Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Boars on the way : results of the 5 year Dutch research programme 'Boars heading for 2018'
  Backus, G.B.C. ; Smet, A. de; Wagenberg, C.P.A. van; Valeeva, N.I. ; Tacken, G.M.L. ; Kornelis, M. ; Snoek, H.M. ; Broek, E.M.F. van den; Immink, V.M. ; Haaster-de Winter, M.A. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Fels, J.B. van der; Riel, J.W. van - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - 60
  varkenshouderij - vleesproductie - beren (varkens) - ketenmanagement - varkensvlees - berengeur - organoleptische kenmerken - castratie - consumentenvoorkeuren - detectie - diergedrag - dierenwelzijn - varkens - dierlijke productie - diergezondheid - pig farming - meat production - boars - supply chain management - pigmeat - boar taint - organoleptic traits - castration - consumer preferences - detection - animal behaviour - animal welfare - pigs - animal production - animal health
  The programme 'Boars Heading for 2018’ is an initiative by the Dutch pork production chain represented in the Stop Castration steering committee. The report compiles 50 individual studies from a research programme that was carried out over a five-year period (2009-2013) in the Netherlands. The main results of the research program are presented in this report. The report contains 6 chapters, each of them including several project results: 1. Setting the stage, 2. Consumer, 3. Detection, 4 Preventive measures, 5. Behaviour of boars, 6. Boar taint economics and international developments.
  Houden van biologische beren
  Vermeer, H.M. ; Houwers, H.W.J. ; Leeijen, J. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 734) - 29
  varkenshouderij - beren (varkens) - biologische landbouw - castratie - berengeur - dierenwelzijn - diergedrag - varkens - dierlijke productie - pig farming - boars - organic farming - castration - boar taint - animal welfare - animal behaviour - pigs - animal production
  Finishing entire male organic pigs on 4 farms showed that mounting and aggression were not more frequent than on conventional pig farms, but the proportion of pigs with boar taint was higher.
  Puberende beerbig soms een lastpak
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Vermeer, H.M. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  varkenshouderij - biggen - beren (varkens) - castratie - dierenwelzijn - diergedrag - seksueel gedrag - dierlijke productie - varkens - pig farming - piglets - boars - castration - animal welfare - animal behaviour - sexual behaviour - animal production - pigs
  Met het stoppen met castreren van beerbiggen wordt tegemoetgekomen aan een belangrijke maatschappelijke wens om dieren intact te houden. Tevens maken de betere technische resultaten het ook economisch aantrekkelijk. Op sommige bedrijven, waar niet meer gecastreerd wordt, blijkt er ook een keerzijde te zijn: de puberende beren blijken seksueel opdringerig en soms agressief te worden. Omdat er ook veel bedrijven zijn die succesvol beren houden, komen daarvoor binnen het lopende onderzoek ongetwijfeld heldere adviezen naar boven.
  Maatregelen die het ongewenst gedrag van beren verminderen = Reducing male finishing pig behaviour by management measures
  Vermeer, H.M. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Houwers, H.W.J. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 466) - 20
  varkenshouderij - beren (varkens) - castratie - diergedrag - agressief gedrag - dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - diergezondheid - pig farming - boars - castration - animal behaviour - aggressive behaviour - animal welfare - animal production - pigs - animal health
  To reduce sexual behaviour and aggression in non-castrated male pigs measures were compared. Extra feeders and an obstacle in the pen reduced skin lesions and lameness.
  Angst voor berengeur bijna verleden tijd : dier & welzijn
  Backus, G.B.C. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  varkenshouderij - castratie - beren (varkens) - berengeur - dierenwelzijn - fokkerijmethoden - pig farming - castration - boars - boar taint - animal welfare - animal breeding methods
  Europa wil af van het castreren van beerbiggen per 2018. Voor Nederland is dit al grotendeels een feit: ruim 80 procent van het verkochte berenvlees komt van niet-gecastreerde dieren. Buitenlandse afzetpartijen durven het echter nog niet aan om nu al berenvlees in het schap te leggen vanwege de kans op berengeur. Volgens Gé Backus van LEI Wageningen UR is het in de nabije toekomst mogelijk om te stoppen met castratie zonder angst voor berengeur. In het afgelopen jaar zijn daartoe grote stappen gezet.
  Verdoofd castreren in de praktijk
  Kluivers-Poodt, M. ; Lambooij, E. - \ 2011
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 136 (2011)6. - ISSN 0040-7453 - p. 426 - 427.
  varkenshouderij - varkens - biggen - castratie - bedwelmen - anesthesie - dierenwelzijn - pig farming - pigs - piglets - castration - stunning - anaesthesia - animal welfare
  In 2008 is in de Nederlandse varkenssector het verdoofd castreren van biggen geïntroduceerd. Deze introductie is voorafgegaan door wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van lokale en algehele anesthesie bij de castratie van biggen. Algehele anesthesie met een combinatie van CO2 en zuurstof bleek effectief om de pijn tijdens het castratie weg te nemen. Op basis van deze uitkomst en enkele praktische aspecten (kosten, veiligheid, toediening van anesthesie door varkenshouders) heeft de begeleidingsgroep van het onderzoek daarop besloten deze methode praktijkrijp te maken. In deze begeleidingsgroep waren niet alleen de sector en het ministerie van landbouw vertegenwoordigd, maar nadrukkelijk ook CBL, Dierenbescherming en KNMVD.
  Big castreren hoeft niet meer
  Backus, G.B.C. - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)nov. - p. 8 - 8.
  varkenshouderij - voersamenstelling - berengeur - detectie - castratie - pig farming - feed formulation - boar taint - detection - castration
  Een slimme combinatie van vader- en moederlijnen kan berengeur bij mannelijke vleesvarkens sterk verminderen. Ook een andere voersamenstelling helpt. Dat blijkt uit onderzoek van Gé Backus van het LEI, Wageningen UR Livestock Research en het Institute for Pig Genetics.
  Verdoofd castreren - evaluatie van de Verklaring van Noordwijk
  Baltussen, W.H.M. ; Winter, M.A. de; Kluivers-Poodt, M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086153725 - 43
  varkenshouderij - varkens - biggen - castratie - dierenwelzijn - pig farming - pigs - piglets - castration - animal welfare
  At the request of the parties that have signed the Declaration of Noordwijk (Verklaring van Noordwijk), LEI and Livestock Research, parts of Wageningen UR, have carried out an evaluation into on the one hand the current situation relating to the agreements made in the Declaration and on the other hand the experiences of sow farmers with the castration of piglets under anaesthetic. The evaluation was carried out on the basis of interviews, questionnaires, group sessions and farm visits. Recommendations have been drawn up for the participating parties
  Vleesafzet van biologische beren : een opiniepeiling in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
  Hoste, R. ; Baltussen, W.H.M. ; Oosterkamp, E.B. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086153589 - 24
  biologische landbouw - varkenshouderij - beren (varkens) - castratie - vleeskwaliteit - export - houding van consumenten - dierenwelzijn - biologische voedingsmiddelen - markten - duitsland - verenigd koninkrijk - organic farming - pig farming - boars - castration - meat quality - exports - consumer attitudes - animal welfare - organic foods - markets - germany - uk
  The organic pig sector in the Netherlands wants to put an end to the castration of boar piglets as soon as possible. Since the Netherlands exports organic meat, it is important to be aware of the attitude of buyers abroad with regard to meat from intact male pigs. This small-scale opinion poll provides insight into this.
  Castratie : via verdoofd naar volledig stoppen
  Backus, G.B.C. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  varkenshouderij - varkens - biggen - castratie - berengeur - detectie - onderzoekers - particuliere sector - dierenwelzijn - dierenbescherming - pig farming - pigs - piglets - castration - boar taint - detection - research workers - private sector - animal welfare - animal protection
  In november 2007 ondertekenden CBL, COV, LTO en NVV de Verklaring van Noordwijk: uiterlijk 2015 stopt Nederland met het castreren van biggen. Het ministerie van LNV en de Dierenbescherming ondersteunen deze ambitie. Nu hebben we nog ongeveer vijf jaar te gaan tot dat moment. In een Europese samenwerking werkt Wageningen UR onder leiding van Gé Backus samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen aan het terugdringen van berengeur
  De Hoeve zet trend naar niet-castreren
  Lauwere, C.C. de; Bikker, A.M. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)22. - p. 23 - 26.
  varkens - dierenwelzijn - castratie - beren (varkens) - innovaties - systeeminnovatie - pigs - animal welfare - castration - boars - innovations - system innovation
  Samenwerkingsverband De Hoeve laat zien hoe een bedreiging voor de varkenssector is om te zetten in een kans. Een vooruitstrevende visie, een continue drive om te innoveren en het binden van medestanders blijken belangrijke succesfactoren te zijn, leert een analyse
  Moving towards boar taint-free meat: an overview of alternatives to surgical castration from a chain perspective
  Valeeva, N.I. ; Backus, G.B.C. ; Baltussen, W.H.M. - \ 2009
  varkenshouderij - dierenwelzijn - beren (varkens) - berengeur - castratie - varkensvlees - alternatieve methoden - pig farming - animal welfare - boars - boar taint - castration - pigmeat - alternative methods
  The objective of this study is to review important issues in boar taint prevention without surgical castration, namely alternatives to surgical castration, factors influencing boar taint development and economic considerations associated with the presently feasible alternatives to surgical castration. The paper looks at these issues from the pig production chain perspective and suggests a framework for the analysis of boar taint prevention without surgical castration within the whole-chain context
  Use of CO2-anesthesia in practice
  Kluivers, M. - \ 2008
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)19. - ISSN 0040-7453 - p. 811 - 812.
  varkenshouderij - biggen - castratie - bedwelmen - anesthesie - kooldioxide - pig farming - piglets - castration - stunning - anaesthesia - carbon dioxide
  In dit artikel wordt een toelichting gegeven op de gasverdovingsmethode, die in Nederland door varkenshouders gebruikt gaat worden om biggen verdoofd te castreren. Het onderzoek wordt belicht, waaruit deze methode is ontstaan, naast de praktische aspecten, die voor varkenshouders en de begeleidend dierenarts van belang zijn
  'Niet meer castreren was een goed besluit'
  Noorduyn, L. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)20. - p. 6 - 7.
  dierenwelzijn - castratie - beren (varkens) - certificering - innovaties - animal welfare - castration - boars - certification - innovations
  Voorop lopen is noodzaak, vindt varkenshouder Hans Verhoeven. Hij is voorzitter van De Hoeve, een samenwerkingsverband van varkensvleesproducenten. Hij was dan ook de eerste in Nederland met een Milieukeur voor varkensvlees en de eerste die stopte met het castreren van beerbiggen
  Alternatieven voor onverdoofde castratie van biggen
  Kluivers, M. - \ 2008
  Lelystad : Wageningen UR, Animal Sciences Group
  biggen - castratie - bedwelmen - anesthesie - video-opnames - dierenwelzijn - varkens - diergezondheid - dierlijke productie - piglets - castration - stunning - anaesthesia - video recordings - animal welfare - pigs - animal health - animal production
  Het bedrijfsleven wil dat de castratie van biggen onder verdoving plaatsvindt. Onderzoekers van de Animal Sciences Group hebben de verdoving met een mengsel van CO2 en zuurstof ontwikkeld. Op Praktijkcentrum Sterksel is deze methode verder uitgewerkt zodat deze door varkenshouders makkelijk en veilig gebruikt kan worden.
  PIGcas stakeholder congress
  Spoolder, H.A.M. ; Baltussen, W.H.M. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Report / Animal Sciences Group 103) - 38
  varkenshouderij - varkens - vee- en vleesindustrie - castratie - biggen - beren (varkens) - pig farming - pigs - meat and livestock industry - castration - piglets - boars
  Castratie van biggen als middel om berengeur in varkensvlees te reduceren, is een heftig bediscussieerd thema in een aantal Europese landen. Mogelijke oplossingen moeten dan ook in een internationale context worden gevonden. Het Europese PIGCAS project het Nederlandse "Road Map" project ("Meer beren op de weg") hebben de krachten gebundeld om een internationaal stakeholder congres te organiseren, dat op 29 en 30 november 2008 te Noordwijk wordt gehouden. Het congres wil het debat tussen diverse partijen in de varkensvleesindustrie stimuleren. Dit rapport bevat de inhoud van de presentaties, alsmede een overzicht van de reacties van verschillende partijen in de workshops. De conclusie is dat, ook al blijft het moeilijk om iedereen achter mogelijke oplossingen te krijgen, het in ieder geval gelukt is om alle partijen te doordringen van de ernst van de problematiek
  Castratie van biggen met CO2 /O2-verdoving = Castration of piglets using CO2 /O2-anaesthesia
  Kluivers, M. ; Gerritzen, M.A. ; Hindle, V.A. ; Smolders, M.M.A.H.H. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 163) - 16
  varkenshouderij - biggen - castratie - anesthesie - boerderij uitrusting - pig farming - piglets - castration - anaesthesia - farm equipment
  In this study the safety was investigated of the use of carbon dioxide anaesthesia during castration of piglets. In addition, the technical and practical criteria were determined for anaesthetic devices that can be used by a farmer
  Verdoofd castreren neemt pijn deels weg
  Kluivers, M. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  varkenshouderij - biggen - beren (varkens) - castratie - bedwelmen - pijn - dierenwelzijn - pig farming - piglets - boars - castration - stunning - pain - animal welfare
  ASG heeft in 2007 onderzoek gedaan naar de effecten van het geven van een locale verdoving en/of een pijnstiller op het welzijn van de big tijdens en na castratie
  Tweede voortgangsbericht verdoofd castreren
  Backus, G.B.C. - \ 2008
  's-Gravenhage : LEI Wageningen UR - 2
  agrarische economie - varkenshouderij - varkens - castratie - bedwelmen - kosten - vergoeding - agrarische bedrijfsvoering - financieren - agricultural economics - pig farming - pigs - castration - stunning - costs - compensation - farm management - financing
  Verdoofd castreren wordt gezien als een tussenoplossing zolang het streven om per 2015 volledig te stoppen met castreren niet is bereikt. Hierbij is de inzet deze tussenoplossing zo kort mogelijk te laten duren. Verdoofd castreren is kostenverhogend. Deze kosten zullen door marktpartijen die in hun leveringsvoorwaarden eisen stellen ten aanzien van verdoofde castratie aan de varkenshouders gecompenseerd worden. Ten behoeve van de compensatie aan varkenshouders is het LEI gevraagd een rekenmodel te maken van de kosten alsmede een voorstel hoe deze kosten betaald gaan worden
  Removing the taint : bottlenecks and possible directions for a solution in the marketing of the meat of non-castrated male pigs
  Klep, L.M.F. - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI 2008-027) - 19 p.
  marketing van voedingsmiddelen - varkensvlees - varkens - beren (varkens) - berengeur - smet - aroma - smakelijkheid - castratie - consumentenvoorkeuren - consumentengedrag - voedselacceptatie - nederland - houding van consumenten - vleesproductie - markten - voedselconsumptie - food marketing - pigmeat - pigs - boars - boar taint - taint - aroma - palatability - castration - consumer preferences - consumer behaviour - food acceptability - netherlands - consumer attitudes - meat production - markets - food consumption
  Wageningen UR has published a summary note on the subject of the castration of boars. There is a need in practice for a summary in simple language of the present knowledge about castration and the possible directions for a solution. This note summarises the knowledge gained up to the present. Further information can be found in the reports of various subsidiary studies, to which reference is made in the various footnotes in the text.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.