). The objective of this study is to investigate the usefulness of a predictive approach to the development of a biological control program. Chapter 1 provides an introduction to the three basic elements of this study: the principles of biological control, the use of Trichogramma as a control agent and the host species occurring on cabbage crops.

  The main theme of this study is the selection, by means of laboratory investigations and experimental field releases, of candidate strains of the parasite for practical application. This topic is discussed in chapter 2. Selection experiments were conducted using a collection of sixty geographical strains maintained in the laboratory. The methodology of culturing both parasites and hosts, and of observing female-parasite behaviour are described in chapter 3. Results of experiments on possible selection criteria involving various strains are presented in the subsequent chapters (4-9).

  Adaptability of parasitization activity to field-temperature conditions was investigated for all strains (chapter 4). Strains with a high performance at low temperature were used for studies on differences in host-selection behaviour between strains, i.e. host- age selection (chapter 5) and host-species selection (chapter 6). Studies on host recognition (chapter 7) and host suitability (chapter 8) were conducted to determine how and why female wasps distinguish between host species.

  Candidate strains selected on the basis of the laboratory research were released in Brussels sprouts fields with natural pest populations. During four seasons (1982-85) the performance of two strains in parasitism of the major host species was compared, in order to test the validity of the pre-introductory selection criteria (chapter 9). Finally, a comprehensive discussion of the results of this study is provided in chapter 10.

  Vetzuursamenstelling van Nederlands botervet in de periode maart 1985 - 1986
  Essers, M.L. ; Muuse, B.G. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (RIKILT rapport 87.67) - 7
  boter - boterolie - chemische samenstelling - vetzuren - carbonzuren - nederland - butter - butter oil - chemical composition - fatty acids - carboxylic acids - netherlands
  In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek naar de vetzuursamenstelling van Nederlands botervet uit de periode maart 1985/1986 beschreven. Van 235 monsters is de vetzuursamenstelling bepaald met behulp van capillair gaschromatografie. De verwerking van de analyseresultaten is analoog aan die van eerder onderzoek met behulp van gepakte gaschromatografie van Nederlandse botervetten uit de periode 1980 - 1984. De resultaten van beide perioden zijn met elkaar vergeleken.
  Stevigheidsmetingen aan boter, een vergelijking van methoden
  Oortwijn, H. ; Herstel, H. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.26) - 14
  boter - vastheid - butter - firmness
  In Nederland wordt de stevigheid van de boter bij de kwaliteitscontrole gemeten met het toestel volgens Kruisheer en Den Herder (K&H). De produktie hiervan is gestaakt, zodat gezocht moet worden naar een alternatief. Volgens een IDF-studiegroep is de kegelpenetrometer het voor de praktijk meest geschikte apparaat om de stevigheid van boter te meten. In dit onderzoek zijn, door meting van een groot aantal monsters boter van verschillende herkomst, in verschillende jaargetijden bereid en voor een deel omgepakt, beide methoden met elkaar vergeleken.
  Thuispanelonderzoek smeerbaarheid roomboter
  Straat, R.J.M. van de; Cramwinckel, A.B. - \ 1987
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 87.21) - 25
  boter - vastheid - consumentenpanels - smeerbaarheid - butter - firmness - consumer panels - spreadability
  Volgens de Landbouwkwaliteitswet moeten de kwaliteitsklassen "extra" en "standaard" van boter voldoen aan een bepaalde minimum stevigheidsnorm van resp. 22 en 19 Newton/3.8cm),(NEN 3739). Na een beperkt onderzoek aan wel- en niet omgepakte boter eind 1983 zijn in 1984 de eisen voor minimum stevigheid verlaagd naar 15. De vraag is of deze stevigheidseisen nu nog zinvol zijn gezien de veel gehoorde klacht van de consument over slechte smeerbaarheid van boter. Om na te gaan of de verlaging van de norm door de consument ervaren wordt als een kwaliteitsverandering is een thuispanelonderzoek uitgevoerd met ca. 1200 respondenten.
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel IX Alfabetisch register voor de delen I-VIII.
  Scholte, B.A. ; Willems, M.A. ; Katan, M.B. - \ 1987
  Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407085 - 42
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding en het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten. Deel 8 Alternatieve voedingsmiddelen.
  Willems, M.A.W. ; Graaf, T.W. de; Katan, M.B. ; Hollman, P.C.H. ; Staveren, W.A. van; Bovenkamp, P. van de - \ 1987
  Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407078 - 66
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel VII Maaltijden en produkten.
  Bovenkamp, P. van de; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Willems, M. ; Zijlmans, A. ; Katan, M.B. - \ 1987
  Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407092 - 119
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Voedingsmiddelenanalyses van de Vakgroep Humane Voeding. Deel 6 Zout- en vetgehalte van sauzen, kruiden, vleeswaren en andere producten.
  Bovenkamp, P. van de; Katan, M.B. ; Folmer, P. ; Rutten, F. ; Bos, J. ; Germing-Nouwen, C. ; Kosmeijer-Schuil, T. ; Brussaard, J.H. - \ 1987
  Wageningen : Vakgroep Humane Voeding, Landbouwuniversiteit - ISBN 9789072407061 - 96
  voedingsmiddelen - chemische samenstelling - vetten - oliën - bakoliën - bakvetten - boter - margarine - voedingswaarde - voedsel - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - dierlijke producten - ingrediënten - ghana - filippijnen - spijsoliën - spijsvetten - institutionele huishoudens - foods - chemical composition - fats - oils - cooking oils - cooking fats - butter - margarine - nutritive value - food - food composition - quality - properties - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - animal products - ingredients - ghana - philippines - edible oils - edible fats - institutional households
  Verbetering van een analysemethode voor de bepaling van [beta]-apo-8-caroteenzure ethyl-ester in boter en botervet
  Labrijn, J.F. ; Veen, N.G. van der - \ 1986
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 86.105) - 9
  boter - bèta-caroteen - analyse - boterolie - butter - beta-carotene - analysis - butter oil
  Voor het bepalen van [beta]-apo-8-caroteenzure ethylester, gebruikt als tracer in boterconcentraat, is een aantal methoden in gebruik, waaronder de uit 1980 daterende RIKILT-methode G48. Deze methoden, waarvan het principe globaal hetzelfde is, maar de praktische uitvoering verschillend, voldoen niet geheel. De recovery ligt laag en de reproduceerbaarheld laat te wensen over. Getracht is door aanpassing de bestaande RIKILT-methode geschikter te maken voor onderzoek op genoemde tracer.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.