Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 85

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stuurlicht beïnvloedt aanmaak inhoudsstoffen en plantenfysiologie : mogelijkheden door bewust gebruik van het lichtspectrum
  Garcia Victoria, Nieves - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - ornamental crops - chrysanthemum - phalaenopsis - polygonum - crop growth stage - plant physiology - illumination - red light - far red light - secondary metabolites - flower induction - cuttings

  Licht is meer dan de grote motor achter de fotosynthese. Delen van het lichtspectrum, of juist meer of minder licht, beïnvloeden de ontwikkeling van planten: de kieming, bloei, celdeling en -strekking. Stuurlicht heeft ook invloed op de vorming van voor de mens nuttige inhoudsstoffen. Een nieuw terrein, waarbij nog veel te ontdekken valt.

  Teelt van laanbomen op eigen wortel
  Sluis, Bart van der - \ 2015
  trees - street trees - cultivation - plant health - vegetative propagation - propagation materials - cost analysis - cropping systems - cuttings - rhizoplane
  Uniformiteit van uitgangsmateriaal bij aardbei : Leidt het selecteren van stekken tot een meer uniforme productie?
  Dieleman, J.A. ; Clemens, S. ; Meinen, E. - \ 2015
  tuinbouw - glastuinbouw - aardbeien - gewasproductie - stekken - horticulture - greenhouse horticulture - strawberries - crop production - cuttings
  In de aardbeienteelt kunnen verschillen in productie tussen planten groot zijn. Planten die 70 vruchten produceren kunnen naast planten staan die maar 20 vruchten geven. Mogelijk speelt het uitgangsmateriaal een rol in de grote variatie in productie. Zou het mogelijk zijn door uniforme stekken te selecteren een gelijkmatiger productie te krijgen?
  Robot makes grafting and rose cutting faster and easier : three party cooperation delivers innovations
  Zedde, Rick van de - \ 2014
  greenhouse horticulture - scions - propagation materials - automation - robots - innovations - computer techniques - cuttings - pot plants - vegetables
  Sorteren van stek kan zinnig zijn voor uniformer gewas : Bij aardbei werkt het niet
  Dieleman, J.A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)3. - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - snijbloemen - potplanten - groenten - gewasproductie - vermeerderingsmateriaal - stekken - sorteren - efficiëntie - greenhouse horticulture - cut flowers - pot plants - vegetables - crop production - propagation materials - cuttings - sorting - efficiency
  Uniformiteit van het gewas is van groot belang in de tuinbouw. Een logische gedachtegang is dat selectie van het plantmateriaal op uniformiteit nuttig kan zijn om later minder variatie in de productie te krijgen. Dat blijkt ingewikkeld te liggen.
  Uniformiteit van het uitgangsmateriaal bij aardbei: Leidt het selecteren van stekken tot een meer uniforme productie?
  Dieleman, J.A. ; Clemens, S. ; Meinen, E. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1291) - 43
  fruitteelt - aardbeien - fragaria ananassa - stekken - vermeerderingsmateriaal - vergelijkend onderzoek - plantenontwikkeling - gewasproductie - fruit growing - strawberries - fragaria ananassa - cuttings - propagation materials - comparative research - plant development - crop production
  Al jaren zijn telers en vermeerderaars op zoek naar manieren om de grote verschillen in productie van aardbeienplanten te verkleinen. Het ligt voor de hand dat een teelt starten met uniforme stekken zou leiden tot een uniformere productie. Daarom zijn voor dit onderzoek 9 partijen stekken geselecteerd, variërend in positie aan de stolon, leeftijd en stekmoment. Deze stekken werden opgekweekt tot trayplanten en na een koelperiode in de kas geplaatst. Van iedere afzonderlijke plant werd het aantal en gewicht van de geoogste aardbeien bepaald. Uiteindelijk bleek dat de variatie in de productie voor alle partijen even groot was; alle partijen waren even gelijkmatig. Dat betekent dat het selecteren van stekken geen invloed heeft op de uniformiteit van de productie. Blijkbaar is er een ander proces dat variatie in bloemaanleg en vruchtproductie oplevert in de periode tussen steksnijden en uiteindelijke productie.
  Innovatienetwerk Stekbedrijf van de toekomst
  Dalfsen, P. van; Smits-van tuijl, D. ; Even, S. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 29
  boomkwekerijen - vermeerderingsmateriaal - stekken - meerlagenteelt - belichting - led lampen - teeltsystemen - gewasproductie - landbouwkundig onderzoek - forest nurseries - propagation materials - cuttings - multi-layer cultivation - illumination - led lamps - cropping systems - crop production - agricultural research
  In het praktijknetwerk ’Stekbedrijf van de toekomst’ heeft Boereboom Stekcultures samengewerkt met PPO Boomkwekerij, Cultus Agro Advies, Philips en VTI Horst om dit systeem te ontwikkelen. De boomkwekerijbedrijven Maarten Bloemen en Frans van Gils lieten ook hun gewassen bewortelen in het systeem. Het doel is uit te vinden hoe diverse gewassen zonder daglicht kunnen worden beworteld. Het rendement van stekbedrijven is nameljk sterk afhankelijk van het stekresultaat. Sommige soorten bewortelen slecht, bijv. een percentage van 50%. Door dit te verhogen, verbetert het rendement sterk. Verder is een versnelling van de beworteling interessant, zodat bijvoorbeeld meer stekrondes per jaar kunnen worden gerealiseerd. Een meerlagensysteem met LED-verlichting in een klimaatcel kan hiervoor mogelijkheden bieden.
  Stekbedrijf van de toekomst
  Dalfsen, P. van - \ 2013
  houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - stekken - wortelstekken - geconditioneerde teelt - meerlagenteelt - led lampen - woody plants - propagation materials - cuttings - root cuttings - conditioned cultivation - multi-layer cultivation - led lamps
  Ontwikkelen van het stekbedrijf van de toekomst. De boomkwekerijstekken worden beworteld in een geconditioneerde klimaatruimte met LED-belichting in een meerlagensysteem.
  Uniformiteit uitgangsmateriaal bij aardbeien
  Dieleman, Anja - \ 2013
  fruit crops - small fruits - strawberries - propagation materials - planting stock - cuttings - crop yield - plant development - variation
  Geen last van onverenigbaarheid : aantal kwekers specialiseert zich in bomen op eigen wortel (interview met J. Hiemstra en B.J. van der Sluis)
  Doorn, J. van; Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)1. - ISSN 2211-9884 - p. 46 - 50.
  boomteelt - stekken - vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - oculeren - straatbomen - wortelstekken - arboriculture - cuttings - propagation materials - propagation - budding - street trees - root cuttings
  Een aantal laanboomkwekerijen in Nederland specialiseert zich steeds meer in het kweken van bomen op eigen wortel. Voordeel is dat er nooit onverenigbaarheid kan optreden en er minder of geen sprake is van opslag aan de onderstam. Ook de vraag van afnemers naar bomen op eigen wortel groeit. Wel is het bij stekken belangrijk dat een voldoende fijn vertakt en gelijkmatig wortelstelsel wordt ontwikkeld.
  Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters
  Derkx, M.P.M. - \ 2012
  houtachtige planten - struiken - stekken - vermeerderingsmateriaal - fenolen - bruinkleuring - wortels - ziektebestrijding - woody plants - shrubs - cuttings - propagation materials - phenols - browning - roots - disease control
  Bij het snijden van stekmateriaal wordt plantenweefsel beschadigd. Hierdoor komen chemische verbindingen vrij, zoals fenolen. Deze fenolen kunnen onder invloed van enzymen en zuurstof omgezet worden in schadelijke verbindingen en brui nige pigmenten. In stek van pruimenonderstammen was eerder gevonden dat fenolen een negatief effect hebben op de beworteling. De schadelijke verbindingen kunnen weggevangen worden door Disappyr, met daarin het actieve bestanddeel polyvinylpolypyrrolidone ( PVPP). In stek van vijf soorten sierheesters zijn effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling onderzocht.
  Stekken onder LED-verlichting 2
  Dalfsen, P. van; Slingerland, L. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Ongeving BBF - 29
  houtachtige planten - vegetatieve vermeerdering - stekken - led lampen - belichting - proeven op proefstations - beworteling - gewaskwaliteit - woody plants - vegetative propagation - cuttings - led lamps - illumination - station tests - rooting - crop quality
  De toepassing van LED-licht staat de laatste jaren volop in de belangstelling in de tuinbouw. Deze manier van belichten kent namelijk enkele grote voordelen, zoals een specifiek lichtspectrum en energiezuinige belichting. In 2010-2011 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van het stekken van boomkwekerijgewassen in een geconditioneerde klimaatruimte met LED-belichting in een meerlagensysteem. Op deze wijze is het proces is beter te sturen omdat alle factoren (licht, temperatuur, vocht) naar behoefte geregeld kunnen worden. Ook kan efficiënt CO2 worden toegediend. Dit alles kan leiden tot een betere en snellere beworteling. In dit rapport wordt het vervolgonderzoek beschreven naar dit nieuwe steksysteem. Het doel van het project was om inzicht te krijgen in het effect van de lichtkleur op de bewortelingssnelheid van enkele belangrijke boomkwekerijgewassen.
  Effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling van stek van sierheesters
  Derkx, M.P.M. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 17
  houtachtige planten - struiken - stekken - vermeerderingsmateriaal - fenolen - bruinkleuring - wortels - ziektebestrijding - woody plants - shrubs - cuttings - propagation materials - phenols - browning - roots - disease control
  Bij het snijden van stekmateriaal wordt plantenweefsel beschadigd. Hierdoor komen chemische verbindingen vrij, zoals fenolen. Deze fenolen kunnen onder invloed van enzymen en zuurstof omgezet worden in schadelijke verbindingen en bruinige pigmenten. In stek van pruimenonderstammen was eerder gevonden dat fenolen een negatief effect hebben op de beworteling. De schadelijke verbindingen kunnen weggevangen worden door D isappyr,met daarin het actieve bestanddeel polyvinylpolypyrrolidone (PVPP). In stek van vijf soorten sierheesters zijn effecten van Disappyr op bruinverkleuring en beworteling onderzocht
  Stekken zonder daglicht revolutie voor kwekerij
  Pennings, J. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)254. - ISSN 1571-5558 - p. 19 - 19.
  overblijvende planten - cultuurmethoden - stekken - lichtregiem - kunstlicht - controle - kleur - lampen - lichtgevende dioden - led lampen - perennials - cultural methods - cuttings - light regime - artificial light - control - colour - lamps - light emitting diodes - led lamps
  Het Brabantse Boereboom Stekcultures wordt ook wel het stekbedrijf van de toekomst genoemd. Tijdens de open dag van vrijdag 7 september jl. werd duidelijk waarom. Het bedrijf in Eindhoven produceert jaarlijks 4 miljoen stekken op bestelling, voornamelijk heesters en vaste planten. Dat gebeurt momenteel deels in een daglichtloze cel, uitgerust met een meerlagensysteem en voorzien van Philips LED belichting.
  Stekken onder led zonder daglicht verbetert beworteling
  Dalfsen, P. van - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)35. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
  houtachtige planten als sierplanten - vegetatieve vermeerdering - stekken - belichting - kleur - led lampen - proeven op proefstations - gewaskwaliteit - beworteling - ornamental woody plants - vegetative propagation - cuttings - illumination - colour - led lamps - station tests - crop quality - rooting
  Proeven van PPO Boomkwekerij hebben aangetoond dat het met led-verlichting goed mogelijk is om te stekken in een cel zonder daglicht. Bij alle vier geteste houtige gewassen werden positieve resultaten behaald. Vooral in de winterperiode bleek een enorme versnelling van het stekproces mogelijk. Ook bewortelen stekken gelijkmatiger. De optimale lichtkleuren variëren wel per gewas.
  Optimalisatie en teeltversnelling in de teelt van stamrozen : de mogelijkheden van stenten
  Derkx, M.P.M. ; Smits, A.P. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Kohrman, E. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 40
  houtachtige planten als sierplanten - rosa - rassen (planten) - teelt onder bescherming - enten - stekken - cultuurmethoden - landbouwkundig onderzoek - plantenvermeerdering - ornamental woody plants - rosa - varieties - protected cultivation - scions - cuttings - cultural methods - agricultural research - propagation
  Uit eerder onderzoek was gebleken dat het stekken van stamrozen een goed alternatief is voor de traditionele teelt van stamrozen, waarbij een teler in de zomer oculeert op een getrokken onderstam (stammentrekker) en een leverbare stamroos heeft in het najaar van het daaropvolgende jaar. Het stekken moet in de winter in een kas gebeuren. Onder plastic folie bewortelen de ‘Pfänder’-stekken in de winter en in het voorjaar kunnen de stekken naar buiten, om vervolgens in de zomer geoculeerd te worden. Ruim een jaar later is er dan een leverbare stamroos. In vergelijking met de traditionele stamrozenteelt is dan een tijdwinst gerealiseerd van een jaar. Ook heeft een gestekte onderstam een mooier wortelstelsel. PPO en Cultus Agro Advies hebben samen met enkele bedrijven onderzocht of een verdere teeltversnelling en teeltoptimalisatie mogelijk is. Hiertoe zijn de mogelijkheden van enten direct na beworteling in de kas en van gelijktijdig stekken en enten (= stenten) onderzocht.
  Stekken in meerlagen onder LED-licht
  Dalfsen, P. van - \ 2012
  houtachtige planten - teelt in meer lagen - stekken - belichting - kleur - gebruiksefficiëntie - woody plants - multistorey cropping - cuttings - illumination - colour - use efficiency
  LED-belichting biedt enorme kansen voor de tuinbouw. In de boomkwekerij biedt LED-belichting o.a. perspectief bij het stekken. LED-belichting geeft namelijk specifieke kleuren af, waarmee processen in de plant beïnvloed kunnen worden, zoals beworteling en vertakking. Door dit principe toe te passen in een meerlagen systeem, kan er maximaal geprofiteerd worden van de positieve effecten van lichtkleuren en kunnen factoren als temperatuur, RV en CO2 ook geoptimaliseerd worden. Bovendien bespaart het systeem ruimte. In dit project is een teelttechnische en economische verkenning uitgevoerd in de boomkwekerij.
  Stamrozen stenten is ook economisch aantrekkelijk
  Derkx, M.P.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)16. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  sierteelt - rozen - stekken - enten - onderstammen - methodologie - teelt onder bescherming - landbouwkundig onderzoek - economische analyse - ornamental horticulture - roses - cuttings - scions - rootstocks - methodology - protected cultivation - agricultural research - economic analysis
  Het stenten van Pfänder-stammen in de winter is een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele stamrozenteelt. Een goede slaging is mogelijk en de kostprijs ligt lager, zo blijkt uit onderzoek dat PPO en Cultus Agro Advies hebben uitgevoerd met financiering van het Productschap Tuinbouw.
  Stenten van stamrozen
  Derkx, M.P.M. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2011
  sierteelt - rozen - enten - stekken - onderstammen - methodologie - gewaskwaliteit - teeltsystemen - ornamental horticulture - roses - scions - cuttings - rootstocks - methodology - crop quality - cropping systems
  Doel van het onderzoek is om na te gaan of verdere teeltduurverkorting mogelijk is door snel na beworteling in de kas te enten of door stekken en enten in de winter te combineren (stenten) en na te gaan of hierdoor een verdere kwaliteitsverbetering mogelijk is.
  Kwaliteit van moerplant bepaalt startsucces : ook plek van stek snijden van belang
  Heuvelink, E. ; Marcelis, C. ; Kierkels, T. - \ 2011
  Onder Glas 2011 (2011)8. - p. 14 - 15.
  vermeerderingsmateriaal - stekken - beworteling - plantenontwikkeling - kwaliteitszorg - glastuinbouw - rozen - snijbloemen - propagation materials - cuttings - rooting - plant development - quality management - greenhouse horticulture - roses - cut flowers
  De kwaliteit van moerplanten heeft direct effect op de kwaliteit van stek en de daaruit groeiende productieplant. Het is mogelijk de gemiddelde kwaliteit en de homogeniteit van uitgangsmateriaal te verbeteren door een aantal simpele principes aan te houden. De kan tot duurder materiaal leiden, maar in meerjagie teelten zoals roos is dat
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.