Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 63

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Plasma geactiveerd water: proeven perspectiefvol, opschaling naar praktijk nieuwe uitdaging
  Hofland-Zijlstra, Jantineke ; Quaedvlieg, William - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - trials - disinfectants - environmental protection - plant protection - cut flowers - pot plants - gerbera - cymbidium - mildews - botrytis

  FloraHolland en Wageningen UR Glastuinbouw hebben afgelopen jaar proeven gedaan met plasma geactiveerd water. Ze bevestigen de ontsmettende werking van dit milieuvriendelijke middel. Grote uitdaging is echter om deze resultaten te vertalen naar praktijktoepassingen.

  Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas
  Kruidhof, H.M. ; Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Vijverberg, Roland - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  tuinbouw - glastuinbouw - biologische bestrijding - sierteelt - cymbidium - rosaceae - planococcus citri - coccoidea - sluipwespen - predatoren - roofinsecten - thrips - coleoptera - horticulture - greenhouse horticulture - biological control - ornamental horticulture - cymbidium - rosaceae - planococcus citri - coccoidea - parasitoid wasps - predators - predatory insects - thrips - coleoptera
  Het doel van dit project is om de biologische bestrijding van wol-en schildluis te verbeteren met nieuwe inzetstrategieën van bestaande bestrijders en door opsporing van complementaire nieuwe bestrijders. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Recirculatie bij Cymbidium
  Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2015
  cymbidium - zoutgehalte - teeltsystemen - glastuinbouw - tuinbouw - recirculatiesystemen - natrium - proeven - monitoring - cymbidium - salinity - cropping systems - greenhouse horticulture - horticulture - recirculating systems - sodium - trials - monitoring
  Tot voor kort had het gewas Cymbidium een vrijstelling voor recirculatie vanwege de zoutgevoeligheid van het gewas en lage EC in de gift. Daardoor is er weinig kennis en ervaring met recirculatie. Voor Cymbidium is nog niet bekend wat de effecten van Natrium zijn. Daarom is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk Natriumniveau in de voeding nadelige effecten op gaan treden.
  Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium. Tussenrapport na 1e teeltjaar : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
  Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1371) - 24
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - cymbidium - recirculatiesystemen - emissie - natrium - drainagewater - groei - kwaliteit - gewaskwaliteit - protected cultivation - greenhouse horticulture - cymbidium - recirculating systems - emission - sodium - drainage water - growth - quality - crop quality
  In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. Until recently no drain water was reused in the cultivation of Cymbidium orchids as growers were allowed to discharge the drain water when a sodium level of more than 0 mmol/l was reached. As reusing drain water is a new phenomenon for Cymbidium, growers are now faced with a lack of knowledge on the effects of drain water reuse. Therefore a trial was started to investigate the effect of sodium accumulation on crop growth and flowering in two varieties of Cymbidium. Different sodium concentrations are given while maintaining the EC at 0.8. These sodium treatments have a lower “nutritional EC” than the control treatment without sodium. As of February 2015 unusual symptoms in the leaves emerged at the two highest levels of sodium resulting in dead leaf tips / leaves. This is potassium deficiency, induced by the lower potassium concentration in the nutritional solution and by inhibition of the potassium uptake by a high sodium concentration. In the first year of cultivation, sodium accumulation had no effect on production as the flower stalks were already induced before the start of the treatments. Cymbidium is a perennial crop in which negative effects on production and quality take a long time to become visible, so the experiment will be continued into a second year of cultivation. This research is funded by the Cymbidium growers in the Netherlands, Product Board for Horticulture and Top Sector Horticulture and Propagation Materials.
  Recirculatie Cymbidium
  Kromwijk, J.A.M. ; Voogt, W. - \ 2014
  potplanten - cymbidium - emissie - drainagewater - recirculatiesystemen - reductie - glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - pot plants - cymbidium - emission - drainage water - recirculating systems - reduction - greenhouse horticulture - agricultural research
  Het doel van dit onderzoek is het verminderen van emissie bij teelt van Cymbidium.
  Effect van zomerklimaat bij Cymbidium
  Kromwijk, J.A.M. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Mourik, N.M. van - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1227) - 72
  sierplanten - cymbidium - zomer - klimaat - impact - vochtigheid - temperatuur - teelt onder bescherming - nederland - ornamental plants - cymbidium - summer - climate - impact - humidity - temperature - protected cultivation - netherlands
  Abstract NL Bij Cymbidium kan in sommige zomers de uitgroei van de bloemtak vertragen of zelfs stil gaan staan, waardoor het gewenste oogsttijdstip niet gehaald wordt. Onderzoek gefinancierd door het Productschap Tuinbouw en uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw heeft laten zien dat dit het gevolg is van een te hoge temperatuur. Maximaal 26 oC gaf een betere takstrekking, vroegere productie en nauwelijks bloemschade. Er was bovendien een trend naar meer totaal geoogst gewicht, meer scheuten in het 2e teeltjaar, veelal betere kwaliteit en/of productie en bij de cultivar ‘Esther’ was de houdbaarheid op de vaas beter. Maximaal 26 oC met hoge RV en maximaal licht toe laten gaf bij ‘Esther’ betere resultaten dan maximaal 26 oC met lage RV en een normaal gekrijtte kas, maar bij Earlysue ‘Paddy’ was er geen meerwaarde. Een hoge RV gaf bij gelijkblijvende hoge temperatuur weinig verbetering in de takstrekking en nog steeds veel bloemschade. De bloemtakken lijken vooral in een jong stadium gevoelig voor een te hoge temperatuur. Abstract English During the summer, elongation of the Cymbidium flower stem can be delayed or even stopped, which delays harvest. Research at Wageningen UR Greenhouse Horticulture (funded by the Horticulture Board) found that this delay is caused by too high temperature. A maximum of 26 oC gave better stem elongation, earlier production, no flower damage, more total harvested weight, and more shoots in the subsequent growing season, than the control without a maximum temperature. Quality and production often improved and the vase-life of ‘Esther’ was longer. A maximum of 26 oC with high humidity and maximal light gave better results for ‘Esther’ than a maximum of 26 oC with low humidity and normal light levels. For Earlysue ‘Paddy’ there was no advantage of high humidity and maximal light levels. A high RV without a maximum temperature gave no improvement in stem elongation and flower damage still occurred. Young flowering stems seem to be more sensitive to high temperature than older stems.
  Cymbidium prestert het best in koele, lichte kas (Arca Kromwijk en Marcel Raaphorst tijdens LTO-bijeenkomst)
  Neefjes, H. ; Kromwijk, J.A.M. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)39. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - cymbidium - snijbloemen - cultuurmethoden - kassen - klimaatregeling - lichtregiem - greenhouse horticulture - cut flowers - cultural methods - greenhouses - air conditioning - light regime
  Een relatief koel zomerklimaat is positief voor snijcymbidium. Het komt de productie, de kwaliteit en het oogsttijdstip ten goede. Maar ook meer licht toelaten is aan te bevelen, blijkt uit proeven.
  Vochtbeheersing Cymbidium
  Raaphorst, Marcel - \ 2012
  cultural methods - greenhouse horticulture - greenhouse technology - energy saving - humidity - artificial ventilation - cymbidium - ornamental horticulture
  Perspectief HNT voor Cymbidium
  Raaphorst, M.G.M. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1174) - 26
  cultuurmethoden - glastuinbouw - cymbidium - energiebehoud - nederland - sierteelt - cultural methods - greenhouse horticulture - cymbidium - energy conservation - netherlands - ornamental horticulture
  Energiebesparende maatregelen voor de Cymbidiumteelt zijn te onderscheiden in algemene energiebesparingen en vochttolerantiegrens-zoekende maatregelen. Isolatie en schermen, temperatuurintegratie, het afdekken van de bodem en het verder uitkoelen van rookgassen zijn algemene energiebesparingsmiddelen. Als er meer inzicht is over de vochttolerantie van het Cymbidiumgewas, kunnen hulpmiddelen, zoals het inblazen van buitenlucht, het werken met infraroodcamera’s en het toepassen van warmtestoten, zorgen voor nog meer energiebesparing.
  Resultaten Cymbidium onderzoek - Stand van zaken Cymbidium onderzoek
  Kromwijk, Arca - \ 2012
  cymbidium - plant development - cultivars - flowering - summer - greenhouse horticulture - temperature - environmental control
  Energiebesparing door lagere wintertemperatuur cymbidium
  Kromwijk, J.A.M. - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)50. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
  glastuinbouw - sierteelt - cymbidium - temperatuur - energiebesparing - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - temperature - energy saving - agricultural research
  Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht of de temperatuur bij cymbidium in de winter omlaag kan. Bij grootbloemige cultivars is dat inderdaad het geval. In ieder geval tot 2 februari.
  Onderzoeksontwikkelingen Cymbidium
  Kromwijk, Arca - \ 2011
  cymbidium - temperature - flower induction - flowers - greenhouse horticulture - pot plants - ornamental horticulture
  Energiebesparing door lagere temperatuur in winter bij Cymbidium: Onderzoeksproject in het kader van het energieprogramma Kas als Energiebron
  Kromwijk, J.A.M. ; Campen, J.B. ; Mourik, N.M. van; Schrama, P.M.M. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1118) - 51
  glastuinbouw - energiebesparing - cymbidium - cultivars - temperatuur - plantenontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - energy saving - cymbidium - cultivars - temperature - plant development - agricultural research
  Hoewel er in de Cymbidiumteelt in vergelijking met andere gewassen weinig (22-26 m3/m2.jaar) aardgas wordt verbruikt, is er bij de Cymbidiumtelers wel de wens om energie te besparen. Daarom heeft Wageningen UR Glastuinbouw op verzoek van de landelijke commissie Cymbidium en met financiering van het PT en ministerie van EL&I in het kader van ‘Kas als Energiebron’ onderzocht in hoeverre bij vroegbloeiende Cymbidiums de temperatuur van november t/m 2 of 24 februari van 13 oC terug kan naar 10 of 7 oC.
  Effect zomerklimaat bij Cymbidium - Resultaten t/m 25 oktober 2011
  Kromwijk, Arca - \ 2011
  cymbidium - orchidaceae - cultural methods - air conditioning - temperature - plant development - growth effects - agricultural research
  'Het Nieuwe Telen' Potplanten - Heeft diffuus licht meerwaarde?
  Noort, Filip van - \ 2011
  pot plants - anthurium - ornamental bromeliads - cymbidium - viburnum - diffused glass - light transmission - light relations - plant development - energy saving
  Inventarisatie stadiumonderzoek Cymbidium: Consultancy-onderzoek
  Kromwijk, J.A.M. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1111) - 26
  cymbidium - knoppen - ontwikkelingsstadia - bloei-inductie - teelt onder bescherming - sierplanten - bloementeelt - nederland - cymbidium - buds - developmental stages - flower induction - protected cultivation - ornamental plants - floriculture - netherlands
  Abstract UK Information is collected about the development of axillary buds of Cymbidium and at different times growing points of some axillary buds were studied microscopically. An undifferentiated growing point is flat and the leaves are opposite. At this stage it is not possible to see whether it will develop into a new shoot or into a flower stalk. In a reproductive bud the meristematic tissue becomes elongated and bracts with flowers are formed around the growing point at an angle of 144 degrees. In axillary buds smaller than 3.5 cm in April, May and November 2009 and February, March, April and May 2010 only undifferentiated growing points were found. In one axillary bud of approximately 4 cm long the development of a flower stalk was clearly visible. As axillary buds are 4 cm long, growers can almost see whether it will be a generative or vegetative bud without preparation.
  De rozeschildluis Aulacaspis rosae
  Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Ramakers, P.M.J. - \ 2011
  aulacaspis rosae - rozen - cymbidium - verspreiding - wind - dieren - aulacaspis rosae - roses - cymbidium - dispersal - wind - animals
  Informatieposter over de rozeschildluis Aulacaspis rosae
  Bloeizekerheid Sierteeltgewassen Cymbidium
  Lamers, R. ; Balk, P. ; Verhoef, N. ; Kromwijk, J.A.M. ; Noort, F.R. van - \ 2010
  bloementeelt - bloei - bloeiende planten - bloeidatum - siergewassen - sierteelt - garanties - viburnum - cymbidium - floriculture - flowering - flowering plants - flowering date - ornamental crops - ornamental horticulture - warranties - viburnum - cymbidium
  Poster over een onderzoek naar bloeiresultaat van twee siergewassen. Bloeiresultaat kan onvoorspelbaar zijn. NSure ontwikkelt genoomtoetsen om fysiologische gewasstatus in beeld te brengen, zoals winterhardheid en oogstmoment. In dit onderzoek worden voor twee gewassen, Viburnum en Cymbidium bloeizekerheidstoetsen ontwikkeld. Voor een aantal andere siergewassen worden verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden om een dergelijke toets te ontwikkelen (potorchideeën (miltonia), hortensia, nerine, zantedeschia, amaryllis en bromelia)
  Literatuurstudie zomerklimaat en knoprui bij Cymbidium
  Eveleens-Clark, B.A. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / GTB 1043)
  cymbidium - knoppen - afwijkingen, planten - klimaat - zomer - literatuuroverzichten - nederland - cymbidium - buds - plant disorders - climate - summer - literature reviews - netherlands
  Op verzoek van de BCO en landelijke commissie Cymbidium van LTO-Groeiservice zijn twee literatuurstudies uitgevoerd voor Cymbidium. De eerste was gericht op het effect van het zomerklimaat op de uitgroei van de bloemtak, bloeitijdstip en de vorming van nieuwe scheuten. De tweede literatuurstudie was gericht op oorzaken van knoprui tijdens de teelt. Beide literatuurstudies zijn gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. Hieronder een samenvatting van de conclusies van de literatuurstudies.
  Effect van CO2-dosering bij Cymbidium : effect op productie en kwaliteit en economische evaluatie
  Kromwijk, J.A.M. ; Raaphorst, M.G.M. ; Mourik, N.M. van; Schrama, P.M.M. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1035) - 41
  cymbidium - fotosynthese - kooldioxideverrijking - doseringseffecten - productie - kwaliteit - groei - scheutstekken - teelt onder bescherming - sierteelt - glastuinbouw - cymbidium - photosynthesis - carbon dioxide enrichment - dosage effects - production - quality - growth - shoot cuttings - protected cultivation - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
  Vanwege de mogelijkheid om extra CO2 aan te kunnen kopen via de OCAP was de vraag in de praktijk in hoeverre aankoop van extra CO2 bij Cymbidium een rendabele meeropbrengst in productie en/of kwaliteit kan geven. Tot dusver wordt in de Cymbidiumteelt meestal alleen CO2 gedoseerd als er CO2 beschikbaar is van de ketel. Gedurende 2 teeltjaren is het effect vastgesteld van CO2-dosering bij Cymbidium. CO2-doseren tot 800 ppm met max. 150 kg CO2 per uur per ha gaf bij snijCymbidium een kleine verbetering van de productie (+5%) en kwaliteit. Het totaal geproduceerde versgewicht aan bloemtakken was gemiddeld 10% hoger. CO2-dosering tot 1200 ppm met max. 300 kg per uur per ha gaf bij snijCymbidium minder goede resultaten en lijkt niet zinvol. Bij potCymbidium gaf juist de hoogste CO2-dosering de beste resultaten met gemiddeld 13% meer bloemtakken dan de controlebehandeling. De extra kosten voor CO2-doseren tot 800 ppm met max. 150 kg CO2 per uur per ha zijn €0,84 per m2 per jaar en voor 1200 ppm CO2 met max. 300 kg per uur per ha €2,07 per m2 per jaar. De netto meeropbrengst als gevolg van 5% productieverhoging is berekend op € 0,27/m2 voor grootbloemige snijCymbidium en € 0,11/m2 voor kleinbloemige snijCymbidium. Dit is exclusief een mogelijke meeropbrengst als gevolg van een betere takkwaliteit.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.