Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kip, consument en Campylobacter: infectieziektebestrijding met consumentenvoorlichting
  Jonge, R. de; Fischer, A.R.H. ; Nauta, M.J. - \ 2007
  Infectieziekten bulletin 18 (2007)9. - ISSN 0925-711X - p. 314 - 318.
  pluimveevlees - kippenvlees - voorlichting - consumenteneducatie - consumenteninformatie - campylobacter - voedselbesmetting - voedselveiligheid - voedselhygiëne - voedselbereiding thuis - poultry meat - chicken meat - extension - consumer education - consumer information - campylobacter - food contamination - food safety - food hygiene - home food preparation
  In the Netherlands, Campylobacter is an important bacterial causative agent of gastroenteritis, with poultry as an important source. Measures aiming to reduce the number of Campylobacter on poultry meat however cannot guarantee the production of fresh meat free of Campylobacter. To minimize the risk, the authors developed and studied the effect of information interventions in the domestic environment, focusing on the prevention of microbial cross contamination
  '(Be-)leefboerderij mag bij iedere gemeente bekend worden'
  Noorduyn, L. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)14. - p. 8 - 9.
  stadslandbouw - stedelijke gebieden - consumenteneducatie - milieueducatie - onderwijsmethoden - agrarische bedrijfsvoering - stedelijke planning - woonwijken - drenthe - urban agriculture - urban areas - consumer education - environmental education - teaching methods - farm management - urban planning - residential areas - drenthe
  Elke woning hooguit 300 meter verwijderd van een groen weiland. Zo zien de stadsuitbreidingsplannen van de gemeente Meppel eruit. Enthousiast trekker van dit nieuwbouwproject is Ina Eleveld. Zij bedacht voor de vorm van landbouw tussen nieuwe woningen de term (be-)leeflandbouw. Een interview met een bevlogen ambtenaar over de mogelijkheden voor stadslandbouw in Nederland en het door haar ontwikkelde concept
  `Wij zijn allemaal die maatschappij, burger en consument'
  Dubbeldam, R. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)14. - p. 6 - 7.
  agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - consumentengedrag - consumenteneducatie - marketing - veehouderij - geïntegreerde bedrijfssystemen - farm management - sustainability - consumer behaviour - consumer education - marketing - livestock farming - integrated farming systems
  Boeren, toeleveranciers, horeca, scholen, koks en kerken ontmoeten elkaar een dag lang in een prikkelende omgeving. Het ambitieuze doel van deze BGood Ontmoetingsdag op 11 april in Hilversum is om de kloof tussen veehouderij en maatschappij dichten. Gewoon door met elkaar te praten en te doen. Resultaat: prille initiatieven, nieuwe netwerken en individuele contacten. Neem melkveehouder Henry Steverink. Hij gaat ’s avonds gesterkt in zijn idee voor het bereiken van de consument naar huis en is een netwerkje rijker
  Supply of non-GM feed in consumer-driven animal production chains
  Meijer, G.A.L. ; Colon, L.T. ; Dolstra, O. ; Ipema, A.H. ; Smelt, A.J. ; Vlieger, J.J. de; Kok, E.J. - \ 2006
  [S.l.] : S.n. - 4
  dierhouderij - diervoeding - genetische modificatie - risico - wetgeving - richtlijnen (directives) - houding van consumenten - consumenteneducatie - voedselveiligheid - transgene organismen - Nederland - animal husbandry - animal nutrition - genetic engineering - risk - legislation - directives - consumer attitudes - consumer education - food safety - transgenic organisms - Netherlands
  They studied the economic effects, the risks and the practical bottlenecks of the supply of non- GM feed for animal production in 4 different scenarios. To this purpose, a project team was formed with experts on plant sciences, genetic modification, analytical techniques, animal nutrition, chain management, and agro-economics. Design and progress of the project was evaluated with stakeholders in policy making, consumer organisations and feed and food producers. The scenarios were production of organic feed, and of feed with threshold levels of unintended GMO content at <0.9%,
  Zorg voor natuur in de eeuw van de consument
  Koppen, C.S.A. van - \ 2005
  Utrecht : Universiteit Utrecht - ISBN 9789039339893 - 31
  milieueducatie - attitudes - natuurbescherming - voorlichting - consumenteninformatie - consumenteneducatie - consumentengedrag - openbare redes - natuur- en milieueducatie - environmental education - attitudes - nature conservation - extension - consumer information - consumer education - consumer behaviour - public speeches - nature and environmental education
  Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Natuur- en milieueducatie aan de Universiteit Utrecht op 24 februari 2005. Het doel van deze oratie is om op een andere, meer sociologische wijze verband te leggen tussen NME en consumptie. Consumptie geldt dan als een structureel patroon dat een stempel drukt onze manier van leven en daarmee ook op onze manier van leren. In het eerste deel van dit verhaal wordt, vrij uitgebreid, dat patroon van consumptie verder inhoud geven. Vervolgens wordt overgaan op de omgang met natuur. In het laatste deel van de rede komt leren en educatie verder ter sprake.
  Supply of non-GM feed in consumer driven animal production chains
  Meijer, Gerwin - \ 2004
  genetic engineering - risk - legislation - directives - consumer attitudes - consumer education - transgenic organisms - Netherlands
  Naar nieuwe mengvormen van staat en markt. Zonder betrokken burgers, geen betrokken consumenten
  Schuurman, A.J.A.M. - \ 2003
  In: Burgers en consumenten: Tussen tweedeling en twee-eenheid Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789076998367 - p. 137 - 149.
  houding van consumenten - consumentengedrag - consumptiepatronen - consumenteneducatie - consumenteninformatie - consumer attitudes - consumer behaviour - consumption patterns - consumer education - consumer information
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.