Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ruimte voor natuurlijke geboorte
  Napel, Jan ten - \ 2012
  cattle husbandry - cattle - animal production - caesarean section - birth - pelvis - animal welfare - animal health - beef cattle
  Naar een probleemloos afkalvende dikbilkoe = Towards an easy-calving double-muscled cow
  Napel, J. ten; Hoving, A.H. ; Bohte-Wilhelmus, D.I. ; Hannewijk, P. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 648) - 40
  rundveehouderij - vleesvee - dierenwelzijn - keizersnede - dierveredeling - selectief fokken - geboorte - dierlijke productie - diergezondheid - vleesveerassen - cattle husbandry - beef cattle - animal welfare - caesarean section - animal breeding - selective breeding - birth - animal production - animal health - beef breeds
  A measuring and breeding programme has been developed for easy calving doublemuscled beef cattle.
  Natuurlijke geboorte bij dikbilrassen
  Napel, Jan ten - \ 2011
  cattle husbandry - beef breeds - birth - caesarean section - animal welfare
  Minder keizersneden bij dikbillen
  Napel, J. ten - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)nov. - p. 8 - 8.
  rundveehouderij - vleesvee - keizersnede - geboorte - dierveredeling - cattle husbandry - beef cattle - caesarean section - birth - animal breeding
  Vrijwel alle dikbilkoeien komen met een keizersnee ter wereld. Wageningen UR Livestock Research werkt in het project ‘Natuurlijke luxe’ met de Federatie van Vleesveestamboeken Nederland aan meer natuurlijke geboorten.
  Ruimere koe... lichter kalf
  Napel, J. ten - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
  rundveehouderij - vleesvee - geboorte - keizersnede - bevallingscomplicaties - dierenwelzijn - probleemoplossing - werkgroepen - cattle husbandry - beef cattle - birth - caesarean section - parturition complications - animal welfare - problem solving - working groups
  Hoe buig je de cultuur van systematisch toepassen van een keizersnede om naar meer natuurlijke geboorten? Wageningen UR begeleidt dit proces door vleesveehouders in werkgroepen zelf te laten zoeken naar oplossingen
  Belangrijke bekkenmaten : grote variatie bekkenmaten Belgisch witblauw maakt selectie op natuurlijk kalven mogelijk
  Kolkman, I. - \ 2007
  Veeteelt 6 (2007)3. - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 32.
  rundveehouderij - vleesvee - rundvleesproductie - belgisch witblauw - kalven - bekken - afmetingen - lichaamsafmetingen - dierveredeling - selectie - keizersnede - cattle husbandry - beef cattle - beef production - belgian blue - calving - pelvis - dimensions - body measurements - animal breeding - selection - caesarean section
  Kunnen Belgische witblauwen afkalven zonder keizersnede? De Katholieke Hogeschool te St-Niklaas onderzoekt in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent de mogelijkheden van natuurlijk kalven bij Belgische witblauwen aan de hand van de bekkenmaten
  Natuurlijk versus keizersnede : pijnindicatoren licht verhoogd bij kalven via keizersnede
  Look, J. van de; Kolkman, I. ; Vervaecke, H. ; Vicca, J. ; Lips, D. ; Aerts, S. - \ 2007
  Veeteelt 6 (2007)2. - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 31.
  rundveeteelt - belgisch witblauw - kalven - keizersnede - pijn - belgië - vergelijkend onderzoek - cattle farming - belgian blue - calving - caesarean section - pain - belgium - comparative research
  De vraag is in hoeverre het welzijn van het dier door een keizersnede aangetast wordt. Onderzoek aan de Katholieke Hogeschool van Sint-Niklaas vergeleek de pijnindicatoren bij natuurlijk bevallen met het kalven via keizersnede bij Belgisch witblauwe runderen
  Wel vleesvee, minder keizersneden : werkgroepen buigen zich over natuurlijke kalvingen
  Booij, A. - \ 2007
  Veeteelt 6 (2007)3. - ISSN 0168-7565 - p. 16 - 17.
  rundveehouderij - vleesvee - vleesproductie - kalven - keizersnede - cattle husbandry - beef cattle - meat production - calving - caesarean section
  Vleesveehouders met verbeterd roodbonten en Belgische witblauwen buigen zich in de zomer van 2007 over de keizersnede: is het mogelijk om rijk bespierd vleesvee te fokken, dat natuurlijk geboren wordt? De projectleider, Jan ten Napel van ASG, is positief gestemd
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.