Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De epidemische ontwikkeling van Sphaeropsis sapinea, oorzaak van scheutsterfte en bastnecrose bij pinus-soorten in Nederland
  Kam, M. de - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 598) - 212
  bosbouw - bomen - deuteromycotina - bosschade - schimmels - bacteriën - afsterving - mortaliteit - knoppen - bladeren - scheuten - beschadigingen - schade - schors, bomen - cambium - nederland - sphaeropsidales - forestry - trees - deuteromycotina - forest damage - fungi - bacteria - dieback - mortality - buds - leaves - shoots - injuries - damage - bark - cambium - netherlands - sphaeropsidales
  Onderzoek naar de oorzaken van de sterfte van de platanen op het kasteeldomein Hex te Heers (Belgie)
  Burg, J. van den; Dam, B.C. van; Kam, M. de - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 533) - 31
  bosbouw - bomen - deuteromycotina - beschadigingen - knoppen - bladeren - scheuten - snoeien - schade - schors, bomen - cambium - belgië - voedingsstoffenbehoeften - bossen - sphaeropsidales - forestry - trees - deuteromycotina - injuries - buds - leaves - shoots - pruning - damage - bark - cambium - belgium - nutrient requirements - forests - sphaeropsidales
  Kan de cambiummineervlieg het ontstaan van bastnecrosen bij jonge populieren bevorderen?
  Moraal, L.G. - \ 1987
  Populier 24 (1987)4. - ISSN 0166-7491 - p. 102 - 103.
  schors, bomen - cambium - schade - bosbouw - beschadigingen - insecten - bark - cambium - damage - forestry - injuries - insects
  The relation between wound width and callus growth of stem wounds on Populus x euramericana 'Heidemij'
  Kopinga, J. - \ 1983
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp no. 346) - 16
  bosbouw - bomen - beschadigingen - schade - schors, bomen - cambium - forestry - trees - injuries - damage - bark - cambium
  Bastscheuren en incidentele sterfte van Populus cv. Dorskamp in Oostelijk Flevoland
  Schoenfeld, P.H. - \ 1981
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 251) - 15
  bosbouw - bomen - beschadigingen - schade - schors, bomen - cambium - bosschade - bodemeigenschappen - nederland - flevoland - oostelijk flevoland - forestry - trees - injuries - damage - bark - cambium - forest damage - soil properties - netherlands - flevoland - oostelijk flevoland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.