Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 137

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nieuwe voedingsschema’s phalaenopsis voor veranderde teeltwijze : recirculatie, productieverhoging, teeltverkorting
  Kromwijk, Arca ; Blok, Chris - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - phalaenopsis - recirculating systems - cropping systems - nutrients - crop production - urea - sodium - zinc - crop growth stage - agricultural research

  De teelt van phalaenopsis is in de afgelopen vijftien jaar zo sterk veranderd, dat de praktijk niet goed meer uit de voeten kon met de voedingsschema’s uit de jaren negentig. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben daarom nieuwe schema’s ontwikkeld, die inmiddels op grote schaal toepassing vinden. Het gaat om schema’s voor opkweek (vegetatief) en afkweek (generatief) in bedrijfssituaties met en zonder recirculatie.

  Light induction influences production of compounds and plant physiology : possibilities through intentional use of the light spectrum
  Dueck, Tom - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - chrysanthemum - phalaenopsis - plant development - crop growth stage - illumination - plant physiology - far red light - blue light - red light

  Light is more than just the big mechanism behind photosynthesis. Parts of the light spectrum, or simply more or less light, influence the development of plants: germination, flowering, cell division and cell elongation. Light induction also affects the formation of compounds that are useful to humans. It’s a new area with much to discover.

  Young fruits pull so hard, flowers above abort : developing fruits function too strongly as sink
  Heuvelink, E. ; Marcelis, L.F.M. ; Kierkels, T. - \ 2016
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)2. - ISSN 2215-0633 - p. 16 - 17.
  horticulture - greenhouse horticulture - capsicum - crop growth stage - maturity stage - auxins - crop production - parthenocarpy - tuinbouw - glastuinbouw - capsicum - gewassen, groeifasen - groeifasen, rijp - auxinen - gewasproductie - parthenocarpie
  Sweet peppers arrive in waves. New fruits lure so many assimilates towards them that the flowers above them abort. This article provides various suggestions about how to flatten out the peaks and troughs. In the long term, breeding can also play an important role.
  Kennisclip Telen op afstand: Grafieken
  Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
  Groen Kennisnet
  biobased economy - lesmaterialen - teeltsystemen - tuinbouw - glastuinbouw - gewassen, groeifasen - plantenfysiologie - biobased economy - teaching materials - cropping systems - horticulture - greenhouse horticulture - crop growth stage - plant physiology
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
  Telen op afstand: meten
  Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
  Groen Kennisnet
  lesmaterialen - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - gewassen, groeifasen - klimaatregeling - teaching materials - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - crop growth stage - air conditioning
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
  Trial aims to show how LEDs can be used to steer commercial crop : green or blue light can steer plant growth
  Dieleman, Anja ; Meinen, Esther - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - led lamps - illumination - red light - blue light - agricultural research - crop growth stage - plant development - crop quality - tomatoes - capsicum
  The application of LED lighting in greenhouse horticulture is still in its infancy. A few nurseries are already using LEDs, mostly red and blue. But still little is known about how the different light colours work precisely on the physiology of the plant. Research by Wageningen UR Greenhouse Horticulture in the Netherlands shows that blue and green LEDs can be used to steer a crop. A large greenhouse trial should give insight into how this can be applied in practise.
  Stuurlicht beïnvloedt aanmaak inhoudsstoffen en plantenfysiologie : mogelijkheden door bewust gebruik van het lichtspectrum
  Garcia Victoria, Nieves - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - ornamental crops - chrysanthemum - phalaenopsis - polygonum - crop growth stage - plant physiology - illumination - red light - far red light - secondary metabolites - flower induction - cuttings

  Licht is meer dan de grote motor achter de fotosynthese. Delen van het lichtspectrum, of juist meer of minder licht, beïnvloeden de ontwikkeling van planten: de kieming, bloei, celdeling en -strekking. Stuurlicht heeft ook invloed op de vorming van voor de mens nuttige inhoudsstoffen. Een nieuw terrein, waarbij nog veel te ontdekken valt.

  Sturen op compactheid zonder bloeivertraging?
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Pot, C.S. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Plant Lighting - 35
  tuinbouw - glastuinbouw - sierplanten - potplanten - chrysanthemum - belichting - kalanchoe - rosaceae - led lampen - gewassen, groeifasen - lichtsterkte - energiebesparing - gewaskwaliteit - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - pot plants - chrysanthemum - illumination - kalanchoe - rosaceae - led lamps - crop growth stage - light intensity - energy saving - crop quality - plant development
  Bij een aantal siergewassen wordt niet alleen belicht om de productie te verhogen, maar ook om een compacte plantvorm te bevorderen (o.a. bij potchrysant, potroos & kalanchoe). Hoe hoger de intensiteit belichting, hoe compacter het gewas. Met een combinatie van rode en blauwe LED’s (LED RB) kan gestuurd worden op een compactere plantvorm. LED RB bespaart momenteel ±20% energie ten opzicht van de gangbare SON-T armaturen. Als bovendien compactheid bevorderd wordt, dan kan bij die siergewassen waar mede belicht wordt vanwege compactheid de intensiteit belichting ook nog eens omlaag. Qua energiebesparing snijdt het mes dan aan twee kanten. Echter, daar staat tegenover dat het LED RB spectrum de bloei kan vertragen bij korte- en lange dag planten. Door deze teeltvertraging kunnen stengels uiteindelijk zelfs langer worden. Deze studie heeft als doel om door de juiste aansturing van de verschillende fotoreceptoren bloeivertraging tegen te gaan zonder op compactheid in te hoeven leveren.
  Plantsensoren geschikt gemaakt voor toepassing op tuinbouwbedrijf : de pratende plant rukt op
  Steppe, K. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)11. - p. 20 - 21.
  tuinbouw - glastuinbouw - sensors - fotosynthese - droogte - gewassen, groeifasen - stengels - waterbalans - koolstof - suikers - gewasmonitoring - horticulture - greenhouse horticulture - sensors - photosynthesis - drought - crop growth stage - stems - water balance - carbon - sugars - crop monitoring
  De ontwikkeling van geavanceerde sensoren zorgt ervoor dat er steeds meer aan de plant te meten valt. Dat leidt tot nieuwe inzichten in het functioneren, die op termijn kunnen worden vertaald in aanbevelingen voor teeltmaatregelen. Een meer directe spin-off is dat de plantsensoren geschikt worden gemaakt voor toepassing op het tuinbouwbedrijf. Als middel om snel stress te detecteren, nog voor je het met het blote oog ziet.
  Optimaal water geven in de boomkwekerij : Eindrapportage Boomkwekers aan de slag met innovatief waterbeheer
  Vreman, H. ; Dalfsen, P. van; Brouwer, J. ; Wijk, D. van; Nannes, L. - \ 2015
  Zwolle : LTO NOORD - 146
  boomkwekerijen - duurzame landbouw - waterbeheer - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - irrigatiesystemen - waterbehoefte - gewassen, groeifasen - teeltsystemen - forest nurseries - sustainable agriculture - water management - farm comparisons - farm management - irrigation systems - water requirements - crop growth stage - cropping systems
  Het doel van het project is om een aantal innovatieve meetmethodes zodanig met elkaar te integreren, zodat inzicht ontstaat in de bodem in relatie tot de waterbehoefte en de gewasgroei en deze optimaal gestuurd kunnen worden.
  Planten sturen met groen of blauw licht is mogelijk
  Hoogstraten, K. van; Dieleman, J.A. ; Meinen, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)10. - p. 17 - 19.
  tuinbouw - glastuinbouw - belichting - led lampen - plantenfysiologie - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - groenten - tomaten - gewassen, groeifasen - horticulture - greenhouse horticulture - illumination - led lamps - plant physiology - crop quality - agricultural research - vegetables - tomatoes - crop growth stage
  De toepassing van LED-belichting in de glastuinbouw staat nog in de kinderschoenen. Enkele bedrijven zetten al LED’s in, vooral rode en blauwe. Over hoe de verschillende lichtkleuren precies uitwerken op de fysiologie van de plant, is nog maar weinig bekend. Een onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw laat zien dat blauwe en groene LED’s kunnen worden gebruikt als stuurlicht. Een grotere kasproef moet inzicht geven hoe dit praktisch toe te passen is.
  Verbetering lichtinval winterlicht : eindrapportage deelproject Schaalmodellen
  Swinkels, G.L.A.M. ; Kempkes, F.L.K. ; Hemming, S. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1364) - 38
  glastuinbouw - teeltsystemen - lichtdoorlating - gewassen, groeifasen - groeistudies - winter - modellen - greenhouse horticulture - cropping systems - light transmission - crop growth stage - growth studies - winter - models
  During winter product prices are usually high in combination with natural light as a limiting growth factor. Therefore it is important to use all the available sunlight for crop production. Important factors which influence light transmission are the structure of the greenhouse (construction elements, orientation, roof slope, symmetrical or asymmetrical design) and the greenhouse roof material (base material, coating(s), diffuse or clear). In the first phase of the project a simulation model is used for analysing a number of promising new concepts. A combination of these concepts will be integrated in a prototype greenhouse which will be built as part of the IDC Energy. In order to validate the simulation model a practical experiment with scale models in the open field is carried out. During the winter the transmission of these scale models is measured. Despite a number of factors which could not be controlled or modelled, such as rain and condensation, in general there was a good match between measurement and calculation. As an overall conclusion, the simulation model shows no consistent differences with the measurements. It is also proved that an asymmetric cover (saw tooth) in combination with diffuse glass does not constitute significantly to the light transmission in comparison with a Venlo cover. This supports the decisions made during the design of the final full scale demo greenhouse.
  Bieten bijbemesten na opkomst
  Verstegen, Harry - \ 2015
  arable farming - sugarbeet - sugar content - fertilizer application - crop growth stage - boron fertilizers - boron - manganese - deficiency diseases - magnesium
  Winterrust kent drie fasen: voorrust, autonome rust en opgelegde rust : afnemende daglengte en koude stimuleren
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - sierteelt - winter - gewassen, groeifasen - plantenontwikkeling - rust - fotoperiode - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - winter - crop growth stage - plant development - rest - photoperiod - cultural methods
  Het merendeel van de glastuinbouwgewassen is bij voldoende licht zonder problemen jaarrond in productie te houden. Dat geldt echter niet voor gewassen die in winterrust gaan: bladverliezende boomkwekerijgewassen en zachtfruit onder glas. Ze zijn vaak wel te ‘forceren’, maar dan alleen op het juiste moment: als interne fysiologische processen een bepaalde cyclus hebben doorgemaakt.
  Recirculatie amaryllis : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming
  Kromwijk, J.A.M. ; Overkleeft, J. ; Woets, F. ; Barendse, J. - \ 2014
  glastuinbouw - siergewassen - amaryllis - snijbloemen - duurzaamheid (sustainability) - gewassen, groeifasen - kwaliteit na de oogst - recirculatiesystemen - substraten - perliet - teeltsystemen - greenhouse horticulture - ornamental crops - amaryllis - cut flowers - sustainability - crop growth stage - postharvest quality - recirculating systems - substrates - perlite - cropping systems
  Begin maart 2013 zijn amaryllisbollen geplant en vanaf mei 2013 zijn drie behandelingen gestart: Hergebruik drainwater na UV-ontsmetting. Hergebruik drainwater na geavanceerde oxidatie (=waterstofperoxide én UV-ontsmetting) om groeiremmende stoffen af te breken en een Controlehandeling zonder recirculatie. Bij twee substraten, kleikorrels en perliet, en bij twee cultivars, Red Lion en Mont Blanc.
  Sensor-based farming : Mogelijkheden voor bollen- en vaste planten
  Baltissen, Ton - \ 2014
  precision agriculture - heterogeneity - crop growth stage - crop density - geographical information systems - spot spraying - plant protection - chemical control - ornamental bulbs - ornamental crops - field crops - outdoor cropping - cropping systems - fertilizer application
  Gewasfactoren voor beregeningssignaal
  Evert, F.K. van - \ 2014
  Wageningen : PPO AGV - 8
  akkerbouw - aardappelen - beregening - groeimodellen - gewassen, groeifasen - precisielandbouw - arable farming - potatoes - overhead irrigation - growth models - crop growth stage - precision agriculture
  Voor de Beregeningswijzer is het nodig over gewasfactoren te beschikken voor aardappel. Het doel van dit werk is deze gewasfactoren te berekenen aan de hand van een gewasgroeimodel voor aardappelen.
  HTBOM-Akkerbouw
  Hoving, Idse - \ 2013
  precision agriculture - arable farming - humidity gauges - sensors - roots - crop growth stage - pf-curve - overhead irrigation - irrigation - costs - fodder crops - cost benefit analysis
  Zware maaisnede verlaagt fosfaatuitscheiding maar heeft consequenties
  Middelkoop, J.C. van; Plomp, M. ; Holshof, G. - \ 2013
  V-focus 10 (2013). - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 28.
  melkveehouderij - graslanden - gewassen, groeifasen - fosfaten - dairy farming - grasslands - crop growth stage - phosphates
  Het is bekend dat het P-gehalte van gras daalt naarmate het gras groeit. Uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research blijkt dat maaien van zwaardere sneden de P2O5-uitscheiding op bedrijfsniveau verlaagt, maar dat het forse consequenties heeft voor de bedrijfsvoering.
  Plant strategies and cultural practices to improve the uptake of indigenous soil P and the efficiency of fertilization
  Smit, A.L. ; Blom, M. ; Werf, A.K. van der; Bindraban, P.S. - \ 2013
  Washington D.C. : VFRC (VFRC report 2013/4) - 36
  bemesting - mineralenopname - gewassen, groeifasen - veldgewassen - akkerbouw - groenteteelt - fertilizer application - mineral uptake - crop growth stage - field crops - arable farming - vegetable growing
  Several indications can be found which support the hypothesis that plant properties and cultural measures can stimulate P-uptake in early plant stages and could lead to a better use of indigenous soil P as well as higher efficiency of mineral inputs
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.