Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zout afvalwater van zeebaarskwekerij geschikt voor teelt van zoutminnende gewassen en een tweede visteeltronde
  Blom, M. ; Heijden, P.G.M. van der - \ 2014
  Aquacultuur 4 (2014)29. - ISSN 1382-2764 - p. 9 - 16.
  aquacultuur - halofyten - combinatie - egypte - aquaculture - halophytes - combination - egypt
  Vis is een belangrijke bron van inkomsten voor Egypte. Niet alleen aan de kust, maar ook in de woestijn worden commerciële viskweekbedrijven opgezet. In Wadi Natroun, het gebied waar in de oudheid het zout vandaan werd gehaald om de overleden farao's te mummificeren, wordt op de boerderij 'Rula for Land Reclamation' door Wadi Fish sinds enige jaren ook vis gekweekt in water uit een zoute bron. In Aquacultuur 2014, nr. 1 is een bedrijfsreportage over Wadi Fish te vinden. Aanvankelijk werd het afvalwater van de kwekerij geloosd in de woestijn. Maar de Egyptische overheid oefent de laatste jaren steeds meer druk uit om zuinig om te gaan met water en met het woestijn-ecosysteem. Daarom is in 2010 een project gestart om te testen of de viskwekerij gecombineerd kan worden met een teelt van halofyten (ofwel zoutminnende gewassen) en of het afvalwater met de zgn. 'biofloc' methode (een waterzuinige viskweekmethode) weer voor visteelt kan worden gebruikt. Het bleek succesvol.
  Bestrijding schimmels met combi van middelen
  Bulle, A.A.E. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Hollinger, T.C. ; Haaster, A.J.M. van; Aanholt, J.T.M. van; Korsuize, C.A. - \ 2011
  bestrijdingsmethoden - beschermingsmiddelen - combinatie - schimmelbestrijding - tegen herbiciden resistente onkruiden - preventie - control methods - protectants - combination - fungus control - herbicide resistant weeds - prevention
  Informatieposter over de bestrijding van schimmels met een combinatie van middelen
  Gecombineerd rooien en sorteren van vruchtbomen kan beter
  PPO Bomen-bollen, - \ 2007
  De Boomkwekerij 2007 (2007)47. - ISSN 0923-2443 - p. 17 - 17.
  vruchtbomen - plantmateriaal - rooien - sorteermachines - combinatie - houding t.o.v. werk - fruit trees - planting stock - grubbing - sorters - combination - attitudes to work
  Er zijn mogelijkheden om de combinatie van het rooien en het sorteren van vruchtbomen te optimaliseren. Recent onderzoek hiernaar door PPO en de Agrotechnology & Food Sciences Group heeft interessante verbeterpunten opgeleverd.
  NVO combineert beste van DPS, DPST en PBI tot nieuwe totaalindex. DPS verdwijnt
  Arendonk, J.A.M. van - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)11. - ISSN 0168-7565 - p. 36 - 37.
  melkveehouderij - melkkoeien - dierveredeling - fokwaarde - selectie - koe-indexen - duurzaamheid (sustainability) - combinatie - stamboeken - prestatie-indexen - interviews - uitwendige kenmerken - dairy farming - dairy cows - animal breeding - breeding value - selection - cow indexes - sustainability - combination - herdbooks - performance indexes - interviews - external traits
  De duurzameprestatiesom, DPS, gaat mogelijk nog dit jaar verdwijnen. Ervoor in de plaats komt een nieuwe totaalindex, waarin ook functioneel exterieur een onderdeel zal zijn. Fokkerijprofessor Johan van Arendonk licht de achtergronden toe van de nieuwe totaalindex
  Tegelijk composteren en vergisten
  Willers, H.C. ; Veeken, A.H.M. - \ 2005
  Landbouwmechanisatie 56 (2005)3. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  landbouwwerktuigen - compostering - afvalverwerking - organisch afval - fermentatie - verwerking - combinatie - landbouwkundig onderzoek - farm machinery - composting - waste treatment - organic wastes - fermentation - processing - combination - agricultural research
  Twee onderzoekers van Wageningen UR hebben een concept ontworpen, waarbij composteren en vergisten van een agrarische afvalstroom tegelijk gebeuren. De werking en het resultaat van dit geïntegreerde proces worden hier uitgelegd.
  Nisine geholpen met hordentechnologie
  Jong, L.S. de - \ 2001
  Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)8. - ISSN 0042-7934 - p. 49 - 49.
  bacteriocinen - nisine - conserveerkwaliteit - voedselserveermethoden - pathogenen - synergie - combinatie - voedselonderzoek - bacteriocins - nisin - canning quality - food serving methods - pathogens - synergism - combination - food research
  Een combinatie van nisine met carvacrol, thymol of carvon leidde tot een synergistische reductie van het aantal levensvatbare cellen van Listeria monocytogenes en Bacillus cereus. Verslag van een promotieonderzoek
  Accord - zaaicombinatie, Howard Kopeg HK 300, steundrukrol en Accord pneumatic - zaaimachine type DA
  Anonymous, - \ 1985
  Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, arbeid en Gebouwen no. 1043) - 9
  combinatie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - eggen - prestatieniveau - aftakassen - precisiezaaimachines - kwaliteit - halfgedragen werktuigen - trekkers - combination - farm equipment - farm machinery - harrows - performance - power takeoffs - precision drills - quality - semimounted implements - tractors
  Beoordeling van de bewerkingsresultaten op lichte en zware kleigrond
  Onderzoek Amazone zaaicombinatie, schudeg REV 30, steundrukrol PW 30 en zaaimachine D7/30E-R of D7/30E-N (3,0 m/31 of 35 rijen)
  Anonymous, - \ 1984
  Wageningen etc. : IMAG [etc.] (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1039) - 10
  combinatie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - eggen - prestatieniveau - kwaliteit - ruggenzaaimachines - zaaimachines - combination - farm equipment - farm machinery - harrows - performance - quality - ridge drills - seed drills
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.