Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Carbon dioxide and ethylene gas in the potato storage atmosphere and their combined effect on processing colour
  Daniels-Lake, B.J. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik; R.K. Prange. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736376 - 169
  solanum tuberosum - aardappelen - opslag - gasbewaring - ethyleen - kooldioxide - bewaarfysiologie - behandeling na de oogst - solanum tuberosum - potatoes - storage - controlled atmosphere storage - ethylene - carbon dioxide - postharvest physiology - postharvest treatment

  Keywords: Solanum tuberosum L., carbon dioxide, ethylene, storage, processing, fry colour, chip colour, 1-methylcyclopropene

  The finished colour of processed potato (Solanum tuberosum L.) products is a very important quality characteristic which is attributable to the concentration of reducing sugars in the raw tubers. Many internal and external factors can affect the concentration of these sugars during long-term storage. Ethylene gas, produced by the tubers or from external sources such as pathogens or engine exhaust, is known to increase reducing sugars and darken processing colour. For many years, elevated CO2 from tuber respiration or external sources was also believed to affect sugars and cause darkening, although the research was somewhat contradictory. Restricted ventilation in potato storage buildings can cause appreciable accumulation of both gases in the storage atmosphere.

  The effects of elevated CO2 and depleted O2, with and without trace ethylene (0.5 µL L-1), in the atmosphere surrounding potatoes were investigated. Short-term studies (three or nine weeks) using cultivar Russet Burbank stored at 9 ºC were conducted during several consecutive storage terms, with evaluation of the processing colour at intervals of three weeks. No responses to elevated CO2 or depleted O2 were observed, whereas ethylene darkened colour slightly. However, the colour was darker when tubers were exposed to CO2 and ethylene together than with ethylene alone. At 0, 0.5, 1.0 and 2.0% CO2 with 0, 0.25 and 0.5 µL L-1 ethylene in a 4 × 3 factorial design, the colour darkened as the concentration of either gas increased, except in CO2 without ethylene where darkening was not observed. Pre-treatment with the ethylene blocking compound, 1-methylcyclopropene prevented darkening attributable to 0.5 µL L-1 ethylene and to 2% CO2 plus 0.5 µL L-1 ethylene.

  Long-term studies (December to June) using cultivars Shepody, Innovator and Dakota Pearl in addition to Russet Burbank were subsequently undertaken, using 2% CO2 with 0.5 or 10 µL L-1 ethylene (trace and sprout-inhibiting concentrations, respectively) and evaluations every four weeks. There was little or no change in processing colour in Dakota Pearl, a potato chip cultivar, in response to any of the treatments throughout the storage season. In the three French fry cultivars Russet Burbank, Innovator and Shepody, processing colour was darker in response to either concentration of ethylene at four weeks after the exposure began, although recovery to a lighter colour occurred with increased duration of storage in Russet Burbank and Shepody tubers. Interestingly, darkening in response to 2% CO2 applied alone was observed after exposure for eight weeks or more in all three French fry cultivars. Darkening attributable to CO2 and ethylene applied together was observed from the first evaluation after the start of exposure in the three French fry cultivars. This darkening occurred whether or not the cultivar responded to ethylene or CO2 alone, and was worse than with ethylene alone in all three cultivars, except that Shepody tubers exposed to CO2 plus 10 µL L-1 ethylene was the same as with 10 µL L-1 ethylene alone. The magnitude of darkening varied slightly among cultivars, and was usually more severe as storage duration increased.

  This research has provided useful information to help storage managers maintain the physiological condition of stored potato tubers to ensure light processing colour.

  Effect van ULO en DCS bewaarcondities en Smartfresh TM op de vruchtkwaliteit van Elstar in de keten en in een ketensimulatie
  Schoorl, F.W. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 17
  appels - voedselkwaliteit - gasbewaring - voedselketens - systemen na de oogst - simulatie - technieken - monitoring - vergelijkend onderzoek - apples - food quality - controlled atmosphere storage - food chains - postharvest systems - simulation - techniques - monitoring - comparative research
  Elstar altijd Raak is een initiatief om de kwaliteit van Elstar aan het eind van de keten te verbeteren en daarmee teleurstellingen bij de consument zoveel mogelijk te voorkomen. Een consistent hogere produkt kwaliteit is nodig om de positie van Elstar te borgen. In de hier beschreven test is gekeken naar de kwaliteitsontwikkeling van verschillende monsters die een praktijkketen hebben doorlopen en monsters die in een gesimuleerde keten hebben gestaan.
  Cursus Koeling en Productkwaliteit
  Geijn, F.G. van de; Schaik, A.C.R. van; Montsma, Matthijs - \ 2012
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 110
  koudeopslag - fruit - gasbewaring - opslagverliezen - bewaarziekten - energiegebruik - koelcellen - cold storage - fruit - controlled atmosphere storage - storage losses - storage disorders - energy consumption - cold stores
  CATT voor de boomkwekerij - pilotproeven met sierheesterstek en vaste planten laten kansen voor de toekomst zien
  Lommen, S.T.E. ; Leijden, J.P.H. van; Slootweg, G. ; Dalfsen, P. van; Kuik, A.J. van; Verschoor, J.A. - \ 2012
  Lisse : PPO BBF - 30
  boomkwekerijen - overblijvende planten - struiken - plagenbestrijding - gewasbescherming - gasbewaring - vergelijkend onderzoek - gecontroleerde omgeving - alternatieve methoden - forest nurseries - perennials - shrubs - pest control - plant protection - controlled atmosphere storage - comparative research - controlled atmospheres - alternative methods
  In dit project hebben we het perspectief voor CATT-behandelingen (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) voor boomkwekerijgewassen onderzocht. Deze methode combineert een CA-behandeling (gewijzigde luchtsamenstelling door aanpassing van CO2-en O2-condities) met een temperatuurbehandeling. Hiervoor wordt het plantmateriaal gedurende een bepaalde periode in een gasdichte cel bewaard. CATT-behandelingen zijn een duurzame vorm van plaagbestrijding omdat er geen chemische middelen aan te pas komen en omdat er geringe kans is op resistentieontwikkeling van de plaagorganismen. Bovendien kan deze methode zeer snel in praktijk worden geïmplementeerd omdat deze geen wettelijke toelating behoeft. Zo zijn in korte tijd CATT-behandelingen ontwikkeld voor het bestrijden van plagen in aardbei, die nu succesvol in praktijk worden toegepast. In dit project hebben we twee sierheesters in de stekfase (Buxus sempervirens en Ilex altaclerensis) en vier soorten vaste planten in de winterbewaring (Astilbe japonica, Geranium sanguineum, Phlox paniculata, Paeonia officinalis) behandeld en vergeleken met onbehandelde controles.
  Ozon toepassing bij de lange bewaring van Rode bes
  Geijn, F.G. van de; Staal, M.G. - \ 2012
  Wageningen UR Food & Biobased Research : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1320) - ISBN 9789461732613 - 13
  ribes rubrum - rode aalbessen - gasbewaring - ozon - behandeling na de oogst - bewaartijd - opslagkwaliteit - nederland - ribes rubrum - red currants - controlled atmosphere storage - ozone - postharvest treatment - storage life - storage quality - netherlands
  Onderzoek naar de mogelijkheden van toepassing van Ozon in de lange bewaring van rode bessen.
  Estimation and prediction of convection-diffusion-reaction systems from point measurement
  Vries, D. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Gerrit van Straten, co-promotor(en): Karel Keesman; H.J. Zwart. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085048572 - 170
  systemen - systeemanalyse - stroming - convectie - diffusie - gasbewaring - gecontroleerde omgeving - desinfectie - ultraviolette straling - wiskundige modellen - operating systems - modelleren - systems - systems analysis - flow - convection - diffusion - controlled atmosphere storage - controlled atmospheres - disinfection - ultraviolet radiation - mathematical models - operating systems - modeling
  Different procedures with respect to estimation and prediction of systems characterized by convection, diffusion and reactions on the basis of point measurement data, have been studied. Two applications of these convection-diffusion-reaction (CDR) systems have been used as a case study of the proposed estimation and prediction methods. One is a climate room for bulk storage of agricultural produce (Case A) and the other is a UV disinfection process used in water treatment, food industry and greenhouse cultivation (Case B).
  An essential step in the implementation of estimation and prediction for these types of systems is model reduction. The proposed procedures not only differ by the nature of the estimation and prediction method, but also with respect to early or late model reduction. In the context of this thesis, early model reduction encompasses approximation of the infinite-dimensional system to finite-dimensional form before estimation and prediction is worked out, whereas in late model reduction, the approximation step is applied after synthesis of an infinite-dimensional estimator (observer) or predictor.
  The first contribution of this thesis is an identification approach with output-error (OE) modelling techniques that links important physical parameters in a reduced order model to the OE parameters. This technique is illustrated by Case A, using real experimental data. Local parametric sensitivity analysis shows how physical parameters affect the dominant time constant in an identified, first order output-error model.
  The second contribution is a realization approach from a discrete-time linear finite-dimensional system affine in parameters to linear regressive form. The resulting linear regression form allows the formulation of a convex parameter estimation and prediction problem. Such an approach is attractive for reduced order, discretized CDR models with specific boundary conditions. For such models, it turns out that the response and regressor functions can be formulated explicitly as functions of the number of compartments, sensor and actuator location. Once available, they can further be used for a priori identifiability checks, parameter and input sensitivity analysis. Results are illustrated by two diffusion examples with different boundary conditions.
  Finally, the last contributions are a static and a dynamic boundary observer for CDR systems. Detectability and observability results aid in the design of a static gain boundary observer of an infinite-dimensional system where only boundary measurements are available. The dynamic observer is synthesized by formulating an H∞-filtering problem in a linear fractional transformation framework in order to cope with disturbances on the input and output of the system. Both observer synthesis approaches are illustrated by a CDR model of Case B.
  Stikstofmachine houdt lekke cellen op regime
  Geijn, F.G. van de - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)21. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  fruitteelt - fruitgewassen - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - koelcellen - koelsystemen - gasbewaring - zuurstof - fruit growing - fruit crops - storage - keeping quality - cold stores - cooling systems - controlled atmosphere storage - oxygen
  De belangrijkste machines in de ULO-techniek zijn de stikstofmachine en de actievekoolscrubber. De eerste wordt ingezet voor het behoud van het zuurstofregime, de andere voor de beheersing van het CO2-percentage. In veel gevallen is het voor de gebruiker erg lastig om de capaciteit te beoordelen
  Schilvlekjes Elstar : project: oplossingen voor schilvlekjes
  Verschoor, Jan - \ 2006
  fruit crops - apples - quality - storage disorders - peel - controlled atmosphere storage - ethylene - keeping quality - postharvest treatment - fruit growing
  QUEST : Quality and Energy in Storage and Transport of agro-materials : final public report, september 2002-december 2005
  Boogaard, G.J.P.M. van den; Kramer, J.E. de - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Report / Agrotechnology & Food Sciences Group 657) - ISBN 9789085850175 - 22
  verse producten - containertransport - gecontroleerde omgeving - gasbewaring - energiegebruik - kwaliteit - kwaliteitscontroles - containers - binnenklimaat - fresh products - container transport - controlled atmospheres - controlled atmosphere storage - energy consumption - quality - quality controls - containers - indoor climate
  ULO-bewaring op het scherpst van de snede
  Oostveen, A. ; Geijn, F.G. van de - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)45. - ISSN 0925-9694 - p. 40 - 40.
  fruit - opslag - opslag met klimaatbeheersing - fruitbewaarplaatsen - gasbewaring - zuurstof - bewaarfysiologie - alcoholen - opslagkwaliteit - ethanolproductie - fruit - storage - controlled atmosphere stores - fruit stores - controlled atmosphere storage - oxygen - postharvest physiology - alcohols - storage quality - ethanol production
  ULO-DCS is een bewaringsmethode met zodanig lage zuurstofgehalten dat de vruchten net geen alcohol vormen. Het doel is de vruchtkwaliteit nog verder te verbeteren.
  ULO-behandeling krijgt tulpen galmijtvrij
  Conijn, C.G.M. ; Breedeveld, M.E. - \ 2005
  BloembollenVisie (2005)66. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  tulpen - behandeling na de oogst - insecten - rhizoglyphus - mijten - opslag met klimaatbeheersing - gasbewaring - zuurstof - plagenbestrijding - biologische landbouw - bloembollen - tulips - postharvest treatment - insects - rhizoglyphus - mites - controlled atmosphere stores - controlled atmosphere storage - oxygen - pest control - organic farming - ornamental bulbs
  Tulpengalmijten kunnen een lastig probleem vormen bij de bewaring van de bollen. In proeven om na te gaan hoe galmijt het beste te bestrijden is met verschillende luchtsamenstellingen kwam ULO (Ultra Low Oxygen = extra laag zuurstofgehalte) als beste bestrijdingsmethode naar voren. Ook een groep biologische telers paste de methode met succes toe. Resultaten van onderzoek
  DCS-bewaring nu praktisch toepasbaar
  Geijn, F. van de - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)35. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  appels - opslag - luchtdichte opslag - koudeopslag - gasbewaring - voorzieningen voor de opslag - opslagplaatsen - kooldioxide - zuurstof - hardheid testen - hardheid - toegepast onderzoek - apples - storage - airtight storage - cold storage - controlled atmosphere storage - storage equipment - warehouses - carbon dioxide - oxygen - hardness testing - hardness - applied research
  Met het Dynamic Control System (DCS) kan het zuurstofgehalte in ULO-cellen veilig verlaagd worden op basis van de ethanolcontrole van het bewaarde fruit. Na jarenlang onderzoek kan deze vorm van bewaring nu in de praktijk worden toegepast voor Elstar en Jonagold. Wellicht volgt al snel de toepassing voor andere rassen en producten
  Minder gesneden groente weggooien : model helpt bij kwaliteitsverbetering
  Rommelse, A. ; Vernede, R. - \ 2005
  Voedingsmiddelentechnologie 38 (2005)18/19. - ISSN 0042-7934 - p. 37 - 38.
  groenten - voorbereide voedingsmiddelen - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselkwaliteit - verse producten - gemodificeerde atmosfeer opslag - gasbewaring - modellen - onderzoek - vegetables - prepared foods - keeping quality - food quality - fresh products - modified atmosphere storage - controlled atmosphere storage - models - research
  De kwaliteit van verpakte gesneden groente gaat snel achteruit, waardoor supermarkten relatief veel weggooien. Onderzoek van Groentehof en Wageningen UR leert dat het temperatuurverloop in de keten een grotere invloed heeft op de zuurstofconcentratie in de verpakking dan gedacht. Experimenteren en het modelleren en optimaliseren van deze factoren leidt tot minder bederf
  Praktijkproef bestrijding tulpengalmijt met CA-bewaring
  Zuilichem, J.A.A. van; Conijn, C.G.M. - \ 2004
  Lisse : PPO Bloembollen (PPO nr. 713) - 45
  aceria tulipae - plantenplagen - voorraadmijten - voorraadplagen - gasbewaring - insectenbestrijding - bloembollen - biologische landbouw - aceria tulipae - plant pests - storage mites - stored products pests - controlled atmosphere storage - insect control - ornamental bulbs - organic farming
  De productie van biologische snijtulpen is slechts enkele jaren geleden van de grond gekomen. Tulpengalmijten hebben echter in verschillende jaren voor enorme schade in de biologische teelt gezorgd, waardoor leveringen niet nagekomen konden worden en waarmee het initiatief van biologische productie van snijtulpen op losse schroeven kwam te staan. De telers waren naarstig op zoek naar methoden om tulpengalmijten te kunnen bestrijden. Uit onderzoek bij PPO in Lisse bleek dat een CA-bewaring het beste perspectief gaf om op grote schaal toe te passen. De inzet van roofmijten had in het verleden namelijk onvoldoende effect getoond en de inzet van mijtpathogenen of etherische oliën was nog te ver in een onderzoeksstadium. Kleinschalige proeven met CA-bewaring lieten een zeer goede bestrijding van tulpengalmijt zien.
  Onderzoek lelie : ULO - bewaring zomerschub : geen meeropbrengst
  Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2004
  BloembollenVisie 2004 (2004)49. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  bloembollen - lilium - lelies - plantenvermeerdering - teeltsystemen - opslag - gasbewaring - zuurstof - opbrengsten - ornamental bulbs - lilium - lilies - propagation - cropping systems - storage - controlled atmosphere storage - oxygen - yields
  Omdat bewaring van leverbare leliebollen onder Ultra Low Oxygen (ULO) condities een betere kwaliteit lelies geeft, is onderzocht of ook positieve effecten behaald konden worden in zomerschubben door schubbollen op dezelfde manier te bewaren. Onderzoek toonde aan dat geen duidelijke meeropbrengst gehaald werd bij deze methode. Gegevens in bijgaande tabel: Gemiddelde opbrengst van de lelies 'Casa Blanca', 'Marco Polo' en 'Pompeï' bij verschillende bewaarmethoden (over drie jaren)
  ULO-bewaring maakt lang bewaren en galmijtbestrijding mogelijk
  Conijn, C.G.M. ; Breedeveld-Bulk, M. ; Zuilichem, J.A.A. van; Dam, M.F.N. van - \ 2004
  BloembollenVisie 2004 (2004)37. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - insecten - mijten - rhizoglyphus - gewasbescherming - opslag - gasbewaring - zuurstof - kwaliteit - tulipa - lilium - ornamental bulbs - insects - mites - rhizoglyphus - plant protection - storage - controlled atmosphere storage - oxygen - quality - tulipa - lilium
  Koude bewaring van (ijs)tulpen en lelies onder zuurstofloze omstandigheden leveren grote voordelen op voor de kwaliteit van de bewaarde bollen. Deze bewaarmethode bleek ook een rol te spelen in de bestrijding van insecten en mijten. PPO Bloembollen zet de mogelijkheden en beperkingen van deze succesvolle bewaarmethode op een rij.
  MA-verpakking : oude techniek, nieuwe toepassing
  Stijger, H. ; Boogaard, G.J.P.M. van den - \ 2004
  De Fruitteelt 94 (2004)28. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  kleinfruit - verpakking - verpakkingsmaterialen - gasbewaring - houdbaarheid (kwaliteit) - vacuümverpakking - gemodificeerde atmosfeer opslag - small fruits - packaging - packaging materials - controlled atmosphere storage - keeping quality - vacuum packaging - modified atmosphere storage
  Toepassing van MA-verpakking (Modified Atmosphere) bij houtig kleinfruit. Bij MA-verpakking wordt het product in een speciale MA-folie ingepakt, het zogenoemde flowpacken, en al dan niet begast, zodat kwetsbare producten langer in goede conditie blijven
  Bewaarkwaliteit en adviezen seizoen 2004/05
  Schaik, A.C.R. van; Jager, A. de - \ 2004
  De Fruitteelt 94 (2004)35. - ISSN 0016-2302 - p. 7 - 9.
  appels - peren - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselopslag - gasbewaring - fruit - apples - pears - keeping quality - food storage - controlled atmosphere storage - fruit
  Dit seizoen wordt een omvangrijke appel- en perenoogst verwacht. Belangrijk is de bewaarkwaliteit van het fruit. Overzicht van belangrijke aandachtspunten en optimale ULO-condities voor de belangrijkste appel- en perenrassen
  Project KwaliCon : kwartaalrapportage 2004-I
  Schaik, A.C.R. van; Jager, A. de; Westerweele, K. ; Geijn, F.G. van de; Verschoor, J. ; Wild, J.P.J. de - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 141) - ISBN 9789067547741 - 8
  peren - gasbewaring - opslagverliezen - behandeling na de oogst - vochtgehalte - bewaartijd - houdbaarheid (kwaliteit) - pyrus communis - pears - controlled atmosphere storage - storage losses - postharvest treatment - moisture content - storage life - keeping quality - pyrus communis
  Alternatieve bestrijding insecten en mijten
  Conijn, C.G.M. - \ 2003
  BloembollenVisie 1 (2003)2. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
  bloembollen - insectenplagen - acariciden - insecten - geïntegreerde bestrijding - opslag - gasbewaring - gassen - ornamental bulbs - insect pests - acaricides - insects - integrated control - storage - controlled atmosphere storage - gases
  Alternatieve bestrijding van insecten en mijten in bollen tijdens de bewaring is mogelijk middels CA-behandeling (zuurstofgehalte verlagen en/of de C0²-concentratie te verhogen). Het onderzoek is er nu op gericht om te bepalen bij welke behandelingsduur en bij welke temperatuur en luchtsamenstelling de insecten en mijten gedood worden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.