Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 76

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==containers
  Check title to add to marked list
  Recyclebaarheid van verpakkingen op de Nederlandse markt : Huishoudelijke kunststof verpakkingen in sorteerproducten onderzocht op recyclebaarheid en hoeveelheid
  Brouwer, M.T. ; Thoden van Velzen, E.U. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1782) - ISBN 9789463438261 - 45
  recycling - kunststoffen - containers - afvalverwerking - gedrag van huishoudens - sorteren - plastics - waste treatment - household behaviour - sorting
  describes the recyclability of Dutch post-consumer plastic packages. It focusses on the recyclability of the packages at the Dutch households and those present in the sorting products (mainly Mix and Sorting Residue). The objective of this study was to comprehend which packages are currently not being recycled in the Dutch recycling system of plastic packaging waste. The research question answered in this report is:What is the recyclability of the post-consumer plastic packages on the Dutch market, especially the plastic packages at the households and in the sorting residue and Mix sorting product?This study has been performed in the period of June until September 2017 by researchers of Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) and is commissioned and financed by the Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD). Other participants in the study were Midwaste, HVC and Omrin by delivering samples and additional information. The research has concisely been performed, making maximally use of an existing model of WFBR. The research was done objectively and independently.The main conclusion is that 56% of the packages on the Dutch market are recyclable. 6% of the packages can be recycled into utensils, but are not ideal as they disturb the recycling of other packages in more circular applications, such as coloured PET bottles and PP film. PET trays are not recyclable at the moment, but are potentially recyclable in the future. These packages are now being sorted in a separate sorting product and stored until a recycling process is available. The PET trays amount to 10% of the plastic packages. 28% of the packages on the Dutch market are not recyclable, these are mainly PS and PVC packages, laminated packages and blisters.There are still significant amounts of potentially well recyclable plastic packages present in the Mix sorting product, which would rather belong to the PE and PP sorting product. The sorting residue still contains some well recyclable packages, which gets lost via this route. Additionally, the sorting residue consist of large amounts of non-recyclable packaging, non-packages and residual waste, which are intentionally added to of the sorting residue.The Dutch recycling system for post-consumer plastic packages and their recyclability can be improved in three ways:- Better sorting; produce less Mix sorting product and sort more packages in the intended sorting category.- Design for recycling; packages that are non-recyclable can be changed or replaced by packages that are recyclable. For instance PS and PVC flasks can be replaced by PE or PP flasks. Design from recycling; packages that cannot be changed or replaced should be recycled by new or adjusted recycling technologies. For instance a part of the laminates and blisters.---Dit rapport is het resultaat van een studie naar de recyclebaarheid van kunststofverpakkingen, in het bijzonder de huishoudelijke kunststofverpakkingen. Hierbij is gekeken naar de recyclebaarheid van de verpakkingen op de Nederlandse markt en in de sorteerproducten (specifiek de Mix en sorteerrest). Het doel van deze studie is inzicht krijgen welke verpakkingen nu nog niet worden gerecycleerd in het huidige recyclingsysteem in Nederland.De onderzoeksvraag die in dit rapport beantwoord is:Wat is de recyclebaarheid van huishoudelijke kunststofverpakkingen op de Nederlandse markt, in het bijzonder de kunststofverpakkingen aanwezig bij de huishoudens en in de sorteerrest en de mengkunststoffen (Mix)?Deze studie is uitgevoerd in de periode van juni tot en met september 2017 door onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), die tevens deze studie heeft gefinancierd. Daarnaast zijn Midwaste, HVC en Omrin participant geweest in de studie door het leveren van monsters en informatie. Het onderzoek is kort en krachtig uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van een bestaand basismodel ontwikkeld door WFBR. De onderzoekers hebben een objectief en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om deze vraag te beantwoorden.Uit het onderzoek blijkt dat 56% van de verpakkingen op de Nederlandse markt goed recyclebaar zijn. 6% van de verpakkingen is in principe goed recyclebaar naar toepassingen als gebruiksartikelen, maar niet ideaal omdat deze verpakkingen de recycling van andere verpakkingen richting meer circulaire toepassingen kunnen verstoren, zoals gekleurde PET flessen en PP folie. PET trays zijn nu nog niet recyclebaar, maar mogelijk wel recyclebaar in de toekomst. Deze verpakkingen worden nu wel in een aparte categorie gesorteerd, maar er moet nog een recyclingroute voor deze verpakkingen worden ontwikkeld. De PET trays bedragen 10% van de kunststofverpakkingen. 28% van de verpakkingen zijn slecht recyclebaar, dit zijn voornamelijk PS en PVC verpakkingen, laminaten en doordrukstrips.In het Mix sorteerproduct is nog een hoog aandeel goed recyclebare verpakkingen aanwezig, dit betreft voornamelijk verpakkingen die eigenlijk in het PE of PP sorteerproduct thuishoren. De sorteerrest bevat nog een deel goed recyclebare verpakkingen, die via deze route verloren gaan. Daarnaast bevat de sorteerrest een groot aandeel slecht recyclebare verpakkingen, niet-verpakkingen en restafval, zoals de bedoeling is voor de sorteerrest.Het Nederlandse recyclingsysteem kan op het gebied van recyclebaarheid van verpakkingen op een drietal punten verbeterd worden: - Beter sorteren; minder Mix produceren en meer verpakkingen in de gewenste sorteercategorie sorteren.- Design for recycling; slecht recyclebare verpakkingen die goed vervangen of verbeterd kunnen worden voor een recyclebare verpakkingen. Bijvoorbeeld PS en PVC flacons vervangen voor een PE of PP flacon.- Design from recycling; voor verpakkingen die niet vervangen of verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld een deel van de laminaten en doordrukstrips, nieuwe of aangepaste recycling technologieën ontwikkelen
  A floor cover to improve temperature distribution and quality preservation in maritime refrigerated container transport of grapes : GreenCHAINge WP1 - Table Grapes
  Lukasse, Leo ; Mensink, Manon ; Wissink, Edo - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1733) - ISBN 9789463436601 - 32
  refrigerated transport - containers - sea transport - grapes - covers - temperature - food quality - koeltransport - containers - zeetransport - druiven - bedekkingsmaterialen - temperatuur - voedselkwaliteit
  Like many other fruits, table grapes depend on accurate temperature management during transport in maritime refrigerated containers. Ideally the temperature inside the container is equal to set point in every location in the container. Unfortunately door-end temperatures are always higher due to poor air flow distribution. In climate chamber tests Lukasse & Staal (2016a and 2016b) investigated the effect of covering sections of the container’s T-bar floor. The best T-bar floor cover found in that study was a trapezoid-shape floor cover. The aim of this study is to assess the effect of that trapezoid-shape T-bar floor cover on temperature and fruit quality in commercial reefer container transports of grapes. A field experiment was done in a commercial container shipment of six standard 40 ft. HC reefer containers travelling from South Africa to The Netherlands taking 24 days. The three test containers contained a T-bar floor cover. The three reference containers did not contain the T-bar floor cover. All other parameters were, to the extent possible, the same for all containers. In 31 locations air temperature between the fruit was logged at an interval of 10 min. with an accuracy of approx. ± 0.1 °C. 15 Trays, evenly distributed in a vertical plane on the container’s longitudinal centre line, were weighed at origin and at destination. At destination the fruit quality of these 15 trays was analysed. A clear positive effect on temperature was observed. The floor cover reduces the average difference between warmest and coldest temperature in the trays by approx. 30%. An effect on grape quality could not be assessed.
  Doorteelt valt te verkorten in sleufpotten
  Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2015
  De Boomkwekerij 2015 (2015)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
  houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - goten - plantpotten - teeltsystemen - containers - vollegrondsteelt - groeianalyse - ornamental woody plants - street trees - agricultural research - ducts - pots - cropping systems - containers - outdoor cropping - growth analysis
  Bomen die opgekweekt zijn in een gotensysteem, zijn korter door te kweken in sleufpotten dan in de vollegrond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door PPO dat onderdeel is van het meerjarige project ‘Teelt de grond uit’. Per gewas kunnen er echter verschillen zijn in diktegroei.
  Feasibility of the development of reference materials for the detection of Ag nanoparticles in food: neat dispersions and spiked chicken meat
  Grombe, R. ; Allmaier, G. ; Charoud-Got, J. ; Dudkiewicz, A. ; Emteborg, H. ; Hofmann, T. ; Huusfeldt-Larsen, E. ; Lehner, A. ; Llinas, M. ; Loeschner, K. ; Molhave, K. ; Peters, R.J.B. ; Seghers, J. ; Solans, C. ; Kammer, F. van den; Wagner, S. ; Weigel, S. ; Linsinger, T.P.J. - \ 2015
  Accreditation and Quality Assurance 20 (2015)1. - ISSN 0949-1775 - p. 3 - 16.
  atomic-absorption-spectrometry - field-flow fractionation - particle icp-ms - silver nanoparticles - nano-silver - dissolution - homogeneity - containers - stability - kinetics
  The feasibility of producing colloidal silver nanoparticle reference materials and silver nanoparticle spiked reference matrix materials was investigated. Two concentrations of PVP-coated silver nanoparticle dispersions were evaluated and used to spike chicken meat, with the aim of producing a set of reference materials to support the development of analytical methods for the detection and quantification of nanoparticles in food. Aqueous silver nanoparticle (AgNP) dispersions were evaluated for their homogeneity of mass fraction and particle size and found sufficiently homogeneous to be used as reference materials. Stability studies at 4 °C, 18 °C and 60 °C demonstrated sufficient short- and long-term stability, although particle size decreases in a linear fashion at 60 °C. The AgNP dispersions were characterized for total Ag mass fraction by ICP-OES, dissolved Ag content by ultrafiltration-ICP-MS, as well as AgNP particle size by dynamic light scattering, transmission electron microscopy (TEM) and gas-phase electrophoretic molecular mobility analysis. Chicken breasts were homogenized by cryo-milling and spiked with aqueous AgNP dispersions. Rapid freezing over liquid nitrogen resulted in homogeneous and stable materials. The spiked chicken materials were characterized for their total Ag mass fraction by neutron activation analysis and for the AgNP particle size by TEM and single-particle inductively coupled plasma mass spectrometry. The observed differences in particle sizes between the spiked chicken samples and the original silver dispersions indicate relevant matrix effects. The materials demonstrate that production and characterization of reference materials for the detection and quantification of silver nanoparticles in meat are feasible, but challenges especially in assessing stability and having sufficiently precise methods for assessment of homogeneity and stability remain.
  Quest II: reduction of co2 emissions of reefer containers
  Lukasse, L.J.S. ; Baerentz, M.B. ; Kramer, J.E. de - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 8
  zeetransport - containers - koeltransport - energiegebruik - energiebesparing - airconditioningsapparatuur - vervoerskwaliteit - voedselproducten - sea transport - refrigerated transport - energy consumption - energy saving - air conditioners - transporting quality - food products
  This paper reports on the QuestTM II (QUality and Energy in Storage and Transport) development project run by Wageningen UR Food & Biobased Research, Maersk Line and Carrier Transicold. The aim of the Quest II development project was to improve the control of refrigerated marine container (reefer) units with the objective of maximizing energy efficiency in chilled mode operation without impairing produce quality. Lab testing research on produce quality revealed the limits by which deviations from the optimal transport temperatures are acceptable. Those limits were used in the design of the Quest II algorithm. Quest II control reduces energy consumption in chilled mode operation by 65% compared to non-Quest control. The savings are achieved by replacing continuous throttled compressor operation by an ON/OFF compressor control, and by automatically optimizing internal air circulation with heat load instead of continuous operation at maximum internal air circulation. Extensive produce quality research and hundreds of field trials reveal no adverse effect on produce quality while using the Quest II algorithm.
  Quest II produce quality research overview
  Lukasse, L.J.S. ; Harkema, H. ; Otma, E.C. ; Paillart, M.J.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 24
  zeetransport - containers - koeltransport - energiegebruik - energiebesparing - vervoerskwaliteit - voedselproducten - sea transport - refrigerated transport - energy consumption - energy saving - transporting quality - food products
  The Quest II control algorithm (patent pending), developed by Wageningen UR Food & Biobased Research together with Maersk Line and Carrier Transicold, reduces the energy consumption of reefer containers by approx. 65% without impairing produce quality.
  Quest II in reefer containers : new climate control saves 65% energy in reefers
  Lukasse, L.J.S. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research
  zeetransport - containers - koeltransport - energiegebruik - energiebesparing - airconditioningsapparatuur - vervoerskwaliteit - voedselproducten - sea transport - refrigerated transport - energy consumption - energy saving - air conditioners - transporting quality - food products
  A new climate control saves 65% energy in reefers by adjusting the internal air circulation to the actual heat load.
  Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)225. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - bollen - bloementeelt - opslag - energiegebruik - voorzieningen voor de opslag - containers - modellen - ornamental bulbs - bulbs - floriculture - storage - energy consumption - storage equipment - models
  Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100 ppb wordt overschreden. De concepten zijn vergeleken met een verbeterde variant van het éénlaags kuubkisten systeem.
  QUEST : Quality and Energy in Storage and Transport of agro-materials : final public report, september 2002-december 2005
  Boogaard, G.J.P.M. van den; Kramer, J.E. de - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 657) - ISBN 9789085850175 - 22
  verse producten - containertransport - gecontroleerde omgeving - gasbewaring - energiegebruik - kwaliteit - kwaliteitscontroles - containers - binnenklimaat - fresh products - container transport - controlled atmospheres - controlled atmosphere storage - energy consumption - quality - quality controls - containers - indoor climate
  Air tightness and heat leakage in insulated bodies
  Lukasse, L.J.S. ; Voort, A.J. van der; Ploegaert, J.P.M. - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 586) - ISBN 9789067549912 - 10
  ventilatie - luchtdichte opslag - lekkage - warmteoverdracht - isolatie (insulation) - koeltransport - containers - transportvoertuigen - ventilation - airtight storage - leakage - heat transfer - insulation - refrigerated transport - containers - transporters
  De vis wordt duur(zaam) vervoerd : Openbare eindrapportage AKK-project ACD-03.032
  Snels, J.C.M.A. - \ 2005
  onbekend : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 353) - ISBN 9789067548939 - 25
  vis - visproducten - vleeswaren - containers - laden - distributie - transport - voedselbezorgingssystemen - logistiek - fish - fish products - meat products - containers - loading - distribution - transport - food delivery systems - logistics
  The project `De vis wordt duur(zaam) vervoerd` focuses on the reduction of the amount of driven kilometres in de supply from producers (i.e. Prime Meat and Seafood Partners) to the wholesaler and the distribution routes of the wholesaler (i.e. Deli XL).The reduction can be reached through (1) changing the size of the crate that is used within this chain and/or the elimination of the return flow by replacing the current reusable crate by an one-way crate. Because of the possibility of the second solution a packaging manufacturer is introduced in this project (i.e. Kappa Packaging). The research part of this project is carried out by Agrotechnology & Food Innovations.In this project the focus is translated in the following main question: `What are the possibilities to improve the used capacity of the (one-way or reusable) crates in transport and distribution?`While evaluating the most optimal crate we looked at three main performance indicators, i.e. (1) reduction in volume and/or kilometres, (2) chain costs and (3) the impact on energy usage. On the basis of these three performance indicators we concluded that the one-way crate is not the most optimal variant. On the basis of energy usage and chain costs this alternative is in relation to the reusable crate not suitable for this specific chain.To realize the desirable reduction in kilometres the main conclusion isChoice between `half (bodem)` (40 x 30 x 17 cm.) reusable crate or the mix of `heel` (40 x 60 x 17 cm.) &`half (bodem)¿ (40 x 30 x 17 cm.) reusable crateA reduction in volume of 34% (crates) and between 25 and 32% (pallets and roll containers) is realizable. This can be translated in a reduction of 3.4% less distribution trucks. Furthermore a reduction in the costs of the whole chain of 1.8% is possible. The impact on energy usage will remain the same when looking at the usage of amount of crates. The translation of less energy use through use of less distribution trucks is obvious.
  Potdeksel en stro gaan mos en onkruid tegen.
  Dalfsen, P. van - \ 2002
  De Boomkwekerij 15 (2002)11. - ISSN 0923-2443 - p. 13 - 13.
  houtachtige planten als sierplanten - onkruidbestrijding - containers - gewasbescherming - fysische gewasbeschermingsmethoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - ornamental woody plants - weed control - plant protection - physical control - cultural control
  Onderzoek naar het effect van afdekken van de grond in containers op mosvorming en onkruidgroei. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Effect van de verschillende toepassingen op de bedekking met mos; 2) Effect van de verschillende toepassingen op de onkruidgroei
  Biologische afbreekbare potten: wat wil de markt?
  Beuze, M. de; Dalfsen, P. van - \ 2002
  De Boomkwekerij 15 (2002)10. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - containers - biodegradatie - gebruikswaarde - recycling - marketing - kwaliteitscontroles - kwaliteitsnormen - milieueffect - ornamental woody plants - pot culture - biodegradation - use value - quality controls - quality standards - environmental impact
  Genoemd worden de eisen die gesteld worden aan afbreekbare potten bij ketenpartijen en de voor- en nadelen van afbreekbare potten volgens ketenpartijen. In een kader wordt het doel van het project 'Biologisch afbreekbare potten, natuurlijk goed' beschreven
  Sering : onderstam speelt hoofdrol in succes
  Ruesink, D. ; Aendekerk, T.G.L. - \ 2001
  De Boomkwekerij 14 (2001)25/26. - ISSN 0923-2443 - p. 19 - 19.
  syringa - containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - forceren van planten - snijbloemen - houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - cut flowers - syringa - ornamental woody plants - containers - boxes - tubes - pots - pot culture - forcing - rootstocks
  De containerteelt van treksering.
  Nauwkeurig mesten voorkomt bruingepunte 'Ellwoodii'
  Aendekerk, T.G.L. ; Ruesink, D. - \ 2001
  De Boomkwekerij 14 (2001)17. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 17.
  houtachtige planten als sierplanten - chamaecyparis - compost - groeimedia - containers - dozen - plantpotten - potcultuur - ph - plantenvoeding - elektrische geleiding - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - ornamental woody plants - chamaecyparis - composts - growing media - containers - boxes - pots - pot culture - ph - plant nutrition - electrical conductance - fertilizers - fertilizer requirement determination
  Bemestingsadvies voor de teelt van Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' met als doel het voorkomen van bruine punten. De pH heeft een grote invloed op het voorkòmen van bruine puntjes bij 'Ellwoodii'. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Drempelwaarden voor EC-waarde, Na-, Cl- en SO4 gehalte voor Chamaecyparis lawsonia 'Ellwoodii'; 2) Samenstelling van voedingsoplossing voor het bijmesten van Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' in pot in mmol/l voedingsoplossing; 3) Waardering analysecijfers van de potgrond (mmol / lL) in 1:1,5 volume extract. Bij de waarderingen laag en vrij laag: met een hogere mestconcentratie bijmesten. Vrij hoog en hoog: de mestconcentratie verlagen; 4) Meststoffen dosering in EC-waarde (mS) voor Chamaecyparis lawsoniana''Ellwoodii' exclusief ballastzouten.
  Intern transport beter te plannen met computer
  Annevelink, E. - \ 1999
  Vakblad voor de Bloemisterij 54 (1999)33. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 45.
  potplanten - intern transport op landbouwbedrijven - automatisering - mechanisatie - containers - arbeid (werk) - computer software - planning - programmeren - arbeid in de landbouw - pot plants - intrafarm transport - automation - mechanization - labour - programming - farm labour
  Verbetering van intern transport in de potplantenteelt. Door getoetste vuistregels te combineren met toegepaste wiskunde is automatische planning van het intern transport binnen handbereik. Dit leidt tot minder transportbewegingen en tijdsbesparing bij het plannen
  Type kluitplant bepaalt teeltsucces
  Vlaswinkel, M.E.T. - \ 1998
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)2. - ISSN 1385-5298 - p. 29 - 31.
  containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - brassica oleracea var. gemmifera - spruitjes - wortels - boxes - tubes - pots - pot culture - yield increases - yield losses - yields - brussels sprouts - roots
  Beschrijving van het intern transport bij potplantenbedrijven met rolcontainers
  Annevelink, E. ; Voort, H.L.J. van der - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 95-10) - 47
  dozen - containers - transporteerapparatuur - laders - potplanten - plantpotten - kweektafels - loswerktuigen - binnen kweken (van planten) - openluchtcultuur - boxes - conveyors - loaders - pot plants - pots - staging - unloaders - indoor culture - outdoor culture
  Toepassing van pluggenteelt in de teelt van gezaaid bosplantsoen van Pseudotsuga menziesii en Pinus sylvestris
  Joustra, M.K. - \ 1995
  Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 29) - 35
  dozen - containers - nederland - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - plantenvermeerdering - onderzoek - zaden - sporen - slangen (buizen) - boxes - netherlands - ornamental woody plants - pot culture - pots - propagation - research - seeds - spores - tubes
  Containersystemen ook bij hoog oogsten
  Hendrix, A.T.M. - \ 1995
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten (1995)22. - ISSN 1380-3573 - p. 12 - 13.
  capsicum annuum - containers - harvesting - transport - transporters - sweet peppers - machines - oogsten - transportvoertuigen - paprika
  Ter verbetering van de arbeidsomstandigheden gebruikt een behoorlijk aantal telers containers bij de oogst van paprika. Dit levert een arbeidsbesparing op die groter is dan de jaarkosten van de noodzakelijke investeringen. Een nadeel van sommige containersystemen is echter het grote aantal vruchtbeschadigingen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.