Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==consumer prices
Check title to add to marked list
Voedselprijzenmonitor van start
Silvis, H.J. - \ 2014
LEI Wageningen UR
voedselprijzen - prijsvorming - voedselproductie - voedingsmiddelen - voedselketens - producentenprijzen - consumentenprijzen - vleeswaren - melkproducten - food prices - price formation - food production - foods - food chains - producer prices - consumer prices - meat products - milk products
De voedselprijzenmonitor verschaft inzicht in de ontwikkeling van prijzen door de voedselproductieketen heen; dit wil zeggen op het niveau van het primaire agrarische bedrijf, de verwerking en de consument. De volgende ketens worden onderscheiden: tarweproducten, aardappelproducten, zuivel, eieren, pluimveevlees, varkensvlees en rundvlees. Voor groente en fruit worden vooralsnog alleen consumentenprijzen weergegeven.
Dierenwelzijn dringt slecht door bij supers
Backus, Ge - \ 2011
supermarkets - pigmeat - salesmanship - animal welfare - consumer prices
Prijsvorming van voedingsproducten
Bunte, F.H.J. ; Bolhuis, J. ; Bont, C.J.A.M. de; Jukema, G.D. ; Kuiper, E. - \ 2009
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 09-074) - 72
voedselprijzen - consumentenprijzen - prijsvorming - voedselproductie - producentenprijzen - voedselketens - agrarische handel - food prices - consumer prices - price formation - food production - producer prices - food chains - agricultural trade
In 2009 heeft het LEI onderzoek uitgevoerd naar de prijsvorming van voedingsproducten. In dat onderzoek zijn, in opdracht van de NMa, een aantal productiekolommen van voedingsmiddelen beschreven en is specifiek ingegaan op de prijsvorming zoals die in de kolom plaatsvindt. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van prijzen op verschillende niveaus in de keten, in de ketenstructuur en de marktstructuur en het prijsvormingsmechanisme. Met econometrische tijdreeksanalyse werd het verband tussen de prijzen op verschillende niveaus in de keten onderzocht. Het onderzoek had betrekking op acht producten: brood, aardappelen, onversneden en versneden uien, komkommers, paprika, appels en eieren.
'De prijs is onredelijk' : over de verwaarding van duurzaamheid in de biologische zuivelsector
Vogelzang, T.A. ; Winter, M.A. de; Ingenbleek, P.T.M. ; Immink, V.M. - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086152230 - 108
biologische landbouw - melkprijzen - biologische voedingsmiddelen - melkveehouderij - milieu - duurzaamheid (sustainability) - consumentenprijzen - houding van consumenten - prijsbeleid - nederland - dierhouderij - rundvee - milieumarketing - organic farming - milk prices - organic foods - dairy farming - environment - sustainability - consumer prices - consumer attitudes - price policy - netherlands - animal husbandry - cattle - environmental marketing
This report looks at the possibilities and pre-conditions involved in marketing sustainability within the organic dairy chain. For this purpose, the potential of various sustainability concepts in and around the organic sector are explored to see how they could be used in the organic dairy sector. Proposals and ideas for this purpose have been specifically elaborated for 'Demeter-zuivel' and the 'Boerenfairmelk' initiative.
Why are current world food prices so high? : a memo
Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI : International policy ) - 27
agrarische economie - wereldmarkten - landbouwprijzen - voedselprijzen - voedselproductie - natuurlijke hulpbronnen - landbouwbeleid - marktprijzen - consumentenprijzen - goederenmarkten - basisproducten - aanbod - vraag - economische groei - populatiegroei - gewasproductie - marktstructuur - economische aspecten - biobased economy - agricultural economics - world markets - agricultural prices - food prices - food production - natural resources - agricultural policy - market prices - consumer prices - commodity markets - commodities - supply - demand - economic growth - population growth - crop production - market structure - economic aspects - biobased economy
World agricultural prices are very volatile which is due to traditional characteristics of agricultural markets such as inelastic (short run) supply and demand curves. A combination of record low global inventory levels, weather induced supply side shocks, surging outside investor influence, record oil prices and structural changes in demand for grains and oilseeds due to biofuels have created the high prices. The question is whether it is a coincidence that the past and current high price levels coincide with high oil prices or whether other reasons for the current price peak are more important.
Limits to growth in organic sales : price elasticity of consumer demand for organic food in Dutch supermarkets
Bunte, F.H.J. ; Galen, M.A. van; Kuiper, W.E. ; Bakker, J.H. - \ 2007
Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 7, Institutions, people and perceptions ) - ISBN 9789086151271 - 77
agrarische economie - biologische voedingsmiddelen - prijzen - verandering - vraag - vraagelasticiteit - vraagfunctie - consumentenprijzen - nederland - agricultural economics - organic foods - prices - change - demand - demand elasticities - demand functions - consumer prices - netherlands
This report determines how sensitive consumer demand for organic products is to changes in the prices of organic products. The report is based on the analysis of scanner data for supermarkets in ten Dutch communities. In the framework of the analysis, an experiment has been performed in which the prices of organic products have been reduced below current price levels. The report shows that consumer demand for organic food is sensitive to changes in consumer prices. However, for five out of eight products the sensitivity of consumer demand with respect to price declines when the price gap between organic and conventional food falls.
Een Biologisch prijsexperiment : grenzen in zicht?
Baltussen, W.H.M. ; Wertheim-Heck, S.C.O. ; Bunte, F.H.J. ; Tacken, G.M.L. ; Galen, M.A. van; Bakker, J.H. ; Winter, M.A. de - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086151141 - 43
marktonderzoek - consumentengedrag - biologische voedingsmiddelen - supermarkten - prijsdifferentiatie - voedselprijzen - consumentenprijzen - prijselasticiteit - nederland - market research - consumer behaviour - organic foods - supermarkets - differential pricing - food prices - consumer prices - price elasticities - netherlands
Opzet van het onderzoek Van eind april tot eind augustus 2006 is in tien plaatsen in Nederland een experiment uitgevoerd waarbij supermarkten de prijzen van acht biologische productgroepen sterk hebben verlaagd. Het doel van dit experiment was om na te gaan of bij een permanent lagere prijs consumenten meer biologische producten gaan kopen. Er is ook aan consumenten gevraagd waarom ze bepaalde producten kopen en welke ideeën zij hebben over meerwaarde en prijs van biologische producten. Zowel kopers als niet-kopers van biologische producten zijn ondervraagd. Tijdens het experiment zijn voor de biologische variant van eieren, melk, aardappelen, rijst en muesli de prijzen verlaagd met 5 tot 25% (verschillend per plaats in schijven van 5%). Voor de biologische variant van varkensvlees, rundergehakt en champignons is een prijsverlaging doorgevoerd van 8 tot 40% (in schijven van 8%). Per plaats in Nederland was de korting per productgroep in alle supermarkten gelijk om de onderlinge concurrentiepositie niet te beïnvloeden. Aan het experiment hebben elf supermarktformules meegewerkt: Albert Heijn, C1000, Coop, Coop Compact, Edah, Hoogvliet, Jan Linders, Jumbo, Konmar, Plus en Super de Boer. Zij hebben wekelijkse verkoopdata ter beschikking gesteld over de periode 2005 tot en met het eind van het experiment. Daarnaast hebben ze toestemming gegeven om hun klanten, in de winkel direct na aankoop, te enquêteren. Het onderzoek is opgezet en gefi nancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met medewerking van andere partijen uit het Convenant Biologische Marktontwikkeling. Voor de kwaliteitsbewaking is een begeleidingscommissie van deskundigen ingesteld.
Biologische gewassen kosten op producentenniveau bepalend voor consumenten prijs
Wijnands, J.H.M. ; Meeusen-van Onna, M.J.G. - \ 2006
Agri-monitor (2006). - ISSN 1383-6455 - 3
biologische voedingsmiddelen - consumentenprijzen - kosten - voedselketens - biologische landbouw - organic foods - consumer prices - costs - food chains - organic farming
Hoe kan de prijs van biologische plantaardige producten dichter bij de prijs van gangbare producten gebracht worden? Het blijkt dat kostprijsverschillen tussen de twee types producten op producentenniveau groter zijn dan op consumentenniveau. Lagere consumentenprijzen voor biologische producten zouden dus vooral door hogere kg-opbrengsten of lagere kosten op land- en tuinbouwbedrijven gerealiseerd kunnen worden
Wat je vers haalt is lekker : thuisverkoop op het platteland
Immink, V.M. ; Kroon, S.M.A. van der - \ 2006
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 227) - ISBN 9789085850687 - 51
landbouwproducten - landbouwbedrijven - boeren - marketing - winkels - consumenten - voedselproducten - houding van consumenten - consumentenprijzen - consumentenonderzoeken - nederland - ondernemerschap - streekgebonden producten - boerderijwinkels - agricultural products - farms - farmers - marketing - shops - consumers - food products - consumer attitudes - consumer prices - consumer surveys - netherlands - entrepreneurship - regional specialty products - on-farm sales
Het LEI heeft in opdracht van Stichting Vrienden van het Platteland onderzoek gedaan naar het fenomeen 'thuisverkoop': de boerderijverkoop van landbouwproducten vanaf het boerenerf
Over de redelijkheid voor de verbruikers van de landbouwprijzen in de EG
Meester, G. - \ 1989
Den Haag : L.E.I. (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Algemeen Economisch Onderzoek en Statistiek 46) - ISBN 9789052420165 - 58
landbouw - prijsbeleid - prijsvorming - regering - winkelprijzen - consumentenprijzen - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - landen van de europese unie - agriculture - price policy - price formation - government - retail prices - consumer prices - government policy - agricultural policy - agricultural law - european union countries
De redelijkheid van de EG-landbouwprijzen voor de consument
Meester, G. ; Bruchem, C. van - \ 1989
Den Haag : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Algemeen Economisch Onderzoek en Statistiek no. 403) - ISBN 9789052420158 - 25
landbouw - prijsbeleid - prijsvorming - regering - winkelprijzen - consumentenprijzen - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - landen van de europese unie - agriculture - price policy - price formation - government - retail prices - consumer prices - government policy - agricultural policy - agricultural law - european union countries
Besproken worden de maatstaven waarmee men de EG-landbouwprijzen zou kunnen vergelijken; de gebruikte gegevens en uitgangspunten; vergelijking van de EG-prijzen met enkele maatstaven, waarbij tevens de gevolgen voor de uitgaven van de consument zijn aangegeven
Short run fluctuations of retail margins : vegetables in the Netherlands
Meulenberg, M.T.G. - \ 1964
Wageningen : Unknown Publisher (Mededelingen van de Landbouwhogeschool 64-13)
winkelprijzen - consumentenprijzen - marketing voor de detailhandel - handel - groenten - groenteteelt - verkoopprijzen - tarieven - nederland - retail prices - consumer prices - retail marketing - trade - vegetables - vegetable growing - selling prices - tariffs - netherlands
Welk deel ontvangt de boer van de consumentenprijs van aardappelen, brood, eieren, melk en suiker
Greidanus, G. - \ 1958
's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Nota / Landbouw-Economisch Instituut no. 119) - 28
agrarische economie - landbouwprijzen - consumentenprijzen - producentenprijzen - nederland - agricultural economics - agricultural prices - consumer prices - producer prices - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.