Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==chiselling
Check title to add to marked list
Israel cultiveren nederlands
Livestock Research, - \ 2012
[S.l.] : YouTube
melkveehouderij - loopstallen - dierlijke meststoffen - cultivateren - onderlaag - compostering - vloertypen - israël - dairy farming - loose housing - animal manures - chiselling - understorey - composting - floor type - israel
Nadat de eerder opgeslagen mest weer wordt uitgereden op de vloer van de Israelische loopstal en met een cultivator met de onderlaag is gemengd, wordt het mengsel bekeken en beoordeeld.
Studiereis vrijloopstal Israel 2008
Livestock Research, - \ 2012
[S.l.] : YouTube
melkveehouderij - loopstallen - dierlijke meststoffen - cultivateren - compostering - israël - dairy farming - loose housing - animal manures - chiselling - composting - israel
Een Israelische boer vertelt dat elke dag op zijn bedrijf de reeds opgeslagen mest op zijn bedrijf wordt uitgereden en met een cultivator wordt gemengd met de grondlaag waar het wordt uitgereden.
Technieken opheffen ploegzool 2008-2009: Gediepploegde grond Flevoland
Paauw, J.G.M. - \ 2009
Lelystad : PPO AGV - 19
mechanisatie - ploegen - diepploegen - diepe grondbewerking - grondbewerking - cultivateren - grondbewerking gericht op bodemconservering - regen - waterverzadiging - gronddruk - banden - mechanization - ploughs - deep ploughing - deep tillage - tillage - chiselling - conservation tillage - rain - waterlogging - ground pressure - tyres
In de praktijk zijn er op agrarische bedrijven steeds vaker problemen met wateroverlast. Dit komt o.a. door steeds extremere regenbuien, maar ook door de schaalvergroting. De machines worden steeds zwaarder en er kan tegenwoordig onder nattere omstandigheden gewerkt (geoogst) worden. Dit komt de structuur van de grond niet ten goede. Deze afnemende structuur wordt zowel in de bouwvoor als in de ondergrond waargenomen. Dit leidt tot plasvorming en lang nat blijven van de grond. Uiteraard pleegt dit een aanslag op het opbrengend vermogen van de grond. De bedrijven die te maken hebben met wateroverlast ervaren dat ook zelf. Hoewel de agrarische sector zich steeds meer zorgen maakt, is er niemand die de ontwikkelingen tegen kan houden
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.