Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 80

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mondjesmaat een maaltje vis: perspectieven om visconsumptie aan te jagen
  Dagevos, H. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  Aquacultuur 30 (2015)2. - ISSN 1382-2764 - p. 13 - 16.
  visconsumptie - consumentengedrag - consumentenonderzoeken - houding van consumenten - visproducten - gezondheidsvoedsel - nederland - fish consumption - consumer behaviour - consumer surveys - consumer attitudes - fish products - health foods - netherlands
  Nederland is een visvangende natie, maar bepaald geen visetend land. Hoe komt dat toch? Hans Dagevos, werkzaam als consumptie socioloog bij het LEI, ging in opdracht van collega Wim Zaalmink (coördinator kenniskringen in de visserij) op zoek naar het antwoord op deze vraag. Conclusie is dat de sector vooral vanuit voedings- en gezondheidsoogpunt, een aantal ijzersterke troeven in handen heeft die kunnen bijdragen aan een hogere consumptie.
  Monitor Duurzaam Voedsel 2014 : consumentenbestedingen
  Logatcheva, K. - \ 2015
  [Den Haag] : LEI Wageningen UR - 13
  duurzame ontwikkeling - voedsel - consumenten - consumentenonderzoeken - bestedingen - certificering - etiketteren - biologische voedingsmiddelen - monitoring - sustainable development - food - consumers - consumer surveys - expenditure - certification - labelling - organic foods - monitoring
  De Monitor Duurzaam Voedsel 2014 geeft een overzicht van de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel1 in Nederland over het jaar 2014. De gegevens zijn gebaseerd op de omzet van producten die zijn voorzien van een keurmerk met onafhankelijke controle2 . Het gaat om de in Nederland geconsumeerde producten in de belangrijkste afzetkanalen. In dit verslag zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven; meer informatie staat op de site van de Monitor Duurzaam Voedsel: monitorduurzaamvoedsel.nl.
  Natuur en biodiversiteit in de biologische markt. Verkenning van de mogelijkheden om natuur en biodiversiteit in de biologische markt te verwaarden
  Meeusen, M.J.G. ; Koopmans, C. ; Stortelder, A.H.F. ; Zaalmink, W. ; Prins, H. ; Onwezen, M.C. ; Ham, A. van den; Wagenaar, J.P. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-011) - ISBN 9789086157044 - 35
  melkveehouderij - biologische landbouw - marktanalyse - burgers - biodiversiteit - haalbaarheidsstudies - consumentenonderzoeken - houding van consumenten - biologisch-dynamische landbouw - dairy farming - organic farming - market analysis - citizens - biodiversity - feasibility studies - consumer surveys - consumer attitudes - biodynamic farming
  In deze studie zijn de mogelijkheden verkend om natuur en biodiversiteit op biologische melkveebedrijven te vermarkten. Er is consumentenonderzoek uitgevoerd, er zijn pakketten van maatregelen opgesteld en getoetst op hun bijdrage aan biodiversiteit en de haalbaarheid voor de biologische melkveehouders. De burger verwacht van boeren en tuinders dat ze niet alleen voedsel produceren, maar ook bijdragen aan natuur en biodiversiteit en aan een aantrekkelijk landschap. Daarbij groeit het besef dat dit alleen mogelijk is als boerenondernemers hiervoor een reële vergoeding ontvangen. Het project waarvan we hier verslag doen, heeft tot doel de mogelijkheden voor het vermarkten van bovenwettelijke prestaties op het gebied van natuur en biodiversiteit te verkennen en uit te werken in een certificeringsprogramma.
  Mogelijkheden en effectiviteit van apps voor communicatie met consumenten; De Veggipedia-case
  Wijk-Jansen, E.E.C. van; Robbemond, R.M. ; Onwezen, M.C. ; Verdouw, C.N. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-028) - ISBN 9789086156887 - 67
  mobiele toepassingen - computer software - groenten - fruit - consumenten - communicatie - consumenteninformatie - consumentenonderzoeken - verse producten - voedselveiligheid - voeding en gezondheid - voedselconsumptie - mobile applications - computer software - vegetables - fruit - consumers - communication - consumer information - consumer surveys - fresh products - food safety - nutrition and health - food consumption
  LEI Wageningen UR was commissioned by Tuinbouw Digitaal to carry out a review of the literature on apps as a medium of consumer communication. Around the same time, we also conducted a qualitative consumer survey to determine the strengths of and the scope for improvement in Veggipedia, an app developed by the fruit and vegetable sector. The research findings resulted in recommendations to continue to develop Veggipedia into a reliable and versatile app that will encourage people to eat healthier, tastier, safer, seasonal, and more varied food.
  Plattelandstoerisme in Nederland: een markt met potentie!
  Haaster-de Winter, M.A. van; Vijn, M.P. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie 582) - 21
  plattelandstoerisme - boerderijtoerisme - actieve recreatie - vakanties op de boerderij - consumentenonderzoeken - ondernemerschap - multifunctionele landbouw - rural tourism - farm tourism - active recreation - farm holidays - consumer surveys - entrepreneurship - multifunctional agriculture
  In dit onderzoek is de marktpotentie van plattelandstoerisme (recreatief verblijven op de boerderij)onderzocht door middel van een consumentenonderzoek. Doel van dit consumentenonderzoek was om ondernemers in het plattelandstoerisme een beter inzicht te geven in de markt voor deze vorm van toerisme. Met de resultaten kunnen ondernemers keuzes maken voor hun bedrijfsontwikkeling door in te spelen op de wensen van de consument.
  The Connect4Action Delphi study: report of the round 1 outcomes (Deliverable 3.1)
  Raley, M. ; Ragona, M. ; Sijtsema, S.J. ; Frewer, L.J. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR (Connect4Action D 3.1) - 42
  consumenten - voedseltechnologie - communicatie - nieuwe voedingsmiddelen - aanvaardbaarheid - consumentenonderzoeken - vragenlijsten - consumers - food technology - communication - novel foods - acceptability - consumer surveys - questionnaires
  This deliverable reports on a first round Delphi survey conducted in autumn 2012. The survey asks participants ‘to articulate key priorities, preferences and identify perceived barriers to inclusion of consumer science data regarding technology acceptance into product development’ (DoW, p22). In all 75 usable responses were received to an on-line questionnaire. The survey identified three critical points of communication which influence whether commercialisation is successful: 1. Communication with consumers to determine their preferences so that products produced using a new food technology will be developed and purchased by them. 2. Communication with consumers to inform them about new food technologies to prevent subsequent rejection of resultant products. 3. Communication between actors in the chain extending from technology development to retail. The main communication difficulty results from inter-disciplinary differences, as key actors have different goals, different mind-sets, use different methods and terminology, and may have a low awareness of what others try to do.
  Streekproducten hebben grote marktpotentie : uitkomsten van een onderzoek onder meer dan duizend consumenten
  Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2013
  Ekoland 2013 (2013)june. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
  streekgebonden producten - consumentengedrag - consumentenonderzoeken - marktverkenningen - regional specialty products - consumer behaviour - consumer surveys - market surveys
  Wat is de potentiële marktvraag? Een belangrijke vraag voor iedereen die actief is met streekproducten. In een onderzoek uitgevoerd door Wageningen UR is de marktpotentie van streekproducten onderzocht door middel van een consumentenonderzoek. 1040 consumenten zijn bevraagd over hun huidig en toekomstig gedrag met betrekking tot het kopen van streekproducten.
  Aardappeleters in de 21e eeuw: Mogelijkheden en kansen voor de biologische aardappel
  Berg, I. van den; Voordouw, J. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086156177 - 40
  biologische voedingsmiddelen - aardappelen - solanum tuberosum - marktverkenningen - consumentenonderzoeken - organic foods - potatoes - solanum tuberosum - market surveys - consumer surveys
  Dit rapport vloeit voort uit onderzoek dat is gedaan voor een aantal bedrijven dat het LEI heeft gevraagd te achterhalen hoe biologische aardappelen beter geprofileerd kunnen worden. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het aankoop- en eetgedrag van aardappelen in het algemeen onder een groot aantal consumenten onderzocht. De inzichten die dat onderzoek heeft opgeleverd vormen de basis voor dit rapport. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het cluster Biologische Landbouw en aangestuurd door Bioconnect.
  De marktpotentie van streekproducten in Nederland : uitkomsten van een consumentenonderzoek en SWOT analyse
  Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO 539) - 22
  streekgebonden producten - consumentenonderzoeken - consumentengedrag - marktverkenningen - multifunctionele landbouw - regional specialty products - consumer surveys - consumer behaviour - market surveys - multifunctional agriculture
  Het is onduidelijk hoe groot de marktpotentie is van streekproducten en wat er zou moeten gebeuren om die potentie te benutten. In 2009 is in het project 'Verbreding gevraagd', uitgevoerd door Ecorys, de potentiële marktvraag van de multifunctionele landbouw in kaart gebracht. De potentiële omzet voor streekproducten/korte ketens was volgens het onderzoek tussen de € 1.171 – 4.157 miljoen. In 2009 is door Motivaction ook een onderzoek uitgevoerd naar het marktpotentieel van streekproducten. In dit onderzoek worden geen potentiële omzetcijfers genoemd, maar wel een aantal doelgroepen benoemd die interessant zijn voor de verkoop van streekproducten.
  Round 2 of the Delphi study: conduct and outcomes (deliverable 3.2)
  Raley, M. ; Ragona, M. ; Sijtsema, S.J. ; Frewer, L.J. ; Fischer, A.R.H. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR (Connect4Action D 3.2) - 56
  consumenten - voedselbiotechnologie - voedseltechnologie - communicatie - nieuwe voedingsmiddelen - aanvaardbaarheid - consumentenonderzoeken - vragenlijsten - consumers - food biotechnology - food technology - communication - novel foods - acceptability - consumer surveys - questionnaires
  Building on the CONNECT4ACTION Round 1 Delphi study (D3.1), the Round 2 survey investigated the needs and approaches for improving communication between actors involved in the food technology development chain, particularly between consumer scientists and food development technologists, which might result in improved consumer acceptance of new food technologies. The survey was administered on-line to all respondents to the Round 1 survey and in all 54 usable responses were received (a response rate of 72%). The Round 2 survey confirmed that incorporating consumer science information is perceived as important throughout development of both new technological processes and the resultant products, but especially to guide critical decisions in the early stages of both activities, and also before and after product launch. Information about consumers’ preferred attributes and acceptability of products are ranked of higher importance than the acceptability to consumers of the underlying technological process.
  Hoe te communiceren over gezond en duurzaam eten: ‘Goed voor jezelf, goed voor de wereld’
  Sijtsema, S.J. ; Verain, M.C.D. - \ 2012
  Voedingsmiddelentechnologie 2012 (2012)11. - ISSN 0042-7934
  consumentenvoorkeuren - consumentenonderzoeken - voeding en gezondheid - duurzaamheid (sustainability) - houding van consumenten - communicatie - voedselconsumptie - consumer preferences - consumer surveys - nutrition and health - sustainability - consumer attitudes - communication - food consumption
  De Nederlandse consument vindt gezondheid een belangrijker motief bij de aankoop en keuze voor eten dan duurzaamheid. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde LEI-rapport 'Samenspel Duurzaam en Gezond?' Negen op de tien consumenten ervaart samenhang tussen gezond en duurzaam eten. Maar de perceptie verschilt tussen meer en minder betrokken consumenten. Bedrijven moeten daar hun communicatie op aanpassen.
  Herkomst in de supermarkt; Consumenten over de rol van herkomst bij hun voedselaankopen
  Haaster-de Winter, M.A. van; Hoogendam, K. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2011-044) - ISBN 9789086155767 - 38
  consumentengedrag - consumentenonderzoeken - voedingsmiddelen - biologische voedingsmiddelen - herkomst - voedselinkoop - supermarkten - consumer behaviour - consumer surveys - foods - organic foods - provenance - food purchasing - supermarkets
  Nederland kent steeds meer initiatieven die zich bezighouden met de herkomst van voedselproducten. Dit sluit aan op de maatschappelijke ontwikkeling voor meer aandacht voor authenticiteit en duurzaamheid. Voor consumenten betekent herkomst niet altijd hetzelfde. Land van herkomst voert de boventoon, maar ook de regio en een boer of een groep boeren worden er onder verstaan. Consumenten relateren herkomst vaak aan verse producten. Herkomst heeft consumentenwaarde, maar is niet doorslaggevend op het moment van aankoop. Die rol is weggelegd voor persoonlijke waarden als smaak, prijs en gezondheid. Daarbij overheerst de kracht van de gewoonte op de winkelvloer.
  Vol smaak en variatie; Kansen voor producten van geiten- en schapenzuivel op de consumentenmarkt
  Haaster-de Winter, M.A. van; Berg, I. van den; Dvortsin, L. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen Universiteit (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086155712 - 35
  marktonderzoek - geitenmelk - ooienmelk - melkproducten - biologische voedingsmiddelen - consumentenonderzoeken - marktverkenningen - consumentengedrag - market research - goat milk - ewe milk - milk products - organic foods - consumer surveys - market surveys - consumer behaviour
  De melk van Nederlandse geiten en schapen wordt grotendeels verkaasd en geëxporteerd. Organic Goatmilk Coöperatie, De Groene Geit en Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders vragen zich af welke kansen de thuismarkt biedt. De volgende punten komen als belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek. Smaak en variatie zijn sterke punten van geiten- en schapenzuivelproducten. Daarmee is de aantrekkingskracht van algemene aard en zijn de producten voor veel meer mensen aantrekkelijk dan alleen mensen met een koemelkallergie. Geiten- en schapenzuivelproducten hebben een goede uitgangspositie om in te haken op de voor consumenten relevante thema's van gezondheid en genieten en beleving. Inspelen op gemak en betaalbaarheid bieden meer uitdaging. Gebruikers van geiten- en schapenzuivelproducten zijn nieuwsgierige mensen en vinden eten leuk. Ofwel, zij zijn eerder dan anderen geneigd om nieuwe producten uit te proberen. Bovendien vinden gebruikers van geitenzuivelproducten het leuker om te eten of er mee bezig te zijn.
  'Bereid met' als stimulans
  Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2011
  consumentenonderzoeken - duurzame ontwikkeling - biologische voedingsmiddelen - houding van consumenten - consumer surveys - sustainable development - organic foods - consumer attitudes
  Duurzame concepten winnen aan terrein in de markt. Het startpunt hiervan is vaak een duurzaam product in brede zin, maar wat nu als een product bereid is met duurzame ingrediënten? De EU wetgeving biedt de mogelijkheid voor ‘Bereid met’ biologisch; wat vinden consumenten hiervan?
  Wat biologisch volgens de consument gezond maakt
  Wijk, E.E.C. van; Noorduyn, L. - \ 2011
  BioKennis bericht Markt & Keten (2011)8. - 4
  biologische voedingsmiddelen - consumentengedrag - voeding en gezondheid - verpakking - consumentenonderzoeken - consumenteninformatie - voedselkwaliteit - organic foods - consumer behaviour - nutrition and health - packaging - consumer surveys - consumer information - food quality
  Waarom denken consumenten dat biologische producten gezonder zijn? Die vraag staat centraal in onderzoek van het LEI in nauwe samenwerking met TaskForce MBL. Met de antwoorden kan het bedrijfsleven in zijn marketing en ketenborging aansluiten bij de beleving van de consument die af en toe biologisch koopt, de light user.
  Consumenten van Demeterproducten
  Reinders, M.J. ; Berg, I. van den - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI 2011-057) - ISBN 9789086155354 - 50
  consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - biologische voedingsmiddelen - biologisch-dynamische landbouw - handelsmerken - consumentenonderzoeken - consumer behaviour - consumer preferences - organic foods - biodynamic farming - trade marks - consumer surveys
  Dit onderzoek geeft aan hoe Demeter tot een verbetering van haar concept kan komen. Hierbij is onderzocht wat consumenten van biologisch-dynamische producten vinden. Via kwalitatief onderzoek in de vorm van focusgroepen onder bewuste consumenten is inzicht verkregen in de herkenning en beleving van Demeterproducten en de mogelijke meerwaarde van deze producten. In een kwantitatief onderzoek met behulp van een vragenlijst die is voorgelegd aan ruim 450 vaste klanten van natuurvoedingswinkels zijn vervolgens de associaties met en redenen voor aanschaf van Demeterproducten onderzocht. Ook is onderzocht welke producten met een Demeterkeurmerk vaker (of juist minder vaak) worden gekocht. Dit rapport sluit af met een aantal praktische aanbevelingen.
  Liever kraanwater dan bronwater
  Kole, A.P.W. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)okt. - p. 10 - 10.
  consumentengedrag - voedselconsumptie - keuzegedrag - restaurants - consumentenonderzoeken - consumer behaviour - food consumption - choice behaviour - restaurants - consumer surveys
  Een test in het Restaurant van de Toekomst van de invloed van CO2-labels op het aankoopgedrag van consumenten, heeft nog geen duidelijk beeld opgeleverd. Wel pakten mensen vaker kraanwater dan bronwater.
  Voedselbalans 2011 : Dl. 2 Consumenten
  Onwezen, M.C. ; Riet, J.P. van 't; Bartels, J. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR - ISBN 9789086155095 - 68
  consumentengedrag - houding van consumenten - voedselconsumptie - voedselvoorkeuren - consumentenonderzoeken - voedselinkoop - keuzegedrag - voeding en gezondheid - duurzaamheid (sustainability) - consumer behaviour - consumer attitudes - food consumption - food preferences - consumer surveys - food purchasing - choice behaviour - nutrition and health - sustainability
  In dit deelrapport van de Voedselbalans is een grootschalig vragenlijst-onderzoek gehouden onder een groep consumenten die representatief voor de Nederlandse bevolking is. Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om te begrijpen waarom consumenten de voedingsmiddelen kiezen die ze kiezen.
  Wat wil de klant van het waterbedrijf? [thema Drinkwater]
  Vloerbergh, I.N. ; Frijns, J. ; Hegger, D.L.T. ; Ven, A. van de - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)8. - ISSN 0166-8439 - p. 30 - 31.
  watervoorziening - drinkwater - klanttevredenheid - consumentenonderzoeken - houding van consumenten - professionele dienstverlening - bedrijfsvoering - water supply - drinking water - consumer satisfaction - consumer surveys - consumer attitudes - professional services - management
  In het kader van bedrijfstakonderzoek Client21 voerde KWR Watercycle Research Institute met collega-instituten in het Europese onderzoeksproject TECHNEAU een studie uit naar klantwensen en bedrijfsprestaties. Met medewerkers van de Wageningen Universiteit zijn ontwikkelingen in de gedragspraktijk van waterverbruik in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de Nederlandse drinkwaterconsument over het algemeen tevreden is en het liefst alles wil houden zoals het is. Hij of zij wenst zich niet druk te hoeven maken over drinkwater. Het moet schoon, veilig en altijd voorhanden zijn, tegen een redelijke prijs. Hoewel in de sector het idee leeft dat het verstrekken van informatie het vertrouwen van consumenten vergroot, blijkt de gemiddelde consument weinig behoefte te hebben aan huis-aan-huis verspreide informatie over drinkwaterzaken. Verder blijken de gedragspraktijken rond watergebruik te veranderen. Consumenten zien water steeds meer als onderdeel van hun behoefte aan een goede gezondheid, wellness of comfort. Drinkwaterbedrijven kunnen hun dienstverlening verbeteren door hierop in te spelen. Consumenten vinden innovaties en nieuwe rollen bij het drinkwaterbedrijf passen, zolang deze op één of andere manier te maken hebben met waterkwaliteit en milieu (verantwoord gebruik).
  Gezondheidseffecten van biologische voeding: ervaringsverhalen
  Vijver, L.P.L. van de - \ 2010
  [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-024 GV) - 50 p.
  voeding en gezondheid - biologische voedingsmiddelen - consumentenonderzoeken - nutrition and health - organic foods - consumer surveys
  In een kwalitatief onderzoek, waarin de consument van biologische producten is gevraagd zijn/haar ervaring met biologische voeding te beschrijven, is onderzocht of mensen die zijn omgeschakeld van reguliere voeding naar biologische voeding een effect op hun gezondheid hebben ervaren. Deelname kon door het invullen van een online vragenlijst. Een kwart had geen duidelijk effect bemerkt, terwijl de overigen allemaal 1 of meerdere effecten beschreven hebben. Onderzoek naar ervaringen van een consument zijn per definitie subjectief. Toch kunnen ook objectief te meten verschillen in voedingswaarde tussen biologische en gangbare producten, en de veranderde productkeuze een mogelijke verklaring geven. Daarbij blijkt uit het onderzoek dat de keuze voor biologische producten onderdeel is van een totaal bewustwordingsproces, waarbij soms ook andere leefstijlfactoren veranderen. Onderzoek waarbij de consument zelf aan het woord komt, blijkt een goede manier om inzicht te krijgen in de ervaringen van consumenten met biologische voeding. Uit deze studie komt naar voren dat zo’n drie kwart van de ondervraagden bij de overstap van gangbare naar biologische voeding een positief gezondheidseffect ondervindt.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.