Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ecotoxicological effects and DPB-formation in water treated with SDCC-derived chlorine
  Kaag, N.H.B.M. ; Sneekes, A.C. - \ 2016
  IMARES (Report / IMARES C079/16) - 25
  ecotoxicology - chlorine - disinfectants - water - ecotoxicologie - chloor - ontsmettingsmiddelen - water
  Uitspoeling van zouten in een kasgrond: Onderzoek aan uitspoeling aan grondkolommen met natriumchloride- en natriumsulfaattoediening
  Voogt, W. ; Steenhuizen, J.W. ; Winkel, A. van; Bosch, C.J.W. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1260) - 40
  kassen - bodemonderzoek - percolatie - zouten - natrium - chloor - laboratoriumproeven - irrigatie - meting - uitspoelen - glastuinbouw - greenhouses - soil testing - percolation - salts - sodium - chlorine - laboratory tests - irrigation - measurement - leaching - greenhouse horticulture
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van het BO programma “Biologische Landbouw/thema Duurkas” en “Duurzame bodem”
  Chloor blijkt wondermiddel tegen rozenziekte
  Sikkema, A. - \ 2010
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 5 (2010)3. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
  chloor - rozen - botrytis cinerea - schimmelbestrijding - gewasbescherming - chlorine - roses - botrytis cinerea - fungus control - plant protection
  Chloor blijkt een uitstekend middel te zijn tegen een belangrijke ziekteverwekker in rozen, de schimmel Botrytis cinerea. Dit is per toeval ontdekt toen wetenschappers een chlooroplossing als controlemiddel gebruikten. Het controlemiddel bleek beter te werken dan de andere middelen.
  Alternatieven voor reinigen van melkwinningsinstallaties zonder chloor = Alternatives for cleaning of milking equipment without chloride
  Slaghuis, B.A. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group nr. 98) - 15
  melkveehouderij - melk- en zuivelapparatuur - melkmachines - reiniging - melkkoelers - melktanks - chloor - ontsmettingsmiddelen - toegepast onderzoek - alternatieve methoden - dairy farming - dairy equipment - milking machines - clearing - milk coolers - milk tanks - chlorine - disinfectants - applied research - alternative methods
  Een goede reiniging van de melkinstallatie is een voorwaarde voor het kunnen afleveren van rauwe melk van de hoogste kwaliteitsniveaus. In Nederland wordt vaak gebruik gemaakt van gecombineerde reiniging- en desinfectiemiddelen. Hierin wordt meestal chloor toegepast. Het gebruik van chloor staat in het algemeen onder druk en ook in de melkwinning zoekt men naar alternatieven. Een van de vraagtekens bij het gebruik van reinigingsmiddelen zonder chloor betreft de effectiviteit. Reinigt het middel even goed als de gebruikelijke middelen met chloor? Deze vraag was aanleiding voor de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO om ASG Veehouderij te vragen een onderzoek op te starten naar de effectiviteit van dergelijke middelen
  Milieubeleid in een veranderende context: zes voorbeelden
  Bouma, J. ; Burgers, J. ; Butter, F.A.G. den; Hoefnagel, F. ; Hond, F. den - \ 2003
  Den Haag : WRR (Werkdocumenten / Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid W134) - ISBN 9789059590113 - 196
  milieubeleid - luchtverontreiniging - klimaatverandering - luchthavens - vogels - stikstof - chloor - nederland - environmental policy - air pollution - climatic change - airports - birds - nitrogen - chlorine - netherlands
  The potential of anaerobic bacteria to degrade chlorinated compounds
  Eekert, M.H.A. van; Schraa, G. - \ 2001
  Water Science and Technology 44 (2001). - ISSN 0273-1223 - p. 49 - 56.
  afvalwaterbehandeling - chloor - verwijdering - anaërobe micro-organismen - bacteriën - anaërobe afbraak - waste water treatment - chlorine - removal - anaerobes - bacteria - anaerobic digestion
  De invloed van sulfaat en chloride op de fosfaatbeschikbaarheid in veenbodem, een bijdrage aan integraal waterbeheer.
  Beltman, B. ; Krift, T. van der - \ 1997
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 1 (1997). - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 22.
  hoogveengronden - kanalen - chloor - hydrologie - veengronden - fosfor - rivieren - bodem - waterlopen - sulfaten - oppervlaktewater - moerasgronden - water - waterbeheer - waterverontreiniging - waterkwaliteit - watervoorziening - utrecht - bog soils - canals - chlorine - hydrology - peat soils - phosphorus - rivers - soil - streams - sulfates - surface water - swamp soils - water - water management - water pollution - water quality - water supply - utrecht
  Effect van OEB- en NaCl-gehalte in het rantsoen op de uitscheiding van water, stikstof, natrium, kalium, chloor en stikstofcomponenten in urine van melkkoeien
  Vuuren, A.M. van - \ 1996
  Lelystad : ID-DLO (Rapport / ID-DLO no. 96.008) - 34
  melkvee - diervoedering - urine - secretie - water - stikstof - natrium - kalium - chloor - fysiologie - dairy cattle - animal feeding - urine - secretion - water - nitrogen - sodium - potassium - chlorine - physiology
  Het nitraatgehalte van sla op voedingsfilm
  Boon, J. van der; Steenhuizen, J.W. - \ 1984
  Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 13-84,1-85,16-85,6-86,5-,8-,11-87)
  chemische samenstelling - planten - chemische analyse - lactuca sativa - slasoorten - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - bodem - elektrische eigenschappen - elektrische geleiding - magnetische eigenschappen - calcium - vloeibare kunstmeststoffen - nitraten - stikstofmeststoffen - magnesium - chloor - glastuinbouw - chemical composition - plants - chemical analysis - lactuca sativa - lettuces - hydroponics - nutrient film techniques - soil - electrical properties - electrical conductance - magnetic properties - calcium - liquid fertilizers - nitrates - nitrogen fertilizers - magnesium - chlorine - greenhouse horticulture
  Calciumchloride vermindert bladverbranding bij 'Pirate'
  Berghoef, J. ; Elzinga, P. - \ 1982
  Vakblad voor de Bloemisterij 37 (1982)11. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  calcium - chloor - oogstschade - cultivars - liliaceae - sierplanten - plaatsing (van meststoffen) - rassen (taxonomisch) - zonnebrand (sunscald) - rassen (planten) - chlorine - crop damage - ornamental plants - placement - races - sunscald - varieties
  Gebleken is dat herhaalde bespuitingen met 1% calciumchloride de bladverbranding bij deze leliecultivar aanzienlijk kunnen verminderen
  Het ontstaan van trihalomethanen bij de behandeling van drinkwater met chloor
  Rook, J.J. - \ 1978
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): P.G. Fohr, co-promotor(en): H.C. van der Plas. - Wageningen : [s.n.] - 170
  water - chemische behandeling - desinfectie - chloor - water - chemical treatment - disinfection - chlorine
  It has been established that chlorination of naturally coloured waters produces chloroform and other trihalomethanes in concentrations that are considerably higher than most of the organic microcontaminants commonly found in polluted surface waters.

  The objective of this study was to investigate the origin of the trihalomethanes in drinking water and the mechanism responsible for their formation. Chapter 1 gives a historical survey of the use of chlorine in drinking water treatment. The main application of chlorine originally was disinfection. Soon after, chlorination became common practice for the oxidative removal of earthy tastes and odors. Additionally the bleaching of naturally coloured water was found to be advantageous.

  As a result of studies of the various reactions between chlorine and inorganic ammonium the breakpoint phenomenon was discovered in 1940. Since then breakpoint chlorination is used for quantitative removal of ammonium from raw water. Until that time alternate methods of removal included biological means such as slow sand filtration. Breakpoint chlorination led to the development of water purification methods that could be accomplished by entirely physico-chemical treatment.

  However, as the levels of pollution of river Rhine water increased, the experience in Rotterdam was that breakpoint chlorination became less and less effective. Additionally the taste was adversely affected. In 1965 gaschromatography was applied in an attempt to determine the reaction products responsible for the taste problem.

  Chapter 2 describes the development in our laboratory of a modified headspace vapour analysis method for water. This allowed for the capture of minute amounts of volatile organics before and after chlorination of the river water. The technique basically is a static method in which a gas volume (headspace) is brought into equilibrium with the water sample. The headspace gas is collected on a cold trapping column which contains the same adsorbent as used for the stationary phase in the subsequent gaschromatographic separation. Using this technique for drinking water four large peaks were found which were not present in the untreated water. The four compounds were identified with chloroform, dichloro-bromomethane, chloro-dibromomethane and bromoform.

  Chapter 3 gives the analytical data obtained from Rotterdam drinking water, first prepared from river Rhine and later from river Meuse. Surprisingly the same four haloforms were found after chlorination of both waters.

  It was analytically established that the chlorine gas didnot contain trihalomethanes. Neither did it contain bromine in detectable amounts, i.e. less than 100 mg/kg.

  In an investigation of natural waters chloroform formation was found to occur after chlorination of samples from several unpolluted ponds and. lakes. Those that contained bromide-ions in concentrations higher thans 0.1 mg/l also gave the brominated trihalomethanes. I

  t was suspected that both the organic precursor for chloroform and the inorganic precursor for the brominated compounds were present in all types of natural waters. Chlorination resulted in the oxidation of Br -to HBrO, which in turn is known to react as a halogenating agent.

  Chapter 4: Since the major soluble organic compounds in natural waters are humic substances - mainly fulvic acids - it was logical to assume that they are the organic precursor. Humic acids contain both carboxylic and phenolic functionalities. Polyphenols are known to make up for the bulk of the degradation products of humic acids. Furthermore several polyhydroxybenzenes are known to give the iodoform reaction. The combination of the latter two facts led to the theory that polyphenolic structures in the humic acid matrix are the reactive sites from which chloroform is formed. To prove this, the principle experiment consisted of chlorination of peat extracts and aqueous solutions of commercial humic acids. Both solutions gave chloroform when treated with chlorine. Addition of inorganic bromide before chlorination resulted in the formation of all four haloforms.

  Chapter 5 involves an investigation of the specific type of polyhydroxybenzene responsible for chloroform-formation. Compounds in which two hydroxy-groups are in the meta-position gave the highest yields of chloroform.

  We also found that in the methylethers of resorcinol and phloroglucinol the formation of chloroform is suppressed. This led to the theory that the phenoxide-ion is essential for the formation of the halogenated mono-carbon degradation product.

  It is a reasonable assumption that in the competetive oxidation and substitution reactions the aromatic nucleus is destroyed to give an alpha-chlorinated ketone. A reaction mechanism is proposed in which the carbon atom in between two meta-positioned OH-groups is chlorinated twice. This is followed by scission into a linear alpha-ketone. This intermediate is further chlorinated to RCCl 3 according to the pathways known to occur in the haloform reaction.

  In chapter 6 cursory pilot plant studies focused on removal of chloroform by adsorption on activated carbon are described. It was found that the adsorptive capacity of carbon for chloroform was too low to be of interest. Further investigation aimed at the removal of the fulvic acids which are the precursor for the trihalomethanes. Pre-ozonation was tried but had little effect.

  Some experimental results with macroporous ion exchance resins appear effective in removing a major portion of the precursor for the haloformformation.

  Uitspoeling van chloor uit kasgronden
  Willigen, P. de - \ 1975
  Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 18) - 19
  uitspoelen - zoute gronden - chloor - glastuinbouw - leaching - saline soils - chlorine - greenhouse horticulture
  Het chloridegehalte van het grondwater in Midden-West-Nederland
  Rees Vellinga, E. van; Toussaint, C.G. ; Gils, J.B.H.M. van - \ 1972
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 695) - 8
  grondwater - chemische eigenschappen - chloor - west-nederland - groundwater - chemical properties - chlorine - west netherlands
  Chloor - effect bij tabaksteelt
  Anonymous, - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2879)
  bibliografieën - plantkunde - kunstmeststoffen - mest - nicotiana - prestatieniveau - plantenziekten - afwijkingen, planten - plantenvoeding - plantenziektekunde - plantenplagen - gewasbescherming - kwaliteit - tabak - chloor - bibliographies - botany - fertilizers - manures - performance - plant diseases - plant disorders - plant nutrition - plant pathology - plant pests - plant protection - quality - tobacco - chlorine
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.