Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect van inkuilmanagement op emissie van broeikasgassen op bedrijfsniveau = Effect of ensiling management on emission of greenhouse gases at farm level
  Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 403) - 33
  melkveehouderij - ammoniakemissie - ruwvoer (roughage) - graskuilvoer - voederkwaliteit - conserveerkwaliteit - inkomsten uit het landbouwbedrijf - dairy farming - ammonia emission - roughage - grass silage - forage quality - canning quality - farm income
  This report described the losses during harvesting, storage and feed out period of grass silage. It was estimated that there was a considerable risk of extra losses due to aerobic deterioration and moderate conservation. Farmrelated computations showed that economics and emission of greenhouse gases went together in limiting extra losses. For an average farm with 100 dairy cows, net return to labour and management may decrease by €3000 to €5000 as a result of aerobic deterioration and moderate conservation. The extra emission of greenhouse gases remained limited at approximately 1.5%.
  Milde voedselverwerkingstechnologie II : milde conservering met hoge druk : nieuwe ontwikkelingen
  Matser, A.M. ; Ven, C. van der; Berg, R. van den - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)21. - ISSN 0042-7934 - p. 28 - 30.
  voedseltechnologie - voedselindustrie - drukbehandeling - houdbaarheid (kwaliteit) - conserveerkwaliteit - methodologie - industriële toepassingen - food technology - food industry - pressure treatment - keeping quality - canning quality - methodology - industrial applications
  Met behulp van hogedruktechnologie kunnen producten langer houdbaar worden gemaakt. Deze bekende techniek kent de laatste tijd nieuwe ontwikkelingen en toepassingen . Naast pasteuriseren door een hogedrukbehandeling bij kamertemperatuur is het nu ook mogelijk om te steriliseren met hoge druk. Ook zijn er toepassingen bij relatief lage druk
  Meer resistente/virulente pathogenen?
  Kieboom, J. ; Abee, T. ; Hermans, A. ; Aarts, H. ; Berk, P. ; Jonge, R. de - \ 2002
  Voedingsmiddelentechnologie 35 (2002). - ISSN 0042-7934 - p. 29 - 29.
  pathogenen - voedselbesmetting - virulentie - pathogeniteit - voedselmicrobiologie - risicofactoren - conserveerkwaliteit - pathogens - food contamination - virulence - pathogenicity - food microbiology - risk factors - canning quality
  Toepassing van milde conserveringsmethoden kan leiden tot voedselpathogenen die meer virulent zijn. De risicobepaling van de blootstelling aan pathogene micro-organismen in levensmiddelen
  Vlees langer houdbaar en van betere kwaliteit met hogedruk
  Matser, A.M. ; Krebbers, B. ; Jansen, W.W.J.T. ; Kok, M.T.C. ; Stegeman, D. - \ 2002
  Voedingsmiddelentechnologie 35 (2002). - ISSN 0042-7934 - p. 28 - 29.
  vleeseigenschappen - vleeskwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - drukbehandeling - conserveerkwaliteit - mals maken - malsheid - meat characteristics - meat quality - keeping quality - pressure treatment - canning quality - tenderizing - tenderness
  Hogedruktechnologie is een mild alternatief voor thermische conservering
  Nisine geholpen met hordentechnologie
  Jong, L.S. de - \ 2001
  Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)8. - ISSN 0042-7934 - p. 49 - 49.
  bacteriocinen - nisine - conserveerkwaliteit - voedselserveermethoden - pathogenen - synergie - combinatie - voedselonderzoek - bacteriocins - nisin - canning quality - food serving methods - pathogens - synergism - combination - food research
  Een combinatie van nisine met carvacrol, thymol of carvon leidde tot een synergistische reductie van het aantal levensvatbare cellen van Listeria monocytogenes en Bacillus cereus. Verslag van een promotieonderzoek
  Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven
  Worp, H.H.M. van de; Herstel, H. - \ 1981
  Wageningen : RIKILT (Verslag / RIKILT 81.79) - 8
  voedselbewaring - inblikken - conserveerkwaliteit - agaricus - paddestoelen - conserveermiddelen - kwaliteit voor voedselverwerking - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteitsnormen - food preservation - canning - canning quality - agaricus - mushrooms - preservatives - food processing quality - keeping quality - quality standards
  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen keukenzout, zwaveldioxyde en mononatriumglutaminaat, sensorische eigenschappen, zware metalen en bestrijdingsmiddelen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.