Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  GreenCHAINge mikt op verduurzaming im- en exportstromen
  Boerrigter, Henry - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - ornamental horticulture - logistics - knowledge transfer - sustainability - container transport - crop quality - keeping quality
  Q-cotrans : vochtbeheersing
  Westra, Eelke - \ 2013
  ornamental plants - transport - crop quality - temperature - packaging - container transport - air flow - relative humidity - simulation - measurement
  Explanatory notes to the ATO-certification of reefer containers (version 4.0)
  Paillart, M.J.M. ; Lukasse, L.J.S. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research number 1354) - 20
  certificering - internationale handel - internationaal transport - transport - containertransport - koeltransport - bloembollen - zeetransport - certification - international trade - international transport - transport - container transport - refrigerated transport - ornamental bulbs - sea transport
  Intercontinental transport of flowerbulbs in general takes place in climate controlled seagoing reefer containers. A shipment may take two up to six weeks. To maintain quality during this time span proper climate inside the container is important. ATO certification yields a quality assurance on aspects not covered in other standards or certification schemes, and primarily of interest to flowerbulb shipments.
  Optimizing shipment of lily buls in 40fr teefer containers
  Montsma, M.P. ; Staal, M.G. ; Lukasse, L.J.S. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1246) - ISBN 9789461730633 - 35
  lilium - lelies - containertransport - kwaliteit - omgevingstemperatuur - kwaliteitsnormen - landbouwkundig onderzoek - lilium - lilies - container transport - quality - environmental temperature - quality standards - agricultural research
  Lily bulbs is an extremely temperature sensitive and precious commodity. Every now and then it happens that upon delivery the condition of the bulbs is disappointing. Several measures can be taken to reduce the quality loss during transport, both in terms of reefer unit settings and in terms of stowage in the container. It is unclear what exactly is the consequence of which measure.
  Hollandse container gaat de wereld over
  Timmermans, A.J.M. - \ 2011
  Kennis Online 2011 (2011)14 juni. - p. 22 - 22.
  transport over water - containertransport - koeltransport - energiegebruik - reductie - water transport - container transport - refrigerated transport - energy consumption - reduction
  Tientallen miljoenen per jaar bespaart de mondiale scheepvaart dankzij onderzoek van Food and Biobased Research. Programmacoördinator Toine Timmermans is er zichtbaar trots op. Onderzoek dat in de jaren negentig begon, zorgt ervoor dat de grote meerderheid van de koelcontainers op schepen nu minstens vijftig procent minder energie gebruikt.
  CoCoS : Containerisatie en Conditionering in Sierteeltketens : samenvatting & aanbevelingen
  Kramer, Janneke de - \ 2010
  cut flowers - container transport - refrigerated transport - keeping quality - optimization methods - logistics
  Ethyleenvisie GreenRail : ethyleen bij treintransport van potplanten
  Woltering, E.J. ; Westra, E.H. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1158) - ISBN 9789085857518 - 19
  potplanten - railtransport - containertransport - ethyleen - schade - houdbaarheid (kwaliteit) - ventilatie - logistiek - kwaliteitszorg - pot plants - rail transport - container transport - ethylene - damage - keeping quality - ventilation - logistics - quality management
  Sierteeltgewassen zijn bederfelijke producten, gevoelig voor temperatuur, vocht en lange(re) donkerperiodes. Niet adequate conditionering zal mogelijk tot meer uitval leiden en zou de introductie van deze nieuwe, duurzame transportoptie in de weg kunnen staan. Wageningen UR Food & Biobased Research heeft in dit kader onderzoek gedaan naar de 20 belangrijkste bloeiende en groene planten. Daarnaast zijn meerdere transportzendingen begeleidt en testen in de praktijk uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een transportprotocol met aanbevelingen t.a.v. kwaliteitsborging in treintransport. Daarnaast is een literatuurstudie gedaan naar mogelijke problemen door ethyleen in deze specifieke keten van sierteeltgewassen
  Bloemen in containers beter bekeken : samenvattend rapport
  Harkema, H. ; Westra, E.H. ; Boerrigter, H.A.M. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Agrotechnology & Food Innovations
  containertransport - bloemen - amaryllis - freesia - hyacinthus orientalis - lilium - narcissus - tulipa - tulpen - sierteelt - omgevingstemperatuur - allium - alstroemeria - anthurium - chrysanthemum - cymbidium - eremurus - hydrangea - container transport - flowers - amaryllis - freesia - hyacinthus orientalis - lilium - narcissus - tulipa - tulips - ornamental horticulture - environmental temperature - allium - alstroemeria - anthurium - chrysanthemum - cymbidium - eremurus - hydrangea
  Verslag naar onderzoek voor zes bloemsoorten (Amaryllis, Freesia, Hyuacint, Lelie, Narcis en Tulp) naar de geschiktheid voor langdurig gekoeld transport en de voorwaarden die gesteld moeten worden bij een dergelijk transport. Van acht bloemsoorten (Alliu, Alstroemeria, Anthurium, Chrysant, Cymbidium, Eremureus, Hydrangea en Zantedeschia) is eenamlig de transportgeschikheid en de optimale transporttemperatuur onderzocht.
  Tulip bulb trial shipment : fresh air exchange 100, 125 and 150 m3/h
  Westra, E.H. ; Lukasse, L.J.S. - \ 2008
  Wageningen : AFSG (Report / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 991) - ISBN 9789085853435 - 15
  bloembollen - tulpen - containertransport - ventilatie - luchtstroming - relatieve vochtigheid - koeltransport - binnenklimaat - ornamental bulbs - tulips - container transport - ventilation - air flow - relative humidity - refrigerated transport - indoor climate
  Ethiopian-Netherlands horticulture partnership : Prospects and challenges for refrigerated container transport of fruits and vegetables from Ethiopia to the Middle East
  Wiersinga, R.C. ; Snels, J.C.M.A. ; Admiraal, L. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - 33
  containertransport - koeltransport - groenten - vruchten - export - markten - haalbaarheidsstudies - ethiopië - midden-oosten - container transport - refrigerated transport - vegetables - fruits - exports - markets - feasibility studies - ethiopia - middle east
  Ethiopia has a big potential to grow more fruits and vegetables. Ethiopia’s current fruit and vegetable export is very limited. Scope for expanding and diversifying its export markets is large. Demand for fruits and vegetables is growing in nearby international markets, like the Middle East. Although Ethiopia is land locked, it is geographically close to the Middle East. To reach the Middle East, and other international markets, produce has to be transported to Djibouti where it can be shipped. Roads to Djibouti are generally good, but transportation takes long due to long waiting times at the border, sometimes up to ten hours. Fresh produce is sensitive and needs to be refrigerated to remain fresh and of good quality during such long transportation time. To start exporting to the Middle East it is of paramount importance to build a good reputation and to deliver the fruit and vegetables in good condition. Refrigerated container transport offers possibilities to make use of the potential to export more fruit and vegetables which arrive the market in good quality. This report offers an overview of the feasibility to use refrigerated container transport for Ethiopian fruit and vegetables export to the Middle East
  QUEST : Quality and Energy in Storage and Transport of agro-materials : final public report, september 2002-december 2005
  Boogaard, G.J.P.M. van den; Kramer, J.E. de - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 657) - ISBN 9789085850175 - 22
  verse producten - containertransport - gecontroleerde omgeving - gasbewaring - energiegebruik - kwaliteit - kwaliteitscontroles - containers - binnenklimaat - fresh products - container transport - controlled atmospheres - controlled atmosphere storage - energy consumption - quality - quality controls - containers - indoor climate
  Koester de kwaliteit van je kanjer
  Hiemstra, J.A. - \ 2005
  De Boomkwekerij 18 (2005)35. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  boomteelt - boomkwekerijen - verplanten - aanslaan van het gewas - potcultuur - plantenkwekerijen - transport - containertransport - kwaliteit - gewaskwaliteit - vervoerskwaliteit - marketingkanalen - marketing - kwaliteitszorg - ketenmanagement - arboriculture - forest nurseries - transplanting - crop establishment - pot culture - nurseries - transport - container transport - quality - crop quality - transporting quality - marketing channels - marketing - quality management - supply chain management
  PPO Bomen bundelde in opdracht van de Raad voor Boomkwekerij alle tips rond kwaliteitsbehoud in de keten, en wil deze promoten
  Voorkoming van ethyleenschade bij het containervervoer van bloembollen
  Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2004
  Lisse : PPO Bloembollen - 15
  ethyleen - bloembollen - containertransport - schade - ethylene - ornamental bulbs - container transport - damage
  Tijdens het containervervoer van tulpenbollen gaan veel bollen verloren door ethyleenschade als gevolg van de aanwezigheid van zure bollen (zure bollen produceren ethyleen). De ventilatiecapaciteit van containers is verre van toereikend om het ethyleen weg te ventileren. Dit project had tot doel de mogelijkheden te onderzoeken om met behulp van de ethyleenantagonist EB-01 (codenaam voor 1-MCP) de tulpenbollen ongevoelig te maken voor ethyleen en ze zo te beschermen tegen ethyleen tijdens de bewaring en tijdens het containervervoer.
  Westerschelde containerterminal : analyse van mogeljke significante effecten van de WCT op de SBZ Westerschelde
  Apeldoorn, R.C. van; Smit, C.J. ; Henkens, R.J.H.G. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 985) - 95
  containertransport - havens - bouwconstructie - milieueffectrapportage - nederland - habitats - infrastructuur - westerschelde - container transport - harbours - building construction - habitats - environmental impact reporting - netherlands - infrastructure - western scheldt
  Inschatting van de mogelijke effecten van aanleg van een terminalhaven op flora en fauna; er is getoetst aan de Flora- en Faunawet, aangezien de Europese Vogel- en habitatrichtlijnen nog niet volledig geïmplementeerd is in de nationale wetgeving
  Model predictions and control of conditions in a CA-reefer container
  Sman, R.G.M. van der; Verdijck, G.J.C. - \ 2003
  Acta Horticulturae 600 (2003). - ISSN 0567-7572 - p. 163 - 171.
  containertransport - energiegebruik - koeltransport - appels - gecontroleerde omgeving - modellen - container transport - energy consumption - refrigerated transport - apples - controlled atmospheres - models
  In this paper a concept for energy saving for refrigerated container transport is presented. The concept is based on model-predictive control of the set points of the cooling unit. These models predict energy consumption of the cooling unit, climatic conditions inside the cargo space, and the change in product quality. The objective of the control is to minimize energy consumption while retaining a certain level of product quality. After presenting the concept of the model-predictive control the predictive power of the models used are shown. These models show that we are able to predict energy consumption, temperature, humidity and gas conditions quite accurately. Furthermore, an indication is given for the quality change model to be employed. The impact of the novel control is shown by simulation of a transport of apples
  Automatic produce quality monitoring in Reefer containers
  Lukasse, L.J.S. ; Sanders, M.G. ; Kramer, J.E. de - \ 2003
  In: International Conference on Quality in Chains. An Integrated View on Fruit and Vegetable Quality / L.M.M. Tijskens, L.M.M., Vollebregt, H.M., [S.l.] : ISHS - p. 313 - 322.
  appels - ethyleenproductie - rijp worden - ademhaling - containertransport - voedselkwaliteit - apples - ethylene production - ripening - respiration - container transport - food quality
  Current day perishable supply chains require intermediate points for manual produce quality inspection. Over the last decade international seatransport of fruit and vegetables in reefer containers has grown tremendously. Reefer containers may completely close the cold chain only if produce quality inspection is automated. The observation of this growing need for automatic produce quality monitoring has triggered this research. The aim is twofold: to reveal a correlation between fruit gas exchange rates and actual produce quality aspects (1) and to automatically monitor fruit's gas exchange rates in containers from one-point gas concentration measurements only (2). Large experimental datasets have been collected to assess the correlation between respiration, ethylene production and ripeness-related firmness for Elstar apples. Both simulations and experiments have been done to test the feasibility of monitoring (variations in) respiratory activity over time. On the one hand the results prove that both objectives are feasible, at least for Elstar apples. On the other hand some uncertainties remain: 1. Uncertainty in the observed correlation between gas exchange rates and apple firmness, 2. On-line monitoring of gas exchange rates in reefer containers may be hampered by e.g. unknown leak rates, 3. To what extend may the observed correlation between quality aspects and gas exchange rates be generalised to other perishable commodities.
  Nota: container-transport van bloembollen
  Anonymous, - \ 1984
  Wageningen : Stichting Sprenger Instituut - 12
  containertransport - bloembollen - container transport - ornamental bulbs
  Experimenten in de Duramin clip - on container met dummylading in een dichte stapeling
  Nieuwenhuizen, G.H. van - \ 1976
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 1957 A, B) - 14
  zakken - dozen - containertransport - containers - kratten - engineering - voedselbewaring - voedingsmiddelen - fruitgewassen - plantaardige producten - koeltransport - transportvoertuigen - behandeling - voertuigen - groenten - bags - boxes - container transport - containers - crates - engineering - food preservation - foods - fruit crops - plant products - refrigerated transport - transporters - treatment - vehicles - vegetables
  Stationary transport test of tulip bulbs in a reefer container
  Nieuwenhuizen, G.H. van - \ 1972
  Wageningen : Sprenger Instituut (Internal report / Sprenger Instituut no. 1) - 42
  bloembollen - transport - verpakking - containertransport - containers - ornamental bulbs - transport - packaging - container transport - containers
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.