Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Tourism destination development in Thailand
  Pongajarn, Chalermpat - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): V.R. van der Duim, co-promotor(en): K.B.M. Peters. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463437981 - 123
  thailand - actor-network theory - social geography - cultural sociology - case studies - tourism development - tourism research - thailand - actor-network theorie - sociale geografie - cultuursociologie - gevalsanalyse - ontwikkeling van toerisme - toeristisch onderzoek

  Informed by actor-network theory (ANT), this research aims at improving understanding of the nature of tourism destinations in Thailand and their development by investigating through three main notions: ordering, materiality and multiplicity. These notions enabled to study how tourism destinations in Thailand develop: how they are ordered and constructed, as well as how they hold their agency as tourism destinations through processes of re-negotiation and re-enactment. By employing ANT and its ontological perspective, tourism destinations are seen as fractionally coherent, or as ordering effects, which develop through, in and by heterogeneous networks. Consequently, tourism destinations are not set in stone. They are multiple things at once, and their configurations and development patterns cannot be foretold. By employing ANT, this study challenged the conventional approach to tourism destination development by underlining complexity rather than viewing these destinations as being static. Instead of aiming to provide general design principles or recommendations, this thesis provides an insight on tourism destination development in Thailand by studying three destinations: Pai, Pattaya, and the floating markets of Damnernsaduak, Thaka, Ampawa, Pattaya and Bang Numpheung.

  Living together in multi-ethnic neighbourhoods; The meaning of public spaces for issues of social integration.
  Peters, K.B.M. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek, co-promotor(en): Henk de Haan. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789086861903 - 266
  openbare ruimte - buurten - sociale integratie - etnische groepen - culturele interactie - open ruimten - openbaar leven - stedelijke samenleving - stedelijke gebieden - vrije tijd - cultuursociologie - sociale geografie - nederland - public space - neighbourhoods - social integration - ethnic groups - cultural interaction - open spaces - public life - urban society - urban areas - leisure - cultural sociology - social geography - netherlands

  This study examines the daily life in multi-ethnic neighbourhoods, and how people with different ethnic backgrounds live together. My research shows that positive experiences in public spaces contribute to feeling at home in a multi-ethnic neighbourhood. Not only intense and lasting contacts, but also short interactions contribute to feeling at home somewhere. By being in public space, relationships are formed with these spaces and with other people; residents feel at home and as such, integration has taken place. I therefore want to emphasize that politicians should look at the everyday realities in neighbourhoods like Lombok when discussing issues related to multi-ethnic societies. Repeatedly stressing the dichotomy between native and non-native Dutch citizens and focusing on problems, has a negative effect on the everyday lives of people because it produces and reproduces stereotyped images. I believe that integration is not only about non-native Dutch residents adapting themselves to Dutch society: it is also about the extent to which people from various backgrounds live together and feel at home in their neighbourhood.

  Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen
  Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. ; Minkov, M. - \ 2011
  Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Contact - ISBN 9789025419851 - 572
  rassen (taxonomisch) - etnische groepen - psychologie - intercultureel onderzoek - cultuur - socialisatie - interraciale relaties - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - sociale interactie - sociale antropologie - races - ethnic groups - psychology - cross cultural studies - culture - socialization - race relations - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - social interaction - social anthropology
  Mensen uit andere landen denken, voelen en handelen anders dan wij hier gewend zijn. Ook landgenoten uit een andere streek of een andere sociale klasse gedragen zich vaak anders dan wij. In een open samenleving komt iedereen vaker met zulke andersdenkenden in aanraking dan vroeger. Voor die anderen zijn wij de andersdenkenden. Wat ons scheidt is de "cultuur" waarin we zijn opgegroeid, de met de paplepel ingegoten en daardoor vaak onbewuste waarden die maken dat wij "normaal" vinden wat anderen slecht vinden, en vies wat voor anderen schoon is. Allemaal andersdenkenden laat zien wat deze verschillen betekenen voor onze persoonlijkheid, onze gezondheid, ons gezinsleven, ons onderwijs, ons werk, onze overheid en voor de dingen waar we in geloven. Het gaat dieper in op de verschillende manieren waarop organisaties functioneren, zowel van land tot land als binnen een en hetzelfde land, en op wat er gebeurt als verschillende culturen elkaar ontmoeten.
  Welkom in Rotterdam! : een studie naar interculturele ontmoetingen tussen 'oude' en 'nieuwe' Rotterdammers
  Muijres, M.E.A. ; Aarts, M.N.C. - \ 2011
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 273) - 64
  bevolking - cultuur - diversiteit - etnische groepen - etniciteit - minderheden - sociale interactie - culturele integratie - sociale integratie - sociale participatie - maatschappelijke betrokkenheid - interculturele communicatie - cultuursociologie - intercultureel onderzoek - rotterdam - zuid-holland - nederland - human population - culture - diversity - ethnic groups - ethnicity - minorities - social interaction - cultural integration - social integration - social participation - community involvement - intercultural communication - cultural sociology - cross cultural studies - rotterdam - zuid-holland - netherlands
  Maatschappelijke solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen bestaat nog wel degelijk in de huidige multiculturele samenleving van Rotterdam. Dat concluderen onderzoekers in een studie van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) naar de effecten van de interculturele ontmoetingen die het project 'Welkom in Rotterdam' organiseert. Zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ Rotterdammers staan open voor contact met elkaar, maar de drempel voor spontane contacten is voor veel mensen te hoog. Hun sociale netwerken zijn gescheiden waardoor de gelegenheid vaak ontbreekt.
  A missing link in the cultural evolution of the European Union: Confronting EU ideology with INTERREG III practice concerning cultural diversity
  During, R. ; Dam, R.I. van; Zande, A.N. van der - \ 2009
  In: Planning Cultures in Europe - Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning / Knieling, J., Othengrafen, F., Farnham : Ashgate (Urban and regional planning and development ) - ISBN 9780754675655 - p. 255 - 268.
  cultuurbeleid - cultuursociologie - europese unie - cultureel erfgoed - diversiteitbeleid - cultural policy - cultural sociology - european union - cultural heritage - diversity policy
  Landscape, Leisure and Tourism; Socio-spatial Studies in Experiences, Practices and Policies
  Haan, H.J. de; Duim, V.R. van der - \ 2008
  Delft : Eburon - ISBN 9789059722996 - 257
  milieu - landschap - toerisme - vrije tijd - gebruik van ruimte - toeristisch onderzoek - cultureel erfgoed - cultuursociologie - ruimte - natuurbeheer - natuur - landschapsbeleving - landschapsbeheer - environment - landscape - tourism - leisure - space utilization - tourism research - cultural heritage - cultural sociology - space - nature management - nature - landscape experience - landscape management
  This book is dedicated to Jaap Lengkeek, being appointed professor chairman from 2002 till his retirement. The book explores the relationship between people and space in everyday environments, leisure environments and tourist environments. The book consists of four parts. Part One: Experiencing nature, landscape and heritage; Part Two: Leisure practices and public space; Part Three: The state of the art of tourism research; Part Four: Landscape policies, management and design. The authors of the book are all associated with the Chairgroup Sociospatial Analysis of Wageningen University in The Netherlands.
  Kulturer & Organisationer
  Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2006
  Kopenhagen : Handelshøjskolens Forlag - ISBN 9788762902527 - 437
  intercultureel onderzoek - rassen (taxonomisch) - interraciale relaties - etnische groepen - karakteristieken - psychologie - cultuur - socialisatie - etnografie - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - internationale vergelijkingen - bedrijfsmanagement - denken - cross cultural studies - races - race relations - ethnic groups - characteristics - psychology - culture - socialization - ethnography - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - international comparisons - business management - thinking
  Lokales Denken, globales Handeln : Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management
  Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2006
  München : Deutscher Taschenbuch Verlag - ISBN 9783406533228 - 555
  intercultureel onderzoek - rassen (taxonomisch) - interraciale relaties - etnische groepen - karakteristieken - psychologie - cultuur - socialisatie - etnografie - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - internationale vergelijkingen - bedrijfsmanagement - denken - cross cultural studies - races - race relations - ethnic groups - characteristics - psychology - culture - socialization - ethnography - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - international comparisons - business management - thinking
  Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen
  Hofstede, G. ; Hofstede, G.J. - \ 2005
  Amsterdam/Antwerpen : Contact - ISBN 9789025426811 - 431
  rassen (taxonomisch) - etnische groepen - psychologie - intercultureel onderzoek - cultuur - socialisatie - interraciale relaties - sociologie - cultuursociologie - communicatie - niet-verbale communicatie - groepen - organisaties - wereld - theorie - bedrijfsvoering - bestuur - bedrijfseconomie - races - ethnic groups - psychology - cross cultural studies - culture - socialization - race relations - sociology - cultural sociology - communication - nonverbal communication - groups - organizations - world - theory - management - administration - business management
  Werken met cultuurverschillen
  Hofstede, G.J. ; Pedersen, P. ; Hofstede, G. - \ 2004
  Amsterdam/Antwerpen : Business contact - ISBN 9789025418267 - 221
  intercultureel onderzoek - cultuur - cultureel gedrag - culturele waarden - cultuursociologie - culturele interactie - communicatie - cross cultural studies - culture - cultural behaviour - cultural values - cultural sociology - cultural interaction - communication
  Spaces of intercultural communication. An interdisciplinary introduction to communication, culture, and globalizing/localizing identities
  Lie, R. - \ 2003
  Cresskill, New Jersey : Hampton Press (IAMCR book series ) - ISBN 9781572734999 - 241
  communicatie - wereld - groepen - globalisering - televisie - intercultureel onderzoek - cultuur - cultuursociologie - groepsinteractie - sociale interactie - antropologie - etnografie - identiteit - communication - culture - cultural sociology - world - groups - group interaction - social interaction - globalization - television - anthropology - ethnography - cross cultural studies - identity
  This volume explores spaces where cultures meet and mix in entangled flows and levels of globality and locality. It makes a contribution to our understanding of the complex processes of communications across and beyond borders. It provides an introduction to intercultural/international communication and changing identities. Through its interdisciplinary approach it integrates theories from communication studies, cultural studies, media studies and social anthropology. The book consists of three major parts and eight chapters. The first part specifically addresses the concepts of communication and culture. The second addresses globalizing/localizing identities. Chapters in the third part theorize the spaces in which these processes take place and use the socio-cultural phenomenon of television as an example to focus on the interdisciplinary potential of television studies.
  Our common future: ontwikkelingssociologie en gamma-bèta interactie
  Visser, L.E. - \ 2003
  Wageningen : Wageningen University - 44
  rurale sociologie - cultuursociologie - antropologie - ontwikkeling - sociale wetenschappen - globalisering - wetenschappelijke samenwerking - wetenschap - rural sociology - cultural sociology - anthropology - development - social sciences - globalization - scientific cooperation - science
  The impact of national culture in MNC's home country on the strategy making process in their overseas subsidiaries: a comparison between Dutch and Japanese companies in Thailand
  Meekanon, K. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): J.C. van Dalen; J.A. Stam. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058086624 - 274
  multinationale corporaties - cultuur - intercultureel onderzoek - internationale vergelijkingen - cultuursociologie - thailand - nederland - japan - bedrijfsvoering - culturele waarden - culturele differentiatie - multinational corporations - management - culture - cross cultural studies - international comparisons - cultural sociology - cultural values - cultural differentiation - thailand - netherlands - japan
  The main purpose of this dissertation is to understand that the national cultures of MNCs' home countries play an important role in determining the SMPs in their overseas subsidiaries. To attain this purpose, a comparison between Dutch and Japanese companies in Thailand concerning the relationship between national culture and SNIP has been the focal point of this dissertation. The research findings with the integrative model answer the central research question that the national cultures of the Netherlands and Japan intervene in the SMPs of Dutch and Japanese companies in Thailand respectively.
  The research findings have theoretical implications for further developments in comparative management because the outcome of this investigation discovers some constructs that can minimise difficulty in and complexity of conceptualising and operationalising some variables for comparing SMPs across cultures. A synthesis of Hofstede's model of national culture and Wheelen and Hunger's model of SNIP develops a model of comparative strategic management for comparing SMPs in MNCs when taking national culture into account. However, the empirical evidence from this study is insufficient to verify the validity of Quinn and Rohrbaugh's (1983) CVM even if a presumed linkage between SNIP and corporate performance exists. However, the relationship between national culture and SNIP does presumably exist.
  With the qualitative research design developed for this cross-cultural study, the interaction between theory and evidence generates the propositions for the future research. In comparison with the outcomes from most cross-cultural survey research, the research findings from this dissertation give a more profound, comprehensive, integral picture of the SMPs of the companies under this study.
  The research findings also help the practitioners, the corporate strategists and the top executives in MNCs, both in the parent companies, the regional head offices and the overseas subsidiaries, international managers and expatriates to understand how national culture of MNCs' home countries has an influence on the SNIP in their overseas operations. This comprehension helps them to formulate better corporate strategy when dealing with other cultural perspectives different
  from their own ones. The employees of MNCs also derive the benefit of hindsight from the research findings. When these employees understand the impact of foreign cultures on foreign-based companies in their countries, they can accommodate themselves to the foreign working conditions and behaviours in these companies. All the parties in MNCs can work out a better solution for multicultural problems on the basis of mutual understandings.
  Nevertheless, the limitations of this study comprises lack of combinatorial and broader factors, indigenous subjectivity on interpretation, asymmetrical perspectives on corporate settings, less responsiveness to and less interaction with the local national culture in the host country and lack of HQs', RHOs' and other host countries' perspectives. To minimise these shortcomings in the future research, the inquirers must analyse the effect of combinatorial factors concomitantly, include more macro factors, co-operate with foreign researchers, pay more attention to a lowest-rank workers' perspective, and embrace the industries that are more responsive to local markets and the perspectives of HQs, RH0s, and other host countries.
  To gain a better insight into the cultural impact on SNIP, the researchers in the future need to pursue more comparative research. They must change the choice of MNCs' nationalities and the locations of the host countries. To counterpoise a tendency to conduct this kind of research in industrialised countries, the locations in the future research must be industrialising countries. If possible, these researchers must test the integrative model through the use of quantitative survey with a largescale sample. The outcome of the future research might help to develop a new theoretical framework for comparing SMPs across cultures further. The field of comparative strategic management might emerge from a synthesis of comparative management and strategic management when the linkage between national culture and SNIP is confirmed.
  Exploring Culture : Exercises, Stories and Synthetic Cultures
  Hofstede, G.J. - \ 2002
  Yarmouth, Maine : Intercultural Press - ISBN 9781877864902 - 234
  intercultureel onderzoek - cultuur - cultureel gedrag - culturele waarden - cultuursociologie - culturele interactie - communicatie - cross cultural studies - culture - cultural behaviour - cultural values - cultural sociology - cultural interaction - communication
  A unique training book containing over 100 culture awareness exercises, dialogues, stories incidents and simulations that bring to life Geert Hofstede's five dimensions of culture. These dimensions are: power distance, collectivism versus individualism, femininity versus masculinity, uncertainly avoidance, and long-term versus short-term orientation. Exploring Culture also contains new material on Geert Hofstede's cultural dimensions and the synthetic cultures. An excellent partner to Hofstede's popular Cultures & Organizations.
  Vrijetijdsbesteding van allochtonen en autochtonen in de openbare ruimte; een onderzoek naar de relatie met sociaal-economische en etnisch-culturele kenmerken
  Jókövi, E.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 295) - 63
  openbare ruimte - openbare parken - openluchtrecreatie - vrije tijd - minderheden - immigranten - etnische groepen - recreatie - sociale economie - cultuursociologie - nederland - onderzoek - kennis - allochtonen - autochtonen - maatschappijwetenschappen - Marokkanen - sociologie - Surinamers - Turken - vrijetijdsbesteding - public space - public parks - outdoor recreation - leisure - minorities - immigrants - ethnic groups - recreation - socioeconomics - cultural sociology - netherlands - research - knowledge
  Worden verschillen tussen allochtonen en autochtonen in de deelname aan vrijetijdsbesteding in de openbare ruimte voor de tweede generatie wel of niet kleiner dan voor de eerste generatie? Deze vraag is de leidraad in het rapport. Voor elf binnen- en buitenstedelijke vrijetijdsactiviteiten is daarbij nagegaan in hoeverre de deelname aan elk van deze activiteiten kan worden verklaard door sociaal-economische en etnisch-culturele kenmerken. Voor vrijetijdsactiviteiten waarin de eerste generatie veel minder participeert dan de autochtonen, blijkt dat de tweede generatie daarin wel al meer participeert dan de eerste generatie, maar tegelijkertijd vaak toch nog minder dan de autochtonen. Oorzaken zijn zowel de afname van de (remmende) invloed van de etnisch-culturele achtergrond voor de tweede generatie als de verbetering van de sociaal-economische situatie van de tweede generatie ten opzichte van de eerste. Opmerkelijk genoeg is er overigens geen afname van de invloed van de etnisch-culturele achtergrond bij die activiteiten waar de eerste generatie meer aan deelneemt dan de autochtonen (o.a. bezoek aan speeltuin/-veld, rondwandelen in de binnenstad). De allochtonen in het onderzoek zijn Turken, Marokkanen en Surinamers uit Rotterdam. De autochtonen in het onderzoek zijn eveneens inwoners van Rotterdam.
  Ouderen, zorg en welzijn: een pleidooi voor een vergelijkende benadering. (Elderly, care and well-being: a plea for a comparative approach).
  Niehof, A. - \ 1997
  Medische Antropologie 9 (1997)1. - ISSN 0925-4374 - p. 7 - 22.
  ouderen - geriatrie - sociaal welzijn - sociale zekerheid - sociologie - verwantschap - gezinnen - gezinsleven - gezinsstructuur - sociale antropologie - cultuur - cultuursociologie - sociale voorzieningen - welzijnsvoorzieningen - ouderdom - wereld - sociale zorg - sociale problemen - welzijn - sociaal onderzoek - vergelijkend onderzoek - sociaal werk - elderly - geriatrics - social welfare - social security - sociology - kinship - families - family life - family structure - social anthropology - culture - cultural sociology - social services - welfare services - old age - world - social care - social problems - well-being - social research - comparative research - social work
  Als gevolg van bevolkingsveroudering, optredend in zowel westerse als niet~westerse samenlevingen, treden er structurele veranderingen op in de aanratsverhoudingen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Dit is van invloed op het welzijn en de positie van ouderen. Het mondiale karakter van dit verschijnsel nodigt uit tot het hanteren van een vergelijkende benadering bij de bestudering ervan. Hiermee wordt geenDurkheimiaanse sociale morfologie van hele maatschappijen bedoeld, maar een vergelijking op het niveau van relevante instituties. In dit geval: huishouden, familie en verwantschap. De gevarieerde sociale en culturele context waarbinnen deze instituties functioneren, vertoont enkele voor vergrijzende samenlevingen specifieke kenmerken, zoals het ontstaan van een 'derde leeftijd(-sfase)'. De vergelijkende benadering zoafs hier voorgesleid vereist her terzijde schuiven van een aantal binaire opposities, zoals traditioneel tegenover modem, wesiers regenover niet-westers, publiek tegenover privé, en antropologie tegenover sociologie, omdat deze zijn voortgekomen uit een inmiddels verouderd moderniseringsparadigma. Zij vertroebelen in plaats van verhelderen onze blik. In de uitwerking van deze vergelijkende benadering voor het thema van ouderen en welzijn wordt met name aandacht besteedt aan de rol van verwantse/tapsrelaties en aan processen en typen van zorgverlening.
  Sociologen over communicatie. Het begrip en verschijnsel communicatie in de sociologie
  Woerkum, C.M.J. van - \ 1979
  Wageningen : Landbouwhogeschool (Mededelingen Landbouwhogeschool 79-11)
  menselijke relaties - sociale structuur - sociale interactie - sociale systemen - sociologie - cultuur - cultuursociologie - sociale relaties - human relations - social structure - social interaction - social systems - sociology - culture - cultural sociology - social relations
  Omvormingen in de inlandsche samenleving van Nederlandsch Oost-Indië
  Kielstra, J.C. - \ 1923
  Wageningen : Veenman & Zonen - 16
  cultuursociologie - rurale sociologie - nederlands indië - sociale groepen - cultural sociology - rural sociology - netherlands east indies - social groups
  Rede uitgesproken op den 9den Maart 1923, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van landbouwhoogeschool
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.