Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vochtgedrag schermsystemen : een zoektocht naar de oorzaak van toenemende problemen met druipend condensvocht in kassen met dubbele schermen
  Weel, P.A. van; Vanthoor, B.H.E. - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1436) - 34
  kastechniek - kasgewassen - kassen - afschermingsmateriaal - condenseren - greenhouse technology - greenhouse crops - greenhouses - screens - condensation
  Het Nieuwe Telen (The New Growing) results in applying more screen layers that stay completely closed. In practise this causes problems with drip. In this research the impact of 2 screen layers and using screen gaps on the amount of drip from the screens or the greenhouse cover is investigated. Solutions to reduce the problems related to drip were proposed and tested in the greenhouse. During spring and winter 2016, measurements were performed at a tomato greenhouse with artificial lighting, blackout screen, energy screen and a Ventilationjet system. The daily amount of the condensation water that drips from the greenhouse ridge, gutter and the Ventilationjet was determined. In contrast to the general expectations, the drip does not come from the screens but from the greenhouse cover and from the Ventilationjets. Condensation occurred at the screens but this did not result in drip from these screens. Only 0.2% of the condensation against the greenhouse cover drips into the greenhouse. If this drip would be re evaporated, the energy costs for heating would increase with 0.0008 m3 gas /m2/week. Investments to reduce drip can thus only be paid back by a better crop quality and not by energy savings. The use of the inlet ventilator of the Ventilationjet system or the use of a screen gap increases the amount of condensation on a cold greenhouse cover. Drip from the greenhouse gutter was solved by applying a condensation gutter and the drip from the duct of the Ventilationjet was solved by applying a collecting tray with drain hose.
  Meetprotocol voor lichttransmissie van materialen met condens
  Swinkels, Gert-Jan ; Breugel, Bram van; Tsafaras, Ilias - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1438) - 42
  kassen - meettechnieken - lichtdoorlating - glas - diffuus glas - condenseren - greenhouses - measurement techniques - light transmission - glass - diffused glass - condensation
  Measuring the light transmittance of greenhouse covering materials has become a standard procedure for the
  horticultural industry. This measurement is based on dry materials. However, transmittance changes (strongly)
  when water condenses on the inside of the material. For example, transmittance of traditional clear non-diffusing
  greenhouse glass usually decreases because the condensed droplets tend to reflect the light instead of transmit
  it, while some varieties of diffuse glass could increase light transmittance. Because a greenhouse is wet on the
  inside during a large period of the year it is important to be able to measure transmission with a standardized
  protocol. In this research a measurement protocol and associated equipment are developed for determining the
  effect of condensation on the hemispherical light transmission in a standardized way.
  The protocol is based on natural condensation on a material under a slope according to common greenhouse roof
  slopes, which is forced by a combination of temperature and humidity. In this way the natural process of draining
  of condensate is taken into account. The results show that the transmission of traditional clear uncoated (new)
  horticultural glass drops with about 3%-points while the effects on the behaviour of the tested types of diffuse
  glass vary between -1%- point up to + 1.5%-point.
  Verbetering lichtinval winterlicht : Improving the availability of natural light in winter
  Kempkes, F.L.K. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Hemming, S. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1375) - 55
  glastuinbouw - kasgewassen - kastechniek - constructie - natuurlijk licht - lichtdoorlating - condenseren - diffuus glas - greenhouse horticulture - greenhouse crops - greenhouse technology - construction - natural light - light transmission - condensation - diffused glass
  In winter at northern latitudes light is the limiting factor for crop growth. The design of the Venlo greenhouse has not changed for many years although the development of diffuse glass and use of Anti Reflection coatings were only recent. This report shows results of Ray-tracing calculations of the effect of several measures as roof slope, ridge orientation, symmetry of the roof, reflection of the construction elements and the effect of condensation on light transmission of the greenhouse. Results show that it is possible to increase light transmission by more than 10% in case a combination of measures are taken. Effects of standard glass on transmission are higher than with diffuse glass. The measurements on the effect of condensation shows a hugh variation but in average condensation can cost you light, 2% (standard glass) but can gain light as well, up to 6%. Economic feasibility and restrictions in constructions are not taken into account. The optimal winter light greenhouse means a complete re-design of the Venlo type greenhouse cover.
  Besteed zorg aan het wensenlijstje en het objectief doormeten : Silke Hemming over keuze juiste diffuse kasdek
  Staalduinen, J. van; Hemming, S. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)6/7. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - beglazing - diffuus glas - optische eigenschappen - condenseren - verstrooiing - besluitvorming - bemonsteren - behoeften - greenhouse horticulture - glazing - diffused glass - optical properties - condensation - scattering - decision making - sampling - requirements
  Dat een diffuus kasdek – met of zonder antireflectiecoating – meerwaarde biedt ten opzichte van traditioneel basisglas weten telers inmiddels. Het is echter niet eenvoudig om tot een juiste glaskeuze te komen. Onderzoekster Silke Hemming zet de relevante aspecten op een rij. Een onderschatte factor is het doormeten van glasmonsters op basis van goede steekproeven bij grootschalige nieuwbouwprojecten.
  Emissie van gewasbeschermingsmiddelen hoofdzakelijk via waterstromen
  Beerling, E.A.M. - \ 2010
  emissie - pesticiden - glastuinbouw - kassen - waterkwaliteit - milieubeheer - regenwateropvang - condenseren - emission - pesticides - greenhouse horticulture - greenhouses - water quality - environmental management - water harvesting - condensation
  Informatieposter over emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Deze emissie loopt hoofdzakelijk via waterstromen van kassystemen
  Condensatie tegen het kasdek : licht- en energie-effecten van condensatie op acht kasdekmaterialen
  Stanghellini, C. ; Mohammadkhani, V. ; Bruins, M.A. ; Hemming, S. ; Sonneveld, P.J. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Rapport GTB 1025) - 50
  teelt onder bescherming - kassen - beglazing - bekleding, bouw - condenseren - ventilatie - temperatuur - klimaatregeling - energie - materialen - vergelijkend onderzoek - protected cultivation - greenhouses - glazing - cladding - condensation - ventilation - temperature - air conditioning - energy - materials - comparative research
  Condensatie tegen het kasdek is een bekend verschijnsel in de glastuinbouw. Uit berekeningen met het simulatiepro - gramma KASPRO blijkt dat per jaar ongeveer 100 liter water per vierkante meter tegen het kasdek condenseert. Dit getal wordt bevestigd door het geringe aantal beschikbare metingen. Bij condensatie komt energie vrij die eerder voor verdamping van water werd gebruikt, de latente warmte. Condensatie van 100 liter water komt overeen met een energie- equivalent van ca. 7,5m 3 gas wat 15-20% van het jaarverbruik is. Door condensatie wordt de kaslucht ontvochtigd. Condens heeft ook invloed op de lichttransmissie.
  Schermgebruik één van de sleutels om Botrytis in gerbera te voorkomen
  Weel, P.A. van; Voogt, J. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)10. - p. 36 - 37.
  teelt onder bescherming - kassen - botrytis - schermen - condenseren - plantenziekteverwekkende schimmels - temperatuur - gerbera - glastuinbouw - snijbloemen - protected cultivation - greenhouses - botrytis - blinds - condensation - plant pathogenic fungi - temperature - gerbera - greenhouse horticulture - cut flowers
  Het probleem van uitstraling als oorzaak van Botrytis is tot nu toe onderschat. Het sluiten van een enkel schermdoek blijkt niet afdoende. Bij lagere buitentemperaturen kan dan nog steeds condensvorming bij de bloem optreden. Daarom is het noodzakelijk om niet alleen te schermen op basis van uitstraling, maar tevens een dubbel schermdoek toe te passen. Door de luchtspouw tussen het dubbele doek zal dan de temperatuur van het onderste scherm dicht bij de kastemperatuur blijven en wordt de uitstraling effectief gestopt
  Dehumidification of greenhouses
  Campen, J.B. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Gerard Bot. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854296 - 117
  kassen - milieubeheersing - ontvochtiging - ventilatie - condenseren - kastechniek - computationele vloeistofdynamica - mechanische bestrijding - greenhouses - environmental control - dehumidification - ventilation - condensation - greenhouse technology - computational fluid dynamics - mechanical control
  Dehumidification is an essential part of greenhouse climate control. High humidity is a cause of diseases which ultimately reduce the quantity and quality of production. The humidity surrounding the crop differs since the air temperature in the greenhouse is not homogenous. Humidity control increases energy consumption during heating periods.
  The various methods of dehumidification were evaluated from an economical, practical, and energetic point of view. It was concluded that the ventilation with outside air with heat recovery is the most economical, practical, and energy-saving method. Ventilation driven by buoyancy and wind cannot be controlled accurately though and gives rise to a heterogenic greenhouse climate. Therefore, the dehumidifying ventilation has to be mechanically controlled and the incoming air has to be distributed evenly over the greenhouse. Using this system the humidity can be controlled accurately in an energy-friendly way and the climate is more homogenous. For more sustainable greenhouses with lower heat demand realisable in the future this method will be indispensable.

  Energiezuinige vochtregeling onder gesloten scherm : gebruik van Aircobreeze met dubbele schermen
  Raaphorst, M.G.M. ; Weel, P.A. van; Eveleens-Clark, B.A. ; Voogt, J. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Plant Research International 251) - 40
  glastuinbouw - vochtigheid - schermen - ontvochtiging - energiebesparing - kastechniek - mechanische methoden - klimaatregeling - ventilatie - condenseren - greenhouse horticulture - humidity - blinds - dehumidification - energy saving - greenhouse technology - mechanical methods - air conditioning - ventilation - condensation
  De Aircobreeze is een verticaal werkende ventilator die onder het spant is gemonteerd. Daarmee wordt in een gebied van 200-250m2 een verticale rondgaande luchtbeweging van ongeveer 5 cm/sec in stand gehouden. Er is geëxperimenteerd met een methode om door middel van de Aircobreeze in combinatie met een kleine kier in het schermdoek actief vocht af te voeren zonder gebruik van een minimum buis. Doel is om te proberen zo vaak als mogelijk één of twee energieschermen gesloten te houden zonder problemen met condensatie op het gewas.
  Nieuw meetprotocol maakt keuze kasdekmateriaal eenvoudiger : Diffuse lichttransmissie, hazefactor en invloed condens vaststellen
  Staalduinen, Jan van; Swinkels, G.L.A.M. ; Ruigrok, J. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)5. - p. 64 - 65.
  tuinbouw - kassen - afdeklagen - diffuus glas - lichtdoorlating - meting - condenseren - glastuinbouw - protocollen - horticulture - greenhouses - coatings - diffused glass - light transmission - measurement - condensation - greenhouse horticulture - protocols
  Door de opkomst van nieuwe kasdekmaterialen en coatings schoot het bestaande meetprotocol voor het vaststellen van de lichttransmissie (NEN 2675) tekort. TNO en Wageningen UR Glastuinbouw hebben nieuwe meetprotocollen opgesteld waarmee de diffuse lichttransmissie, de hazefactor en de invloed van condens betrouwbaar zijn vast te stellen. Deze maken de keuze van het juiste materiaal voor specifieke situaties eenvoudiger
  Met Psychro-diagram natuurkundig inzicht in klimaatfactoren : grafiek beschrijft eigenschappen van vochtige lucht
  Weel, P.A. van; Voogt, J. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)2. - p. 15 - 17.
  tuinbouwbedrijven - kassen - klimaatregeling - klimaatfactoren - relatieve vochtigheid - dauwpunt - condenseren - grafieken - glastuinbouw - energiebesparing - kastechniek - market gardens - greenhouses - air conditioning - climatic factors - relative humidity - dewpoint - condensation - graphs - greenhouse horticulture - energy saving - greenhouse technology
  De eigenschappen van kaslucht spelen een hoofdrol in nieuwe mogelijkheden om energie te besparen. Het Mollier-diagram geeft weer hoe temperatuur, RV, energie-inhoud en dauwpunt met elkaar samenhangen. Deze grafiek is voor velen moeilijk te lezen. In dit artikel wordt een variant behandeld: het Psychro-diagram. Daarmee kan iedereen aan de hand van praktijkvoorbeelden relatief eenvoudig bepalen hoe bij bepaalde buitenomstandigheden het gewenste kasklimaat het beste te realiseren is
  Dubbel AR-glas net zo lichtdoorlatend als enkel glas: AR-laag verhoogt lichtopbrengst, maar werkt minder bij nat kasdek
  Stijger, H. ; Hemming, S. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)4. - p. 42 - 43.
  kassen - dubbele beglazing - optische eigenschappen - reflectie - doorschijnendheid - energiegebruik - lichtdoorlating - reflectiefactor - doorlatendheid - condenseren - milieubeheer - teelt onder bescherming - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - double glazing - optical properties - reflection - translucence - energy consumption - light transmission - reflectance - transmittance - condensation - environmental management - protected cultivation - greenhouse horticulture - energy saving
  De positieve werking van de anti-reflectielaag wordt bij een nat kasdek grotendeels tenietgedaan. De lichttransmissie is dan minder dan verwacht, maar nog steeds hoger dan bij gewoon glas. Een kasdek met dubbel AR-glas (met vierzijdig AR-laag) is net zo lichtdoorlatend als gewoon enkel glas, maar bespaart 25% energie. Deze besparing is even groot als bij kunststof kanaalplaten. De terugverdientijd van enkel AR-glasligt op 5 tot 6 jaar en voor dubbel AR-glas op 7 jaar
  Gecontroleerde vochtafvoer bij schermen
  Campen, J.B. - \ 2006
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 121) - 30
  kassen - afschermingsmateriaal - verwarming - condenseren - vochtigheid - ventilatie - milieubeheersing - glastuinbouw - greenhouses - screens - heating - condensation - humidity - ventilation - environmental control - greenhouse horticulture
  Het gebruik van energieschermen in de glastuinbouw neemt nog steeds toe. Dit gebruik leidt tot een grote energiebesparing, maar de luchtvochtigheid onder het scherm kan te hoog oplopen. Om vocht af te voeren wordt het scherm een beetje opengetrokken waardoor koude lucht van boven het scherm mengt met de kaslucht. Deze methode wordt ook wel kieren genoemd. Nadeel van deze methode is dat dit geen goed controleerbaar proces is waardoor een groot deel van de energiebesparing weer teniet wordt gedaan. De luchtwisseling tijdens kieren hangt af van het temperatuurverschil boven en onder het scherm en de grootte van de opening in het scherm. Tijdens de luchtwisseling kunnen grote temperatuurgradiënten in de kas ontstaan. Lokaal kan de temperatuur ver dalen wat door de tuinders wordt aangeduid als een kouval. Een gecontroleerde vochtafvoer onder het scherm is daarom wenselijk. Dit kan gedaan worden door geforceerde luchtbeweging waarbij koude droge lucht van buiten of van boven het scherm door een ventilator in de kas wordt gebracht. Onderzoek op basis van simulaties laat zien dat deze manier van vochtafvoer een zeer gelijkmatig klimaat onder het scherm geeft en de vochtafvoer nauwkeurig geregeld kan worden zodat het energieverlies minimaal is
  Helofytenfilter niet geschikt voor nazuivering mestvloeistof
  Melse, R. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)2. - ISSN 1570-8578 - p. 13 - 15.
  varkensdrijfmest - condenseren - waterzuivering - afvalwaterbehandeling - helofytenfilters - mestverwerking - pig slurry - condensation - water treatment - waste water treatment - artificial wetlands - manure treatment
  Uit literatuuronderzoek blijkt dat de goedkope waterzuiveringstechniek van het helofyten- of plantenfilter onvoldoende perspectief biedt voor het verder zuiveren van dit condenswater.
  Teleurstellend slot van 1998 : wateroverlast en vorstschade in witlof
  Kruistum, G. van - \ 1999
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)feb. - ISSN 1385-5298 - p. 2 - 4.
  cichorei - meteorologische factoren - oogstschade - neerslag - condenseren - beschadigingen door vorst - oogstverliezen - kwaliteit - chicory - meteorological factors - crop damage - precipitation - condensation - frost injury - yield losses - quality
  Schade door extreme regenval in de zomer van 1965 op het gemengde bedrijf in de Achterhoek
  Snijders, J.H. - \ 1966
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 332) - 28
  oogstschade - neerslag - condenseren - schade - nederland - gelderland - crop damage - precipitation - condensation - damage - netherlands - gelderland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.